Pallo on pyöreä - laki ei

Erkki Aho   25 10 2007, 22:22

image

Otteita voimassaolevasta lainsäädännöstä

Kuoleman rangaistus tuomarille

Oikeudenkäymiskaari 1 luku 12 §
Jos tuomari ilmeisestä huolimattomuudesta tahi ymmärtämättömyydestä tekee väärän tuomion (menettäköön virkansa kokonaan tai määräajaksi, tahi maksakoon rahasakon, kolmijakoon, aina asianhaarain mukaan), ja korvatkoon kaiken vahingon. Jos hän sen tahallansa tekee, vihasta ja ilkeydestä taikka ystävyyden, lahjain ja voiton tähden, (menettäköön virkansa, saamatta sitä koskaan takaisin,) korvatkoon myös vahingon, ja lahjat menkööt (vaivaisille). Jos joku sellaisen väärän tuomion tähden menettää henkensä ( tahi kunniansa), menettäköön tuomarikin pahuutensa ja ilkeytensä takia (henkensä tahi kunniansa).

Katso myös päiväkirjan kohtaa
"Ahojahdin törkeys huipussaan" (30.4.2007)
Otteita todistusaineistosta 16.


palautteet


ei palautteita