Salaseuran puheenjohtaja Pauliine Koskelo

Erkki Aho   01 02 2007, 10:32

Lauantaiseura on viikoittainen keskusteluohjelma, jonka isäntä on toimittaja Hannu Lehtilä. Viime lauantaina 27.1.2007 ohjelmassa esiintyi Korkeimman Oikeuden presidentti Pauliine Koskelo. Hän on Salossa 22.6.1956 syntynyt varatuomari. Valtakunnan päälehti Helsingin Sanomat onnitteli 50-vuotta täyttävää Pauliine Koskeloa 25.6.2006 60-vuotispäivän johdosta. Melkoinen moka Hesarilta.

Pauliine Koskelo on toiminut

 • Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntösihteerinä vuosina 1980-1984,
 • lainsäädäntöneuvoksena 1985- 1995.
 • Hän toiminut vuosina 1995-1997 Euroopan Investointipankin (Luxemburg) oikeudellisella pääosastolla yksikönjohtajana,
 • sekä apulaisjohtajana 1998- 1999 ja johtajana 1999-2000.
 • Korkeimman oikeuden määräaikaisena oikeusneuvoksena hän toiminut 1.4.-30.6.2000 ja tällöin hän lienee antanut kisällinäytteensä.
 • Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos hänestä tuli 1.7.2000 alkaen.
Korkeimman oikeuden presidentiksi tasavallan presidentti Tarja Halonen nimitti hänet 1.1.2006 alkaen Korkeimman Oikeuden jäsenten salaisen kokouksen jälkeen. Menettely poikkesi paavin valinnasta siinä, että savumerkkejä ei lähetetty istunnon aikana.

Oikeuslaitos otsikoissa
Yleinen oikeuslaitos on ollut kuluvan vuoden aikana usein otsikoissa. Julkisuudessa ovat puhuttaneet niin oikeusjuttujen venyminen kuin tuomioistuinten henkilöstöleikkaukset. Koskelo on esittänyt, että käräjäoikeuksien määrä pitäisi karsia nykyisestä 58 istuimesta puoleen. Nykyistä suuremmissa yksiköissä toiminta tehostuisi, ja väkeä riittäisi erikoistumaan erilaisten asioiden käsittelyyn. Koskelo myöntää, että uudistusten tie on kivinen. Käräjäoikeuksien määrän vähentäminen kaatuu usein paikalliseen vastarintaan. Koskelo antaa esimerkin: oikeusministeriö päätti vastikään lakkauttaa Orimattilan ja Kokemäen käräjäoikeudet, mutta päätti kuitenkin sijoittaa molemmille paikkakunnille sivukansliat.

Tavallisimmin Suomi on saanut langettavan tuomion mutkikkaiden talousrikosten selvittelyn venymisestä. Korkeimman oikeuden presidentti huomauttaa, että tuomion langettaminen on vain rikosasian käsittelyn päätepiste. Tuomiota edeltää esitutkinta ja syyteharkinta. Jutun käsittely voi venyä monessa vaiheessa. Perustuslakiin kansalaisen perusoikeudeksi kirjattu oikeusturva on vaarassa unohtua säästöinnossa. - On häpeällistä, että tätä perustuslakiin otettua sitoumusta ei oteta oikein vakavasti, sanoo Pauliine Koskelo.

Haastattelu oli hieman raskas kuunnella, koska Pauline Koskelon ulosanti ei ole paras mahdollinen ja äänensävykin on mielestäni karmea. Ääni paljastaa persoonallisuuden. Minun mielestäni ladon oven saranakin kuulostaa kauniimmalta. Koskelon ääni on minulle Suomen oikeuslaitoksen ääni.
Mielestäni paras oikeuslaitosuudistus olisi se, että oikeuslaitos ryhtyisi noudattamaan Suomen lakia.

Kaksinaamaista peliä
Minulla on kokemusta Pauliine Koskelon toiminnasta. Hän on ollut mukana antamassa Korkeimman Oikeuden tietoisesti väärää päätöstä PR-talojen konkurssivyyhden jutussa. Minun oikeustajuni ja oikeudenkäyntikokemukseni perusteella häntä on syytä epäillä mm. tuomarinvalan rikkomisesta, sekä oikeudenkäymiskaaren vastaisesta toiminnasta. Korkeimman Oikeuden edellinen presidentti Leif Sevon soitti minulle kotiin ja antoi minun ymmärtää, että ymmärtäisin antaa asiani Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi, koska Korkein Oikeus ei voi tehdä asiassa oikeaa päätöstä.

