Observaattori kirjoitti

Erkki Aho   23 04 2007, 22:25

________________________________________________

Palaute kohdassa "Otteita todistusaineistosta 702"

Observaattori kirjoitti 23 04 2007, 13:19:

On ihan varma, että esiintyminen oikeudessa toisen nimissä on rikos. Tuomitseminen ilman haastetta on törkeä rikos ja räikeä ihmisoikeusloukkaus!

Hyvät ihmiset, mihin maamme on menossa, kun tällaisia asioita tapahtuu, mutta ei löydy sellaisia tahoja, jotka selvittäisivät nämä rikokset. Varokoon kukin tahollaan, ettei joudu samaan syöveriin oikeuslaitoksen, poliisin ja laillisuusvalvonnan kanssa. Näyttää siltä, että Suomeen on synnytetty uusrälssi, joka on vapautettu rikosoikeudellisesta vastuusta. Kuvioon kuuluu, että rikoksen uhri pyritään lyömään niin alas, ettei varmasti pysty vastustamaan näitä herroja. Odottaa sopii, että TE -keskus lähettää postitse rasvatun köyden. Käyttötarkoitusta ei tarvitse ihmetellä! Toivottavasti tulevaisuutemme on parempi, asetelmaa on pohdittava vakavasti.
_________________________________________________

Palaute kohdassa "Lainvastainen kaupanvahvistus"

Observaattori kirjoitti 23 04 2007, 16:01

Kiinnitin huomiota seuraaviin asioihin: - Julkisen kaupanvahvistajan olisi pitänyt olla yhtäaikaa todistajansa kanssa paikalla, kun kiinteistökauppoja vahvistetaan, hänen olisi pitänyt varmistaa, että myyjällä on valtuudet myydä kiinteistö. Tätä Heiskari ei ole tehnyt. Ostajataholta, kun ostaja oli osakeyhtiö, olisi Heiskarin pitänyt vaatia nähtäväksi hallituksen pöytäkirja, josta olisi voinut nähdä, millaisin ehdoin yhtiö on päättänyt tehdä kaupat. Näitä varmistuksia Heiskari ei ole tehnyt. Näin on dokumenttien pohjalta pääteltävissä ja esitetyillä kirjallisilla todisteilla asetelma on todistettu! Julkinen kaupanvahvistaja on menettelyllään mahdollistanut rikokset!

palautteet


ei palautteita