Mielivaltaa työvoimatoimistossa - tapaus Leena Lannistunut

Erkki Aho   14 11 2006, 11:14

Kalajokinen työtön naishenkilö, Leena Lannistunut*), kääntyi puoleeni, koska Ylivieskan työvoimatoimisto oli estänyt häneltä työttömyyskorvauksen saannin. Leenan aviopuoliso kuoli heinäkuussa ja hän jäi yksinhuoltajaksi. Miehensä kuoleman jälkeen rouva Lannistuneen elämässä tapahtui merkittävä muutos. Taloudellinen ja henkinen tuki ja turva oli poissa. Leena on harrastanut taulujen ja muotokuvien maalaamista. Omilla nettisivuillaan hän esitteli aikaisemmin maalauksiaan pyrkien saamaan näin tilauksia. Syyskuussa ja lokakuussa hänellä ei ole ollut minkäänlaisia tuloja. Hän katsoikin viisaammaksi ilmoittautua työttömäksi ja suorittaa tarvittavan tutkinnon saadakseen koulutustaan vastaavaa työtä. Leena Lannistunut on suorittanut varhaispedagogiikan ja psykologian opettajan tutkinnon, josta on diplomi 229675 päiväyksellä 5.7.1977. Opetushallituksen päätös on asiasta annettu 15.6.2006. Hänen on suoritettava pätevöityminen Suomessa.

Miten työvoimatoimisto toimi?
Ylivieskan työvoimatoimisto kieltäytyi maksamasta työttömyyskorvauksia, koska henkilöllä on Y-tunnus ja hänellä on myös omat nettisivut. Työvoimatoimisto perustelee päätöstään mm. näin: ”Häntä on pidettävä vapaana taiteilijana jne.” Todistusaineistona on kopioita henkilön nettisivuista.” Suomen perustuslain 2 §:n mukaan kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Jos henkilöllä ei ole töitä eikä tuloja, niin on järkevää, että henkilöä on autettava saamaan töitä ja saamaan Suomen perustuslain 21 §:n mukainen sosiaaliturva työttömyyden ajalta. Kun tässä tilanteessa on vielä aviomiehen kuoleman tuomaa suurta surua mukana, niin pitääkö työvoimatoimiston epäinhimillisellä toiminnallaan lisätä työttömän tuskaa ja turvattomuutta?

Mielestäni päätös on täysin mielivaltainen ja osoittaa selkeää ilkeämielisyyttä ja sitä on syytä epäillä tahalliseksi vahingonteoksi, mikä on oman kokemukseni perusteella hyvin vastaavaa Ylivieskan työvoimatoimistolle ja etenkin Kalajoen toimipisteelle. Mielestäni päätös on perustuslain vastainen. Kokemuksesta tiedän päätöksestä valittamisen olevan turhaa, sillä työttömyysturvalautakunnan päätökset ovat kuin Jumalan sana valituskierteessä! Siinä prosessissa ei voi saada oikeutta.

Naishenkilö lähti kuitenkin valitusprosessiin mukaan. Hän käytti oikeusavustajan palveluja hyväkseen. Näin yhteiskunnalle tulee lisää kustannuksia työvoimaviranomaisten toiminnan johdosta.

Omaan kokemukseeni perustuen
Minulla on oma ikävä kokemukseni kyseessä olevan työvoimatoimiston mielivallasta. Minulta estettiin työttömyyskorvaukset ja sitten starttirahankin maksaminen keskeytettiin täysin mielivaltaisesti. Jouduin siirtymään Raahen työvoimatoimiston asiakkaaksi, koska siellä kohdellaan asiakkaita ihmisinä. Ero näiden kahden työvoimatoimiston välillä on kuin yö ja päivä. Mistäpähän mahtanee johtua?

Olen pyytänyt työministeriön ylitarkastaja Sari Alhoa puuttumaan Ylivieskan työvoimatoimiston mielivaltaiseen toimintaan. Jo 14.8.2006 lähettämässäni kirjeessä selostin tarkasti tämän Leena Lannistuneen tapauksen.

Ylitarkastaja Sari Alho ei ole vielä vastannut minulle mitään, vaikka laki edellyttää vastaamista laissa säädetyn ajan kuluessa.

Miten meneteltiin?
Naishenkilö teki asiassa seuraavan selvityksen työvoimatoimistolle asiassa:

          SELVITYS
          Olen ollut työttömänä 1.9.2006 lähtien eikä minulla ole ollut työtuloja lainkaan. Olen koulutukseltani pedagogiikan- ja psykologian opettaja. Minulla on diplomi 229675 todistuksena asiasta päiväyksellä 5.7.1977. Siitä on myös Suomen opetushallituksen päätös 15.6.2006. Minä haluan työllistyä ja haluan saada tutkinnolle suomalaisten viranomaisten hyväksynnän. Minun on suoritettava siihen vaadittavat tutkinnot Suomessa jotta voin hakea koulutustani vastaavaa työtä Suomessa.
          Kalajoella, (päiväys ja allekirjoitus)


Nyt jäämme odottelemaan mitä työvoimatoimisto keksii työttömän henkiseksi nujertamiseksi.

Paviaanejakin kohdellaan paremmin kuin työttömiä
Korkeasaaren paviaanit aiottiin lopettaa, mutta kansanliikkeen ansiosta paviaanit saivat jatkaa elämäänsä. Eläimille tuskan ja kärsimyksen tuottaminen on rangaistava teko, mutta ihmisiä voidaan näköjään kiduttaa ilman rangaistusta. Virkaelättien määräyksestä pakkotyöttömäksi joutunut suomalainen joutuu kärsimään ajantappo-organisaatioiden mielivallasta. Nehän suoltavat järjen ja oikeudenvastaisia päätöksiä kuin liukuhihnalta. Ovatko kituvat pakkotyöttömät kansakunnan etu? Virastoissa oleva virkaelätti ei kuuntele, eikä muuta tapojaan. Suomessa on virkamiehiä nelinkertainen määrä esimerkiksi Saksaan verrattuna, suhteutettuna asukaslukuun.

Leena Lannistunut*) Asianomaisen oikea nimi on muutettu.


palautteet


http://065958126281ec291671e73037a51824-t.huihg897.info <a href="http://065958126281ec291671e73037a51824-h.huihg89 7.info">065958126281ec291671e73037a51824</a> [url]http://065958126281ec291671e73037a51824-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://065958126281ec291671e73037a51824-b2.huihg897.inf o]065958126281ec291671e73037a51824[/url] [u]http://065958126281ec291671e73037a51824-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://a9140ce1191c19c900511c752908d5c4-t.k90u0h.info <a href="http://a9140ce1191c19c900511c752908d5c4-h.k90u0h. info">a9140ce1191c19c900511c752908d5c4</a> [url]http://a9140ce1191c19c900511c752908d5c4-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://a9140ce1191c19c900511c752908d5c4-b2.k90u0h.info] a9140ce1191c19c900511c752908d5c4[/url] [u]http://a9140ce1191c19c900511c752908d5c4-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695

Jatka samaan tyyliin, olet meidän pienten asialla.