Tapaus Puoskari ja Soukka - härskiä valtapeliä ja koston politiikkaa?

Erkki Aho   20 08 2007, 16:51

image

Osuuskunta Valkeavesi ei ollut kovin ihastunut siitä, että puhdasvesi- ja jätevesiyhtiöt yhdistetään yhdeksi isommaksi yhtiöksi ja paskaputki eli siirtoviemäri vedetään Haapajärveltä Kalajoelle asti, jonne on tarkoitus rakentaa yksi suurempi jätevedenpuhdistamo.


Tarkemmin näistä asioista nettipäiväkirjani kohdissa:

Valkeasta vedestä Vesikolmio – tulevaisuudessa kallista paskaa kaikille (9.12.2006)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/50.htm
Vesihuolto on loistavaa bisnestä – jouluruoka on valmiiksi katettuna (18.12.2006)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/60.htm
Vesikolmion laajentaminen pois esityslistalta (19.12.2006)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/62.htm
Paskaputkinäytelmän ohjaajat – Kentala ja Puoskari (28.1.2007)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/99.htm

Epäonnistunut operaatio

Kalajoen kaupungin tekninen johtaja Paavo Soukka on Osuuskunta Valkeanveden hallituksen jäsen. Osuuskunta Valkeavesi näkee mielekkäänä sen, että heillä on yhtiön hallituksessa mukana alan todellinen asiantuntija. Myös Kalajoen kaupungin etu on se, että yhteistyö toimii hyvin. Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ei ole katsellut hyvällä sitä, että Paavo Soukka on suhtautunut kriittisesti ”paskaputkioperaatioon”.

Osuuskunta Valkeavesi piti osuuskokouksen toukokuussa 2007. Kalajoen kaupungin johtaja Jukka Puoskari ja kaupunginedustaja keskustalainen Jouni Jyrinki esittivät kokouksessa, että Paavo Soukka pudotetaan pois Osuuskunta Valkeaveden hallituksesta ja tilalle valitaan Kalajoen kaupungin edustajana kokoomuksen Juha Rahkola. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Juha Rahkolalle haluttiin järjestää palkkiopaikka Kalajoen valtamafian juoksupoikana toimimisesta. Jyringin ja Puoskarin operaatio meni kokouksessa äänestykseen. He hävisivät äänestyksen murskanumeroin 19-2. Kaikki muut kokousedustajat olivat Paavo Soukan takana äänestyksessä. Tappio oli katkera pala kaupunginjohtaja Jukka Puoskarille ja Jouni Jyringille. Osuuskunta Valkeanveden osuuskuntakokouksessa puhetta johti entinen Kalajoen kunnanhallituksen jäsen Martti Puskala, joka tiedusteli minulta minkä takia kaupunginjohtaja Jukka Puoskari yrittää savustaa Paavo Soukkaa.

Painostus alkoi

Kokouksen jälkeen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari käveli useita kertoja Kalajoen kaupungin teknisen johtajan Paavo Soukan huoneeseen ja veti oven perässään kiinni. Sen jälkeen alkoi teknisen johtajan uhkailu ja hiostaminen. Painostus ei tuottanut tulosta. Siksi muut keinot otettiin käyttöön..

Kaupunginhallituksen päätös 2.7.2007 § 189

Tappion kärsiminen äänestyksessä otti kaupunginjohtaja Jukka Puoskarille niin lujille, että hän vei asian kaupunginhallitukseen.
Kalajoen kaupunginhallituksessa käsiteltiin kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin esittelemänä toimintaohje osallistumisesta johto- ja hallitustyöskentelyyn sekä toimimiseen toimitusjohtajana. Ohje oli osoitettu nimettömänä Paavo Soukkaa vastaan.
Kaupunginhallituksen pykälän 189 §:n mukaan kaupungin johtoryhmässä on käsitelty johtavassa asemassa toimivien viranhaltijoiden toimimista eri yhtiöiden toimitusjohtajana, hallituksen tai johtokunnan jäsenenä. Eräissä tilanteissa saattaa syntyä esteellisyystilanteita ja toimiminen samalla toimialalla em. tehtävässä saattaa vaikeuttaa osallistumista varsinaisen virkatehtävän hoitamiseen. Kaupungin johtoryhmässä on pidetty hyvänä, että tällaisten tilanteiden varalta kaupunki olisi antanut selkeän toimintaohjeen.

