Mikä saa ihmiset innostumaan?

Erkki Aho   23 11 2006, 11:23

Innostuneet ihmiset saavat toiset tekemään parhaansa. He näyttävät tietävän, miten he saavat muut yrittämään vielä kerran. Me kaikki tunnemme heitä – jotkut ovat opettajia tai yritysjohtajia, toiset valmentajia tai äitejä. He eivät ole yleensä hyvännäköisiä tai poikkeuksellisen älykkäitä, mutta heillä näyttää olevan kyky inspiroida ihmisiä. Tämä merkittävä motivoinnin taso saa heidät menestymään kaikessa tai lähes kaikessa, mihin he ryhtyvät.

Inspiraation tarve
Historia osoittaa, että miltei kaikkialla on tyhjiöitä odottamassa, että ne täyttäisivät henkilöt, joilla on avarakatseisuutta ja joka pystyy ohjailemaan muiden ihmisten voimavaroja ja saa heidät ponnistelemaan kaikin tavoin. Haasteena ei olekaan laiskojen ihmisten muuttaminen ahkeriksi. Pikemminkin kysymys on olemassa olevan tarmon kanavoimisesta mahdollisimman hyödyllisiin ponnisteluihin. Eivät ihmiset pidä siitä, että joutuvat olemaan apaattisia ja tylsistyneitä. He ottavat ilomielin vastaan johtajan tai valmentajan, joka osaa opettaa heidät nauttimaan työstään tai harrastuksestaan ja joka välittää heille kyvyn rakastaa oppimista.

Korkean moraalin luominen
Omituinen kemiallinen reaktio tapahtuu, kun pannaan yhteen kolme tai useampia henkilöitä ja muodostetaan heistä perhe, joukkue tai yritys. Nuo ihmiset ryhtyvät käyttämään monimutkaista valtaa toisiinsa. Esimerkiksi jotkin ryhmät näyttävät taipuvaisilta tuottamaan tuhoisaa sähköisyyttä. Pari nyrpeää työntekijää tai ryhmä kriittisesti suhtautuvia jäseniä, joita ei ole tarpeeksi pidetty silmällä, voivat luoda voimakkaan, negatiivisen sähkökentän tuossa tuokiossa. Johtajan tai valmentajan on oltava psykologi ja on pystyttävä torjumaan tämänkaltaisia vaikutuksia. Miten pystytään estämään sellaisia negatiivisia tunteita saamasta kohtuuttomia mittoja?

Taitavat motivoijat kokoavat ryhmän huolellisesti, mikä takaa henkisesti positiivisen lähtökohdan jo alun alkaen. Periaate on tämä: innostus tarttuu, ja ihmiset innostuvat, kun asetamme heidät kosketuksiin toisten samalla tavoin innostuneiden kanssa. Kun optimismi lopulta saavuttaa kyllin korkean lämpötilan, tuli alkaa ruokkia itseään. Viisas johtaja, joka löytää suorituskyvyltään huipputason ihmisiä, tuo heidät nopeasti kosketuksiin toistensa kanssa. Palavan hiilen tavoin innostunut ihminen sytyttää toisia ja luo upean tulen.

Tutkimukset osoittavat, että tällaiset yritykset ja joukkueet ovat menestyneet sekä hyvinä että pahoina päivinä, koska he ovat rakentaneet selvän ”kulttuurin” organisaatioonsa. Uusi työntekijä, joka tulee tällaiseen yritykseen tai joukkueeseen oppii, että ”näin se meillä tehdään”. Tämä vahvasti yhteisten päämäärien ja arvostusten ilmapiiri ohjaa ihmiset oikeaan suuntaan, poistaa sekaannukset ja säästää aikaa. On syntynyt yhteinen kulttuuri. Pyritään yhdessä yhteisiin päämääriin ja edistetään jäsenten parhaita puolia.

