Päätön päätös korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Erkki Aho   20 03 2007, 8:11

image

image

! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ?
Korkein hallinto-oikeus pitää Oulun hallinto-oikeuden päätöksen voimassa, mikä on annettu asiaan, josta
ei ole valitettu.

Päätös ja sen tekijät
Korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen 16.3.2007, taltionumero 648, diaarinumero 1520/2/06.
Asian on esittellyt hallintosihteeri Riitta Kreula, päätöksentekoon ovat osallistuneet presidentti Pekka Hallberg, hallintoneuvokset Marjatta Kajan, Kari Kuusiniemi, Tuula Pynnä ja Anne E. Niemi.

Asia
Erkki Aho valittanut Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä 19.5.2006, nro 06/0218/1. Asia koskee Kalajoen kaupunginhallituksen päätöstä. Aho on tuomittu Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksellä 28.11.2005 R05/84 luottamustoimen ulkopuolella tapahtuneesta rikoksesta kahdeksaksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen, sakkoon ja korvauksiin.

Päiväkirjastani voit lukea millaisesta asiasta ja oikeudenkäynnistä on kysymys. Julkinen todistusaineisto löytyy Kalajoen kaupungin arkistosta. Nettipäiväkirjani osoitteista löytyy selvitys asioista.

Erikoinen isänpäivä - Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/19.htmPR-Teollisuus - Televisiokuvaukset Haukiputaalla
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/30.htmAvaintodistajan lausunto - Sulo Heiskarin oudot vahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/85.htmRienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/86.htm

Kalajoen kaupunginvaltuusto on 20.12.2005 päättänyt, että asiassa kuullaan Ahoa. Kaupunginhallitus on 9.1.2006 päättänyt kuulla Ahoa hallintolain mukaisesti kirjallisesti. Aho on tehnyt kirjalliset aineistot 1879 sivua ja kaksi kirjaa asian johdosta. Aho ei saanut esittää valtuustolle asiaansa, vaikka valtuusto oli näin päättänyt. Ahon toimittama aineisto salattiin niin kaupunginhallituksen jäseniltä kuin kaupunginvaltuutetuilta, eikä sitä myöskään laitettu pöytäkirjoihin liitteeksi lainkaan.

Ahon mukaan häneltä estettiin näin asian esille tuominen julkisesti ja suurelta yleisöltä estettiin totuuden julkituleminen. Näin suojeltiin rikollista toimintaa, mikä rikoslain mukaan on rikos.

Oulun hallinto-oikeuden päätös
Oulun hallinto-oikeus on tehnyt kokonaan eri asiasta päätöksen mistä on valitettu. Oulun hallinto-oikeuden päätös 19.5.2006 nro 06/0218/1. Asia koskee Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöstä. Oulun hallinto-oikeus on jättänyt Ahon Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksestä tekemän valituksen tutkimatta.

Asian on esitellyt esittelijä Kaarina Kemppainen ja päätöksentekoon ovat osallistuneet hallinto-oikeudenjäsenet Heikki Jukarainen, Marja Mattila ja Senja Kuopus. Tämä päätös on annettu 19.5.2006 nro 06/0218/1.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Aho on vaatinut, että Oulun hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia tutkitaan ja palautetaan Kalajoen kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi. Oulun hallinto-oikeus tulee velvoittaa avustamaan todistajien kuulemisessa asiassa. Kalajoen kaupunki on velvoitettava korvaamaan Ahon oikeudenkäyntikulut asiassa. Hallinto-oikeuden päätös perustuu vääriin tietoihin. Kaupunginvaltuusto ei ole kuullut Ahoa 25.4.2006, eikä valtuuston pyytämää selvitystä ole jaettu valtuutetuille, eivätkä nämä ole perehtyneet selvitykseen. Asioiden avoin ja julkinen käsittely on Ahon oikeusturvan kannalta välttämätöntä.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylkää sen. Oulun hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

______________________________________________________

Pyydän kannanottoja

1. Pyydän kansalaisia ottamaan kantaa siihen, ovatko Oulun hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus toimineet oikein? ___________

2. Ovatko kansalaisen oikeusturva ja perusoikeudet toteutuneet laimukaisella tavalla? __________________

3. Luotatteko hallinto-oikeuksien toimintaan? _____________________________________________________________________
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
______________________________________________________

