Mikä on se rikos, josta minut on tuomittu?

Erkki Aho   15 05 2007, 20:15

Oikeudenkäymiskaaren 16 luvun 1 §:n mukaan Oikeudenkäyntiväite on tehtävä silloin, kun vastaaja ensimmäisen kerran käyttää asiassa puhevaltaa, ja kaikki väitteet, mikäli mahdollista yhdellä kertaa.

Olen esittänyt oikeudenkäyntiväitteen Ylivieskan kihlakunnan johtavan syyttäjän Sulo Heiskarin esteellisyydestä.

Olen todistusaineistossani tuonut selkeästi esille Heiskarin esteellisyyden syyttäjistä annetun lain ja oikeudenkäymiskaaren perusteella. Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 19 §:n mukaan syyttäjä huolehtii antamansa haasteen ja siihen liitettyjen asiakirjojen sekä 15 §:n ja 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen asianosaisten sekä todistelutarkoituksessa kuultavien henkilöiden kutsujen tiedoksiannosta siten kuin oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa säädetään.

On täysin kiistatonta, ettei syyttäjä Heiskari ole toimittanut kutsua oikeudenistuntoon sellaisille henkilöille, jotka voivat todistaa häntä vastaan oikeudessa häntä koskevassa oikeudenkäyntiväittämässäni.

On täysin selvää, että syyttäjä Heiskari on syyllistynyt virkavirheeseen ja on varmasti esteellinen omassa asiassaan. Miten oikeudenmukainen oikeudenkäynti voi toteutua, kun minun todistajiani ei kutsuta oikeudenistuntoon? Eikä kirjallista todistusaineistoa hyväksytä, kuten esim. Heino Virran kirjallista todistusta. Virran todistuksella olisi pystytty todistamaan Heiskarin esteellisyys. Lisäksi Arto Ranta-Ylitalon, Minna Hanhisuvannon ja Tapani Käännän kuulemisella asia olisi voitu varmistaa.

Rovaniemen hovioikeuden käytössä oli jo Heino Virran lausunto ja Arto Ranta-Ylitalon lausunto. Heino Virralta oli monta lausumaa samasta asiasta ja niitä ei ole tehty tätä oikeudenkäyntiä varten. Rovaniemen hovioikeuden mukaan Heino Virran yksityisluontoinen kirjallinen kertomus jätetään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla huomioon ottamatta. Rovaniemen hovioikeus ei ota kantaa miksi Heino Virran muita lausumia, jotka on tehty samasta asiasta, ei oteta huomioon, esimerkiksi tätä lausumaa, jota ei ole tehty tätä oikeudenistuntoa varten:

Täten todistan, että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssihallinnon ja Euronio Oy:n välillä on tehty kauppakirjat 11.5.1995 päiväyksellä.
Olen ollut ne allekirjoittamassa Oulussa asianajaja Hannu Maskosen toimistolla toimitusjohtaja Jouni Remeksen kanssa.
Kaupanvahvistajana toiminutta silloista Kalajoen piirin nimismiestä Sulo Heiskaria en ole henkilökohtaisesti koskaan tavannut.

Haukiputaalla 25.05.1999 Heino Virta

Arto Ranta-Ylitalo todistaa KRP:n päätöksessä 27.5.2004 näin:
”Uskon, että on tapahtunut siten, että joku on tuonut esim. minun toimistonurkkaukseen Alavieskan Puurakenne Oy:n tiloissa kauppakirjat ja pyytänyt minua todistamaan nimikirjoitukset. Olen tuolloin voinut kirjoittaa nimeni ja selvennyksen. En muista nähneeni aikaisemmin kauppakirjan viimeistä sivuakaan vuonna 1995, joten uskon papereiden olleen päällekkäin ja olen kirjoittanut kolmen paperin alareunaan nimeni.”

Arto Ranta-Ylitalo ei siis ole ollut Oulussa todistamassa kauppakirjojen allekirjoitusta. Miksi kaikki Heiskarin esteellisyyttä koskevat asiakirjat on jätetty huomioonottamatta Rovaniemen hovioikeuden päätöksessä?

Nyt on syytä epäillä, että Rovaniemen hovioikeus on tietoisesti lähtenyt suojelemaan rikollisia ja peittelemään rikoksia. Rikoslain mukaan se on rikos.

