Miksi Suomen perustuslakia ei noudateta? – vastaamattomia kysymyksiä eduskunnasta

Erkki Aho   23 04 2007, 14:12

Laillisuusvalvontaa Suomessa hoitavat oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies.

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka tarkisti kansanedustajien valtakirjat. Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan olisi tullut noudattaa Suomen perustuslakia ja vaatia, että kaikki 200 valtakirjaa tarkistetaan, ennen kuin eduskunta aloittaa työnsä.

Eduskunta on toimivallaton niin kauan, kunnes 200 kansanedustajaa on tarkistuttanut valtakirjansa. Suomen perustuslain 24 §:n mukaan eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Eduskunta valitsi 17.4.2007 pääministeriksi Matti Vanhasen. Eduskunta ei kuitenkaan ollut perustuslain mukaisesti toimivaltainen, koska Paavo Väyrynen tai hänen varamiehensä ei ollut jättänyt oikeuskanslerin tarkastettavaksi valtakirjaansa edustajaksi valtiopäiville.

Eduskunnassa oli 17.4.2007 vain 199 kansanedustajaa. Eduskunta ei siis ollut perustuslain mukaan toimivaltainen.

Perustuslain 42 §:n mukaan puhemies kutsuu koolle täysistunnot, esittelee niissä asiat ja johtaa keskusteluja sekä valvoo, että asioita täysistunnossa käsiteltäessä noudatetaan perustuslakia.

Puhemies ei saa kieltäytyä ottamasta asiaa käsittelyyn, eikä tehtyä ehdotusta äänestykseen, ellei hän katso sen olevan vastoin perustuslakia, muuta lakia tai eduskunnan jo tekemää päätöstä. Puhemiehen tulee tällöin ilmoittaa kieltäytymisen syyt. Jos eduskunta ei tyydy puhemiehen menettelyyn, niin asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jonka tulee viipymättä ratkaista, onko puhemies menetellyt oikein. Puhemies ei osallistu täysistunnossa keskusteluun, eikä äänestykseen.

Puhemies Timo Kalli ei valvonut Suomen perustuslain noudattamista, vaan antoi eduskunnan selkeästi rikkoa perustuslakia, kun se teki päätöksen 199 kansanedustajan voimin, vaikka perustuslaki edellyttää 200 kansanedustajaa.

Eduskunnan toimintaa valvoo eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Miksi eduskunnan oikeusasiamies Paunio on laiminlyönyt tehtävänsä?

Rehellisiä ja taitavia Suomen kansalaisia?

Suomen perustuslain 60 §:n mukaan ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Suvi Linden (kok) sai vuonna 2002 huomautuksen oikeuskanslerilta virheellisestä menettelystä golfavustusten jaossa. Hän antoi kulttuuriministerinä ollessaan 17 000 euron avustuksen kotikaupunkinsa Oulun Sankivaaran golfkentälle, jossa Lindén oli perheineen osakkaana. Lindén erosi kulttuuriministerin paikalta ennen kuin sai huomautuksen. Oikeuskanslerin mukaan Lindén oli esteellinen jakamaan avustuksia, koska kansalaisten luottamus hänen puolueettomuuteensa asiassa vaarantui.

Asuntoministeriksi valittu Jan Vapaavuori (kok), 42, on tuomittu rattijuopumuksesta, pahoinpitelystä ja varkaudesta. Puolentoista kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen hän sai pahoinpitelystä 1983, alle 20-vuotiaana. Vuotta myöhemmin hänet tuomittiin sakkoihin varkaudesta, kun hän varasti tavaratalon eteisestä tavara-automaatteja rahoineen. Hän joutui eroamaan rikoksiensa takia oikeusministeri Sauli Niinistön (kok) erityisavustajan paikalta 1995. Vapaavuori ei kertonut tuomioista Niinistölle, kun tämä valitsi hänet avustajaksi.

Maatalousministeriksi nimitetty Sirkka-Liisa Anttila (kesk) tuomittiin perättömästä lausumasta veljensä oikeudenkäynnin yhteydessä 1965. Parikymmenvuotias Anttila sai puolen vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen.

Täyttyykö edellämainittujen ministerien osalta muu kohta kuin Suomen kansalaisuus? Rehellinen ja taitava ei minun mielestäni täyty lainmukaisella tavalla. Minun käsittääkseni rehellinen tarkoittaa totuudessa pysyvää, totuudenmukaista, suoraa ja rehellistä, vääryyttä ja vilppiä harjoittamatonta, lakia ja sääntöjä noudattavaa, luotettavaa, kunniallista ja rehtiä ihmistä.

Paavo Väyrynen on varmasti taitava, koska hän pysyi ”kusemaan silmään” niin laillisuusvalvojia kuin Timo Kalliakin. Ehkäpä Paavo Väyrynen valittiin ministeriksi, koska hänen EU-kriittisenä henkilönä voidaan olettaa estävän omien kannattajiensa siirtymisen perussuomalaisten kannattajiksi.

Perussuomalaiset jatkavat vahvaa nousuaan.palautteet


Näin kirjoitti eräskin blogi: Oikeudeton rikosprosessi Huomenna ihmisoikeustuomioistuin esittelee ällistyttävät neljä tuomiota Suomea vastaan. Kaikki jutut liittyvät oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sääntöjen rikkomiseen. Ihmisoikeustuomioistuin antaa huomenna tuomion yhteensä yhdeksässä jutussa, joista neljä siis koskee Suomea. Suhdeluku on ällistyttävä. Kaikista 46 jäsenvaltiosta niiden satoine miljoonine ihmisineen, Suomi on jälleen lyömässä uuden ennätyksen. Muille 45 sopijavaltiolle tuomitaan huomenna viisi juttua, Suomelle neljä. Näistä muille tulevista viidestä jutusta yksi on vanhan jutun häntä eli vahingonkorvausratkaisu. Toisin sanoen huomenna Suomi edustaa puolta varsinaisista tuomioista ihmisoikeustuomioistuimessa. Jos tätä verrataan muiden Pohjoismaiden tuomiolukuihin esim. viime vuodelta, niin ilmenee, että Suomi tuomitaan päivässä suurin piirtein yhtä monessa jutussa kuin muut Pohjoismaat yhteensä viime vuonna. Tuomiolla olevat jutut eivät ole "vain" kohtuullista käsittelyaikaa koskevia asioita. Jutuissa on kyse oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin menettelyllisistä rikkeistä siis sellaisista, joiden lopputuloksena joku ihminen on tuomittu väärässä, laittomassa menettelyssä vankilaan. Tällaiset virheet ovat rikoksia tuomioistuimissa, joista tulisi seurata ankara vastuu virheen tekijälle. Mikä voi olla ihmistä kohtaan suurempi rikos tällaisessa kesytetyssä yhteiskunnassa kuin mustata hänen maineensa väärällä rikostuomiolla ja pahimmillaan sulkea hänet tämän perusteella vankilaan? Suomi voitti kansalaisten tyytyväisyyskilpailun eurooppalaisten valtioiden kesken. Ihmiset olivat erityisen tyytyväisiä hallitukseen ja oikeuslaitokseen. Jos te piruparat tietäisitte totuuden, mittarit näyttäisivät aivan eri suuntaan. Suomalainen rikosprosessi on läpimätä ja tuomarit täysin kelvottomia, mikä ilmenee korkeimman oikeuden oikeusneuvos Lehtimajan kiukutteluna Salon Seudun Sanomissa kun tuomareita kehotetaan rehellisyyteen. Tuomarit vastuuseen mielivallastaan vaikka väkisin. (http://www.kariuoticonsulting.fi/blog)