Plassin kyläyhdistys, Jokisuun koulu ja Pro Kalajoki-liike

Erkki Aho   05 07 2007, 22:37

image

Plassin kyläyhdistys ry perustettiin 14.3.2001 Jokisuun koululla pidetyssä perustamiskokouksessa. Yhdistyksen perustamisen tärkein syy oli Jokisuun koulun lopettamisuhka. Kyläyhdistyksen tarkoitus on kerätä alueen asukkailta ideoita alueen kehittämiseksi. Yksi jo laajalti kannatusta saanut hanke on tehdä entisestä Santaholman konttorirakennuksesta kylätalo, jossa olisi mm. kesäkahvila. Hanke on toteutunut.Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki, jotka ovat kiinnostuneita Plassin alueen kehittämisestä.

Koulujen lakkauttaminen

Kalajoella virkamiesjohto on halunnut lakkauttaa kyläkouluja kymmenen vuoden ajan täysin kestämättömin perustein. Tavoitteena oli sulkea puolet kyläkouluista. Kouluihin ei näyttänyt riittävän rahaa, mutta matkailun investoinneissa ei kainosteltu. Kylpyläkokonaisuuteen on uponnut rahaa jo yli 160 miljoonaa mummon markkaa. Kunnan tehtävät määritellään kuntalain 2 §:ssä. Peruspalveluiden hoitaminen on kunnan keskeisin tehtävä, ei matkailun investoinnit ja niiden rahoittaminen.
Olen erittäin iloinen siitä, että 15.5.2007 kuntalain muutos astui voimaan. Sen 25 a §:n mukaan ”kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä”. Tämä tarkoittaa sitä, että Kalajoen kaupungin matkailuinvestoinneille on vihdoinkin löytyneet vastuulliset maksajat.

Virkamiesjohdon aloitteesta perustettiin virkamiestyöryhmä esittämään kouluverkon supistamista. Virkamiestyöryhmä sai esityksensä valmiiksi 27.2.2002. Asian arkaluonteisuuden vuoksi asia esiteltiin valtuutetuille suljettujen ovien takana 27.8.2002. Silloinkin jätettiin kertomatta mitkä koulut oli tarkoitus sulkea.

Kalajoen kaupunginvaltuusto sai 7.11.2002 §61 käsiteltäväkseen sivistyslautakunnan määrärahalisäyksen, koska ”kouluverkkoa ei ole vielä muutettu”. Kunnan virkamies- ja luottamusmiesjohto oli sitoutunut virkamiestyöryhmän esitykseen. Asia oli sisällytetty Jokisuun ja Vasankarin koulujen osalta myös budjettiin, mutta siitä ei kerrottu valtuutetuille, jollei valtuutettu itse sattunut käymään läpi budjettikirjan pientä numeroaineistoa.

Asia haudataan työryhmään vaalikampanjan ajaksi

Koulujen lakkauttamissuunnitelman eteenpäin viemiseksi perustettiin uusi työryhmä, koska eduskuntavaalit olivat tulossa. Asia piti haudata työryhmään eduskuntavaalikampanjan ajaksi. Koulujen lakkauttamissuunnitelman julkistaminen ennen eduskuntavaaleja olisi aiheuttanut sen äidille, Raili Myllylälle, varsinaisen äänikadon. Työryhmän määräaika päättyi sopivasti eduskuntavaalien jälkeen eli 31.3.2003. Kansa tajusi tilanteen ja Raili Myllylää ei valittu eduskuntaan.

Tämä uuden työryhmän perustaminen ja siihen valtuustoryhmien puheenjohtajien nimeäminen oli salajuoni. Työryhmän esitys oli käytännössä sama kuin virkamiestyöryhmän esitys oli ollut. Minä perustin perussuomalaisten valtuustoryhmän vasta kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen. Katsoin, että minua ei oltu valittu työryhmään. Siksi en osallistunut sen toimintaan. Työryhmän muistiossa virheellisesti ilmoitettiin, että Erkki Aho on mukana työryhmässä ja esittää koulujen sulkemista. Minun nimeäni Kalajoen kaupunginvaltuuston ylivoimaisena ja pitkäaikaisena ääniharavana tahdottiin tietoisesti käyttää väärin, kun haluttiin koulujen sulkemisia.

Kouluverkkotyöryhmän selvityksen perustaksi oli otettu ajatus, että 3-opettajainen koulu on paras. Sellaiselle ajatukselle ei löydy faktapohjaa. Mikään tutkimus ei luotettavasti pysty osoittamaan, että 3-opettajainen koulu on parempi kuin 2-opettajainen.

Koulujen valtionosuudet oli tietoisesti laskettu väärin ja koulukohtaisia laskelmia ei pystytty esittämään. Valtionosuuden laskentakaavan sai asetuksesta 806/1998 3 §. Se oli kuitenkin niin monimutkainen, että kannatti pyytää laskelmaa Opetusministeriöstä. Kalajoen kaupungin laskelmissa ei ollut koulukohtaisia valtionosuuksia huomioitu lainkaan.