TUOMARIN VALA
"Minä N.N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja Suomen lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tähden täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta. Älköön kukaan tuomarinvirkaan ruvetko, ennenkuin on näin vannonut."


Oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 12 §
Jos tuomari ilmeisestä huolimattomuudesta tahi ymmärtämättömyydestä tekee väärän tuomion, [menettäköön virkansa kokonaan tahi määräajaksi, tahi maksakoon rahasakon, kolmijakoon, aina asianhaarain mukaan,] ja korvatkoon kaiken vahingon. Jos hän sen tahallansa tekee, vihasta ja ilkeydestä taikka ystävyyden, lahjain ja voiton tähden, [menettäköön virkansa, saamatta sitä koskaan takaisin,] korvatkoon myös vahingon, ja lahjat menkööt [vaivaisille]. Jos joku sellaisen väärän tuomion tähden menettää henkensä [tahi kunniansa], menettäköön tuomarikin pahuutensa ja ilkeytensä takia
[henkensä tahi kunniansa].


Salaisten sopimusten kehä
Salaisten sopimusten kehää suojelee ja vartioi Tasavallan Presidentti Tarja Halonen, joka antoi minulle vastauksen 25.10.2005 ns. Koiviston konklaavissa julistaen asiakirjat salaisiksi presidentti Mauno Koiviston pyynnöstä. On täysin selvää, että Suomessa laillisuusvalvonnan ja tuomarikunnan on täytynyt olla tietoisia presidentti Mauno Koiviston johdolla ja kutsumana 6.5.1992 presidentinlinnassa pidetystä oikeuspoliittisesta seminaarista. Tuon palaverin jälkeen Korkeimmassa Oikeudessa pankki voitti lähes sataprosenttisesti juttunsa. Vihjetietojen mukaan hovioikeuspiireissä on pidetty lainkäyttöä ohjastavia tilaisuuksia.

Niin sanotulla Siimeksen sopimuksella 30.3.2000 Suomen valtio myi 76000 velkakirjaa perintäyhtiölle 5 %:lla pääoman arvosta. Kauppaan sisältyi satoja, jopa tuhansia hoidettuja saatavia. Kauppasopimukseen sisältyi myös lainvastainen korvauspykälä. Sopimus on määrätty 25 vuodeksi salaiseksi. Menettely on EY:n ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen vastainen menettely. Siimeksen sopimusta on syytä epäillä rikolliseksi, koska se täyttää törkeän petoksen tunnusmerkistön. Siimes on kuitenkin yhä vapaalla jalalla.
Tämä on oikeusvaltio Suomi.

Salainen 200-sivuinen Suomen Säästöpankki Oy:n pilkkomis- eli SSP-sopimus velvoituksineen 22.10.1993 on pitänyt olla laillisuusvalvonnan ja tuomarikunnan tiedossa. Sopimuksessahan määriteltiin kaadettavien yritysten toimiala ja kriteerit, joilla yritykset poistetaan markkinoilta. On olemassa noin kuusituhatta nimeä käsittävä lista pankkikriisin jälkihoidossa tapetuista tai tapettaviksi määrätyistä yrityksistä.

Korkein oikeus on johdonmukaisesti noudattanut rahanpesulaman jälkihoitoon presidentti Koiviston 6.5.1992 antamaa ohjeistusta niin ennakkopäätöksissään kuin etenkin piiloon jäävien, tutkimatta jätettyjen kanteluiden yhteydessä.

KKO:n presidentti Pauline Koskelo oli oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksena vuosina 1985-1995. Siinä virka-asemassa hän linjannut velkojat – velalliset – suhteensa vahvemman puolelle ”Business Books”-nimisen kustantamon vuonna 1994 julkaisemassa kirjassa ”Uudet velkalait perinnässä”. Kirjan esipuhe on päivätty 7.10.1993. Laki oikeudenkäymiskaaren muutoksesta 595/1995 ja mukanaan tuomasta alioikeusuudistuksesta 28.6.1993/581 ja haastemenettelyn uudistamisesta astui voimaan 1.12.1993. Kirjan valmistelu oli siis aloitettu huomattavasti aikaisemmin, kuin itse lakeja oli hyväksytty. Kirjassa esitellään laajasti uudistusten vaikutusta velkojien kannalta, velkojia opastetaan aivan kädestä pitäen, miten velallinen ajetaan todella ahtaalle. Kirjan tekijöihin lukeutuu lainsäädäntöneuvos Pauliine Koskelo.

