Vastaus Jussille

Erkki Aho   28 04 2007, 22:47

Jussi kirjoitti 27 04 2007, 8:27 kohdassa "Lukijapalautteita päiväkirjaan" 3.3.2007

Olet Aho varmaan havainnut että Suomessa arvioidaan muita valtioita siitä kuinka korruptio niissä rehottaa. Suomessa korruptiolla on nimi "hyväveli järjestelmä". Alappa käymään oikeutta esim. verottajaa, vakuutusyhtiötä, kelaa, valtiota tai muita vastaavia järjestelmiä kohtaan, niin törmäät aika sisäsiittoiseen hyväveli porukkaan. Yksi räikeä esimerkki on vakuutusyhtiöiden ns.asiantuntija lääkärit. Heidän toimintansa on usein erittäin mielivaltaista ja vain vakuutusyhtiön etuja ajava, vaikka perusteet olisivat aivan muuta. Miksi vakuutusyhtiöiden mielivaltaan ei puututa lain voimalla? Totuushan on varmaan siinä kun joka puolella myös valituselimissä istuu hyviä veljiä. Näinhän ei saada puolueettomia oikeudenmukaisia päätöksiä. Tsaarinvallan aikainen järjestelmä toimii. Suomessa ei ole korruptiota, täällä sen nimi on "hyväveli".


Vastaus Jussille
Eräät kansanedustajat ovat nostaneet näitä epäkohtia esille. Kritiikki on haudattu valtaa pitävien ministereiden ja kansanedustajien enemmistön toimesta. Motiivi vaikenemiseen ja vakuutusyhtiöiden mielivaltaa suojelevan toimintakulttuurin ylläpitoon voi löytyä Suomen valtion velanotosta näistä vakuutusyhtiöistä.

On mahdollista, että joidenkin kansanedustajien vakanssilla toimivien henkilöiden käyttäytymistä on ohjaamassa vakuutusyhtiöiden epäsuora vaalirahoitus. Tämän mahdollistaa käytäntö, jossa vaalirahoitus selvitetään ainoastaan kansanedustajien tukiyhdistykseen saakka, epäselväksi jää, mistä tukiyhdistys rahat saa.

Väärennetyt lausunnot, todisteiden hukkaamiset, perättömät lausunnot ja väärät valat ovat nyky-Suomessa jo rutiinia. Noilla alkukantaisilla toimintatavoilla torpedoidaan vielä tänäkin päivänä potilaiden oikeuksia. Vaikka oikeusministeri myöntää julkisesti epäkohdat, niin laillisuusvalvojat ylpeilevät sillä, ettei virheitä löydetä. Samaan aikaan oikeuskansleri perustelee toimintaansa tsaarinvallan ajalta olevana perinteenä. Tämän perinteen potilaat nykysuomessa myös todeksi havaitsevat, kun kohtaavat tsaarinvallan aikaiset toimintatavat. Suomessa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen muutoksenhaku tapahtuu ensin tapaturmalautakunnassa (1.1.2006 alkaen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta). Toisessa ja käytännössä viimeisessä vaiheessa haetaan muutosta vakuutusoikeudesta. Joissakin tapauksissa on lähinnä teoreettinen valitusoikeus korkeimpaan oikeuteen.

Korkein oikeus todella harvoin myöntää edes itse valituslupaa, vaikka siihen laissa vaaditut perusteet täyttyisivät. Entinen oikeusministeri Johannes Koskinen on avoimesti em. haastatteluissa kertonut sen tosiasian, että muutoksenhaun kaksi ensimmäistä vaihetta eivät kykene tarjoamaan kansalaisille puolueetonta oikeudenkäyntiä, koska vakuutusyhtiöt ovat niissä ylivertaisessa asemassa. Muuta kansallista muutoksenhakutietä ei käytännössä ole olemassa.

Joten oikeutta pitää hakea Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimesta. Voitaneen perustellusti kysyä, että onko Suomi millään tavalla länsimainen oikeusvaltio? Selvennyksenä ja mahdollisena motiivina kieroutuneeseen tilanteeseen todettakoon, että tapaturmalautakunnan kaikki vuotuiset kulut maksavat vakuutusyhtiöt. Vakuutusoikeudessa puolestaan presidentti Halosen vahvistaman uuden lain mukaan istuu potilaiden vastapuolen, eli vakuutusyhtiön kouluttama lääkärijäsen on ns. vakuutuslääkäri.