Pöytäkirjan mukaan kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esittää:
Kaupunginhallitus päättää antaa toimintasuosituksen, jonka mukaan johtavassa asemassa toimivat viranhaltijat pidättäytyvät toimitusjohtajan tehtävistä, hallitus- ja johtokuntatyöskentelystä oman viran toimialalla, mikäli kaupunki ei viranhaltijaa asianomaiseen tehtävään heitä nimeä tai esitä.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Päätöksen kommentointia

Kaupunginhallituksen päätös oli tarkoitettu Paavo Soukkaa vastaan, vaikka tekstissä ei ole siitä mainintaa. Voidaan kysyä, oliko kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esteellinen esittelemään asian, koska hän toimi asiassa omien intressiensä ajamiseen? Kajari-tapahtumassa 4.8.2007 keskustelin Paavo Soukan kanssa. Hän kertoi minulle, ettei ole koskaan aikaisemmin koko pitkän uransa aikana joutunut vastaavan painostuksen ja uhkailun kohteeksi. Soukka kyseli, että pitääkö hänen kääntyä tarkastuslautakunnan vai työsuojeluviranomaisten puoleen. Paavo Soukka mainitsi, että kaupungin johtoryhmässä asiaa ei ole käsitelty Puoskarin esittämällä tavalla. Paavo Soukka oli selvästi huolissaan, jopa peloissaan siitä, miten hänen työrauhansa säilyy, kun hän maanantaina 5.8. palaa lomaltaan töihin. Hän epäili, että kaupunginjohtaja kävelee jälleen hänen työhuoneeseensa, vetää oven perässään kiinni ja alkaa uhkailun.

Kerroin Paavo Soukalle, etten tule hyväksymään kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toimintaa asiassa. Sanoin, että tekninen johtaja on valittu virkaansa ja hänellä on virkasopimus, joten häntä ei voida erottaa virastaan muuta kuin virkavirheen seurauksena. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin asema on toinen. Hänen erottamiseensa riittää valtuuston enemmistön epäluottamus, eikä siinä valitukset auta.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toimintapa ihmetyttää ainakin minua. Onko kosto oikea toimintatapa kaupungin johtamisessa? Viittaan vain päiväkirjani kohtiin:
Pallo on pyöreä ja hellehiekka pehmeää (5.6.2007)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/324.htmMiksi Kalajoen Lentopallon piti kärsiä siitä, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari halusi kostaa minulle, kun olen selvittänyt Kalajoen kaupungin asioita pintaa syvemmältä.

Kuolleena syntynyt – Sun Areena (4.6.2007)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/323.htm

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toiminnasta saa selkeän kuvan. Katso seuraavia päiväkirjani kohtia tarkemmin:
Sivistystoimenjohtajan virkavaali Kalajoella 2002 – sapiskaa päättäjille (21.2.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=132

Hotelli Sani ja Meriluontokeskus avattu (13.6.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=348

Visainen koivikko – Veli Ainali kysyy (1.6.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=318

Lentopalloa, jääkiekkoa vai akankantoa (21.4.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=240

Toimitilojen myyminen Rautaruukki Oyj:lle – miljoonan euron lahja sisältyy hintaan (26.3.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=176

Voiko yksi ihminen vaikuttaa koko Suomen oikeuslaitokseen? (19.1.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=89

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on omavaltaisesti peukaloinut Hiekkasärkät Golf Oy:n ja Kalajoen kaupunginvälistä vuokrasopimusta ilman kaupunginhallituksen päätöstä.
Kuntavetoinen Golf Kalajoen tapaan (13.8.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=419

Saako vaalitulosta vääristää (9.1.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=79

Mielestäni kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toiminta on seurausta siitä, että hän ja Jouni Jyrinki hävisivät äänestyksen murskaluvuin Osuuskunta Valkeanveden päättävissä elimissä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asia ”päätettiin kostaa” Kalajoen kaupungin tekniselle johtajalle Paavo Soukalle. Siksi kaupunginjohtaja Jukka Puoskari toi asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kalajoen kaupunginhallituksessa on valitettavasti henkilöitä, joille tärkeämpää on luottamusmiespaikka kuin asioihin perehtyminen. Siksi asia hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös merkitsee sitä, että jatkossa Osuuskunta Valkeaveden hallitukseen Kalajoen kaupunki ei nimeä Kalajoen kaupungin teknistä johtaja Paavo Soukkaa, jos asiasta päättää kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.

On syytä epäillä, että Jukka Puoskari päätti kostaa Paavo Soukalle myös niin, että tämä jatkossa joutuu luopumaan Kalajoen Lämpöyhtiön toimitusjohtajan tehtävistä.

Kuva E.Aho
Asiantuntija Paavo Soukka

palautteet


Arvoisa kaupunginvaltuutettu Erkki Aho. Nettipäiväkirjat näyttävät yleistyvän ja niiden pitämiseen itse kullakin lienee täysi oikeus, mutta omalta osaltani edellytän vastaisuudessa luvan kysymistä henkilökohtaisia asioitani koskevien kirjoitusten julkaisemiseen vieläpä vanhan lehtikuvan kera. Ongelmana on se, että tällaisissa kirjoituksissa kirjoittajan vahvaa omaa näkemystä tuetaan pilkkomalla joukkoon eri tahoilla ja asiayhteyksissä käytyjen keskusteluiden yksipuolisia kommentteja. Tällöin huumorikin saa liian totiset kasvot ja kirjoitus syytekirjelmän luonteen. Tyylilajin ja toimintatavan valitsemme kukin itse, mutta virkamiehenä luotan kunnalliseen hallintoon, jossa asiat ratkotaan demokraattisesti ja laillisesti mahdollisimman hyvän valmistelun pohjalta. Kunnioittavasti Paavo Soukka Tekninen johtaja