Miksi lamavelalliset eivät saa oikeutta?
Tähän suuren ja perustavaalaatua olevaan kysymykseen olen edellä esittänyt vastaukset ns. salatut sopimukset. On muistettava, että suuren laman johdosta Suomessa tuhottiin 60 000 yritystä, yli 500 000 ihmistä jäi työttömäksi, ylivelkaantuneita tuli n. 280 000 ja 14500 ihmistä teki itsemurhan Stakesin tilaston mukaan. On syytä epäillä kansanmurhaa, mikä kuuluu kansainvälisen rikostuomioistuimen eli ICC:n toimialaan. Ei siis ole ihme, että Suomi on saanut moitteita pitkistä oikeudenkäynneistä ja siitä, että Suomen oikeuslaitos on alistettu poliittiseen valvontaan. Minun tapauksessani Rovaniemen hovioikeus ei uskalla antaa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, koska
 1. Silloin paljastuisi koko Suomen oikeuslaitoksen tila.
 2. Silloin tulisi ilmi, että laillisuusvalvonta Suomessa on täysin läpimätää.
 3. Silloin paljastuisi, että poliisin toiminta on täysin poliittisesti ohjattua ja rikostutkinta valikoivaa. PR-talojen rikoksia selvittäneille henkilöille Oulun KRP:n rikostutkija Mäkelä ilmoitti, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle. Olette olleet jo monta kertaa liipaisimella. Laillisuusvalvonta pelasti KRP:n tutkijan toteamalla selkeän asian väärinkäsitykseksi. Silloin paljastuisi myös Ylivieskan poliisipäällikkö Similän väärä lausunto Ylivieskan käräjäoikeudelle.
 4. Silloin paljastuisi syyttäjälaitoksen läpimätä toiminta, koska Ylivieskan kihlakunnan syyttäjä Sulo Heiskari on edelleenkin vapaalla jalalla. Heiskaria epäilen mm. tapon yrityksestä. Katso erikoinen isänpäiväjuttu päiväkirjastani. Nyt tästä mätäpaiseorganisaatiosta on lähetetty Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen tuomariksi Paula Hirvelä, joka väärensi työkokemuksensa, jota Strassbourgin poliisi tutkii. Hirvelän valitsi tehtävään Suomessa koalitio, jolla ei ollut minun tietojeni mukaan siihen minkäänlaista oikeudellista oikeutusta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalske on keskeinen syyttäjä Heiskarin suojelija.
 5. Silloin paljastuisi, että Korkeimman oikeuden tuomarit ovat tehneet esteellisenä päätöksiä. Esteellisyys on virkarikos ja rikoksen avulla tehty oikeustoimi on pätemätön. Viimeisessä minua koskeneessa Korkeimman Oikeuden päätöksessä valittiin esteellinen tuomari tekemään päätöstä arvalla, kun muuten ei saatu päätöksentekojärjestelmää päätösvaltaiseksi. Juridisesti menettely on pöyristyttävä. Lisäksi Korkein Oikeus ei perustele hylkääviä päätöksiään, vaikka Suomen perustuslaki ja EY:n ihmisoikeustuomioistuimen päätökset edellyttävät perusteluja päätöksiä.
 6. Silloin myös paljastuisi, että kaikki Korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet ovat olleet esteellisiä käsittelemään Natura-asioita.
Tämä on oikeusvaltio Suomi.

Ketä varten perustettiin maakuntajoukot?
Eversti Jukka Sorvari oli Kalajoella puhumassa sunnuntaina 28.1.2007. Puheessaan hän korosti maanpuolustuksen merkitystä, kun puolustusvoimien organisaatiota ollaan keventämässä ja miesvahvuutta supistamassa. Sorvarin mukaan maakuntajoukot palvelevat kriisinajan tehtävissä. Maakuntajoukoissa yhdistyvät tahto ja tarve. Eversti Sorvari vertasi maakuntajoukkoja suojeluskuntiin.

