Totuudesta – Tapaus Jäätteenmäki

Erkki Aho   02 11 2006, 11:02

Ihmiselle on ominaista totuuden etsintä. Usein joutuu miettimään onko kaikki totta mitä lehdessä lukee? Mikä on uutisoinnin tarkoitus ja kuka on uutisen tai kirjoituksen takana? Totuus on riippuvainen katsojan näkökulmasta. Usein jotain jätetään kertomatta tai kerrotaan osatotuuksia tai väritettyä totuutta. Sanotaan että totuus on tarua ihmeellisempää. Väitetään myös, että totuus tulee lasten suusta kuten esim. poliittinen elin on pääministerin perna. Suomalaisten kansanviisauksien mukaan totuuden puhujalla ei ole ystäviä tai totuudenpuhuja ei saa yösijaa. Kovin usein totuus käy kohtalokkaaksi sille tyhmyrille, joka sen paljastaa, sanoi roomalainen valtiomies ja filosofi Seneca. Toteutuiko tämä roomalaisen valtiomiehen totuus Jäätteenmäen tapauksessa? Kansan pitää saada tietää totuus. Käsittelikö Jäätteenmäki totuutta varomattomasti?

Mikä on totuus Jäätteenmäen valehtelusta?

Miika Kopperoinen kirjoitti 25.10.2006 Kalajokilaakso-lehden palstoilla, että ”Anneli Jäätteenmäki joutui varsin nopeasti eroamaan jäätyään kiinni valehtelusta”. Mielestäni Miika ei tunne tai ei halua tuntea totuutta asiassa. Anneli Jäätteenmäki joutui SDP:n taholta poliittisen ajojahdin kohteeksi, jota tukivat Keskustan omat valtapyrkyrit.

Suomen perustuslain 30 §:n mukaan kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen, eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut. Jäätteenmäkeä vastaan ei perustuslain mukaan olisi saanut nostaa syytettä ilman eduskunnan päätöstä.

Jäätteenmäki ei valehdellut vaan puhui totta, kun hän paljasti, että eduskunnan puhemies Paavo Lipponen vehkeili USA:n sotakoneiston kanssa eduskunnan tietämättä ja on syytä epäillä, että Lipponen ylitti toimintavaltuutensa luvatessaan Suomen virallisen ulkopolitiikan vastaisesti Suomen olevan mukana USA:n Irak-operaation jälkihoidossa.

Paavo Lipponen vieraili Washingtonissa 7-9.12.2002 ja tapasi George W.Bushin. Keskusteluissa oli esillä muun muassa Irakin tilanne ja Suomen kanta siihen. Suomen Washingtonin suurlähetystö teki keskusteluista muistion, joka leimattiin salaiseksi. Jäätteenmäki sanoi Kalevan lehtihaastattelussa 11.1.2003, että Lipponen on hätiköinyt luvatessaan Bushille Suomen apua Irakin jälleenrakentamisessa ja hän näin sitä kautta tukee sotaa.

Yhdysvaltain apulaisulkoministeri Marc Grossman järjesti 28.2.2002 tiedotustilaisuuden 30 maan diplomaateille Washingtonissa. Suomen suurlähetystön virkamies oli paikalla, mutta Irakin sotavalmisteluja kritisoineet Ruotsi, Saksa ja Ranska eivät olleet mukana. Jäätteenmäki jatkoi syytöksiään Lipposta kohtaan MTV3-vaalitentissä 6.3.2003. Jäätteenmäen nettipäiväkirjassa julkaistiin sanatarkkoja sitaatteja raporteista. ”Presidentti Bush ylisti Suomea hyväksi yhteistyökumppaniksi ja kiitti Suomen hallitusta Irakin sotaa koskevista kannanotoista ja liittymisestä koalitioon”.

Tasavallan presidentinlinnasta on vakiintuneen tavan mukaisesti pidetty yhteyksiä eri puolueisiin. Anneli Jäätteenmäki sai tasavallan presidentinlinnasta Martti Manniselta tietoja salaiseksi julistetuista aineistoista ja Jäätteenmäki paljasti Lipposen vehkeilyn eduskuntavaalien aikana. Jäättenmäki ja Manninen joutuivat lähtemään kun paljastivat Lipposen mahdollisen toimivallan ylityksen ja Suomen virallisen linjan vastaisen toiminnan. Oikeus totesi Jäätteenmäen syyttömäksi.

Mielestäni Jäätteenmäen toiminta oli suomalaisten edun mukaista rehellistä toimintaa. Jäätteenmäki joutui eroamaan rehellisyytensä, totuuden esilletuomisen ja poliittisen painostuksen takia.


