Veli Päivikkö päivityksen aiheena päiväkirjassa

Erkki Aho   05 07 2007, 16:02

image

image

Erkki Ahon henkilökohtaisessa konkurssissa varatuomari Paavo M. Petäjä yritti esittää varatuomari Veli Päivikön avulla konkurssipesänluettelooni 100 000 markan perusteetonta saatavaa. Teko on rikoksen yritys, josta syyttäjän olisi tullut nostaa syyte myös Veli Päivikköä vastaan. (pesänluettelo)
 
Asianajaja Veli Päivikkö vaati minua vangittavaksi kun vaadin rikosten selvittämistä, mihin hän ei suostunut. Minun on syytä epäillä asianajaja Veli Päivikköä rikollisten suojelusta, mikä rikoslain mukaan on rangaistava teko. (Päivikkö)


Vastaus asianajaja Veli Päivikön palautteeseen

Veli Päivikkö on antanut palautteen päiväkirjan kohtaan ”Ahojahti jatkuu 14.” (23.4.2007) tiistaina 3.7. 2007, kello 6:46. Hänen palautteensa sanamuoto on seuraava:

”Voisiko tämä kirjoitus poistua välittömästi netistä. Pyydän ilmoittamaan, mikäli niin ei aiota tehdä. Kirjoitus on allekirjoittanutta loukkaava ja on esitetty loukkaustarkoituksessa ja pitää sisällään esityksen, joka ei pidä yhtä tosiasioiden kanssa. En ole toiminut asiassa väärin enkä muutoinkaan lainvastaisesti kuten annetaan ymmärtää. Samalla pyydän saada tiedon tämän sivun ylläpitäjästä ja vastuussa olevasta. Vastaus sp osoite veli.paivikko@asianajotoimisto.inet.fi”

Veli Päivikkö tarkoittaa kirjoituksessani olevia kohtia:
Kohta yksi:
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä ja Hannu Maskonen haki minut ja Heino Virran henkilökohtaiseen konkurssiin, vaikka olimme varattomia. Konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjä ilmoitti omaksi saatavakseen 100 000 markkaa. Saatava oli täysin perusteeton, koska en ole ollut koskaan Paavo M. Petäjälle penniäkään velkaa!
Kohta kaksi:
Tuossa tilanteessa paikalla oikeudenistunnossa oli myös syyttäjä Sulo Heiskari, jonka olisi pitänyt puuttua Paavo M. Petäjän toimintaan, sillä kysymyksessä oli rikoksen yritys. Heiskari ei tehnyt mitään Paavo M. Petäjän saattamiseksi vastuuseen teostaan. Konkurssini jälkeen Hannu Maskonen putosi ulkomailla ensimmäisen kerroksen parvekkeelta ja kuoli.
Kohta kolme:
Henkilökohtaisessa konkurssissa pesänhoitajana toimi asianajaja Veli Päivikkö, joka katkaisi puhelinyhteytemme mitään meille siitä ennakkoon ilmoittamatta. Vaimoni vanhemmista toinen sai vakavan sairauskohtauksen, eivätkä he pystyneet saamaan meihin yhteyttä, kun puhelinlinja oli katkaistu. Sairauskohtauksen saanut appeni oli kuoleman vaarassa.
Kohta neljä:
Veli Päivikön toiminta pesänhoitajana oli niin sikamaista kuin olla voi. Hän uhkaili minua kirjallisesti vangitsemisella. Ennen kuin Maskonen oli hakenut meidät henkilökohtaiseen konkurssiin, niin hän oli tehnyt kolmen takaajan kanssa 30.6.1997 sopimuksen, jonka mukaan nämä maksavat konkurssipesälle 450 000 markkaa. Minulle ja Heino Virralle ei tuollaista mahdollisuutta esitetty, emmekä me siihen olisi suostuttukaan.