Odota parasta
Hyvät johtajat ja valmentajat eivät uhraa aikaansa alaistensa tai oppilaidensa menneiden epäonnistumisien tonkimiseen. Sen sijaan he etsivät vahvoja puolia, joita muut eivät ole huomanneetkaan, ja keinoja oman ryhmänsä jäsenten lahjojen täysimääräiseen käyttöön. Motivaation onnistumisen tai epäonnistumisen määrää ennen muuta oma suhtautumisemme ihmisiin. Jos kaikki tietävät meidän odottavan heiltä hyviä suorituksia, he tekevät useimmissa tapauksissa mitä tahansa vastatakseen odotuksiamme. Jos odotamme pahinta, he noudattavat näitä ennusteita surullisenkin tarkasti. Niinpä ensimmäinen keino kehittyä hyväksi motivoijaksi on: odota toisilta ihmisiltä parasta.

Pygmalion vaikutus
George Bernard Shaw:n näytelmässä Pygmalion professori auttaa Eliza Dootlittle-nimistä hopsakkaa muuttumaan hienoksi naiseksi. Hän tekee niin ennen muuta kohtelemalla tyttöä kuin hienoa naista, kunnes tyttö alkaa elää hänen odotustensa mukaan. Goethe mukaili tämän periaatteen näin: ”Kohtele miestä sellaisena miltä hän näyttää, niin teet hänet pahemmaksi. Mutta kohtele miestä kuin hän olisi se, miksi hänellä olisi mahdollisuudet tulla, niin teet hänet sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla”

Esimiehen tai valmentajan äänensävy, kasvonilmeet, kosketus ja asento ovat keinoja, joilla hän usein vaikuttaa tahtomattaan alaisiinsa.

Piilevien kykyjen löytämisen ilo
Kun valitsemme myönteisen, avoimen asenteen, koko joukko piileviä kykyjä alkaa pulpahdella pinnalle. Keskivertoihmiset pystyvät erinomaisiin suorituksiin sellaisten opettajien ja johtajien johdossa, joilla on kärsivällisyyttä odottaa, kunnes kyky ilmaan näkyviin.
Historiankirjat ovat täynnä tarinoita lahjakkaista ihmisistä, joiden kyvyt jäivät kaikilta huomaamatta, kunnes tuli joku, joka uskoi niihin. Einstein oppi puhumaan vasta nelivuotiaana ja lukemaan seitsemän vuotiaana. Isac Newton selviytyi heikonlaisesti peruskoulusta. Erään sanomalehden päätoimittaja antoi potkut Walt Disneylle, koska tällä ”ei ollut hyviä ideoita”. Leo Tolstoi joutui eroamaan yliopistosta huonon menestyksen vuoksi. Haydn luopui yrittämästä tehdä Beethovenista muusikkoa, koska tämä näytti hitaalta ja yksitotiselta nuorelta mieheltä, jolla ei ollut mitään ilmeisiä lahjoja – paitsi se, että hän uskoi musiikkiin.

Kasvun ilmapiiri
Voimme tehdä ympärillämme oleville ihmisille suuren palveluksen, jos pystymme tarjoamaan heille ympäristön, jossa he voivat löytää itsestään piilevän lahjakkuutensa ja lisäksi myös kehittää sitä. Theodore Roosewelt kirjoitti: ”On kahdenlaista menestystä. Toinen on hyvin harvinaislaatuista ja sen saavuttaa ihminen, joka kykenee tekemään jotakin, johon kukaan muu ei pysty. Se on neroutta. Mutta tavallinen ihminen, joka saavuttaa sitä, mitä me kutsumme menestyksesi, ei ole nero. Hän on ihminen, jolla on samat ominaisuudet kuin toisillakin, mutta joka on kehittänyt näitä tavallisia ominaisuuksia epätavallisen korkealle tasolle.”

Ihmiset tarvitsevat ilmapiirin, jossa he voivat erikoistua, hioa taitojaan ja löytää omat erityispiirteensä.

