Äänestystulos 20-15 - Valtuuston 1.kokous 2007

Erkki Aho   31 01 2007, 10:31

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kalajokiset! Tiedättekö todella, mitä valitsemanne valtuutetut tekevät?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Kalajoen kaupunginvaltuutetut saivat vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 30.1.2007 käsiteltäväkseen ennätysmäisen pitkän esityslistan, johon oli kerätty paljon perehtymistä vaativia asioita.

Kun esityslista on tällainen, niin kokemuksesta tiedän, että jollakin on ollut jotakin salattavaa. Toiminta on ollut epäoikeudenmukaista tai epärehellistä. Voidaan sanoa, että pahuuden voimat ovat olleet liikkeellä. Elämä on taistelua hyvän ja pahan välillä. Sellaista on politiikkakin. Pahuuden voimilla tarkoitan sellaisia henkilöitä, jotka eivät toimi avoimesti, rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni ja Suomessa on mielipidevapaus.


Vallanryöstö epäonnistui

Valtuuston kokouksen kaksi ensimmäistä tuntia meni vallanryöstöyritykseen. Pahuuden voimat yrittivät viedä Pro Kalajoelta valtuuston toisen varapuheenjohtajan paikan. Tuo paikka kuuluu suhteellisuuden perusteella Pro Kalajoelle, eikä siitä olisi tarvinnut käydä laajaa äänestysoperaatiota. jos olisi haluttu toimia oikein. Pahuuden voimien tukemana SDP:n Timo Suni esitti valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi SDP:n Pirkko Nygårdia. Häntä kannatti pahuuden voimien edustaja kokoomuslainen valtuutettu Juha Rahkola, joka itse pääsi valtuustoon arvan avulla. Pahuuden voimien taakse oli ryhmittynyt koko keskustan valtuustoryhmä. Suoritettiin monia äänestyksiä, joiden menettelytavoista voidaan olla monta mieltä. Vihdoin päädyttiin suhteelliseen vaaliin. Pahuuden voimien listalla olivat Keskustan Raili Myllylä, Keskustan Kaarlo Isokääntä ja SDP:n Pirkko Nygård. Oikeudenpuolustajien listalla oli Pro Kalajoen Kari Untinen. Suoritetussa vaalissa Raili Myllylä sai suhdeluvuksi 25, Kaarlo Isokääntä 12,5, Kari Untinen 9 ja Pirkko Nygård 8,33. Näin Pro Kalajoen Kari Untinen tuli valituksi valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Selvyyden vuoksi totean, että minun mielestäni oikeudenpuolustajat toimivat avoimesti, rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.


Annoin paikkani naiselle

Kuntavaalien jälkeen kaksi vuotta sitten Pro Kalajoen ehdokkaita kaupunginhallitukseen olivat kaksi eniten ääniä saanutta Jorma Untinen ja Erkki Aho. Tasa-arvolain toteutumiseksi kaupunginhallituksessa Pro Kalajoen Erkki Aho antoi paikkansa Vuokko Hillille. Pro Kalajoen palavereissa sovittiin, että Jorma ja Vuokko ovat kaupunginhallituksessa vaalikauden kaksi ensimmäistä vuotta ja sitten vaihdetaan henkilöitä, jotta vastuu jakaantuu useammalle henkilölle. Silloin ei pidetty ryhmän kokouksesta pöytäkirjaa. Minulle jäi silloin sellainen muistikuva, että kaksi seuraavaa vuotta olisi kaupunginhallituksessa Erkki Aho ja Vuokko Saari. Nyt kun ryhdyttiin jakamaan Pro Kalajoen luottamusmiespaikkoja niin joko minun tai jonkun muun muisti oli huonontunut. Pro Kalajoki lähti siitä, että kaupunginhallitukseen esitetään Jorma Untista ja Erkki Ahoa.

Tällä kertaa vuoro tasa-arvolain toteutumisesta kuului kokoomukselle. Kokoomuksen neuvottelija Tapani Ojala oli sitä mieltä, ettei kokoomuksella ole naisvaltuutettua, joka voisi toimi kaupunginhallituksen jäsenenä. Totta on ettei ole, koska nainen ei päässyt valtuustoon, kun hävisi arvalla paikkansa. Kysymys oli kuitenkin siitä, että kokoomuksen Tapani Ojala oli niin vallankipeä, ettei halunnut luovuttaa paikkaansa naiselle. Hän katsoi tärkeimmäksi asiaksi oman edun ja vääryyden toteutumisen. Tämä kuvastaa selkeästi sitä käytännön politiikkaa miten kokoomus suhtautuu naisiin. Tapani Ojalan varamiehenä on nykyinen kansanedustajaehdokas Tomi Reinikainen, joka näin käytännön toiminnallaan osoittaa äänestäjille miten naisia kohdellaan.