Vastineet edellä oleviin kohtiin
Kohta yksi:

Todistuksena ensimmäiseen kohtaan esitän kopion pesäluettelosta, josta pyyhittiin yli varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 markan saatavavaatimus. On otettava huomioon, että Paavo M. Petäjä ei toiminut yksin asiassa, vaan hänellä oli apurina konkurssipesänhoitaja Veli Päivikkö, joka esitti perusteetonta saatavaa konkurssipesääni. Siksi syyttäjän olisi tullut syyttää asiassa myös asianajaja Veli Päivikköä rikoksen yrityksestä.
Kohta kaksi:
Tässä ei ole mitään korjattavaa, eikä selitettävää.
Kohta kolme:
Tässä kappaleessa olen esittänyt tosiasiat niin kuin ne ovat. Asianajaja Veli Päivikkö katkaisutti Pohjanmaan Puhelinosuuskunnalla puhelinyhteytemme, puhelinnumeroni 462 465, siitä mitään meille ennakkoon ilmoittamatta. Appiukkoni ja anoppini olivat noin 80-vuotiaita henkilöitä ja he asuivat kahdestaan Alavieskan kirkolla. Anoppini sai vakavan sairauskohtauksen ja appiukkoni yritti hädissään soittaa vaimoani ja minua apuun. Vanhukselle oli varmasti järkyttävä tunne kun ei saanut yhteyttä meihin. Asianajaja Veli Päivikkö aiheutti näin toiminnallaan joko tahallisesti tai tahattomasti kuoleman vaaran vaimoni äidille. Mielestäni asianajaja Veli Päivikön menettely oli enemmän kuin taitamatonta. Minun on syytä epäillä sitä tahalliseksi sen yhteistyön perusteella minkä hänen toiminnastaan sain.
Kohta neljä:
Todistusaineisto osoittaa, että varatuomari Veli Päivikkö uhkaili minua vangitsemisella, kun vaadin rikosten selvittämistä. Tällainen toiminta on minun mielestäni sikamaista. Suomessa on mielipidevapaus. Yhdistän tässä mielipiteessäni myös edellä esitetyt Veli Päivikön toimet kokonaisuudeksi.

Selvittämättömät asiat

Kun asianajaja Veli Päivikkö oli määrätty henkilökohtaisessa konkurssissani konkurssipesänhoitajaksi, niin vaadin asianajaja Veli Päivikköä ensin selvittämään minun kanssani mistä kaikki johtuu. Siihen hän ei suostunut, vaan vaati minun vangitsemistani. Varatuomari Veli Päivikkö ei suostunut seuraavassa listassa esitettyjen asioiden selvittämiseen ja läpikäymiseen.

