Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 8

Erkki Aho   15 05 2007, 20:06

image


Rovaniemen hovioikeuden päätös 14.5.2007 nro 418 diarinro R06/70

Rovaniemen hovioikeuden tuomion analysointi sivu sivulta


Sivu 8, kohta Rangaistusseuraamus

Ahon syyksi hovioikeudessa luettu törkeä kunnianloukkaus. Syyte laittomasta uhkauksesta on hylätty. Aholle tuomittua rangaistusta on siten alennettava.

Yleisen oikeuskäytännön mukaan kunnianloukkausrikoksista tuomitaan yleensä rangaistukseksi sakkoa. Tässä tapauksessa Ahon Laholan kunniaa loukkaavat kirjoitukset on julkaista pääosin internetissä, joten ne ovat saaneet osakseen paikallista vaalilehteä laajempaa julkisuutta. Ahon menettely on jatkunut useita vuosia ja hän on jatkanut toimintaansa myös käräjäoikeuden tuomion jälkeen. Aho on myös tehnyt kanteluja Laholan esimiehille ja tehnyt Lahosta tutkintapyynnön poliisille. Aho on aiemmin Vaasan hovioikeuden 13.1.2000 antamalla tuomiolla tuomittu toiseen henkilöön kohdistuvista kunnianloikkausrikoksista sakkorangaistukseen. Edellä mainitut seikat edellyttävät Ahon tuomitsemista nyt kyseessä olevasta rikoksesta vankeusrangaistukseen. Ottaen huomioon, että Ahoa ei rikosrekisterin mukaan ole aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistukseen, hänelle nyt tuomittava vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi.

Kommentti edelliseen

Minä en vieläkään tiedä mikä on teko, josta minut on tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen? Oikeusturvani kannalta on välttämätöntä, että teko yksilöidään ja kerrotaan mikä tieto on valheellista. On huomioitava se, että kaikissa oikeudenkäynneissäni syyttäjänä on toiminut Sulo Heiskari, joka varmasti on ollut esteellinen henkilö syyttäjänä minua koskevissa asioissa.

Rikostutkinnat on kaikissa asioissa on minun mielestäni tehty ”päin mäntyä” ja niissä on toiminut tutkinnanjohtajana poliisi Raimo Ollila. Minun esittämääni todistusaineistoa ei käsittelyssä otettu huomioon lainkaan. Syyttäjänä on aina minua koskevissa asioissa toiminut Sulo Heiskari. Samaten myös mainitussa Vaasan hovioikeuden tuomiossa, jonka sain kunnanjohtaja Torsti Kalliokosken herjauksesta kirjoituksesta, jonka voi lukea tämän nettisivun päiväkirjan kohdasta:
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/242.htmOtteita todistusaineistosta 1301

Lukijat voivat päätellä olenko syyllistynyt Torsti Kalliokosken herjaukseen. Kirjoituksessa ei ole mitään mainintaa Kalliokoskesta. Miksi lehden päätoimittajaa ei tuomittu herjauksesta? Miksi vain minut tuomittiin? Tämäkin seikka osoittaa selkeää ajojahtia minua kohtaan ja tarvetta mustata vain minun mainettani.

Sivu 8, kohta Oikeudenkäyntikulut

Lahola on hävinnyt muutoshakemuksensa hovioikeudessa, joten hän ei ole oikeutettu saamaan oikeudenkäyntikulujen korvausta vastavalituksen osalta. Aho on voittanut muutoksenhakemuksensa laittoman uhkauksen osalta ja hävinnyt sen muilta osin.
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla Aho ei ole siten velvollinen korvaamaan Laholan oikeudenkäyntikuluja Laholan antaman vastauksen osalta.

Kommentti

Oikeudenkäyntikulujen osalta Laholan antamaan vastaukseen Rovaniemen hovioikeuden päätös on oikea


palautteet


ei palautteita