Koska katson olevani oikeudenpuolustajien johtohahmo, niin en halunnut ryhtyä taisteluttamaan pahuuden voimia ja oikeudenpuolustajia, vaan annoin oman paikkani Vuokko Saarelle. Näin uhrauduin jo toisen kerran naisten hyväksi luovuttamalla oman paikkani naiselle tasa-arvolain toteutumiseksi.

Keskusta valitsi entiset kaupunginhallituksen jäsenet jatkamaan. Näin Metsäkylä ei saanut edustajaansa kaupunginhallitukseen. Metsäkylästä edustajana olisi voinut olla Seppo Sorvari. Hän on mies. Hän olisi tullut Vasankarin edustajan Leila Juolan tilalle. Tasa-arvolain perusteella Keskusta olisi joutunut valitsemaan naisen miehen paikalle. Tällöin Käännänkylän edustaja Simo Isokääntä olisi menettänyt paikkansa. Kaupunginhallitukseen olisi pitänyt valita nainen, joko Aila Siirilä tai Leena Isopahkala. Muutokset eivät sopineet pahuuden voimille. Siksi entiset jatkavat ja lisäksi vasemmistoliitto saa istua vielä seuraavatkin kaksi vuotta keskustan tuolilla vasemmistoliittoa edustaen.


Ihmetystä herättäviä maakauppoja

Eniten ihmetystä herätti maa-alueen osto Mauno ja Moonika Rahkolalta. Ihmetyksensä asiasta esittivät Kristillisten Veli Ainali, Pro Kalajoen Iivari Järvinen ja Vasemmistoliiton Väinö Hietala. Pyysin ryhmätoveriani Iivari Järvistä käyttämään asiassa puheenvuoron, koska hän on juristi.

Ihmetyksen syy oli se, että Mauno ja Moonika Rahkolalta ostetaan 3,54 ha:n suuruinen alue hintaan 100 000 euroa. Hinta on lähes kaksinkertainen viereiseen vastaavaan maa-alueeseen, josta kaupat tehtiin vajaa kaksi kuukautta sitten. Suomen perustuslain 6 §:n mukaan kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti. On luonnollista, että sopimusoikeudellisesti voidaan tehdä minkälaisia sopimuksia tahansa, mutta kun kaupunki on toisena osapuolena, niin siihen pitää voida luottaa, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Mauno Rahkola on Kalajoen MTK:n johtohenkilöitä. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnassa istuu Jouni Jyrinki, joka on Keski-Pohjanmaan MTK:n johtohenkilöitä. Myös kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä on elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsen ja edustaa Kalajoen MTK:tä. Mielestäni jälleen pahuuden voimat olivat liikkeellä. Uskon, että tällainen toiminta ei nosta keskustan kannatusta Kalajoella.

Kalajoen Teollisuuseristys Oy:lle vuokrattiin kolmeksikymmeneksi vuodeksi 4.158 m2:n ala ja vuokra on 245 euroa vuodessa. Vuokrahinta sidotaan indeksiin. Tontin hinta on 4900 euroa. Joka ymmärtää liiketoimintaa osaa päätellä näillä tiedoilla jotakin. Katson, että minun ei ole viisasta kommentoida asiaa, vaan on parempi jättää asia lukijan ratkaistavaksi.


Paskaputki rakennetaan äänin 20-15

Keskustan Seppo Sorvari esitti Keskustan Markku Isopahkalan kannattamana, että kaupunginhallituksen esitystä ei hyväksytä. Häntä kannattivat useat valtuutetut erittäin asiantuntevin perustein.

Kaupunginhallituksen esityksessähän Kalajoen vedenpuhdistamot luovutetaan apporttiomaisuutena Vesikolmio Oy:lle. Vesikolmio Oy:n hallituksen jäsen Jouni Jyrinki käytti tyylilleen uskollisen puheenvuoron, jossa hän mollasi vastustajat mm. nimittäen heitä katuinsinööreiksi. Kalajoen valtuustossa on vain yksi insinööri, joten tämä halventava nimitys oli tarkoitettu Pro Kalajoen Jorma Untiselle. Valtuuston kokoukseen ei osallistunut teknisen lautakunnan puheenjohtaja Simo Kärjä, joka on suhtautunut asioihin asiallisesti ja kriittisesti. Hänen tilalleen ilmestyi Leila Juola, joka on pahuuden voimille mieluisampi henkilö. Äänestyksen tulos oli 20-15.

Jostain syystä äänestystaulu pimeni juuri tuon äänestyksen ajaksi, eivoitu tietää miten kukin valtuutettu äänesti.

