Mikä on esittämäni valheellinen tieto?

Erkki Aho   15 05 2007, 20:16

Rovaniemen hovioikeuden päätöksen mukaan ”syytteiden teonkuvausten mukaan rikokset on tehty kirjoittamalla valheellisia ja loukkaavia kirjoituksia internetissä ja koteihin jaetussa vaalilehdessä”.

Rikoslain 24 luvun 9 §:n mukaan kunnianloukkaus edellyttää valheellisen tiedon levittämistä. Rovaniemen hovioikeus ei ole pystynyt yksilöimään, mikä on se valheellinen tieto, jota minun väitetään levittäneen.

Minulla on oikeus tietää, mikä esittämäni tieto on valhetta ja millä perusteella? Minun oikeusturvani kannalta on äärettömän tärkeää tietää, mikä on se valheellinen tieto, jonka perusteella minut on tuomittu.

Asia varmasti kiinnostaa myös lukijoita. Silloin kaikki Suomen kansalaiset voisivat varoa sellaisten sanojen käyttöä, josta saa kolme kuukautta vankeutta..

Rikos pitää yksilöidä ja pystyä todistamaan. Mikä on se valheellinen tieto, jota olen levittänyt? Se ei selviä Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä. Jokainen asia, jonka olen kirjoittanut, niin vaalilehteen kuin silloisille vaalisivulleni, on varmasti totta. Olen kirjoittanut työttömyyskorvausasioista ja starttiraha-asioista. Olen kritisoinut Kalajoen työvoimatoimiston menettelyä kirjoituksissani. Olen myös todistanut Rovaniemen hovioikeudelle, että kritiikki on ollut aiheellista, sillä Kalajoen työvoimatoimiston menettely poikkeaa kaikista muista Suomen työvoimatoimistojen menettelystä. Siitä on todisteena tehty selvitys 40 eri Suomen työvoimatoimiston avulla. Kukaan muu suomalainen ei ole joutunut samanlaisen mielivallan kohteeksi Suomessa työvoimaviranomaisten toimesta kuin minä, Erkki Aho.

Työvoimatoimistojen vastaukset osoittavat selkeästi Kalajoen työvoimatoimiston poikkeuksellisen menettelyn. Keskeinen asia tehdyn selvityksen perusteella on se, ettei ketään pakoteta koulutukseen työssäkäyntialueen ulkopuolelle muiden työvoimatoimistojen alueella.

Suomen perustuslain 21 §:n mukaan kansalaisen tulee saada perusteltu päätös. Saman pykälän mukaan kansalaisen tulee saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Onko oikeudenkäynti silloin oikeudenmukainen, jos todistajia ei kuulla, eikä heidän kirjallisia todistuksiaan oteta huomioon lainkaan?

______________

Huom! Asiakokonaisuuden luettavuuden takia tämä kirjoitus on RHO:n päätöksen jälkeen. Todellinen kirjoitusaika on 17.5.


palautteet


ei palautteita