Kiirehtimispyyntöjä Rovaniemen hovioikeudelle

Erkki Aho   28 03 2007, 10:04


”Vaadin Rovaniemen hovioikeudelta pikaista päätöstä Sulo Heiskarin esteellisyyden osalta.”


Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle 26.3.2007
Kansalainen, jota varten oikeuslaitos on ja jonka rahoilla se toimii, odottaa ratkaisuilta aineellista oikeudenmukaisuutta. Tuomioistuinten tulee päätyä oikeaksi koettuun lopputulokseen. Ratkaisun tulee olla ”lain mukainen”, mutta se tulee täyttää myös ”oikeuden, moraalin ja kohtuuden” vaatimukset. Oikeusturvaodotukseen kuuluu vaatimus asioiden yhdenvertaisesta ratkaisemisesta. Kaikkia tulee käsitellä yhtäläisesti heidän taustaansa ja ominaispiirteisiinsä katsomatta. menettelyn tulee olla rehtiä ja puolueetonta. Odotuksiin kuuluu myös tuomioistuimen kaikinpuolinen neutraalisuus. Ratkaisun tulee pohjautua tosiasioille ja totuuteen. Tuomioistuinmenettelyn odotetaan olevan omiaan tuomaan ratkaisun pohjaksi aidot, oikeat tosiasiat ja eliminoivat epäselvyydet, valheet sekä tiedon aukot. Tuomioistuinten odotetaan kohtelevan kansalaisia asiallisella, ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla sekä palvelevan heitä asianmukaisella tavalla. Tuomioistuinratkaisuille asetetaan myös laadullisia vaatimuksia. Ratkaisuista tulee ilmetä mitä on päätetty ja päätöksille tulee esittää ymmärrettävät ja hyväksyttävissä olevat perusteet.

Minun oikeuskäsittelyni Rovaniemen hovioikeudessa on kestänyt jo yli kaksi vuotta. Kokonaisuutena oikeustaisteluni on kestänyt jo 12 vuotta, enkä ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä vieläkään.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Asiani on myös parasta aikaa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä.

Asiaan voitte perehtyä nettipäiväkirjassani muun muassa seuraavien juttujen osalla

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/19.htmErikoinen isänpäivä – Erkki putkassa

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/30.htmPR-Teollisuus – televisiokuvaukset Haukiputaalla

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/85.htmAvaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/168.htmKalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös – elinkautiset vaikutukset

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/169.htmStarttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/170.htmTarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/133.htmOnko Torstilla puhdas omatunto – velkavankeus oikeusturvavakuutuksesta

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/14.htmMenettikö Kallan karit itsehallintonsa

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/15.htmNatura vaiettu valtiosalaisuus

Todistusaineistot löytyvät kirjastani Olet Maamme Armahin Suomenmaa sekä Kalajoen kaupunginvaltuustolle osoittamastani julkisesta asiakirja-aineistosta, jota 1879 sivua ja kaksi kirjaa.
Syyttäjänä kaikissa minua ja yritystoimintaani koskevissa asioissa on ollut pahin vihamieheni Ylivieskan kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, joka viimeisimmässäkin oikeudenkäynnissäni oli syyttäjänä, jossa hänen työtoveriksi luettava silloinen Kalajoen työvoimatoimistonjohtaja Tapio Lahola haastoi minut oikeuteen kunniansa loukkaamisesta. Totuus kuitenkin käy ilmi todistusaineistostani.

Syyttäjän Heiskarin esteellisyys on kiistaton, mutta koska virkamies tekee rikoksia niin sen toteaminen oikeudessa näyttää tuottavan suurta tuskaa. Rovaniemen hovioikeuden ratkaisulla on suurta merkitystä Suomen oikeuslaitoksen tilaan sekä minulle henkilökohtaisesti, koska Rovaniemen hovioikeuden oikeudenmukainen ja lainmukainen päätös luo perustan kaikkien minua koskevien Ylivieskan käräjäoikeuden väärien päätösten purkamiselle. Sillä on myös suuri taloudellinen merkitys, koska päätös luo perustan myös vahingonkorvausvaatimukselleni koskien Suomen valtiota.