Erikoista oli Vesikolmio Oy:n hallituksen jäsen Jouni Jyringin osallistuminen äänestykseen ja asian käsittelyyn. Minun oikeustajuni mukaan Jouni Jyrinki on selvästi jäävi eli esteellinen asiassa. Olen aikanaan tehnyt valituksen Oulun hallinto-oikeuteen Kalajoen kunnanjohtaja Torsti Kalliokoskesta, joka kunnanjohtajana toimi Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja esitteli Kalajoen Hiekkasärkät Oy:tä koskevan asian kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Tällöin Oulun hallinto-oikeus kumosi päätöksen, koska Kalliokoski katsottiin esteelliseksi. Mielestäni tilanne on nyt täysin sama Jouni Jyringin suhteen. Minun oikeustajuni mukaan voidaan selvästi osoittaa, että Jouni Jyrinki hyötyy monella tavalla tästä kaupunginvaltuuston päätöksestä, koska hän on Vesikolmio Oy:n hallituksen jäsen.

Toiseksi esteelliseksi tässä prosessissa on syytä epäillä Ylivieskan teknistä johtajaa Kari Kentalaa, joka on myös Vesikolmio Oy:n hallituksen jäsen. Tämä riittää esteellisyysperusteeksi valituksen tekijöille täydentävin tiedoin.


Välistävetoyritys

Pahuuden voimien Jouni Jyrinki yritti tehdä välistävedon ympäristösuojelumääräyksissä. Juuri ennen valtuuston kokousta hän toimitti valtuutetuille ”korjatut” ympäristösuojelumääräykset. Niissä oli merkitty punaisella ne kohdat, mitkä piti poistaa ja vihreällä ne kohdat, mitkä piti lisätä.

On täysin selvää, ettei yksikään valtuutettu ehdi perehtyä aineistoon parissa minuutissa, sillä aineisto on monelle vierasta ja vaatii perehtyneisyyttä asiaan. Asiasta käytiin keskustelua ja kaikki ryhmät esittivät asian palauttamista ympäristölautakuntaan uudelleen valmistelua varten. Myös Keskustan ryhmänjohtaja Aila Siirilä oli siihen valmis. Tästä Keskustan Jouni Jyrinki nosti metelin ja Keskusta poistui kesken valtuuston kokouksen omaan ryhmäkokoukseensa. Aika erikoista menettelyä. Ryhmäkokous oli päätynyt puheenjohtajansa Aila Siirilän ilmoittamaan kantaan.

Katsoin näitä muutosesityksiä, joissa haluttiin poistaa rantavyöhykkeen määritelmä, mikä perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lisäykseksi oli esitetty taajama-alueen määritelmää, jolla tarkoitetaan kaupungin ydinkeskustaa. Lisäys on todella tökerö, sillä miten määritellään ydinkeskusta? Minun mielestäni taajama-sana voidaan korvat asemakaava-alue-sanalla, koska silloin alue on tarkasti määrätty. Jyrinki halusi poistaa määräyksistä myös lauseet: Pellonraivauksesta tai perustamisesta pohjavesialueelle on aina etukäteen pyydettävä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta lausunto. Pohjavesialueilla saadaan käyttää vain virallisesti pohjavesialueille hyväksyttyjä torjunta-aineita. Mielestäni näitä lauseita ei tule poistaa.

Jyrinki olisi halunnut poistaa koko nitraattiasetuksen tiedot. Nitraattiasetus on eduskunnan säätämä. Mielestäni kansalaisille tulee kertoa, mitä nitraattiasetus sanoo. Jyringin toimet ympäristönsuojelumääräysasiassa joutuvat nyt naurunalaiseksi. Jouni Jyringillä olisi ollut aikaa kaksi kuukautta tehdä muistutuksia ympäristömääräyksistä. Nyt hän halusi tuhota kerralla koko ympäristönsuojelumääräykset. Pahuuden voimat olivat liikkeellä.

Ennen kun joku lapsista käyttäytyi huonosti, niin sanottiin, että vanha Aatami riivaa henkilöä. Käviköhän tässä asiassa niin, että vanha Aatami riivasi Jounia vai onko Jouni itse vanha Aatami?