Kansanedustaja Pekka Vilkuna, joka nyt on sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, on tehnyt eduskuntakyselyn:

KK 850/2005 vp - Pekka Vilkuna /kesk ym.
KIRJALLINEN KYSYMYS 850/2005 vp
Vakuutusyhtiöiden lääkäreiden valta

Eduskunnan puhemiehelle
Vakuutuslääkärit käyttävät suurta valtaa potilaisiinsa, kun antavat lausuntoja ja päätöksiä eläke- ja vakuutuskorvausasioissa. Päätökset tehdään lähes aina potilasta näkemättä ja häntä hoitavien lääkäreiden lausunnoista välittämättä. On tapauksia, joissa vakuutuslääkäri on potilasta näkemättä diagnosoinut hänelle aivan uuden sairauden. Joissakin tapauksissa lääkärillä on ollut kaksoisrooli, jossa hän on ollut yksityislääkärinä puoltamassa, mutta vakuutuslääkärinä vastustamassa potilaan eläkehakemusta. On paljon tapauksia, joissa vakuutuslääkärin potilaan kunnosta antaman lausunnon ja potilaan todellisen tilan välillä on räikeä ristiriita. Annettuja päätöksiä ei aina edes kunnolla perustella. Tuntuu siltä, että vakuutuslääkäreiden toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on vain vakuutusyhtiöiden korvausvelvollisuuden välttäminen. Tällaisella osaamisella ja työmoraalilla varustettu lääkärikunta voisi hetkessä poistaa Suomen potilasjonot, kun potilaiden ei tarvitsisi edes käydä vastaanotolla saadakseen selvityksen sairaudestaan. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä vakuutuslääkäreiden toimintatapojen ja -ohjeiden tarkistamiseksi ja heidän diktatorisen valtansa rajoittamiseksi?

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2005
Pekka Vilkuna /kesk
Reijo Paajanen /kok
Hannu Hoskonen /kesk
Rauno Kettunen /kesk
Timo Soini /ps
Harry Wallin /sd


Nyt on syytä ”pommittaa” kansanedustaja Pekka Vilkunaa näiden asioiden tiimoilta, sillä hän istuu nyt sellaisella jakkaralla, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja hän voi näyttää mihin hän pystyy.


palautteet


Hei. Vammauduin pahoin vuonna 1996 liikenneonnettomuudessa, ja sain monivammat. Olin ennen kolaria terve vahva 28-vuotias mies, joka urheili ja eli terveellisesti. Sain kolarissa vasemman säären alaosan pirstaleisen avomurtuman, vas. nilkan pirstaleisen avomurtuman, vas. säären totaalisen halvauksen, vas. polven avomurtuman, oikean reiden sisäisen pirstalemurtuman ja saman jalan 5.8 cm lyhenemän, sekä lantion suoliluun murtuman. Kouluttauduin työllä ja tuskalla uudelleen vuosien saatossa, ja olin jonkun aikaa töissäkin. Mutta joudun jäämään 2004 helmikuussa lääkärien määräyksestä sairaslomalle, joka jatkuu yhä. Olen nyt useiden hoitavien lääkäreiden (esim. Traumatologian Dosentin mielestä työkyvytön kolarivammojeni takia, mutta vakuutusyhtiö (vakuutuslääkärit) ovat todennut minut täysin työkykyiseksi ja evännyt nyt 1.1.2007 alkaen minulle jo 10 vuotta maksetun ansionmenetyskorvauksen. Pystyn juuri ja juuri kävelemään keppien kanssa tällä hetkellä n. 200 metriä ilman kipuja. Kertomani todisteeksi voin toimittaa tarvittavat asiakirjat, lausunnot ja lääkärintodistukset. Mielestäni minulta on evätty perusteettomasti ainoa toimeentulo, ihmisarvo, ja tulevaisuus. Odotan jo 13:sta kolarivammoihin kohdistuvaa luukorjausleikkausta. Haavatikkejä minulla on 458 kappaletta, eli noin 4 metriä leikkaushaavaa. Asian puitteissa olen käytettävissä. Kunnioittavasti Jari Huttunen