Poliisiministeri Anne Holmlund – kirjeitä myllystäni 2

Erkki Aho   29 04 2007, 20:31

Koskee:
-Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similän toiminta
-Bulgarialaisten kohtelu, kaksi tapausta

Arvoisa poliisiministeri Anne Holmlund

Pyydän Teitä selvittämään Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similän toiminnan ja sen lainmukaisuuden. Kaarlo Similä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman meneillään olevassa oikeusprosessissani. Lausuman mukaan Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan ja Kalajoen poliisin Harri Rahkolan toimissa ei ole huomautettavaa, eikä syyttäjä Sulo Heiskari ole esteellinen.

Ylivieskan käräjäoikeus on tehnyt tässä asiassa kansliapäätöksen 04/275 30.6.2004. Päätös pyrittiin salaamaan minulta. Koska sain KRP:ltä tiedon asiasta, niin toimitin Ylivieskan käräjäoikeuteen aineistoa 28.6.2004 ja käräjäoikeuden toimistohenkilö lupasi toimittaa aineiston käräjätuomari Markku Laineelle, koska käräjätuomari Markku Laine ei ollut paikalla, sillä hän oli aloittanut jo kesäloman.

Ylivieskan käräjäoikeuden päätös on kuitenkin päivätty 30.6.2004 ja allekirjoitus on Markku Laineen, joka tuolloin oli kesälomalla. Kansliapäätöstä ei saatettu tiedoksi minulle, vaan jouduin hankkimaan päätöksen huhupuheiden perusteella. Oletin, että kesälomalla oleva oikeudentuomari ei istu oikeutta eli ei tee kansliapäätöksiä. Tehty Ylivieskan käräjäoikeuden päätös perustui minun oikeustajuni mukaan Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similän väärän lausumaan Ylivieskan käräjäoikeudelle. Tämä päätös on ollut pohjana myös minua vastaan nostetuissa oikeudenkäynneissä. Suomen lain mukaan rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön.

Esitutkintalaki ja poliisilaki

Esitutkintalain 2 §:n mukaan poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty. Esitutkintalain 4 §:n mukaan esitutkinnassa selvitetään 1. rikos, sen teko-olosuhteet, silla aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat. Esitutkintalain 6 §:n mukaan esitutkinta on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä.
Poliisilain 1 §:n mukaan poliisin tehtävänä on rikosten selvittäminen.

Laki yleisistä syyttäjistä

Lain ensimmäisessä pykälässä määritellään syyttäjän tehtävät. Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianomaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joustavuutta ja taloudellisuutta.

Selvitystä asioista

Olen tehnyt asioista selvityksen Kalajoen kaupunginvaltuustolle. Selvityksen laajuus on 1879 sivua ja kaksi kirjaa. Tämä aineisto on julkinen ja sitä voidaan käyttää rikostutkinnassa hyväksi.

Lisäksi olen tehnyt asioista ja todistusaineistosta selvityksen nettipäiväkirjassani:

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/195.htm”Konkurssisäännön vastainen toiminta ja törkeä petos”

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/196.htm”Törkeä petos kaupanteossa”

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/197.htm”Lainvastainen kaupanvahvistus”

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/198.htm”Rekisterimerkintärikos väärennetyillä pöytäkirjoilla”

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/85.htm”Avaintodistajan lausunto”

Päiväkirjassani on runsaasti myös muuta selvitystä asioista ja todistusaineistoa. Vaadin, että asioissa suoritetaan kiireesti ilman aiheetonta viivytystä puolueeton ja riippumaton rikostutkinta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kuka tahansa voi olla tutkijana ja tutkinnanjohtajana. Siksi pyydän, että minuun ollaan yhteydessä ennenkuin tutkijat ja tutkinnanjohtaja nimetään. Haluan varmistua, että tutkinta on puolueetonta ja riippumatonta.

Bulgarialaisten kohtelu

Pyydän myös selvittämään bulgarialaisten kohtelun Suomessa. Siitä on selvitys kohdassa

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/259.htm”Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen – kirjeitä myllystäni 1”

sekä kohdassa

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/31.htm”Byrokratian kukkasia Ilianin ja Draganin tapaus”

Poliisilla oli mahdollisuus pidentää bulgarialaisten oleskelulupia tarvittava aika ja rekisteröidä heidät EU-kansalaisiksi tämän jälkeen. Nyt poliisi vaati oleskeluluvan hakemista vaikka tiedettiin, ettei ulkomaalaisvirasto ehdi käsitellä asiaa kahdessa viikossa. Näin työllistettiin tarpeettomasti ulkomaalaisvirastoa. Sieltä soitettiinkin minulle, kysyttiin mielipidettäni asiaan. He kysyivät, että mitä he tekevät, kun pojat eivät enää tarvitse oleskelulupia. Minä sanoin, että tehkää oleskeluluvat, koska anomukset ovat sitä varten poliisin vaatimuksesta tehty.

Pojat saivat oleskelulupansa 23.1.2007. He eivät kuitenkaan niitä tarvinneet, koska Bulgaria liittyi EU:n jäseneksi 1.1.2007.

Ilia Dimitrov ja Dragan Stankov kärsivät tuntuvaa vahinkoa poliisin mielivaltaisen toiminnan johdosta. Pojat saavat palkkaa lentopalloilusta. Lain mukaan heille ei voinut maksaa palkkaa siltä ajalta kun oleskelulupahakemukset olivat ulkomaalaisviraston käsittelyssä eli ajalta 13.12.2006- 31.12.2006. Pyydän valtiota korvaamaan yhteisvastuullisesti virkamiesten kanssa pelaajien kärsimät taloudelliset vahingot eli pelaajapalkkioiden menetykset ajalta 13.12.2006 – 31.12.2006 sekä tarpeettomien oleskelulupien hakemisesta aiheutuneet kulut.

Kalajoella 29.4.2007 Erkki Aho kaupunginvaltuutettu


Tiedoksi ja toimenpiteitä varten
Rovaniemen hovioikeus
Lakivaliokunnan jäsenet
Perustuslakivaliokunnan jäsenet


palautteet


ei palautteita