Valtuustoaloitteiden erikoinen käsittely

On todennäköistä, että hallintojohtaja Pekka Ollila on tehnyt vastaukset valtuustoaloitteisiin, jotka kaupunginhallitus esitti tiedoksi valtuustolle. Seitsemäs aloite oli Pro Kalajoen Iivari Järvisen aloite uuden tasa-arvoryhmän perustamisesta päivittämään tasa-arvosuunnitelmaa. Tasa-arvonsuunnitelman arkkitehti oli juuri hallintojohtaja Pekka Ollila. Varatuomari Iivari Järvinen oli tehnyt aikanaan gradutyönsä tasa-arvosuunnitelmasta ja huomasi Pekka Ollilan versiossa runsaasti puutteita. Nyt Pekka Ollila halusi pelastaa kasvonsa ja teki vastauksen valtuustoaloitteeseen ettei tasa-arvosuunnitelmaa aleta päivittää. Menettely kummastutti varatuomari Iivari Järvistä. Jälleen voidaan sanoa, että pahuuden voimat olivat liikkeellä, kun estettiin tasa-arvosuunnitelman päivittäminen. Joulukuussahan Keskusta runnoi runsaasti puutteita sisältävän tasa-arvosuunnitelman lävitse. Pahuuden voimat olivat silloinkin liikkeellä. Keskustalaiset eivät voineet hyväksyä silloin, eikä nyt sitä, että viisautta löytyy keskustan ulkopuolelta runsain mitoin.
Kalajoen Keskustan johtohenkilöistä mieleeni jostain syystä tulee entisen Neuvostoliiton johtajat. Tosin Neuvostoliitossa johdossa ei ollut naisia.
_______________________________________
Valtuustokokous päättyi noin kello 23.00

___________________________________________________

Vastauksia palautteisiin

Kiitos Jaakko kannustuksesta ja menestystä vaalikampanjaasi. On hienoa, että olemme eri puolueiden listoilla olevina henkilöinä löytäneet yhteisen näkemyksen ja tavoitteen asioissa.

Kiitos ihmettelijälle palautteesta. Maakauppoihin saattaa liittyä pankin rooli enemmän tai vähemmän merkittävällä tavalla. Miten pankinjohtaja toimi siinä tapauksessa, jos maa-alue oli kiinnitettynä? Määräsikö pankinjohtaja maa-alueen hinnan? Turvasiko pankki etunsa asiassa? Maksatettiinko veronmaksajilla pankin riski? Tunnen myyjän ja pidän häntä rehellisenä miehenä. Siksi minullekin oli yllätys, että maakaupan hinta oli noin paljon korkeampi kuin viereisten maa-alueiden. Mielestäni menettely ei ollut oikein. Muistan kuinka pankinjohtaja omassa talokauppaketjussa homeisen talon osalla kusetti Kalajoen kuntaa.

Kiitos Pikelle palautteesta. Esteellisyys on minusta liian vähälle huomiolle jätetty asia. Tietenkin tähän päätöksen tekoon liittyy kepulainen politikointi, mikä tavalliselle äänestäjälle on vierasta. Miksi SDP:n valtuutetut äänestivät ”paskaputken” puolesta? Liittyikö asiaan valtuuston varapuheenjohtajan vaali? Saiko SDP:n ehdokas valtuuston varapuheenjohtajavaalissa Keskustan ja Kokoomuksen tuen, jos äänestää ”paskaputken” puolesta? Miksi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Simo Kärjä oli poissa? Hän on teknisessä lautakunnassa ollut ”paskaputki-asiassa” kielteisellä kannalla. Hänen tilalleen valtuuston tuli Leila Juola, joka kannatti ”paskaputkea”. Lisäksi Jouni Jyringin voi epäillä osallistuneen kokoukseen esteellisenä, koska hänen varanaisensa Sari Hihnala olisi ollut ”paskaputkea” vastaan. Kristillisten Veli Ainalin äänestyskäyttäytyminen on herättänyt suurta ihmettelyä. Mikäli SDP olisi äänestänyt muun vasemmiston mukana, niin tilanne olisi ollut 18-17. Mikäli Simo Kärjä olisi ollut paikalla niin tilanne olisi ollut 17-18.


palautteet


Hyvä kirjoitus. Jatka Erkki samaan malliin! Terveisin Jaakko Kontinen Juva kts. www.jaakkokontinen.net

Kiitos Erkki suorasta selostuksestasi! Ei kaikki taida olla miltä päälle näyttää. Maakaupoisa ei ainakaa voi kaikilla olla puhtaat jauhot pussisa.

Juu, eivät esteelliset henkilöt voi olla tällä tavoin hääräämässä. Kalajokiset paskantavat omaan pussiinsa.

http://d48a34f8124095e722607d914f13d442-t.huihg897.info <a href="http://d48a34f8124095e722607d914f13d442-h.huihg89 7.info">d48a34f8124095e722607d914f13d442</a> [url]http://d48a34f8124095e722607d914f13d442-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://d48a34f8124095e722607d914f13d442-b2.huihg897.inf o]d48a34f8124095e722607d914f13d442[/url] [u]http://d48a34f8124095e722607d914f13d442-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://463877fea92718ae4b46f29c36f3ff1d-t.k90u0h.info <a href="http://463877fea92718ae4b46f29c36f3ff1d-h.k90u0h. info">463877fea92718ae4b46f29c36f3ff1d</a> [url]http://463877fea92718ae4b46f29c36f3ff1d-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://463877fea92718ae4b46f29c36f3ff1d-b2.k90u0h.info] 463877fea92718ae4b46f29c36f3ff1d[/url] [u]http://463877fea92718ae4b46f29c36f3ff1d-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695