Ahojahdin törkeys huipussaan 16.

Erkki Aho   30 04 2007, 10:07

Otteita todistusaineistosta 16.

Ylivieskan kihlakunnan johtava syyttäjä Sulo Heiskari työskenteli yhdessä Kalajoen työvoimatoimiston johtaja Tapio Laholan kanssa samassa toimistorakennuksessa Kalajoen kaupungintaloa vastapäätä. Heiskari lähti syyttämään minua työtoverinsa asiassa.

Tapio Lahola oli kohdellut minua työnhakijana täysin poikkeuksellisesti verrattuna koko maan työvoimatoimistojen käytäntöön. Selvitin tämän lähettämällä kyselyt työvoimatoimistoille Suomessa. Selvitys on todistusaineistona parhaillaan Rovaniemen hovioikeudessa. Yksikään muu henkilö Suomessa ei ole joutunut vastaavan kohtelun uhriksi. Laholan menettely on täysin poikkeuksellista Suomessa. Työssäkäyntialueen ulkopuolelle ei pakoteta työttömyyskoulutukseen muualla kuin Kalajoen työvoimatoimistossa.

Riidatonta ja riidanalaista

Riidatonta on se, että Kalajoen työvoimatoimistonjohtaja Tapio Lahola on esittänyt työvoimatoimikunnalle, että Erkki Aho on kieltäytynyt koulutuksesta ilman pätevää syytä.

Riidatonta on myös se, että olen kirjoittanut vaalisivuillani internetissä, että Kalajoen työvoimatoimistonjohtaja Tapio Lahola on katkaissut virkamiespäätöksellä starttirahani heti alkuunsa. Vastaavaa tapausta Suomesta ei löydy. (Huom! mainittu vaalisivu ei ole tässä oleva www.erkkiaho.com, eikä kyseessä ole kansanedustajavaalit 2007)

Riidanalaista on se, etten voinut kulkea autolla Kalajoelta Ouluun ja takaisin päivittäin, koska minulla ei ollut rahaa kulkemiseen ja olin luottokelvoton, joten en voinut saada lainaakaan, enkä myöskään ostaa velaksi. En ole vielä löytänyt sellaista autoa, mikä kulkee ilman polttoainetta. Jos joku pystyy osoittamaan minulle, miten rahaton ja luottokelvoton henkilö voi kulkea päivittäin Kalajoelta Ouluun ja takaisin, niin silloin minä hyväksyn sen, että ilmoitukseni päivittäisestä kulkemisesta, 270 km matka, on kieltäytyminen ”ilman pätevää syytä”. Muussa tapauksessa syy on pätevä.

Olin rahaton sen takia, että olin toiminut ITC Finland Oy:n toimitusjohtajana ja konkurssiin menneen yrityksen toimitusjohtaja ei saa palkkaturvasta mitään. Minulla oli ITC Finland Oy:n konkurssipesältä 178 000 markan saatava korkoineen, mutta konkurssipesänhoitaja Antti Kejo jätti tarkoituksellisesti minulle maksamatta tuon summan. Konkurssipesänhoitaja Antti Kejo menetteli todella törkeästi. Olin lisäksi tuohon aikaan Kalajoen kunnanvaltuuston ylivoimainen ääniharava ja luottamustoimia oli runsaasti, joten niiden hoitamisen takiakin minun olisi pitänyt voida liikkua päivittäin Kalajoella.

Oikeudenkäymiskaari, pakkokeinot ja nimikirjaote

Laholan nostamassa kunnianloukkausoikeudenkäynnissä Ylivieskan käräjäoikeuden määrä-aikainen tuomari Ulla-Maija Viitavuori oli täysin Heiskarin johdateltavissa. On todennäköistä, että tämä istunto oli Viitavuoren ensimmäisiä oikeudenistuntoja. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että hänen laintuntemuksensa oli todella vaatimaton. Minun todistajani oli jätetty oikeuteen kutsumatta. Tämä on kiistämätön virhe, sillä oikeudenkäymiskaaressa on selkeästi määritelty tuomarin tehtävät. Viitavuori ei ollut työvuorossa ollut pakkokeinotuomari, joten hän ylitti toimintavaltuutensa määrätessään minut tuotavaksi oikeuteen pakkokeinoihin.

Poliisi oli saanut määräyksen asiassa syyttäjä Sulo Heiskarilta poliisin ilmoituksen mukaan joko torstaina tai perjantaina. On aika erikoista, että poliisi ei tiedä, milloin se on saanut määräyksen syyttäjältä. Ylivieskan käräjäoikeuden päätöstä asiasta ei ole. Myöskään poliisi ei halunnut ilmoittaa tarkkaa aikaa, milloin Heiskari on määrännyt pakkokeinot käyttöönotettavaksi. Syyttäjä Heiskari oli siis pakkokeinojen takana.

