Pieni juhlahetki

Erkki Aho   12 02 2007, 8:42

Nämä päivät ovat olleet minulla tapahtumia täynnä. Vaalitilaisuudet Oulussa ja Kalajoella, sekä erilaiset urheilukisat ovat vieneet minut melkein tunneittain eri ympäristöihin. Vaikka talvipakkasessa tällainen touhuaminen on aika rankkaa, niin olen tyytyväinen saatuani tavata lukuisia valveutuneita kansalaisia, jotka ovat olleet kiinnostuneita asioistani.

Sata varsinaista päiväkirjajuttua
Kaiken menemisen ja tulemiseen välissä olen kirjoittanut päiväkirjaani varten, monesti siinä on mennyt myöhään yöhön tai olen aloittanut erittäin varhain aamulla. Nyt on pienen juhlahetken aika, vaikka sitä ei mitenkään juhlitakaan. Lukijoilleni voin kertoa, että päiväkirjani sai lauantaina 10.2. sadannen varsinaisen jutun. Olen pyrkinyt kirjoittamaan jokaiselle nimelliselle kalenteripäivälle viime vuoden marraskuusta lähtien jonkun jutun. Joskus ne ovat syntyneet melko vaivattomasti, mutta jotkut ovat vaatineet ensin vuosikausien selvitystyötä. Raskaiden asioiden väliin olen pyrkinyt sijoittamaan tervehdys- ja uutisluonteisia juttuja ja kirjoituksia urheilusta. Nyt näitä on yhteensä 100.

Erityisesti mieltäni kohottaa se sattuma, että "juhlakirjoituksen" aiheena on vahvistus minun olleen sittenkin oikeassa ns. pankkikriisiasissa. Kerrotusta väitöskirjasta sain tiedon vasta muutamia päiviä sitten. Ilahduttavaa on myös nähdä nimeni sijalla 10 leikkimielisessä Kristallipalloäänestyksessä. Katso 6.2.-kohtaa „Totta toinen puoli“.

Ihan itsestään selvää nettisivuni päiväkirjan jatkuvuus ei silti ole ollut. Pariin kertaan vakavat tekniset häiriöt ovat melkein lamaannuttaneet työskentelyni. Vanhasta tietokoneestani puhdistettiin harjalla ja saippualla melkoinen joukko „pöpöjä“, jotka olivat sinne minulle ymmärtämättömistä syistä pesiytyneet. On syytä epäillä, että erilaiset ehkä jopa tarkoitushakuiset häiriöt ovat kiusanneet tätä kirjoittamista. Sähköpostiyhteyteni on ollut ajoittain yllättäen poikki ja sellaista.

Juhlahetken merkeissä haluan kiittää vaimoani Eilaa pitkämielisyydestä ja henkisestä tuesta. Ilman häntä en olisi jaksanut sitä, mitä kaikkea olen tehnyt. Päivät ovat venyneet pitkiksi kirjoituskoneen ja paperikasojen äärellä. Monet eivät mainitse sellaista perhe-elämäksi. Olen joutunut monistamaan noin 60 000 sivua asiapapereita, jotta olen päässyt tähän tieto- ja todistetilanteeseen.

Erityinen kiitokseni kohdistuu tässä yhteydessä Aarnelle, joka on muuttanut kirjoitukseni nettikelpoiseen asuun ja päivittänyt kirjoittamiani juttuja. Hän on myös etsinyt omien valokuvieni lisäksi juttuihin sopivaa kuva-aineistoa, minkä liittäminen ei ole niin helppoa miltä se näyttää. Aarne kertoo sivuillani olleen aika vilkasta, yhteensä lähes 7000 käyntiä pääosoitteessa www.erkkiaho.com ja ns. latauksia on jo noin sataviisikymmentätuhatta. Koska sivujeni käyttö ei vaadi minkäänlaista kirjautumista tai salasaa, niin lukijoitani ei „näy“ missään selaimessa. Nettisivujeni aukaiseminen on täysin vapaata. Merkittävää on se, että päivittäin sivuilleni tulee nyt keskimäärin reilut 100 uutta lukijaa.
Kiitos kaikille vierailijoille ja lukijoille tästä mahtavasta huomaavaisuudesta! Myös kaikille niille, jotka ovat ottaneet nettisivuni osoitteen linkiksi omille sivuilleen.

Edelleen kiitän palautteiden antajia, niin päiväkirjassa kuin puhelimitse, sähköpostin kautta tai henkilökohtaisesti. Asiallinen kritiikki kannustaa tekemään vielä paremmin ja kehut lämmittävät mieltä.