Reservin yliluutnanttina minulle on muodostunut selkeä kuva maakuntajoukoista. Ne on kerätty
suojelemaan rikollisesti toimivia valtaapitäviä herroja ja narreja. Pelko on suuri. Jos kansa saa tietää totuuden, niin kansa ei vaikene vaan nousee tuomitsemaan ajan myötä kaikki vääryyksien tekijät!

___________________________________________________________

Palautteet

Hei kato... kirjoitti 02 02 2007, 8:20
Pääsit Sipilän blogiin asti. Onneksi olkoon ehkä selkärankaa rupeaa löytymään mediastakin.
http://www.mtv3blogi.com/elinkautinen/?p=58

Vastaus nimimerkille Hei Kato
Kiitos vinkistä
. Kävin katsomassa sivuja. Siellä on joku, jolla oli syytä pelätä tai salata jotakin. Halusi salata sivuni ja kyseli, että hakeeko oikeisto kovaa linjaa, hakeeko oikeisto oikeuksiaan. Siitähän ei ole kysymys.
Minun mielestäni asioiden käsittelyn tulee olla avointa, rehellistä, oikeudenmukaista ja tasapuolista. Näillä sivuilla on palautepalsta, johon voi kertoa mielipiteitä. Täällä voidaan keskustella vapaasti, mutta asiallisesti. Huumorikaan ei ole kiellettyä. Minun sivuillani ei ole kysymys oikeiston kovasta linjasta. Minä en kuulu oikeistoon, enkä vasemmistoon. Käsittelen tapauksia asiapohjalta. Tärkeintä minulle on lain kunnioittaminen ja noudattaminen ja heikompien puolustaminen vallan väärinkäyttäjiä vastaan. Kalajoen valtuustossakin olen sitoutumaton valtuutettu sitoutumattomassa Pro Kalajoen valtuustoryhmässä. Pyrin vastaamaan palautteisiin niin nopeasti kuin pystyn.Observaattori kirjoitti 02 02 2007, 9:47
Esität, että Suomen oikeuslaitoksen olisi ryhdyttävä noudattamaan Suomen lakeja.
On ikävää todeta tilanteen olevan tämän päivän tilanteessa juuri noin. Kun oikeuslaitos sai oikeuden käyttää harkintavaltaa, niin silloin ryhdyttiin ohittamaan Suomen lakeja. Suomen lait ja lainsäädäntö on pääsääntöisesti hyvää tasoa ja lähes kaikilta osin myös Euroopan Ihmisoikeussopimuksen mukaista. Em. menettely on mahdollistanut viimeaikaiset oikeusmurhat Suomessa. Jos Suomessa noudatettaisiin Suomen voimassaolevia lakeja, niin meillä olisi täällä hyvä elää ja omaisuutemmekin olisi turvassa.

Sama vaatimus, että oikeuslaitoksen tulisi noudattaa lakeja, koskee myös virkamiehiä. Virkamiestenkin pitäisi ryhtyä noudattamaan Suomen lakeja. Korkein Oikeus ei enää noudata edes omia aikaisempia ennakkopäätöksiään! Kirjassasi Erkki olet esittänyt, kuinka eräät asianajajat ja "jurristit" ovat esiintyneet oikeudessa edustajanasi ja eräiden henkilöiden edustajana ilman minkäänlaista valtuutusta. Tämä on varmasti prosessipetos. Jos Korkein Oikeuskin hyväksyy menettelyn, eivät sen päätökset enää perustu Suomen lakiin, eikä sen itsensä aiemmin vastaavissa asioissa tekemiin päätöksiin.

Miten kansalaiset voivat tietää tehdessään sitoumuksia ja sopimuksia, mikä olisi oikea menettely, kun laistakaan ei enää saa tukea? Harkintavaltaa kun on äärimmäisen vaikeaa lähteä ennakoimaan. Laillisuusvalvonnalla lopulta siunataan lakien ohittaminen. Viranomaiset, oikeuslaitos, poliisi, muut esitutkintaviranomaiset nojautuvat laittomuuksissaan laillisuus-valvonnan myöntämään Suomen lakien vastaiseen synninpäästöön! Edelleen pitää esittää vaatimus, että poliisinkin pitää ryhtyä myös noudattamaan Suomen lakeja.

