Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 7

Erkki Aho   15 05 2007, 20:07

image

Rovaniemen hovioikeuden päätös 14.5.2007 nro 418 diarinro R06/70

Rovaniemen hovioikeuden tuomion analysointi sivu sivulta
Sivu 7, kohta HOVIOIKEUDEN PÄÄRATKAISUN PERUSTELUT, Törkeä kunnianloukkaus

Törkeästä kunnianloukkauksesta säädetty ankarin rangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Syyteoikeus mainitusta rikoksesta vanhenee rikoslain 8 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan viidessä vuodessa. Syytekohdan 1 tekoaika on 27.12.2002 – 7.2.2003. Haaste on annettu Aholle tiedoksi 16.1.2004 eli alle viidessä vuodessa. Näin ollen syyteoikeus rikoksesta ei ole vanhentunut.

Aho on tunnustanut kirjoittaneensa vaalilehdessä ja internetissä vaalisivuillaan olleet kirjoitukset. Aho on hovioikeudessa kiistänyt julkaisseensa internetissä 1.8.2004 ja 6.4.2005 välisenä aikana päiväkirjasivuillaan olleita Lahola koskevia kirjoituksia, mutta ei sinänsä kirjoittaneensa niitä. Käräjäoikeuden pääkäsittelyssä Aho on myöntänyt kirjoittaneensa päiväkirjasivuillaan internetissä olleet Laholaa koskevat kirjoitukset. Edellä mainitut kirjoitukset ovat Ahon päiväkirjasivuilla ja niiden lopussa on Ahon nimi ja internetosoite. Kirjoituksista on muutenkin pääteltävissä kirjoittajan olevan Aho. Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo näytetyksi, että Aho on kirjoittanut internetissä 1.8.2004 ja 6.4.2005 välisenä aikana päiväkirjasivuillaan olleet kirjoitukset.

Hovioikeus hyväksyy edellä mainituilla lisäyksillä käräjäoikeuden perustelut.

Kommentti edelliseen

Minulle jää edelleenkin epäselväksi, mikä on rikokseni? Kukaan ei ole pystynyt todistamaan, että kirjoitukseni ei olisi totta. Olen todistanut, että kaikki asiat pitävät paikkansa. Mikä on se rikos johon olen syyllistynyt? Mikä on se valheellinen tieto jota olen Laholasta levittänyt? Oikeusturvani kannalta on välttämätöntä yksilöidä rikos, josta minut tuomitaan. Ylivieskan käräjäoikeuskaan ei ole voinut toteennäyttää mikä on valhetta kirjoituksessani. Edellytän tarkkaa yksilöityä tietoa siitä, mikä on kirjoittamani valheellinen tieto ja millä perusteella. Nyt tällaista tietoa minulla ei ole, saatikka sitä ei ole missään esitetty. Minulle ei riitä, että todetaan vain valheelliset ja loukkaavat kirjoitukset. Myös muut kansalaiset ovat kiinnostuneita siitä, mitä ovat ne kirjalliset ilmaisut, jotka aiheuttavat kolme kuukauden vankeustuomion.

Sivu 7 jatkuen sivulle 8, kohta Laiton uhkaus

Syytteen teonkuvauksen mukaan Aho on 28.10.2004 kirjoittanut nettipäiväkirjassaan seuraavaa: ”jos minulla olisi ollut ampuma-ase niin pahimmat solvaajat olisivat olleet jo aikaa sitten vainajia. Sellaista virka-aseman törkeää väärinkäyttöä ja ajojahtia ei kestä pirukaan. On täysin selvää, että olisin palauttanut omatoimisesti oikeuden yhteiskuntaan ja varmistanut sen, että muut eivät joudu kärsimään naisen virkarikollisten takia. Työvoimaviranomaisten ja verottajan mielivalta on saanut minut useasti raivon valtaan tunnetasolla mitattuna”.

Aho on kiistänyt kirjoituksillaan uhanneensa Laholaa. Aho on myöntänyt, että oli kokenut Laholan menettelyn ilkeydeksi itseään kohtaan ja olevansa yleisesti erittäin pettynyt virkamiesten menettelyyn. Aho on häntä käräjäoikeudessa kuultaessa kertonut, että virkamiehiin ja julkiseen hallintoon kohdistuvan väkivaltaan viittaavat kirjoitukset olivat vain kielikuvia.

Syytteen teonkuvauksessa mainitussa sitaatissa ei ole mainittu Laholaa nimeltä. Ahon nettipäivä-
kirjassa 28.10.2004 julkaistussa kirjoituksessa, josta mainittu sitaatti on lainattu, ei ole myöskään mainittu Laholaa nimeltä tai viitattu suoraan häneen. Kyseisenä päivän julkaistussa kirjoituksessa Aho kohdistaa kritiikkinsä erityisesti Suomen Asianajajaliittoon ja asianajajiin sekä oikeuskanslerinvirastoon sekä siellä työskenteleviin nimeltä mainittuihin virkamiehiin. Teonkuvauksessa olevassa sitaatissa on mainittu verottajan ohella työvoimaviranomaiset. Lahola työskentelee Kalajoen työvoimatoimistossa ja on tehnyt Ahoa koskevia päätöksiä, joita Aho on voimakkaasti arvostellut. Aho on kuitenkin kirjoituksissaan arvostellut lukuisia viranomaisia ja virkamiehiä. Aho on myös asioinut muiden työvoimaviranomaisten kuin Kalajoen työvoimatoimiston tai Laholan kanssa.

Edellämainituilla perusteilla hovioikeus katsoo, että syytteen teonkuvauksessa mainittu uhkaus on niin epämääräinen, että sen ei voida katsoa kohdistuvan nimenomaan Laholaan. Aho ei näin ollen ole uhannut Laholaa rikoslain 25 luvun 7 §:n tarkoittamalla tavalla. Syyte laittomasta uhkauksesta on siten hylättävä.

Kommentti tähän kohtaan

Tämä asia on tässä päätöksessä käsitelty lain mukaisesti ja se on oikea. Tosin minä en ole tuollaisia kirjoituksia julkaissutkaan.


palautteet


ei palautteita