Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia

Erkki Aho   21 03 2007, 20:55

imageAmmutaan kovilla

Kalajoen työvoimatoimiston johtaja Tapio Lahola haastoi minut oikeuteen 21.2.2005 törkeästä kunnianloukkauksesta, koska olin julkisesti tuonut esille kohdalleni tulleen työttömyyskorvausten katkaisemisen ja starttirahan katkaisemisen. Edellinen oli tehty omalaatuisin perustein ja jälkimmäinen täysin poikkeuksellisella tavalla verrattuna koko muuhun Suomeen.

Teimme Kalevi Kannuksen kanssa kartoituksen starttirahojen maksujen katkaisemisesta kaikista Suomen työvoimatoimistoista. Missään muussa Suomen työvoimatoimistossa ei ole samanlaista käytäntöä kuin Kalajoen työvoimatoimistossa. Kalajoen työvoimatoimiston menettely oli täysin poikkeuksellinen.

Tämän kunnianloukkausoikeudenkäynnin todellisena käynnistäjänä pidän syyttäjä Sulo Heiskaria, joka työskenteli samassa toimistossa Kalajoen työvoimatoimistonjohtajan Tapio Laholan kanssa.
Epäilen, että Ylivieskan käräjäoikeutta haluttiin käyttää rikoksentekopaikkana tekemällä asiat törkeästi virka-asemaa hyväksikäyttäen.

Epäilin, että jotain oli tekeillä ja sanoinkin eräänä huhtikuun maanantai-aamuna (11.4.2005) Kokkolaan lähtiessäni vaimolleni, että tänään saattaa tulla haastemies. Vaimo naurahti ja sanoi, että elä luule. Kun tulin illalla kotiin, niin vaimo kertoi, että täällä kävi mies joka kyseli sinua. Oliko se haastemies?

Maanpakoon
Koska olin selvittänyt syyttäjä Sulo Heiskarin toimet PR-talojen konkurssivyyhdissä ja Torsti Kalliokosken herjausasiassa , niin katsoin, että lisää vääryyttä en siedä. Mielestäni kysymys oli syyttäjä Sulo Heiskarin törkeästä minua kohtaan tekemästä ajojahdista ja hänen oman virka-asemansa väärinkäyttämisestä. Siksi katsoin viisaimmaksi lähteä maanpakoon. Vietin useita viikkoja pitkin maita ja mantuja kierrellen, Pohjois-Suomessa ja Ruotsissa. En halunnut niskoilleni lisää oikeuden vääriä päätöksiä.

Nimesin todistajat asiaani
Palasin kotiin ja otin haastehakemuksen vastaan. Olin suunnitellut oman taktiikkani oikeudenkäyntiä varten. Minulla oli oikeus tehdä oikeudenkäyntiväittämä kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyydestä. Siksi haastoin käräjäoikeuden istuntoon todistajiksi seuraavat henkilöt:

Heino Virta, joka todistaa syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyden PR-talojen konkurssivyyhden takia ja ennen kaikkea sen takia, että hän on toiminnallaan aiheuttanut suurta vahinkoa Erkki Aholle kaupanvahvistuksella, jossa salattiin 47 miljoonan markan pantatut kiinnitykset sekä jättänyt kaikki PR-talojen konkurssivyyhteen liittyvät rikokset syyttämättä

Pauli Alatalo *), joka todistaa PR-Teollisuus Oy:n perustamiseen liittyvät epäselvyydet, kaupanvahvistamiseen liittyvät epäselvyydet ja asioiden tutkintoihin liittyvät epäselvyydet, joista vastuussa on Sulo Heiskari.

Tapani Kääntä, joka todistaa Alavieskan Puurakenne Oy:n markkinoilta poistamisen ja kauppakirjojen allekirjoituksen, jossa Sulo Heiskari oli kaupanvahvistajana.

Minna Hanhisuvanto, joka todistaa, ettei Sulo Heiskari ollut paikalla kun kauppasopimukset allekirjoitettiin.

Antti Suni, joka todistaa Sulo Heiskarin käyttäytymisen Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueella. Tuolloin Sulo Heiskari poistettiin leirintäalueelta ja hänelle annettiin elinikäinen pääsykielto leirintäalueelle. Asiasta tehtiin rikostutkinta, mutta syytteet jätettiin nostamatta, koska asianomainen ei halunnut syytteitä nostettavaksi.

Reijo Niemelä, joka todistaa käräjäoikeuden pitkäaikaisena lautamiehenä Sulo Heiskarin alkoholin käytön ja sen, että Sulo Heiskari ”oli lukuisia kertoja pöhnässä oikeudenistunnossa”.

Risto Niemelä, joka todistaa miten talokaupan purkuasiassa Sulo Heiskari menetteli Ylivieskan käräjäoikeudessa. Asia voidaan todistaa valokuvin. Maalaisjärjellä ajateltuna Ylivieskan käräjäoikeuden päätös oli vuoren varmasti väärä.

