Poliisiministeri Anne Holmlund möhli tapauksen Alpo Rusi

Erkki Aho   24 08 2007, 14:05

image

Itä-Saksan romahtaessa vuonna 1989 Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu onnistui hankkimaan Stasin ulkomaantiedustelupalvelun (Hauptverwaltung Aufklärung, HVA) arkistoista kriisitilannetta varten tehdyn kopion toisesta Itä-Euroopan maasta niin sanotussa Rosewood-operaatiossa (saks. Rosenholz).

Rozenholz-aineisto ei sisällä asiakirjoja vaan vuonna 1998 kuvattuja Stasin ulkomaantiedustelun kortistoja. Yhdysvalloissa rekisterikortit, joita on peräti 350 000 kappaletta tallennettiin elektroniseen muotoon 381:lle CD Rom-levykkeelle. Tunnuksella F16 varustettu kortisto sisältää 290 000 selväkielistä henkilönimeä. F22 on tapahtumakortisto, johon on tallennettu yli 57 000 tiedostoa Stasin toteuttamista operaatioista ja muista toimenpiteitä. Kolmas rekisteri on noin 2000 tiedostoa käsittävä tilastokortisto. Rozenholz ei ole mikään agenttikortisto, vaan rekistereihin on merkitty kaikki mahdolliset asiaan liittyvät henkilöt. Vuonna 2000 Yhdysvallat luovutti osia Rosenholz-aineistosta Saksan ja eräiden sitä pyytäneiden kolmansien maiden, muun muassa Suomen viranomaisille. Kesäkuussa 2003 Yhdysvallat purki Rosenholz-aineistoa koskevan salaisuusluokituksen.

Professori Alpo Rusi joutui Suojelupoliisin ammattitaidottoman toiminnan johdosta törkeän ajojahdin kohteeksi.

-19.4.2002 Ylen MOT-ohjelman toimittaja Olli Ainola soitti Alpo Rusille ja kyseli vakoiluepäilyistä.

-12.5.2002 Suposta soitetaan äitienpäivän iltana Rusille ja pyydetään seuraavaksi aamuksi Ratakadulle.

-13.5.2002 Alpo Rusi suojelupoliisissa, jossa puhuttelu muuttuu kuulusteluksi.

-10.9.2002 Ylen TV-uutiset kertovat esitutkinnasta.

-20. ja 22.9.2002 Olli Rehn ja Alpo Rusi tapaavat. Jukka Rusi tunnustaa DDR-yhteydet ja Rehn tekee
muistion ja toimittaa sen Supolle.

-11.6.2003 Supon vuoden kestäneiden tutkintojen jälkeen valtiosyyttäjä Jarmo Rautakoski ei nosta syytettä.

-15.9.2003 Alpo Rusi ja Olli Rehn julkistavat Rusin tapauksesta kirjan ”Kylmä tasavalta”.

-3.2.2005 eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio katsoo, ettei Alpo Rusin esitutkinnassa ole laittomuuksia.

-25.4.2007 Helsingin käräjäoikeus hylkää Alpo Rusin vaateen Stasi-listan julkistamisesta.

-20.8.2007 Alpo Rusin vahingonkorvausoikeudenkäynti alkoi Helsingin käräjäoikeudessa. Rusi vaatii valtiolta 500 000 euron vahingonkorvauksia.

Omana kommenttina totean, että professori Alpo Rusi on joutunut suojelupoliisin taitamattoman toiminnan johdosta törkeän ajojahdin kohteeksi. Alpo Rusista ei ole F22 korttia eikä löydy muutakaan näyttöä vakoilusta. Tässä törkeässä ajojahdissa keskeinen syyllinen on Suojelupoliisin päällikkö Seppo Nevala.
Vahingonkorvausoikeudenkäynti on valtion varojen tuhlausta, sillä poliisijohto (Suomen valtio) olisi voinut neuvotella Alpo Rusin kanssa vahingonkorvauksista ja kunnian palautuksesta ilman oikeudenkäyntiä. Näin ei kuitenkaan tehty. Keskeinen vastuullinen asiassa on poliisiministeri Anne Holmlund. Alpo Rusi ei ole syyllistynyt vakoiluun, mutta hänen maineensa on mustattu ikiajoiksi ja hänelle aiheutetut taloudelliset vahingot ovat todella suuret ja henkiset kärsimykset mittaamattomat. Koko suojelupoliisin 50-vuotisen historian ajan, kuten myös Supon edeltäjien Valpon ja Etsivän Keskuspoliisin aikana, salamyhkäisen ja omia polkujaan kulkevan poliisin olemassaolo ja tarve on kyseenalaistettu.

Eduskuntaan kysymys Supon lakkauttamisesta nousi viimeksi 1970-luvulla, eikä ajatus sen lakkauttamisesta ole vieläkään kuollut. Minun mielestäni Suojelupoliisi on nyt lakkautettava ja toiminnat on siirrettävä Keskusrikospoliisin alaisuuteen. Näin vältytään uusilta oikeusmurhilta. Alpo Rusille on korvattava aiheutetut vahingot täysimääräisesti ja Suojelupoliisin päällikön Seppo Nevalan tulee olla yksi vastuullinen vahingonkorvausten maksaja.

Kansalaisten oikeusturvan kannalta on välttämätöntä myös syyttäjälaitoksen uudistaminen. Valtakunnansyyttäjäviraston johtajan Matti Kuusimäen on jätettävä tehtävänsä. Samoin valtiosyyttäjä Jarmo Rautakosken. Koko syyttäjälaitos on perusteellisesti uudistettava ja rikoksia tehneet syyttäjät on saatava vastuuseen teoistaan ja vahingot on korvattava täysimääräisesti. Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion on välittömästi erottava tehtävästään samoin kuin apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen sekä oikeuskansleri Jaakko Jonkan. Näillä toimilla parannetaan kansalaisten oikeusturvaa merkittävästi. Sisäasiainministeriön poliisiosasto kaipaa merkittävää uudistamista. Jouni Välkin on jätettävä tehtävänsä välittömästi.

Suojelupoliisi on lakkautettava mahdollisimman nopealla aikataululla.

Kuva
Kansikuva kirjasta ”Kylmä tasavalta”


palautteet


ei palautteita