Kiinteistöjen kulujen osalta laskelmat heittivät ”häränpyllyä”. Koulujen sulkemisen jälkeen kiinteistöille ei oltu suunniteltu mitään käyttöä. Jokisuun koulu on suojeltu koulurakennus, joten sen myyminen on erittäin vaikeaa. Kuljetusten osalta laskelmat oli tehty mutu- eli minusta tuntuu-periaatteella. Kukaan ei pystynyt selvittämään tarkasti miten laskelmat on saatu aikaan eli mikä oli laskentaperuste. Opettajien palkkakulut oli laskettu väärin, sillä opetusryhmät eivät muodostuneet esitetyllä tavalla, vaan opettajien määrä oli laskettua suurempi. Sillä opetusryhmien koot olisi laskettu väärin.

Kouluverkkotyöryhmän selvitys ja kuulemisasia eivät täyttäneet vähäisimmässäkään määrin hyvää hallintotapaa ja hallintomenettelylain henkeä. Asiassa jätettiin kuulematta vastaanottavan koulun mielipide sekä veronmaksajien mielipide. Kuulemisasiassa kylillä kuultiin vain oppilaiden vanhempia, ei muita kyläläisiä. Kokonaissäästö näiden virheellistenkin laskelmien mukaan oli vain alle 0,2 prosenttia kaupungin veroprosentissa.

Näkymätön liite ja päätösesitys kokouksessa

Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli kouluverkkoasiaa 1.1.2003 § 253. Esityslistalla asian kohdalla oli ilmoitettu, että päätösesitys esitellään kokouksessa. Tämä on kalajokinen tapa hoitaa ikäviä asioita. Kävin hakemassa kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan ja kopion pöytäkirjasta. Minua kiinnosti liite, johon kaupunginhallitus oli päätöksensä perustanut. Vastaukseksi sain, että selvitys (liite) ei ole vielä valmis ja hallintojohtaja Pekka Ollila tekee sen va. sivistystoimenjohtajan kanssa. Minua kiinnosti, että miten liite, joka oli maanantaina kaupunginhallituksen päätöksen perustana, ei ollut vielä keskiviikkona valmis. Päätös oli tehty siis näkymättömän liitteen pohjalta. On aivan selvää, että kaupunginhallituksen päätös ei kestä juridista tarkastelua. Asioiden häikäilemätön hoitaminen osoitti sen, että asiat pyritään piilottamaan budjettikäsittelyyn.

Kouluverkkotyöryhmän epäonnistunut esitys pelastettiin mielestäni virheinvestointiajatuksella. Tyngälle rakennetaan uusi kallis koulu ja suljetaan neljä hyväkuntoista koulua lähialueelta. Koulun investointilaskelmat oli vedetty hihasta. Näin saatiin riittävä enemmistö Kalajoen koulujen sulkemisen taakse. Ensimmäisenä suljettiin kaupungin toiseksi suurin koulu eli Jokisuun koulu Plassilta. Samalla saatiin riittävä määrä oppilaita Pohjankylän koululle, joten sen opettajia ei tarvinnut irtisanoa. Kalajoen valtuusto päätti sulkea koulut äänestyspäätöksellä. Asioista valitettiin Oulun hallinto-oikeuteen, jossa esittelijä Kaarina Kemppainen hoiti tehtävänsä tapansa mukaisesti. Oulun hallinto-oikeus teki päätöksen asiasta, josta ei oltu valitettu. Asioista valitettiin aina Korkeinta hallinto-oikeutta myöten, mutta kaikki asiat jätettiin tutkimatta. Tämä on oikeusvaltio Suomi. Jokisuun koulu suljettiin.

Pro Kalajoki

Pro Kalajoki-liike perustettiin ennen kunnallisvaaleja 2004. Pro Kalajoen jokainen ehdokas perusti oman valitsijayhdistyksen. Jokainen keräsi kymmenen nimeä listalleen. Nämä valitsijayhdistykset perustivat oman vaaliliiton eli Pro Kalajoen. Ehdokkaiksi oli aluksi lähtemässä useampia henkilöitä, mutta heidät peloteltiin pois ehdokkuusajatuksista kovalla ja osittain jopa törkeällä keskustan painotuksella. Saamani tiedon mukaan silloinen kaupunginhallituksen jäsen Juhani Latukka, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouni Jyrinki olivat käyneet tarkistamassa kunkin Pro Kalajoen ehdokkaan valitsijalistan nimet kunnanvirastossa. Uteliaisuus oli valtavaa ja pelko suurta. Pro Kalajoen listalle jäi yhdeksän ehdokasta, joista kuusi valittiin valtuustoon ja seitsemäs jäi ensimmäiselle varasijalle. Pro Kalajoesta tuli valtuuston toiseksi suurin ryhmä. Kalajoen äänikuninkaat olivat Pro Kalajoen riveistä Jorma Untinen ja Erkki Aho. Pro Kalajoen kohtelu on ollut erikoista ja varsinkin Erkki Ahon kohtelu, mikä täyttää kirkkaasti syrjintärikoksen tunnusmerkistön, mutta poliisi ei tutki asiaa, vaikka minkälaisen rikostutkintapyynnön asiasta tekee.

Pro Kalajoen kohtelusta olen kirjoittanut kohdassa:
Saako vaalitulosta vääristää? (9.1.2007)

Valokuva

Jokisuun koulupalautteet


ei palautteita