Vanhentunut työjärjestys, ei syyteoikeutta, väärä syytefoorumi, esteellinen syyttäjä, virka-aseman väärinkäyttö

Ylivieskan käräjäoikeudessa syyttäjien työjärjestys oli vanhentunut. Syyttäjä Heiskari ei ollut välttämättä työvuorossa oleva syyttäjä minun asiassani.

Lisäksi syyteoikeus asiassa on valtakunnansyyttäjällä, eikä kihlakunnansyyttäjällä. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 13.6.2003/460 määrittelee asian 24 §:ssä. Ylivieskan käräjäoikeus ei ollut toimivaltainen tuomioistuin asiassa, sillä nettikirjoittelussa toimivaltainen tuomioistuin on lain 19 §:n mukaan julkaisijan, ohjelmatoiminnan harjoittajan tai lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän kotipaikan käräjäoikeus. Koska nettisivut, missä kirjoituksiani oli julkaistu, eivät olleet minun sivujani, niin syytefoorumi oli väärä.

Sain tuomion laittomasta uhkauksesta, vaikka ei ollut näyttöä siitä, että olisin uhannut laittomasti Tapio Laholaa. Asia Laholan laittomasta uhkaamisesta on todennäköisesti Heiskarin keksimä.

Kuoleman rangaistus tuomarille

Oikeudenkäyntikaaren mukaan Suomessa on käytössä kuoleman rangaistus tuomarin tekemän väärän päätöksen mukaan tapahtuneesta hengen menetyksestä.

Käräjätuomari Ulla-Maija Viitavuori jätti todistajani kutsumatta oikeudenistuntoon. Teko on oikeudenkäymiskaaren vastainen menettely. Minun verenpaineeni oikeudenistunnossa oli niin korkea, että sydäntautien erikoislääkäri antoi lausuman, että tilanteeni oli hengen vaarallinen.

Oikeudenkäymiskaari 1 luku 12 §

Jos tuomari ilmeisestä huolimattomuudesta tahi ymmärtämättömyydestä tekee väärän tuomion (menettäköön virkansa kokonaan tai määräajaksi, tahi maksakoon rahasakon, kolmijakoon, aina asianhaarain mukaan), ja korvatkoon kaiken vahingon. Jos hän sen tahallansa tekee, vihasta ja ilkeydestä taikka ystävyyden, lahjain ja voiton tähden, (menettäköön virkansa, saamatta sitä koskaan takaisin,) korvatkoon myös vahingon, ja lahjat menkööt (vaivaisille). Jos joku sellaisen väärän tuomion tähden menettää henkensä ( tahi kunniansa), menettäköön tuomarikin pahuutensa ja ilkeytensä takia (henkensä tahi kunniansa).

Asiakirjaliitteet

Käräjätuomari Ulla-Maija Viitavuoren nimikirjaote (1601)

Rikosasiassa tuomio olisi pitänyt antaa veloituksetta. Ylivieskan käräjäoikeus velkoi minulta 7.12.2005 tuomiosta 34,50 euroa, mutta antoi saamani tuomion Kalajoen kaupungille 7.50 eurolla. (1602)palautteet


Samanlaista tapahtuu Tampereella Tuomarina Anja Aulomaa Syyttäjinä Ulf Reimers, Jouko Nurminen, Lassi Saarenmaa. Vastapuolinani olevat väkivaltaiset, väkivallalla uhanneet afgaani ja julkineekeri pääsivät kuin koira veräjästä päällekarkauksiensa jäljiltä Seppo Lehto Tampere http://rikosilmoitus.blogspot.com

Kiitos Seppo palautteesta. Tampereen käräjäoikeuden toiminnasta minulla on varsin vähän tietoa. Se vähäinenkin tieto on erittäin negatiivista ja hämmentävää. Lastenlääkäri Ritva Salunen joutui mielestäni järkyttävän ihmisoikeusrikoksen kohteeksi Tampereen käräjäoikeudessa. Syyttäjänä asiassa toimi Jouko Nurminen. Ritva Salunen oli Oikeustaistelijat ry:n hallituksen jäsen, kuten minäkin. Katselin Seppo rikosilmoituksiasi ja pienenä vinkkinä antaisin ohjeen, että tee yksilöidympiä tutkintapyyntöjä missä näkyy seuraavat asiat: kuka teki, mitä teki, milloin teki ja ketkä ovat todistajat tai mitkä ovat todistusaineistot. Kerro vielä, mikä asiassa on rikos ja minkä lainpykälän perusteella. Kerro myös, haluatko antaa rikostutkinnassa loppulausunnon ja millaisia rangaistuksia vaadit syyllisille. Kaikki ylimääräinen teksti kannattaa jättää tutkintapyynnöistä pois.