Selostukset tapahtumasta ja todistusaineistot

 • Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi 11.5.1995 tehdyssä kauppasopimuksessa. Heiskari ei itse ole ollut paikalla, eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ole ollut paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Sulo Heiskari on kuitenkin allekirjoittanut kauppasopimuksen lakisääteisenä kaupanvahvistajana ja todistanut olleensa tilaisuudessa paikalla. (Liite 1701)
 • Heiskari on jälkeenpäin myös vahvistanut kauppasopimuksen, jossa myyjät myivät toisen omaisuutta omanaan. Kauppasopimus on laiton.
 • Mainitussa kauppasopimuksessa salattiin 47 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa todellista suuremmaksi. Myyjillä ei ollut oikeutta myydä kiinteistöjä, eikä ostajilla ollut oikeutta tehdä kauppoja. Kysymys oli törkeästä petoksesta, jossa syyttäjä Heiskari jätti syytteet nostamatta.
 • Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä ilmoitti Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän pesänluettelon 25.5.1995. Heiskari jätti syytteet nostamatta.
 • Alavieskan Puurakenne Oy:n hallituksen jäsenet vannoivat väärän pesänluettelon oikeaksi 25.5.1995. Heiskari jätti syytteet nostamatta.
 • Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtaja Jouni Remes ja hallituksen puheenjohtaja Markku Koski syyllistyivät osakeyhtiölain rikkomiseen myöntämällä yhtiön osakkaalle Tapani Käännälle lainan osakepääoman maksamiseen.
 • Heiskari jätti syytteet nostamatta kun Tapani Kääntä lähti osakkaaksi PR-Teollisuus Oy:öön ostamalla osakkeita bulvaanien nimiin. Käännän olisi tuolloin pitänyt maksaa muita velkoja, eikä sijoittaa rahaa osakeyhtiöön. Kääntä syyllistyi teoillaan velalliseen epärehellisyyteen, mutta Heiskari jätti syytteet nostamatta.
 • Heiskari jätti syytteet nostamatta kun Jouni Remes ja Markku Koski väärensivät pöytäkirjat ja hakivat väärennetyillä pöytäkirjoilla yhtiön rekisteröinnin.
 • Heiskari jätti syytteet nostamatta vaikka selkeästi oli osoitettavissa Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n törkeä petos kauppasopimuksissa. Oli etukäteen päätetty, että PR-talot poistetaan markkinoilta ja siitä huolimatta ostajia huijattiin tekemään yli 10 miljoonan markan kaupat, johon sisältyi törkeä petos.
 • Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haastoi takaajat ja PR-Teollisuus Oy:n oikeuteen. Takaajia edusti oikeudessa heidän tietämättään ja ilman valtakirjoja heille täysin tuntematon asianajaja Jouni Vihervalli. Ylivieskan käräjäoikeus oli asiasta tietoinen ja teki asiassa päätöksen. Päätöstä ei lähetetty asianosaisille, joten nämä eivät voineet käyttää lainsuomia oikeussuojakeinoja asiassa. Haasteiden toimittamisesta asianosaisille vastasi tuohon aikaan Ylivieskan käräjäoikeudessa syyttäjä Heiskari. Sulo Heiskarin tehtävänä oli myös valvoa oikeudenkäyntiä. Heiskari laiminlöi tehtävänsä.
 • Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Kaupat oli purettu, eikä saatava ollut selvä ja riidaton.
 • Heiskari jätti syytteet nostamatta vaikka Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa.
 • Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun PR-Teollisuus Oy:n konkurssipesänhoitajat Sampsa Teittinen ja Jyrki Anttinen lahjoittivat velkojien etua loukaten 32 miljoonan tilauskannan ilmaiseksi konsultti Stig Weckströmille.
 • Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa.
 • Syyttäjä Heiskari jätti syytteet nostamatta, kun Kalajoen kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski ja kunnansihteeri Pekka Ollila hakivat väärillä tiedoilla rahaa Rahjan saariston Natura Life rahoitushakemuksella, missä loukattiin myös syvästi Kallan karien itsehallintoa.
 • Syyttäjä Heiskari on jättänyt syytteet nostamatta Kalajoen matkailuasioissa, joissa kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski on toiminut samanaikaisesti Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tähän kokonaisuuteen liittyy erittäin paljon laittomuuksia, joita olen tuonut esille kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.
 • Heiskari on jättänyt syytteet nostamatta, kun on tiennyt, että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesänhoitajat ovat hakeneet PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin.
 • Heiskari on nostanut syytteet tekaistuilla perusteilla suojellakseen omia tekojaan ja saadakseen minut Erkki Ahon syylliseksi tekemättömiin rikoksiin ja siten leimattua minut rikolliseksi.
 • Syyttäjä Heiskari on perusteettomasti estänyt todistajieni kuulemisen Ylivieskan käräjäoikeudessa.
 • Syyttäjä Heiskari on vainoharhaisesti jahdannut minua aiheuttaakseen minulle mahdollisimman paljon vahinkoa. Heiskari on tiennyt totuuden, mutta on vaikuttanut asioihin niin, että syyttömistä on tehty syyllisiä ja rikolliset on päästetty kuin koirat veräjästä.

