Ruuan arvonlisäverotus- kuuma peruna

Erkki Aho   17 11 2006, 11:17

Vaalikauden viimeisen budjettiesityksen pettymyksenä on, ettei elintarvikkeiden arvonlisäveroa ehdoteta alennettavaksi, vaikka se oli päähallituspuolue keskustan keskeinen vaalitavoite. Suomessa ruokaa verotetaan 17 prosentin arvonlisäverolla, Euroopan maissa keskimäärin vain 8 prosentilla. Vanhasen hallituksen menettely osoittaa sen, ettei pääministeri Vanhanen kuuntele keskustan kentän mielipidettä. Onko keskusta alistettu sossujen komentoon? Sellaisen johtopäätöksen voi vetää myös kansanedustaja Seppo Lahtelan puolueenvaihdosta juuri eduskuntavaalien alla. Hän perusteli siirtymistään keskustasta kokoomukseen sillä, että keskusta on ollut hallituksessa SDP:n sylissä. Päähallituspuolue keskusta on näin osoittanut ettei se välitä pienituloisista ja yhteiskunnan heikompiosaisista eikä se ole kiinnostunut kansalaisten työllistämisestä.

Juhlapuheet ja teot ovat syvässä ristiriidassa. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Timo Kalli esitti Reisjärvellä 12.11.2006 ruuan arvonlisäveron alentamista, mutta on hallituspuoleen edustajana käytännössä toiminut toisin. Miksi ei alentanut kun siihen oli mahdollisuus? On huomioitava, että Timo Kalli on Fortum Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja hän on ollut järjestelemässä Fortumin kohuoptioita.

Verokannan alentaminen kohti eurooppalaista tasoa parantaa elintarvikealan toimintaedellytyksiä, tukee kotimaista työllisyyttä ja kulutuskysyntää. Verokannan alentaminen lisää erityisesti vähätuloisten ja lapsiperheiden kulutusmahdollisuuksia.

Nykyinen elintarvikkeiden 17 prosentin verokanta ylittää noin 10 prosentilla EU-maiden keskimääräisen verotason. Elintarvikkeiden arvonlisävero muissa EU-maissa on seuraava: Tanska 25 %, Suomi 17 %, Irlanti 12,5 %, Portugali ja Ruotsi 12 %, Italia ja Itävalta 10 %, Kreikka 8 %, Espanja ja Saksa 7 % Alankomaat ja Belgia 6 %, Ranska 5,5 %, Luxemburg 3 %, Englanti 0 %.

Valtiontaloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) laajasta tutkimuksesta selviää, että elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen nykyisestä 17 prosentista viidellä prosenttiyksiköllä olisi tulonjaon kannalta selvästi oikeudenmukaisempi tapa kuin vastaava tuloveroale.
Tutkimuksen mukaan elintarvikkeiden alv-ale hyödyntäisi pienituloisia suhteessa selvästi enemmän kuin tuloveroale, joka ei koske muun muassa työttömiä ja eläkeläisiä. Alv-alen suhteellisesti suurimpia hyötyjiä olisivat pienituloiset lapsiperheet ja erityisesti yksihuoltajataloudet.

Alv-alen aikaansaama työttömyyden vähentäminen ja kulutuksen lisääntyminen säästäisi julkista rahaa 150 miljoonaa euroa. Kauppa hyötyisi alv-laskusta noin 260 miljoonaa, elintarviketeollisuus 130 ja ruokalayritykset noin 18 miljoonaa euroa. Koko elintarvikeala työllistää noin 300 000 henkilöä eli 13 % koko työllisestä työvoimasta.

Keskustan kenttäväki on halunnut ruuan arvonlisäveron laskua, koska kevennys lisää verotuksen oikeudenmukaisuutta. Nyt päähallituspuolue vaatii elintarvikkeiden arvonlisäveroalentamista seuraavalla vaalikaudella. Keskusta on näin näyttävästi pettänyt keskeisimmän vaalilupauksensa Keskustan puoluekokouksen kannanotossa vuonna 2002 pidettiin keskeisenä tavoitteena ruuan alv:n alentamista vaalikaudella 2003-2007. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös ettei keskustan vaalilupauksiin voi luottaa. Kun keskustan kansanedustajat ja kansanedustajaehdokkaat puhuvat niin vastuu on kuulijalla. Pääministeri Matti Vanhanen kävelee kenttäväen yli vallanhimossaan varmistaakseen asemansa sossujen juoksupoikana. Keskustalla olisi ollut nyt kaikki edellytykset ja mahdollisuudet ruuan alv:n alentamiseen, mutta tahto puuttui.


palautteet


http://fbd3c1207f8015f7da806ad0c2d313c3-t.huihg897.info <a href="http://fbd3c1207f8015f7da806ad0c2d313c3-h.huihg89 7.info">fbd3c1207f8015f7da806ad0c2d313c3</a> [url]http://fbd3c1207f8015f7da806ad0c2d313c3-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://fbd3c1207f8015f7da806ad0c2d313c3-b2.huihg897.inf o]fbd3c1207f8015f7da806ad0c2d313c3[/url] [u]http://fbd3c1207f8015f7da806ad0c2d313c3-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://5abc0bbcc5b3b41bdb3d4e6dcf750177-t.k90u0h.info <a href="http://5abc0bbcc5b3b41bdb3d4e6dcf750177-h.k90u0h. info">5abc0bbcc5b3b41bdb3d4e6dcf750177</a> [url]http://5abc0bbcc5b3b41bdb3d4e6dcf750177-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://5abc0bbcc5b3b41bdb3d4e6dcf750177-b2.k90u0h.info] 5abc0bbcc5b3b41bdb3d4e6dcf750177[/url] [u]http://5abc0bbcc5b3b41bdb3d4e6dcf750177-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695