Lentopalloa, jääkiekkoa vai akankantoa?

Erkki Aho   21 04 2007, 8:54

Kalajoen kaupungin sivistyslautakunta on 11.4.2007 § 29 päättänyt osallistua JHT Kalajoen valmennuspäällikön palkkakustannuksiin 21 000 eurolla. Sivistyslautakunnan varajäsen Kirsti Siljader oli esittänyt asian jättämistä pöydälle.

Perustuslain vastainen menettely


Sivistyslautakunnan päätös on erikoinen siinä mielessä, että se on Suomen perustuslain 6 §:n vastainen. Lain mukaan kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Jos tämä päätös hyväksytään, niin silloin on kaikkien muidenkin seurojen osalla on noudatettava samanlaista käytäntöä niin nyt kuin myös tulevaisuudessakin.

Sivistyslautakunnan päätös on todella harkitsematon ennakkotapaus. Päättäjän tulee tietää mistä päättää ja mitkä ovat päätöksen vaikutukset. JHT Kalajoki on asetettu tällä päätöksellä eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin urheiluseuroihin. Kalajoen kaupunginhallituksella on mahdollisuus ottaa asia omaan käsittelyynsä ja palauttaa asia takaisin sivistyslautakunnalle.

Kiistatonta on se, että JHT Kalajoki tarvitsee rahaa valmentajan palkkaamiseen. Sivistyslautakunnan olisi tullut ottaa tämä asia huomioon siinä vaiheessa, kun avustuksia seuroille jaetaan. Jos JHT Kalajoki olisi saanut rahan ( 21 000 euroa) seura-avustuksena, niin silloin asia olisi mennyt oikein ja lainmukaisesti.
Nyt menettely on lainvastainen. Minulle on jäänyt epäselväksi miltä momentilla valmennusmääräraha otettiin, siis kenen rahoista se on pois.

Jääkiekko on saanut Kalajoen kaupungilta kiitettävästi huomiota osakseen. Budjettiin otettiin valtuuston äänestyspäätöksellä ohi liikuntapaikkasuunnitelmien 85 000 euron määräraha kaukalon hankkimiseen jäähallin välittömään läheisyyteen. Kalajoen keskustassa on Pohjankylän sekä Vuorenkallion koululla vajaakäytössä olevat kaukalot. On aika erikoista, että jäähallin viereen hankitaan uusi jääkiekkokaukalo, kun entisetkin ovat vajaakäytössä. Asioita tarkemmin tuntemattomille päiväkirjani lukijoille on mainittava ehkä vielä, että kaupunginjohtajan poika ja sivistyslautakunnan puheenjohtajan poika harrastavat jääkiekkoilua.

Epäreilua kohtelua

JHT Kalajoki on saanut kaupunginhallituksen päätöksellä 12.12.2005 § 341 ja 17.10.2006 § 272 suoraan rahaa toimintaansa ohi sivistyslautakunnan. Rahaa on vuosittain annettu JHT Kalajoelle kaupunginhallituksen päätöksellä, viimeksi 7500 euroa. Kalajoen Lentopallo anoi täsmälleen samoilla sanamuodoilla rahaa kaupunginhallitukselta 3000 euroa. Kalajoen Lentopallo pelaa lentopalloa toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, jääkiekkoilijat kiekkoilevat kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Kaupunginhallitus hylkäsi Kalajoen Lentopallon anomuksen. Menettelyä on syytä epäillä lainvastaiseksi, koska JHT Kalajoki on asetettu eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin urheiluseuroihin. Asian kaupunginhallitukselle valmisteli hallintojohtaja Pekka Ollila. Asian esitteli kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.

Mielestäni urheiluseurojen toiminnan tukemiseen on varattava lisää rahaa ja rahat ovat jaettava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Nyt sivistyslautakunnan budjetissa jaettava rahamäärä on 40 000 euroa. Seurojen avustusmääräraha tulisi nostaa kaksinkertaiseksi.

Kalajoella 21.4.2007
Erkki Aho kaupunginvaltuutettu


palautteet


ei palautteita