Häikäilemätöntä rikosten peittelyä 18.

Erkki Aho   08 05 2007, 10:37

imageValtaapitävät
yrittävät
pestä
käsiään
tosiasioiden
tuhkalla.
Tämä
ei
ole
lapsille
sopivaa
luettavaa.
H ä i k ä i l e m ä t ö n t ä   r i k o s t e n  p e i t t e l y ä
Otteita todistusaineistosta 18.


Korkean tason päätöksiä

Minulle kerrottiin, että eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio oli soittanut itsenäisyyspäivänä (muistaakseni 2003) eräälle juristikansanedustajalle ja kertonut, että Erkki Aho on saatava vaiennettua. Hänet voidaan pidättää ja järjestää pikaoikeudenkäynti.
Näinhän tässä sitten kävi. Tappaa ne eivät uskaltaneet ja raskaaksi ne eivät minua saa.

Olen lähettänyt myös kirjeen valtakunnansyyttäjäviraston johtajalle Matti Kuusimäelle, mutta hän ei ole vastannut siihen. Liitteinä muut korkean tason päätökset asiassa.

Riidatonta ja riidanalaista

Riidatonta on, että olen selvittänyt PR-talojen konkurssivyyhden, jota poliisi ei selvittänyt.

Olen selvittänyt Rahjan saariston Natura Life-rahoituksen törkeän petoksen.

Olen selvittänyt Suomen Naturan EU-direktiivien ja EU:n tuomioistuimen päätösten vastaisen toteuttamisen sekä Suomen lakien vastaisen menettelyn.

Olen selvittänyt myös ns. Koiviston konklaavin, jota on syytä epäillä valtiopetokseksi.

Olen selvittänyt SSP-sopimuksen, jossa on toimialarationalisointipykälä, mikä mahdollisti yli 500 000 ihmisen työttömäksi joutumisen sekä noin 60 000 yrityksen markkinoilta poistamisen. Menettely on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen.

Olen selvittänyt myös Aktiv Hansa kaupan törkeän petoksen, jossa allekirjoittajana on silloinen ministeri Suvi-Anne Siimes.

Nämä asiat poliisi on jättänyt selvittämättä, syyttäjä syyttämättä ja laillisuusvalvojat eivät ole löytäneet niistä mitään laitonta. Omasta mielestäni olen tehnyt yhteiskunnan kannalta erittäin suuren työn selvittäessäni nämä rikokset.

PR-talojen konkurssivyyhdestä on tehty lukuisia tutkintapyyntöjä samoin kuin Natura-asioista. Kaikki asiat on jätetty tutkimatta, mutta olen selvittänyt nämä asiat juurta jaksaen. Olen toiminut kansakunnan edun mukaisella tavalla.

Rehellisyyteni, oikeudenmukaisuuteni ja ahkeruuteni on ”palkittu” ennen näkemättömällä ”ahojahdilla”, josta olen joutunut kärsimään valtavat taloudelliset vahingot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset.

Korkein Oikeus ei ole purkanut alempien oikeusasteiden vääriä päätöksiä, vaikka todistusaineisto on kiistaton, kuten olen tässä nettipäiväkirjassakin osoittanut.

Korkeimman oikeuden väärän päätöksen tekijänä on myös nykyinen KO:n presidentti Pauliine Koskelo.

Tranparency Interantionalin tutkimus antaa Suomen oikeuslaitoksesta selkeän kuvan, Suomi on maailman neljänneksi epäluotettavin. Mitä korkeampi luku tutkimuksessa on sitä epäluotettavampi laitos on. Katso tutkimuksen kohdasta court.

Asiakirjaliitteet

Oikeuskansleri Paavo Nikulan suojelupäätös (1801)

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen suojelupäätös 27.01.2006 (1802)

Valtakunnansyyttäjälle lähetetty kirje, johon ei tullut vastausta (1803)

KRP:n päällikön Rauno Rannan suojelupäätös 2.5.2000 106/TUP/98 (1804)

Konkurssiasiamies Eero Lyytikäisen suojelupäätös 18.9.1998 396/31/97 (1805)

Tasavallan presidentti Tarja Halosen suojelupäätös 30.3.2000 (1806)

Transparency Internationalin tutkimus (1807)palautteet


ei palautteita