Minun rikokseni ei todellisuudessa olekaan törkeä kunnianloukkaus, vaan ”mafian” varpaille astuminen ja piikkinä heidän lihassa oleminen. Olen selkeästi tuonut esille syyttäjien, poliisien, oikeuslaitoksen ja asianajajien rikollisen toiminnan. Siksi minut on hiljennettävä. Sitä osoittaa Ylivieskan käräjäoikeudenistunto, tämä Rovaniemen hovioikeuden tietoinen väärä päätös sekä KRP:n tutkija Mäkelän lausuma, että olette olleet jo liipaisimella.

Maassa maan tavalla

Suomessa näyttää olevan maan tapa tuomita kunnianloukkauksesta henkilöitä, jotka puolustavat kansalaisia virkamiesten mielivaltaa vastaan. Kauko Parkkinen kirjoitti VS-yhtiöiden konkurssista kirjan Laillinen murha. VS-yhtiöt asetettiin Ilmanjoen kihlakunnanoikeuden päätöksellä 3.4.1981 konkurssiin. Parkkinen toi kirjassaan tosiasiat julki lakimiehen koulutuksella ja kokemuksella. On syytä epäillä asiaan vaikuttaneen se, että erikoisen konkurssin taustalla oli todella isokenkäisiä henkilöitä. Niistä Parkkinen mainitsee mm. Mauno Koiviston.

Verotarkastaja Liisa Mariapori tuomittiin kunnianloukkauksesta kun hän kirjoitti kirjan Verottaja tappolinjalla. Liisa Mariapori puolusti yrittäjiä verohallinnon mielivaltaa vastaan. Mariaporin kirja määrättiin Raahen käräjäoikeuden päätöksellä tuhottavaksi, mutta Vaasan hovioikeus muutti tuomion niin, että kirjasta piti mustata muutama lause. Kirja määrättiin hävitettäväksi tämän sivun perusteella:
http://groups.msn.com/Suomiparemmaksi/lumevelallistenkohtelukansallinenhpe.msnw

Toinen tapa kohdella kansalaisten oikeuksia puolustavia henkilöitä on tapa, jota käytettiin lastenlääkäri Ritva Salusen kohdalla. Hänet suljettiin mielisairaalaan ja annettiin lääkitystä. Katso ”Salunen likvidoidaan…?” osoitteesta:
http://www.laki24.fi/keskustelu.php?id=1740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Huom! Asiakokonaisuuden luettavuuden takia tämä kirjoitus on sijoitetu RHO:n päätöksen jälkeen. Todellinen kirjoitusaika on 18.5.2007 aamulla.
_____________________________________________________

Kiitos palautteesta Kauko Parkkinen

Kiitän oikeustieteen kandidaatti ja valtiotieteen maisteri Kauko Parkkista palautteesta ja korjauksesta esitykseeni. VS-yhtiöiden asioista hän on kirjoittanut erinomaisen kirjan, josta tiedotusvälineet ovat jostain syystä vaienneet. Suosittelen kirjan lukemista kaikille poliittisen poliittisen vallan väärinkäytöstä kiinnostuneille.
Laillinen murha, ISBN 9789519960517, Kauko-Kustannus 2003.
Kauko Parkkisen mainitsemat asiat on korjattu juttuni tekstiin 1.4.2008.

palautteet


Tämä kolmas esimerkkitapaus kiinnostaa. asianajaja Tapani Takalan toimista on Risto Niemelän vesivahinkoasian hoitaminen kiinteistökauppa-asiassa Kalajoen Rautiossa. Tästä on erinomainen todistusaineisto. On nimittäin samat isännät vastapuolella. Mistä nuo asiakirjat saisi. Pentti Tapaninen

Risto Niemelän yhteystiedot löytyvät numerotiedustelun kautta. Hän asuu Kalajoen Raution kylässä.

Ensimmäinen palautteeni kirjoitusyritys ei liene onnistunut, kun en noita salasanoja naputellut. Siis ihan positiivisessa VS-jutussa on kaksi virhettä: en ole asianajaja, juristi kylläkin (+valtiot.maist). Isompi juttu on se, ettei minua ole VS-kirjasta tuomittu kunnianloukkauksesta, ei kukaan edes uhkaillut. Isokenkäisten mukanaolo on vaikuttanut siten, että kirjasta on vaiettu, ennen kaikkea HS. Pyydän korjaamaan asian, kun se näkyy joitakin hämmentävän. Hyvää kevään jatkoa! Kauko Parkkinen