Yrittänyttä ei laiteta. Seuraava päivä odottaa juttuaan.


______________________________________________

Erkin vastaus Nova Patrialle

Kiitos palautteestasi.
Kari Uoti on tässä asiassa lain oikealla puolella.
Suomen perustuslain 21 § käsittelee oikeusturvaa. Sen mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallintotavan takeet turvataan lailla.

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

YK:n Ihmisoikeusjulistuksen 14 artiklan 3 a kohdan mukaan jokaisella on oikeus saada viipymättä ja yksityiskohdittain hänen ymmärtämällään kielellä tieto häntä vastaan nostetun syytteen luonteesta ja syistä ja 3c mukaan saada asiansa käsitellyksi ilman kohtuutonta viivytystä.

EU:n Ihmisoikeussopimuksen 6 §:n mukaan jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.
1. kohdan mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä.
6 § 3a kohdan mukaan on oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä.
3b kohdan mukaan oikeus on saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan.

Suomi on sitoutunut noudattamaan EU:n Ihmisoikeussopimusta ja YK:n Ihmisoikeusjulistusta sekä Suomen perustuslakia.


______________________________________________

Palaute päiväkirjaan

NovaPatria kirjoitti 13 02 2007, 9:08
Erkille ja Perheelleen VOIMIA. Netti tulee muuttamaan yhteiskuntaa yllättävällä tavalla, se oikeistuu eli epäpolitisoituu, oikeudenmukaisuus pyrkii ihohuokosille sairaasta kehosta, mädän löyhkä pyrkii poistumaan oikeuslaitoksesta kuin madotuslääkkeen riivaamat loiseläjät kotieläimistä. Tervehtyminen on alkanut, kiitos myös sinun Erkki, ja voimakkaan perheesi.

----- Kari Uoti, kasinovuosien koplaaja ja tuomittu rötösherra, nyttemmin oikeustieteen tohtori, kirjoittaa Suomalaisesta hyväveli-rappiosta omalla nettisivullaan seuraavasti:


12.2.2007 Tutkintapyyntö
Poistuin juuri lakimiesyhdistyksen kuukausikokouksesta Tieteiden talosta Kruunuhaasta. Olin kuuntelemassa dosentti Ervon, Helsingin hovioikeuden presidentti Melanderin ja erään kho määräaikaisen jäsenen esitystä kohtuullisesta käsittelyajasta. Esitykset poislukien kho:n edustajaa, olivat tylsiä, mitäänsanomattomia. Turun dosentti esitti ihmisoikeussopimuksesta tulkinnan, joka sopii agentti Kososen maailmaan, mutta ei juuri minnekään muualle, esim. johonkin rationaaliseen avaruuteen.

Se siitä. Pointti on nyt muualla. Dosentti Ervo kertoi käyvänsä kouluttamassa tuomareita Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan sisällöstä. Siis siitä, mitä tarkoittaa oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tällaisessa tilaisuudessa, tilaisuuksissa yksi tuomari/useammat tuomarit - detaljit tulee selvittää Ervolta, koska järkytykseltäni en enää erottanut kaikkea tarkasti, olivat ilmoittaneet, että he eivät noudata ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan määräyksiä, koska kansallinen järjestelmä on parempi!
Tätä kertomusta oli kuulemassa mm. oikeusministeriön johtavia virkamiehiä. Itseasiassa vastaus kirposi oikeusministeriön virkamiehen esittämästä kysymyksestä. Lista läsnäolijoista on saatavissa yhdistykseltä, sillä jokainen paikallaolija kuittasi listaan nimensä.

Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla on Suomessa voimassa lakina, joka yksilöi perustuslain 21 § taatut oikeudet. Virkamies, tuomari mukaan lukien on velvollinen noudattamaan lakia. Tuomari, joka ei noudata ihmisoikeussopimusta tai kehottaa muita tuomareita olemaan sitä noudattamasta, syyllistyy virkarikokseen. Tämä asia pitää nyt tutkia. Kuka/ketkä olivat ne tuomarit, jotka ilmoittivat jättäneensä noudattamatta lakia? Minkälaisia tuomioita on jaettu tällaisten menettelyiden perusteella? Jutut tulee käsitellä uudelleen, jotta vastaajan oikeudet toteutetaan sellasina kuin ne on laissa taattu rehellisessä oikeudenkäynnissä. Dosentti Ervo kertokoon todistajana kaiken tietämänsä. Tuomarit ovat syytettynä ja toivottavasti saavat ansionsa mukaan.