Venymiskyky
Pystymme katsomaan ryhmäämme myönteisemmin, kun muistamme, mikä suunnaton venymiskyky jokaisella on. Me hyödynnämme vain pientä osaa niistä henkisistä ja fyysisistä voimavaroista, joihin meillä olisi mahdollisuuksia. Yleisesti ottaen ihmisyksilö ei ole läheskään voimavarojensa äärirajoilla. Hänellä on erilaisia kykyjä, jotka hän tapansa mukaan jättää käyttämättä. On ilmeistä, että elimistössämme on varastoituna energiavaroja, jotka normaalisti jätämme käyttämättä.

Menestymisen toiveet
Monet johtajat unohtavat yksikertaisen totuuden: kukaan ei halua olla epäonnistunut yksilö. Melkein kaikki meistä haluavat menestyä. Syvällä sisimmässään jokaisella on viettymys saavuttaa jotain, olla joku. Ja juuri tässä on motivoijalle aloituspaikka. Jos tunkeudut tähän viettymykseen ja ilmoitat uskovasi ihmisten tulevaisuuteen, he tekevät miltei mitä tahansa vastatakseen odotuksiasi. Ja he työskentelevät sinun alaisuudessasi lujemmin kuin kenenkään muun alaisuudessa koko maailmassa.

Sitoutuminen erinomaisuuteen
Tähän saakka olen toistanut, että paras tapa saada ihmisissä parhaat puolet esiin on kohdella heitä myönteisesti, rohkaisevasti, hyödyntää heidän lahjojaan ja aloittaa heidän nykyisistä tarpeistaan ja toiveistaan. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että motivoija on pehmeä, päinvastoin kaikkein tehokkaimmat motivoivat johtajat ovat kivenkovia mitä tasonormeihin tulee. He pitäytyvät sitkeästi tiettyihin arovihin, ja pyrkivät muodostamaan ryhmän samanhenkisistä ihmisistä, jotka kannattavat samoja arvoja.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Kiitos Mari kommentista. Positiivinen elämän asenne ja hymy saavat ihmeitä aikaan. Ilo on kaikkien hyveiden äiti.

Kiitos Seija kommentista. Minun on tunnustettava, että en ole perehtynyt riittävästi mainitsemiisi sähkökenttiin. Appiukkoni oli perehtynyt noihin asioihin paremmin ja hän kertoi minulle kokemistaan asioista.


palautteet


Viisaita sanoja. Näin kun toimittaisiin,olisi paljon hyvää energiaa käytössä. Ihminenhän on yhteiskunnan peruspylväs ja tarvitsee oikeanlaista rohkaisua toimiakseen kaikkien parhaaksi. Koneet eivät koskaan saa aikaan onnellista yhteiskuntaa. Ne ovat vain apuna ja ovat jo monin paikoin syrjäyttäneet ihmisen.

sähkökentat ja myönteisen energian kanavointi on totisinta totta.olen itse voimakkaasti kokenut tämän.

http://4275e22bfe97d6139dd7f7c1b87d52da-t.huihg897.info <a href="http://4275e22bfe97d6139dd7f7c1b87d52da-h.huihg89 7.info">4275e22bfe97d6139dd7f7c1b87d52da</a> [url]http://4275e22bfe97d6139dd7f7c1b87d52da-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://4275e22bfe97d6139dd7f7c1b87d52da-b2.huihg897.inf o]4275e22bfe97d6139dd7f7c1b87d52da[/url] [u]http://4275e22bfe97d6139dd7f7c1b87d52da-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://370c8c234710a3f957b497f7dffe5bfd-t.k90u0h.info <a href="http://370c8c234710a3f957b497f7dffe5bfd-h.k90u0h. info">370c8c234710a3f957b497f7dffe5bfd</a> [url]http://370c8c234710a3f957b497f7dffe5bfd-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://370c8c234710a3f957b497f7dffe5bfd-b2.k90u0h.info] 370c8c234710a3f957b497f7dffe5bfd[/url] [u]http://370c8c234710a3f957b497f7dffe5bfd-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695