Alpo Murtoniemi, joka todistaa, että poliisiauto ajoi käräjäoikeuden lautamiehen vaimon päälle ja jätti tämän hankeen makaamaan. Asia tuli tietoon syyttäjälle, joka minulle kerrotun mukaan oli kysynyt: ”Näkikö kukaan” Poliisi oli vastannut, ettei kukaan nähnyt. Alpo Murtoniemi kuitenkin näki ja pystyy todistamaan mitä tapahtui. Sulo Heiskari jätti syytteet nostamatta.

Jukka Mäkipää *), joka todistaa kuinka hänen yrityksensä ajettiin erikoisella tavalla konkurssiin, sen jälkeen kun hän riitaantui ryyppykaverinsa Sulo Heiskarin kanssa ja oli nostanut tämän hotelli-ravintola Rantakallan vessassa rinnuksista pisuaarin päälle. Mäntymäellä oli paljon kerrottavaa Sulo Heiskarin toimista.

Onni Meikäläinen *), joka voi todistaa samoja asioita kuin Jouko Mäntymäki Sulo Heiskarin toiminnasta.

Matti Orell, joka voi todistaa Rahjan saariston Natura Liferahoitushakemuksen törkeän petoksen ja Kallan karien itsehallinnon loukkauksen, josta Sulo Heiskari jätti syytteet nostamatta. Lisäksi Matti voi todistaa muitakin asioita Sulo Heiskarin toiminnasta, kun Sulo Heiskari hoiti Matin avioeroasian mm. miten Matti joutui ravintolassa maksamaan lisää jo loppuunsuoritettuihin avioeromaksuihin. Sulo Heiskarilta oli loppunut rahat ryyppäämiseen, hän oli tullut Matin luo ja sanonut, että pitää maksaa lisää hänelle asioiden hoitamisesta vaikka Matti oli hoitanut Sulo Heiskarille jo kaikki maksut.

Markku Sahlstedt, joka todistaa Suomen Natura-asioiden todellisuuden, jossa Rahjan saariston osalta poliisi on jättänyt asiat tutkimatta ja syyttäjä syyttämättä.

Alpo Ylitalo, joka todistaa samoja asioita Naturan osalta.

Ilmoitus käräjäoikeudelle
Kun huomasin, että todistajani oli jätetty kutsumatta oikeudenkäyntiin oikeudenkäyntiväittämän todistamiseksi, niin lähetin käräjäoikeudelle seuraavan kirjeen 10.11.2005 klo 10.

Pyydän siirtämään oikeuskäsittelyä, koska olen esittänyt riittävän ajoissa oikeudenkäyntiväittämän johtavan kihlakunnan syyttäjän Sulo Heiskarin esteellisyydestä. Olen nimennyt asiaan 33 todistajaa, joista osalla on oikeudenkäymiskaaren perusteella oikeus kieltäytyä todistamasta. Ylivieskan käräjäoikeus ei ole kutsunut yhtään nimeämääni todistajaa oikeuteen todistamaan asiassa. Olen etukäteen pyytänyt oikeuden tuomaria varmistamaan, että oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus varmistetaan. Koska istuva tuomari Ulla-Maija Viitavuori ei ole menetellyt esittämälläni tavalla, niin katson hänen syyllistyneen oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn. Hän ei ollut valvonut, että todistajani olisi kutsuttu oikeudenistuntoon.

Olen perustellut jo etukäteen, miksi johtavan kihlakunnan syyttäjän Sulo Heiskarin esteellisyyden todistaminen niin kirjallisesti kuin todistajien kuulemisellakin on erittäin tärkeää. Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa oikeudenkäynneissäni ja voin todistaa hänen esteellisyytensä. Heiskarin esteellisyys merkitsee sitä, että minua koskevat Ylivieskan käräjäoikeuden päätökset ovat mitättömiä. Esteellisyyden todistaminen ja toteaminen merkitsee korvausvaatimusteni 118.811.875 euron ja korkojen juridisen perustan todistamista.

Perustelin asiat vielä lakipykälin, joista tässä otan esille vain muutaman kohdan.
Syyttäjistä annetun lain mukaan syyttäjä on esteellinen, jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen. Jos syyttäjä on palvelusuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen taikka siihen, jolle asiassa on odotettavissa hyötyä tai haittaa. Jos jokin muu syy kuin 1-5 kohdassa tarkoitettu seikka on omiaan antamaan perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan asiassa.

Lisäksi on otettava huomioon, että laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinässä 13.6.2003/460 määrittelee syyteoikeuden asiassa valtakunnansyyttäjälle, joten Sulo Heiskarilla ei ollut asiassa syyteoikeutta.

Lisäksi saman lain mukaan Ylivieskan käräjäoikeus ei ollut asiassa toimivaltainen tuomioistuin.

Lisäksi Ylivieskan syyttäjälaitoksen syyttäjien työjärjestys oli vanhentunut. Syyttäjävuorossa ei välttämättä ollut Sulo Heiskari.