___________________________________________________________

Kiitos Jaakko kommentista. Totuus ei pala tulessakaan ja aika paljastaa totuuden.

Kiitos Kansan Äänelle kommentista. Näinhän se on, että isommat rosvot eivät joudu kaltereiden taakse. Suomessakin pankkikriisin rikolliset ovat yhä edelleen vapaalla jalalla.

Kiitos Carita kannustuksesta. Teen niin kuin toivot minun tekevän.

palautteet


Totuuden puhujalla ei näytä olevan paikkaa myöskään pääministerinä! Jaakko Kontinen Itsenäisyyspuolue> Etelä - Savon Vaalipiiri

Linnatkin ovat täynnä syyttömiä, totuuden puhujia, kaikkihan ovat syyttömiä, isommat rosvot vain eivät joudu kalterien taakse.

Hienoa Erkki!! Jatka Taistelua, ja ole sitten tiukkana sielä Arkkadianmäellä! Aika saada rosvot kuriin ja rehellisyyttä peliin!

Lapsen oikeudet Irakin sodan varjossa Amerikkalaiset sotajoukot pois Irakista. Presidentti George W. Bush vastuuseen tekemistään ihmisoikeus rikoksista itsenäisessä Irakissa. Bushin ”öljy” sodassa kuolee siviilejä amerikkalaisen unelman ”autoteollisuuden” välillisinä uhreina joka päivä, lapsista tulee raajarikkoja liikuntavammaisia, sokeita, lasten elinolot laskivat kivikauden tasolle amerikkalaisten laittoman ja rikollisen maahan tunkeutumisen jälkeen. Lapsella on oikeus lapsuuteen Ennen kaikkea aikuisten lapsiin kohdistamat vääryydet jotka ilmenevät tässä sodassa, vaativat nykyistä enemmän laajempaa ja suoraselkäisempää julkisuutta. Bush on vastuussa jokaisesta vammautuneesta ja kuolleesta lapsesta Irakissa laittomalla sotaretkellään. Kuluneiden viimeisten vuosikymmenien aikana arviolta noin kaksi miljoonaa lasta on saanut surmansa eri valtioiden aseellisissa välienselvittelyissä. Suunnilleen neljä - viisi miljoonaa lasta on vammautunut kotimaittensa sotien seurauksena, ja reilusti yli 10 miljoonaa on menettänyt kotinsa, vanhempansa, siskojaan, veljiään- ja kavereitaan, itselleen tärkeitä läheisiä. Kansalaisjärjestöillä ja yksityisillä ihmisillä on vastuullinen - joskaan ei niin näkyvä rooli siinä - miten hallituksia on painostettu kunnioittamaan ja turvaamaan lapsen oikeuksia sodissa, sekä kansainvälisiä että myös vastaavanlaisia maiden omia lakeja. Näin erityisesti tilanteissa, joissa sotaa käyvien maiden hallitukset ovat kiistatta olleet osaksi ja suuressa vastuussa mainittujen lakien rikkomisesta. Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen äänestyksessä marraskuussa v 1989. V 1996 kaikki maailman valtiot USA:ta ja Somaliaa lukuun ottamatta, ratifioivat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Kuvitellaanko USA:ssa että vieraalla maalla ei tarvitse kunnioittaa lapsen oikeuksia, jos niitä ei omassakaan maassa kunnioiteta? Tämän adressin tarkoitus on vaikuttaa maailman aikuisten asenteisiin yrittää pelastaa Irakin lapset elämälle, antaa heille mahdollisuus elää arvokasta ja rikasta lapsuutta, josta heille jää rikas kulttuurihistoriallinen perintö annettavaksi aikoinaan omille lapsilleen. Sodan muistot ja kokemukset arpineen eivät katoa lapsista lasten ehdoilla, vaan vastuunsa ymmärtävien maailman aikuisten teoilla. Valtioiden johtajien teot ja tekemättömyydet kärsivät nykyaikana uskottavuus kriisiä, tavallisen tuntevan ja ymmärtävän kansan on aika esittää vaateensa päättäjille. Adressi luovutetaan USA:ta ja Somaliaa lukuun ottamatta kaikille YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ratifioineille maiden hallituksille, näiden maiden hallituksilta vaaditaan välittömästi toimia puuttua USA:n laittomaan sotaretkeen Irakissa. USA:ta velvoitetaan korvaamaan sodassa karsineiden Irakilaisten aineelliset ja muut vahingot, sekä tunnustamaan Irakissa käymänsä sodan laittomuus julkisesti maailman laajuisesti. Nimesi tässä adressissa on elämäsi tärkein allekirjoitus! Espoo, 2.3.2007 Adressi: http://www.adressit.com/irakin_lapset Ari www.vanhemmat.com