Byrokratian kukkasia – Ilianin ja Draganin tapaus

Erkki Aho   22 11 2006, 11:22

Kaksi bulgarialaista lentopalloilijaa teki Kalajoen Lentopallon kanssa sopimuksen ykkössarjassa pelaamisesta kaudella 2006-2007. Heille maksetaan palkkaa pelaamisesta. He tulivat Suomeen Bulgarian Suomen Sofian konsulaatin kautta 14.9.2006. Koska he olivat urheilijoita niin heille ei tehty viisumeja kolmeksi kuukaudeksi. Heitä neuvottiin tulemaan Suomen ilman viisumia ja hakemaan Suomessa oleskelulupaa paikallisen poliisin kautta. Kolmen kuukauden aika tulee täyteen 14.12.2006. Bulgaria liittyy Euroopan Unionin jäseneksi 1.1.2007 jonka jälkeen pelaajat eivät tarvitse viisumia eikä oleskelulupaa.

Paikallisen poliisin toiminta

Paikallinen poliisi antoi seuraavan ohjeistuksen:
81 § 1 mom 2) (yli 3kk)
- - erillinen selvitys, miksi lupaa haetaan vasta maassa oleskellessaan
- - työntekijän oleskelulupahakemus, liitteenä sopimus kanssa)
- - ”liite työntekijän oleskelulupahakemukseen” lomake TM 0.54
- - maksu 175,00 euroa/kpl
- - hakemus työvoimatoimistoon lausunnolle
- - hakemus tulee jättää heti, koska olisi tullut hakea kotimaasta --- oleskelu yli 3 kk
- - kolme kuukautta täyttyy 13.12.2006
- - Pääsääntöisesti haettava 1. lupa työntekoon ulkomailta. Poikkeus 49 § 1 mom 3) kohta
- - Hakemus voidaan jättää työvoimatoimistoon tai paikallispoliisille
- - Ratkaisun asiaan tekee UVI
- - Tai matkustaa kotimaahan ja sitten takaisin Suomeen, kun Bulgaria liittynyt EU:iin rekisteröinti työnteon perusteella, liitteeksi sopimus urheiluseuran kanssa – turvattu toimeen tulo, rekisteröintimaksu 40,00 euroa

Tiedustelu ulkoministeriölle
Lähetin tiedustelun ulkoministeriölle, jossa pyysin tarkempia ohjeita kuinka meidän tulee menetellä asiassa. Toivoin, että asiassa voitaisiin menetellä mahdollisimman joustavasti ja järkevästi. Toisin kuitenkin kävi.

Ulkoministeriö vastaa
Lähettäjä: visas and passports [mailto:Visas.passports@formin.fi]
Lähetetty: 20. marraskuuta 2006 10:46
Vastaanottaja: Erkki Aho
Kopio: Ulkomaalaisvirasto
Aihe: RE: Miten toimitaan?

Hyvä Erkki Aho,
Viisumeiden osalta ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksikkö toteaa seuraavaa:
Bulgarian kansalaiset ovat viisumivapaita Schengen-alueelle 90 päivää kuuden kuukauden aikana. Ulkomaalaislain (301/2004) 19 §:n mukaan ulkomaalainen, jonka viisumivapaa oleskeluaika Schengen-alueella on kulunut loppuun, on viisumi- tai oleskelulupavelvollinen. Viisumia haetaan ennen alueelle saapumista Suomen edustustosta.
Ulkomaalaislaissa on määritelty toimivaltaisen viranomaiset eri lupien osalta ( 30 § , 67-69 § ja 82 – 86 §). Oleskelulupa-asioissa toimivaltainen viranomainen on ulkomaalaisvirasto tai kihlakunnan poliisilaitos, ei ulkoasiainministeriö. Oleskelulupahakemuksen voi jättää Suomen edustustoon, mutta päätöksen tekee ulkomaalaisvirasto.
Oleskelulupa-asioiden osalta ulkoasiainministeriö siirtää kyselynne toimivaltaiselle viranomaiselle, ulkomaalaisvirastoon.

Parhain terveisin,
Ulkoasiainministeriö/
passi- ja viisumiyksikkö

Ulkomaalaisviraston vastaus
1623/0061/2006

Hei,
Ulkomaalaislain mukaan (81§) oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa on ulkomaalaisella joka tulee kutsun tai sopimuksen nojalla ammattitaiteilijaksi tai urheilijaksi, mukaan lukien avustava, huoltava ja valmentava henkilökunta, enintään kolmen kuukauden ajaksi.
Sofian konsulaatista on mitä ilmeisemmin neuvottu henkilöitä saapumaan Suomeen ilman etukäteen anottuja oleskelulupia, koska heillä on ulkomaalaislain nojalla oikeus työskennellä Suomessa ilman lupaa kolmen kuukauden ajan.