Ulkopuolinen kirjoittaja
Maalaisjärkinen

 • Erkki Ahoa vastaan on nostettu kunnianloukkaussyyte, josta Ylivieskan käräjäoikeus on langettanut hänelle mm. ehdollisen vankeusrangaistuksen.
 • Ylivieskan käräjäoikeus on antanut tuomiosta lehdistötiedotteen, missä asiasta on käytetty nimitystä „luottamustoimen ulkopuolella tapahtuneesta rikoksesta“.
 • Väitetty kunnianloukkaus on muuttunut julkisessa kielenkäytössä rikokseksi luottamustoimen ulkopuolella.
 • Luottamustoimella tarkoitetaan Erkki Ahon jäsenyyttä Kalajoen kaupunginvaltuustossa.
 • Maalaisjärkiselle ei ole perusteltu, miten ja miksi tuomion perusteluissa esitetyt sanamuodot voisivat olla loukkaavia, sopimattomia tai lainvastaisia.
 • Esitetyt ilmaisut ovat olleet julkista totuutta.
 • Kalajoen kaupunginhallitus on pohtinut, voiko Erkki Aho olla sovelias hoitamaan valtuutetun tehtävää, koska hänet on tuomittu rikolliseksi.
 • Kaupunginhallitus erehtyy pitämään käräjäoikeuden antamaa tuomiota lopullisena ottamatta huomioon, että se ei ole edes lainvoimainen.
 • Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Ahon kuulemismenettelyä.
 • Kaupunginvaltuusto päättää vaatia Ahon kuulemista kirjallisessa muodossa.
 • Erkki Aho antaa vastineen määrätyssä ajassa.
 • Ahon vastineen laajuus on 1879 ns. konekirjoitussivua.
 • Vastinetta ei jaeta valtuutetuille, eivätkä myöskään kaupungin hallituksen jäsenet saa sitä luettavakseen.
 • Vastineen käsittelyä venytetään monta kuukautta ja Aholle suodaan mahdollisuus 15 minuutin suulliseen vastineeseen varsinaisen valtuuston kokouksen ulkopuolella kahvittelun ohella.
 • Erkki Aho ei käytä hyväkseen hänelle suotua tilaisuutta, koska se ei vastaa kaupunginvaltuuston vaatimaa menettelyä.
 • Valtuusto tekee päätöksen tutustumatta Ahon vastineeseen.
 • Aho valittaa Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksestä Oulun hallinto-oikeudelle ja esittää myös korvausvaatimuksen.
 • Oulun hallinto-oikeus jättää Ahon valituksen käsittelemättä ja tekee päätöksen, mikä ei liity Ahon valitukseen lainkaan.
 • Kaupunginvaltuutettu Aho valittaa Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä korkeinpaan hallinto-oikeuteen.
 • Aho vaatii valituksessaan Oulun hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja asian tutkimista palauttamalla se Kalajoen kaupunginvaltuustoon.
 • Korkein hallinto-oikeus hylkää Ahon valituksen.
 • Korkein hallinto-oikeus pitää Oulun hallinto-oikeuden päätöksen voimassa, mikä on annettu asiaan, josta ei ole valitettu.
 • Siis tämä prosessikierre koskee nyt ja vain pelkästään toistaiseksi nimettömän henkilön esittämän epäilyn perusteella syntynyttä tapahtumaketjua Erkki Ahon kelvollisuudesta toimia valtuutetun ominaisuudessa. Varsinainen kunnianloukkausoikeudenkäynti on eri asia.

Maalaisjärkisen mielipide
Molemmille osapuolille tulee suoda samat edellytykset. Jos toisaalta alunperin kunniaansa pelkäävä voi käyttää sanoja vaatimuksensa perusteina ja jokin oikeusaste hyväksyy sellaiset ottaen samalla kunniaaloukatun asian omakseen, niin syytetylle ja tuomitulle on suotava sama mahdollisuus sanojen käyttöön. Ne on luettava ja käsiteltävä säädetyssä järjestyksessä. Asioita ei voi muuntaa mielin määrin ja perustella otsikon ohi. Käsittelemättömyyskään ei voi olla mikään perustelu päätöksille.


palautteet


1)Ei 2)Ei 3)Ei Kts. http://www.aamulehti.fi/keskustelu/thread.jspa?threadID=2244 &tstart=0

Hei NovaPatria! Tarkenna linkkiäsi, en löydä tuosta mitä tarkoitat. Kiitti.

http://www.aamulehti.fi/keskustelu/thread.jspa?threadID=2244 &tstart=15 Olenko hyödyllinen idiootti?

http://57340ac98ab358f6f7c2dca548d01898-t.huihg897.info <a href="http://57340ac98ab358f6f7c2dca548d01898-h.huihg89 7.info">57340ac98ab358f6f7c2dca548d01898</a> [url]http://57340ac98ab358f6f7c2dca548d01898-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://57340ac98ab358f6f7c2dca548d01898-b2.huihg897.inf o]57340ac98ab358f6f7c2dca548d01898[/url] [u]http://57340ac98ab358f6f7c2dca548d01898-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://36d88208f4f910fb7d3b631c6074317d-t.huihg897.info <a href="http://36d88208f4f910fb7d3b631c6074317d-h.huihg89 7.info">36d88208f4f910fb7d3b631c6074317d</a> [url]http://36d88208f4f910fb7d3b631c6074317d-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://36d88208f4f910fb7d3b631c6074317d-b2.huihg897.inf o]36d88208f4f910fb7d3b631c6074317d[/url] [u]http://36d88208f4f910fb7d3b631c6074317d-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://bbd53e9f41f7a83ded0a9d58e3890d02-t.k90u0h.info <a href="http://bbd53e9f41f7a83ded0a9d58e3890d02-h.k90u0h. info">bbd53e9f41f7a83ded0a9d58e3890d02</a> [url]http://bbd53e9f41f7a83ded0a9d58e3890d02-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://bbd53e9f41f7a83ded0a9d58e3890d02-b2.k90u0h.info] bbd53e9f41f7a83ded0a9d58e3890d02[/url] [u]http://bbd53e9f41f7a83ded0a9d58e3890d02-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695

http://94af7be289c3e4c994f11333c344dead-t.k90u0h.info <a href="http://94af7be289c3e4c994f11333c344dead-h.k90u0h. info">94af7be289c3e4c994f11333c344dead</a> [url]http://94af7be289c3e4c994f11333c344dead-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://94af7be289c3e4c994f11333c344dead-b2.k90u0h.info] 94af7be289c3e4c994f11333c344dead[/url] [u]http://94af7be289c3e4c994f11333c344dead-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695