Todistusaineistoja

Päiväkirjani lukuisista kohdista lukija löytää todistusaineistot ja tarpeelliset selvitykset.
Lähde liikkeelle kohdasta: ”Konkurssisäännön vastainen toiminta ja törkeä petos” (15.4.2007).
Etene siten, että nouset ylöspäin aina kohtaan 14 saakka.

o Ahojahti jatkuu 14.  (23.4.2007)
o Otteita todistusaineistosta 1401
o Otteita todistusaineistosta 1402
o Otteita todistusaineistosta 1403
o Otteita todistusaineistosta 1404
o Ahojahtia 13.
o Otteita todistusaineistosta 1301
o Otteita todistusaineistosta 1302
(o Ahojahtia edelleen 15.)
o Konkurssipesänhoitajan rikollinen toiminta 12.
o Otteita todistusaineistosta 1201
o Otteita todistusaineistosta 1202
o Otteita todistusaineistosta 1203
o Rahanpesua 11.
o Otteita todistusaineistosta 1101
o Otteita todistusaineistosta 1102
o Otteita todistusaineistosta 1103
o Otteita todistusaineistosta 1104
o Konkurssiin väärillä tiedoilla 10.
o Otteita todistusaineistosta 1001
o Otteita todistusaineistosta 1002
o Otteita todistusaineistosta 1003
o Otteita todistusaineistosta 1004
o Kauppojen purkaminen 9.
o Otteita todistusaineistosta 901
o Otteita todistusaineistosta 902
o Otteita todistusaineistosta 903
o Otteita todistusaineistosta 904
o Kera Oy levitti perättömiä tietoja 8.
o Otteita todistusaineistosta 801
o Otteita todistusaineistosta 802
o Otteita todistusaineistosta 803
o Otteita todistusaineistosta 804
o Otteita todistusaineistosta 805
o Oikeudenkäynti tietämättämme 7.
o Otteita todistusaineistosta 701
o Otteita todistusaineistosta 702
o Alavieskan kunnan petollinen toiminta 6.
o Otteita todistusaineistosta 601
o Otteita todistusaineistosta 602
o Otteita todistusaineistosta 603
o Otteita todistusaineistosta 604
o Valtion rikollinen toiminta 5.
o Otteita todistusaineistosta 501
o Otteita todistusaineistosta 502
o Otteita todistusaineistosta 503
o Otteita todistusaineistosta 504
o Rekisterimerkintärikos väärennetyillä pöytäkirjoilla
o Lainvastainen kaupanvahvistus
o Törkeä petos kaupanteossa
Konkurssisäännön vastainen toiminta ja törkeä petos (15.4.2007)

Minun on syytä epäillä asianajaja Veli Päivikköä rikollisten suojelusta, kun hän kieltäytyi selvittämästä näitä asioita eli sitä, mistä henkilökohtainen konkurssini johtui.

Sisäasiainministeriön poliisiosasto on 21.6.2007, päätös SM-2007-2086/Pr-1, määrännyt rikostutkinnat Rovaniemen hovioikeuden tuomareiden toiminnasta. Käsitykseni mukaan asianajaja Veli Päivikön toiminta selvitetään tässä yhteydessä perusteellisesti. Jos jostain syystä asiat eivät Suomessa ratkea, niin olen varautunut siihen, että tämä viedään Kansainvälisen Rikostuomioistuimen käsittelyyn. Siksi voin lohduttaa asianajaja Veli Päivikköä siten, että hänkin tulee saamaan oikeutta ja todennäköisesti pääsee osallistumaan myös vahingonkorvauksien suorittamiseen..


palautteet


Minulla on hyvin saman tyyppisiä kielteisiä kokemuksia Päiviköstä. Tuo puhelinyhteyden katkaisu on täsmälleen sama jonka itse koin 1984. Kiero temppu joka taitaa kuulua Päivikön vakiokonsteihin.

Tunnen herra Päivikön taustaa ehkä enemmän kuin Herra itse haluaisi. Olen työskennellyt hänen veljensä kanssa useita vuosia (hän o l i hyvä tyyppi), jolloin hyvässä ja luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa tuli esille molemminpuoslisesti myös sukulaistemme, mm. veljensä asioita. Tottakai ne ovat luottamuksellisia, mutta henkilöröyhkeys ei ollut päälimmäisenä keskusteluissamme, vaan ne menettelyt. Suosittelen, että kierrätte kaukaa en tarkoita tätä Herraa vaan aivan muuta.