Henkilöt tarvitsevat kuitenkin oleskeluluvat Suomeen sen jälkeen kun he ovat oleskelleet maassa kolmen kuukauden ajan. Henkilöt eivät myöskään saa jatkaa työskentelyä sen jälkeen kun heidän kolmen kuukauden viisuvapausaikansa on kulunut umpeen ennen kuin heille on myönnetty luvat. Tällä hetkellä tilanne on se, ettei Bulgaria vielä kuulu Euroopan Unioniin, joten he eivät vielä voi hakea oleskeluoikeuden rekisteröimistä. Tällä hetkellä heidän tulee vielä anoa oleskelulupia, jotka paikallinen poliisi toimittaa Ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi.

Terveisin,
Kaisa Turunen
Osastosihteeri
Maahanmuuttoyksikkö
Ulkomaalaisvirasto

Johtopäätökseni miten tulee menetellä
Pelaajien tulee täyttää oleskelulupahakemukset, vaikka Ulkomaalaisvirasto ei ehdi niitä käsitellä ennen 31.12.2006.
Siis työllistetään Ulkomaalaisviraston henkilöitä turhalla työllä.
Oleskelulupahakemus on täytettävä ja siihen on otettava kaksi passikuvaa, jotka maksavat ja aiheuttava turhia kuluja.
Kopiot on otettava pelaajasopimuksista.
Lupahakemus on jätettävä paikalliselle poliisille ja maksettava hakemuksen jättämisestä poliisin ilmoituksen mukaan 175 euroa kummastakin hakemuksesta.
Oleskelulupahakemukseen on liitettävä työvoimatoimistolle jätettävä asiapaperi, mikä liitetään oleskelulupahakemukseen. Näin saadaan työllistettyä myös työvoimaviranomaiset turhalla työllä. Lisäksi lain mukaan pelaajien on lopetettava työnteko eli pelaaminen ja harjoittelu joukkueen kanssa 14.12.2006 lähtien ja myös palkanmaksu on keskeytettävä 14.12.2006- 31.12.2006 väliseksi ajaksi. Heidän ei kuitenkaan tarvitse lähteä Bulgariaan, koska he ovat hakeneet oleskelulupaa Suomesta. Bulgariasta tulee EU:n jäsen 1.1.2007 ja silloin pelaajat eivät tarvitse oleskelulupaa.

Näin byrokratia kukkii Suomessa.

_________________________________________________________

Kiitos Jordan kommentista. Pojat halusivat olla Suomessa. Heidän passinsa ovat vieläkin (15.1.) Ulkomaalaisvirastossa. Nyt he eivät enää tarvitse viisumia, koska Bulgaria on EU:n jäsen, mutta passeja he tarvitsevat, mutta passit ovat Ulkomaalaisvirastossa, mikä ei ole ehtinyt käsittelemään asiaa. Käsittelymaksu oli 175 euroa henkilöä kohti. Se on maksettu, mutta tarpeetonta viisumia pojat eivät ole vieläkään saaneet, eikä myöskään passejaan. Ulkomaalaisvirasto lupasi käsitellä asian kahdessa päivässä. Päivät ovat siellä pitkiä, koska passit ovat olleet siellä jo kuukauden.

palautteet


Neuvoisin kaverit lähtemään takaisin Bulgariaan lomille kahdeksi viikoksi.

http://e1ec36031f5e97f0d4734d56bc7b0fde-t.huihg897.info <a href="http://e1ec36031f5e97f0d4734d56bc7b0fde-h.huihg89 7.info">e1ec36031f5e97f0d4734d56bc7b0fde</a> [url]http://e1ec36031f5e97f0d4734d56bc7b0fde-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://e1ec36031f5e97f0d4734d56bc7b0fde-b2.huihg897.inf o]e1ec36031f5e97f0d4734d56bc7b0fde[/url] [u]http://e1ec36031f5e97f0d4734d56bc7b0fde-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://dbe19fadfdd39c8de8aba941cb41fcb1-t.k90u0h.info <a href="http://dbe19fadfdd39c8de8aba941cb41fcb1-h.k90u0h. info">dbe19fadfdd39c8de8aba941cb41fcb1</a> [url]http://dbe19fadfdd39c8de8aba941cb41fcb1-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://dbe19fadfdd39c8de8aba941cb41fcb1-b2.k90u0h.info] dbe19fadfdd39c8de8aba941cb41fcb1[/url] [u]http://dbe19fadfdd39c8de8aba941cb41fcb1-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695