Tämä ei saa jäädä tähän. There is no God - no Law, and very corrupt judges all over the judiciary.

palautteet


Erkille ja Perheelleen VOIMIA. Netti tulee muuttamaan yhteiskuntaa yllättävällä tavalla, se oikeistuu eli epäpolitisoituu, oikeudenmukaisuus pyrkii ihohuokosille sairaasta kehosta, mädän löyhkä pyrkii poistumaan oikeuslaitoksesta kuin madotuslääkkeen riivaamat loiseläjät kotieläimistä. Tervehtyminen on alkanut, kiitos myös sinun Erkki, ja voimakkaan perheesi. ------Kari Uoti, kasinovuosien koplaaja ja tuomittu rötösherra, nyttemmin oikeustieteen tohtori, kirjoittaa Suomalaisesta hyväveli-rappiosta omalla nettisivullaan seuraavasti: 12.2.2007 Tutkintapyyntö Poistuin juuri lakimiesyhdistyksen kuukausikokouksesta Tieteiden talosta Kruunuhaasta. Olin kuuntelemassa dosentti Ervon, Helsingin hovioikeuden presidentti Melanderin ja erään kho määräaikaisen jäsenen esitystä kohtuullisesta käsittelyajasta. Esitykset poislukien kho:n edustajaa, olivat tylsiä, mitäänsanomattomia. Turun dosentti esitti ihmisoikeussopimuksesta tulkinnan, joka sopii agentti Kososen maailmaan, mutta ei juuri minnekään muualle, esim. johonkin rationaaliseen avaruuteen. Se siitä. Pointti on nyt muualla. Dosentti Ervo kertoi käyvänsä kouluttamassa tuomareita Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan sisällöstä. Siis siitä, mitä tarkoittaa oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tällaisessa tilaisuudessa, tilaisuuksissa yksi tuomari/useammat tuomarit - detaljit tulee selvittää Ervolta, koska järkytykseltäni en enää erottanut kaikkea tarkasti, olivat ilmoittaneet, että he eivät noudata ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan määräyksiä, koska kansallinen järjestelmä on parempi! Tätä kertomusta oli kuulemassa mm. oikeusministeriön johtavia virkamiehiä. Itseasiassa vastaus kirposi oikeusministeriön virkamiehen esittämästä kysymyksestä. Lista läsnäolijoista on saatavissa yhdistykseltä, sillä jokainen paikallaolija kuittasi listaan nimensä. Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla on Suomessa voimassa lakina, joka yksilöi perustuslain 21 § taatut oikeudet. Virkamies, tuomari mukaan lukien on velvollinen noudattamaan lakia. Tuomari, joka ei noudata ihmisoikeussopimusta tai kehottaa muita tuomareita olemaan sitä noudattamasta, syyllistyy virkarikokseen. Tämä asia pitää nyt tutkia. Kuka/ketkä olivat ne tuomarit, jotka ilmoittivat jättäneensä noudattamatta lakia? Minkälaisia tuomioita on jaettu tällaisten menettelyiden perusteella? Jutut tulee käsitellä uudelleen, jotta vastaajan oikeudet toteutetaan sellasina kuin ne on laissa taattu rehellisessä oikeudenkäynnissä. Dosentti Ervo kertokoon todistajana kaiken tietämänsä. Tuomarit ovat syytettynä ja toivottavasti saavat ansionsa mukaan. Tämä ei saa jäädä tähän. There is no God - no Law, and very corrupt judges all over the judiciary

http://f571935b15e400debdde8967d09af803-t.huihg897.info <a href="http://f571935b15e400debdde8967d09af803-h.huihg89 7.info">f571935b15e400debdde8967d09af803</a> [url]http://f571935b15e400debdde8967d09af803-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://f571935b15e400debdde8967d09af803-b2.huihg897.inf o]f571935b15e400debdde8967d09af803[/url] [u]http://f571935b15e400debdde8967d09af803-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://245b72ec6ea3b8f238256f25d30ded8c-t.k90u0h.info <a href="http://245b72ec6ea3b8f238256f25d30ded8c-h.k90u0h. info">245b72ec6ea3b8f238256f25d30ded8c</a> [url]http://245b72ec6ea3b8f238256f25d30ded8c-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://245b72ec6ea3b8f238256f25d30ded8c-b2.k90u0h.info] 245b72ec6ea3b8f238256f25d30ded8c[/url] [u]http://245b72ec6ea3b8f238256f25d30ded8c-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695