Minut pidätettiin oikeudenistuntoa varten kuten olen kertonut kohdassa nettipäiväkirjani kohdassa:
Erikoinen isänpäivä – Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/19.htm
Olen täysin varma asiasta epäillessäni kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarin käyttäneen virka-asemaansa väärin.

Päätöksiä odotellessa
Kuten muista kirjoituksistani ilmenee, niin Ylivieskan käräjäoikeus langetti minulle tässä mm. ehdollisen 8 kuukauden vankeusrangaistuksen kunnianloukkauksesta 28.11.2005, tuomio 05/529. Tuomion perustelut ovat omalaatuiset. Minun kerrotaan esittäneen Laholasta valheellisia tietoja. Kaikki tiedot, mitä olen Tapio Laholasta esittänyt, ovat totta. Laiton uhkaus on keksitty juttu. Minä en ole koskaan uhannut Tapio Laholaa. Olen valittanut Rovaniemen hovioikeuteen välittömästi saatuani tiedon Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksestä. Minulta veloitettiin päätöksestä iso summa rahaa, vaikka päätös olisi tullut lähettää minulle veloituksetta. Sen sijaan Kalajoen kaupungille päätös lähetettiin muistaakseni vain 7,5 euron hinnalla eli lähes ilmaiseksi.

Asiaa on puitu kohta kaksi vuotta hovioikeudessa ja Rovaniemen hovioikeudella on ilmeisesti suuria vaikeuksia järjestää oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja tehdä oikeuden- ja lainmukainen päätös. Ehkä Rovaniemen hovioikeuden jäseniä pelottaa se, että asia on myös samanaikaisesti Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä. Minä vaadin oikeudenmukaista suullista oikeudenkäyntiä todistajineen, koska keskeisin asia on Ylivieskan kihlakunnan johtavan syyttäjän Sulo Heiskarin esteellisyyden todistaminen.

Kuvamanipulaatio
"Maanpakolainen"
Kalajoen Seutu 27.4.2005

*) Oikeat nimet ovat kirjoittajan tiedossa  (muutos tekstissä 28.2.2008)
____________________________________________________

Vastaus ystävän palautteeseen
Matti Orellilla oli mahdollisuus 10.11.2005 toimia todistajana, mutta häntä ei kutsuttu todistajaksi vaikka olin nimennyt Matin todistajaksi. Ylivieskan käräjäoikeuden tuomari Ulla-Maija Viitavuori on vastuussa siitä, ettei Mattia kutsuttu todistajaksi. Teko oli oikeudenkäymiskaaren vastainen menettely. Teko vaaransi oikeusturvani, eikä täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusta. Näin saatiin aikaan Ylivieskan käräjäoikeuden väärä päätös, josta on minulle aiheutunut valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Matti Orell on kuollut tällä välin, eikä voi toimia todistajana.


palautteet


Matti Orell ei todista enää mitään

http://48015d071ecd73a568730e1be389b984-t.huihg897.info <a href="http://48015d071ecd73a568730e1be389b984-h.huihg89 7.info">48015d071ecd73a568730e1be389b984</a> [url]http://48015d071ecd73a568730e1be389b984-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://48015d071ecd73a568730e1be389b984-b2.huihg897.inf o]48015d071ecd73a568730e1be389b984[/url] [u]http://48015d071ecd73a568730e1be389b984-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://207b0ee968781403b6d9ec75e2346aa7-t.huihg897.info <a href="http://207b0ee968781403b6d9ec75e2346aa7-h.huihg89 7.info">207b0ee968781403b6d9ec75e2346aa7</a> [url]http://207b0ee968781403b6d9ec75e2346aa7-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://207b0ee968781403b6d9ec75e2346aa7-b2.huihg897.inf o]207b0ee968781403b6d9ec75e2346aa7[/url] [u]http://207b0ee968781403b6d9ec75e2346aa7-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://2cccccb0db16bfbb03a42fc47d629afe-t.k90u0h.info <a href="http://2cccccb0db16bfbb03a42fc47d629afe-h.k90u0h. info">2cccccb0db16bfbb03a42fc47d629afe</a> [url]http://2cccccb0db16bfbb03a42fc47d629afe-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://2cccccb0db16bfbb03a42fc47d629afe-b2.k90u0h.info] 2cccccb0db16bfbb03a42fc47d629afe[/url] [u]http://2cccccb0db16bfbb03a42fc47d629afe-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695

http://f6d96055bb337501aeffce053257b23c-t.k90u0h.info <a href="http://f6d96055bb337501aeffce053257b23c-h.k90u0h. info">f6d96055bb337501aeffce053257b23c</a> [url]http://f6d96055bb337501aeffce053257b23c-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://f6d96055bb337501aeffce053257b23c-b2.k90u0h.info] f6d96055bb337501aeffce053257b23c[/url] [u]http://f6d96055bb337501aeffce053257b23c-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695

Great site.