Rovaniemen hovioikeus on mielestäni tahallisesti pitkittänyt Suomen perustuslain vastaisesti päätöksen tekemistä asiassa. Minulle on aiheutunut siitä valtavaa haittaa, sillä jos olisin saanut Rovaniemen hovioikeuden lain- ja oikeudenmukaisen päätöksen ajoissa niin olisin voinut käydä kunnollisen eduskuntavaalikamppailun ja olisin varmasti ollut nyt Arkadianmäellä Suomen kansanedustajana.

Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 KALAJOKI
puh 044-3025948, 08-462 763

_________________________________________________________

Kiirehtimispyyntö Rovaniemen Hovioikeudelle 23.3.2007

Pidän erikoisena sitä, että jotkut saavat käyttää virka-asemaansa väärin kymmeniä vuosia aiheuttaen valtavaa vahinkoa yhteiskunnalle, mutta jos joku tavallinen duunari pihistää vaikka olutpullon kaupasta, niin poliisiauto tulee pillit vinkuen paikalle. Minun asiani käsittely Rovaniemen hovioikeudessa on kestänyt käsittämättömän kauan, vaikka perustuslain mukaan asia pitää ratkaista ilman aiheetonta viivytystä. Tilanne on järkyttävä ihmisoikeusrikos, kun rikollisia suojellaan ja syyttämät joutuvat kärsimään.

Olen toiminut aina rehellisesti, avoimesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Olen kuitenkin joutunut rehellisyyteni takia yhteiskunnassa syrjinnän kohteeksi ja lukuisten rikosten kohteeksi. Minä en ole voinut hyväksyä entisen Kalajoen nimismiehen ja nykyisen Ylivieskan kihlakunnan johtavan syyttäjän Sulo Heiskarin toimintaa.

Kaikki sai alkuun siitä, että Sulo Heiskari sai elinikäisen porttikiellon Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueelle 1970-luvulla jolloin hän tunkeutui humalassa yksinäisen naisen telttaa leirintäalueella. Minä olin leirintäalueen päävalvoja. Järjestysmiehistä nyt eläkkeellä oleva opettaja Antti Suni voi kertoa tarkasti Sulo Heiskarin toiminnan asiassa. Suni on kertomansa mukaan joutunut asiasta Sulo Heiskarin koston kohteeksi. Olen nimennyt Antti Sunin todistajaksi oikeudenkäyntiini.

Yrittäjä Jouko Mäntymäki kertoo kuinka hänen yrityksensä Nomisma Oy ajettiin erikoisella tavalla konkurssiin sen jälkeen kun hänelle oli tullut erimielisyyttä ryyppykaverinsa Sulo Heiskarin kanssa. Mäntymäki oli mennyt tekemään asioista rikosilmoitusta nimismies Heiskarille. Toimistossa oli sanottu, että Heiskari on asiakaskäynnillä. Mäntymäki oli huomannut, että Heiskari istuu työaikana kaljottelemassa tien toisella puolella olevan pizzeria Mamma Leonen terassilla. Mäntymäki oli mennyt puhuttelemaan Heiskaria, mutta Heiskari oli sanonut, että Mäntymäellä on muhat kastuneet. Mäntymäki oli vastannut, että hän kuullut, että joillakin on vintti kokonaan pimiänä. Heiskari ei ollut ottanut tutkintapyyntöä vastaan.

Kuntalaiset olivat kääntäneet nimismiehen kyltin osoittamaan pizzerian suuntaan, koska Heiskarin löysi varmemmin pizzeriasta kuin omalta työpaikaltaan. Näin väitettiin.