Kiitos Observaattorille
Hyvin sanottu, olen samaa mieltä. Jos Suomessa noudatettaisiin Suomen voimassaolevia lakeja, niin meillä olisi täällä hyvä elää ja omaisuutemmekin olisi turvassa. Perussuomalaisten vaaliteema on Hyvä ihmiselle.
Yhdessä voimme tehdä Suomen paremmaksi. Tarvitaan määrätietoista ja aktiivista toimintaa. Siksi toivon, että toimitte aktiivisesti mukana vaalikampanjassani kukin omalla tavallaan. Kansanedustajana vaikutusmahdollisuudet ovat paljon paremmat kuin tavallisena kansalaisena.

palautteet


Pääsit Sipilän blogiin asti. Onneksi olkoon ehkä selkärankaa rupeaa löytymään mediastakin. _____________________________________ http://www.mtv3blogi.com/elinkautinen/?p=58

Esität, että Suomen oikeuslaitoksen olisi ryhdyttävä noudattamaan Suomen lakeja. On ikävää todeta tilanteen olevan tämän päivän tilanteessa juuri noin. Kun oikeuslaitos sai oikeuden käyttää harkintavaltaa, niin silloin ryhdyttiin ohittamaan Suomen lakeja. Suomen lait ja lainsäädäntö on pääsääntöisesti hyvää tasoa ja lähes kaikilta osin myös Euroopan Ihmisoikeussopimuksen mukaista. Em. menettely on mahdollistanut viimeaikaiset oikeusmurhat Suomessa.Jos Suomessa noudatettaisiin Suomen voimassaolevia lakeja ,niin meillä olisi täällä hyvä elää ja omaisuutemmekin olisi turvassa. Sama vaatimus,että oikeuslaitoksen tulisi noudattaa lakeja ,koskee myös virkamiehiä. Virkamiestenkin pitäisi ryhtyä noudattamaan Suomen lakeja. Korkein Oikeus ei enää noudata edes omia aikaisempia ennakkopäätöksiää. ! Kirjassasi Erkki olet esittänyt ,kuinka eräät asianajajat ja "jurristit" ovat esiintyneet oikeudessa edustajanasi ja eräiden henkilöiden edustajana ilman minkäänlaista valtuutusta.Tämä on varmasti prosessipetos .Jos Korkein Oikeuskin hyväksyy menettelyn ,eivät sen päätökse enää perustu Suomen lakiin eikä sen itsensä aiemmin vastaavissa asioissa tekemiin päätöksiin.Miten kansalaiset voivat tietää tehdessään sitoumuksia ja sopimuksia ,mikä olisi oikea menettely ,kun laistakaan ei enää saa tukea.Harkintavaltaa kun äärimmäisen vaikeaa lähteä ennakoimaan. Laiilisuusvalvonnalla lopulta siunataan lakien ohittaminen.Viranomaiset ,oikeuslaitos, poliisi ,muut esitutkintaviranomaiset nojautuvat laittomuuksissaan laillisuus-valvonnan myöntämään Suomen lakien vastaiseen synninpäästöön !Edelleen pitää esittää vaatimus, että poliisinkin pitää ryhtyä myös noudattamaan Suomen lakeja.

http://f7f4a5dddd4b52b47f115fe99b0efb26-t.huihg897.info <a href="http://f7f4a5dddd4b52b47f115fe99b0efb26-h.huihg89 7.info">f7f4a5dddd4b52b47f115fe99b0efb26</a> [url]http://f7f4a5dddd4b52b47f115fe99b0efb26-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://f7f4a5dddd4b52b47f115fe99b0efb26-b2.huihg897.inf o]f7f4a5dddd4b52b47f115fe99b0efb26[/url] [u]http://f7f4a5dddd4b52b47f115fe99b0efb26-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://ece0d8c44bf50d6574787ac09ff9b664-t.k90u0h.info <a href="http://ece0d8c44bf50d6574787ac09ff9b664-h.k90u0h. info">ece0d8c44bf50d6574787ac09ff9b664</a> [url]http://ece0d8c44bf50d6574787ac09ff9b664-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://ece0d8c44bf50d6574787ac09ff9b664-b2.k90u0h.info] ece0d8c44bf50d6574787ac09ff9b664[/url] [u]http://ece0d8c44bf50d6574787ac09ff9b664-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695