Mäntymäki myös kertoo tapauksesta, jossa Heiskari oli ollut ryyppäämässä lääkäri Auli Roslanderin miehen kanssa. Tuolloin Heiskari oli uhannut tappaa itsensä. Mäntymäen mukaan puoli sukua oli hälyytetty rauhoittamaan Heiskaria, joka oli saatu pönkättyä johonkin rakennukseen, josta hän oli päässyt pois. Heiskarille oli kuitenkin voitu antaa rauhoittavat piikit ja viedä piipa-autolla hullujen huoneelle. Näin kertoi Mäntymäki, jonka olen nimennyt todistajaksi oikeudenkäyntiini.

Kun lisäksi pitkäaikainen Ylivieskan käräjäoikeuden lautamies Reijo Niemelä todistaa, että Heiskari on lukuisia kertoja ollut pöhnässä oikeudenistunnoissa niin minä en voi hyväksyä tällaista toimintaa julkisessa virassa. Olen sen takia joutunut Heiskarin koston kohteeksi. Kaikki Ylivieskan käräjäoikeuden minua ja yritystoimintaani koskevat päätökset ovat syntyneet rikosten avulla ja ovat siten mitättömiä. Koska Heiskari on toiminnallaan mahdollistanut mm. kunnanjohtaja Torsti Kalliokosken toiminnan ja saanut siinäkin asiassa aikaan väärän oikeuden päätöksen niin Heiskari on varmasti esteellinen toimimaan syyttäjänä minua koskevissa asioissa. Olen nimennyt Reijo Niemelän todistajaksi oikeudenkäyntiini.

Lisäksi Heiskari on mahdollistanut Kalajoen Keskusta-puolueen minuun kohdistaman syrjinnän, jossa keskeisessä roolissa ovat kaupungin valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Latukka ja Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Eero Nevalainen. Keskeistä roolia asiassa on näytellyt kaupungin hallintojohtaja Pekka Ollila. Keskeinen syyllinen siihen, ettei asioita selvitetä perusteellisesti, on Oulun hallinto-oikeuden esittelijä Kaarina Kemppainen, jota on syytä epäillä ihmisoikeusrikoksesta mm. Helena Porkolan jutussa. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, joka on Heiskarin ”oikea käsi” on jättänyt kaikki tekemäni rikostutkintapyynnöt tutkimatta.

On täysin selvää ja kiistatonta, että työvoimatoimiston johtaja Tapio Lahola oli Heiskarin talutusnuorassa tehdessään minua koskevia päätöksiä, mitkä ovat täysin poikkeuksellisia Suomen työvoimatoimistoissa. Työskentelihän Heiskari ja Lahola samassa toimistossa työkavereiksi rinnastettavina henkilöinä.

Asiaan voitte perehtyä nettipäiväkirjassani muun muassa seuraavien juttujen osalla:

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/19.htmErikoinen isänpäivä – Erkki putkassa

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/30.htmPR-Teollisuus – televisiokuvaukset Haukiputaalla

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/85.htmAvaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/168.htmKalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös – elinkautiset vaikutukset

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/169.htmStarttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/170.htm
Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/133.htmOnko Torstilla puhdas omatunto – velkavankeus oikeusturvavakuutuksesta

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/14.htmMenettikö Kallan karit itsehallintonsa

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/15.htmNatura vaiettu valtiosalaisuus

On käsittämätöntä miksi Suomen oikeuslaitos ja poliisi suojelee tällaisia henkilöitä. Minä olen joutunut kärsimään valtavat taloudelliset vahingot Sulo Heiskarin toiminnan johdosta ja henkiset kärsimykset ovat mittaamattomat. Minä vaadin Suomen palauttamista oikeusvaltioiden joukkoon. Olen joutunut taistelemaan valtion rikollisuutta vastaan jo yli 12 vuotta.

Vaadin Rovaniemen hovioikeudelta pikaista päätöstä Sulo Heiskarin esteellisyyden osalta. Heiskarin esteellisyys merkitsee kaikkien minua koskevien oikeudenpäätösten mitätöintiä.

Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 KALAJOKI
puh 044-3025948, 08-462 763

palautteet


ei palautteita