Rikostutkintapyynnöistä – - - - - - - - - - - - vastaus palautteeseen 14.10.2007

Erkki Aho   15 10 2007, 8:01

Vastaus alla olevaan palautteeseen

Kiitos palautteesta.
Olen tehnyt Naturasta rikostutkintapyyntöjä, mutta poliisi on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt selvittämättä. Edes asianomistajakuulustelua ei ole saatu aikaan.

Ylivieskan käräjäoikeudessa olisin todistanut poliisin ja syyttäjän rikollisuudeksi epäiltävän toiminnan tässä asiassa, mutta minulle ei annettu mahdollisuutta käyttää todistajia, eikä todistusaineistoani hyväksytty lainkaan oikeuskäsittelyyn. Sen sijaan Ylivieskan käräjäoikeus hyväksyi Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similän väärän lausuman oikeuskäsittelyssä. Sen mukaan poliisin toiminnassa ei ole huomauttamista ja syyttäjäkin on toiminut oikein.

Rovaniemen hovioikeudessa minulle ei annettu suullista käsittelyä, eikä annettu mahdollisuutta käyttää todistajia. Myöskään kirjallista todistusaineistoa ei hyväksytty asiassa lainkaan. Myöskään minun ei annettu todistaa Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similän lausumaa vääräksi Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Lisäksi on syytä epäillä, että Ylivieskan käräjäoikeuden laamanni Riitta Kuurinmaa-Myllyniemi antoi väärän todistuksen Rovaniemen hovioikeudelle asiassani. Rovaniemen hovioikeuden presidentti ilmoitti minulle erikseen, että sitä ei oteta huomioon Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä.

Natura-asioita ei tutkita, eikä niitä oteta oikeuskäsittelyyn.

Näin toimii niin sanottu oikeusvaltio nimeltä Suomi.
Typo kirjoitti 14 10 2007, 22:04 palautteen päiväkirjan kohdassa
Perustuslakivaliokunta ja satukertomukset“ (9.10.2007)
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=486

http://www.promerit.net/forum/index.php?topic=596.msg1968#ms g1968
LAINAUS:
KKO:n presidentti Pauliine Koskelon kritiikki EY:n lakien tuntemuksesta; Jura novit curia ei toimi. Naturariidat Naturavalituksissa oikeuden foorumina ovat olleet hallinto-oikeudet. Näyttää siltä, että tämä fourumi on ollut väärä, koska kyseessä on ollut riita-asia. Tämän kaltaisissa asioissa oikea foorumi on yleinen tuomioisituin eli ensi vaiheessa käräjäoikeus. Tässä tulee vaikuttavaksi ns Bryssel 1-asetus eil EY asetus nro 44/2001 “Tuomiostuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla”. Jos niin on, miltä näyttää, niin Suomi valtiona ja virheellisiä päätöksiä tehneet hallinto-oikeuksien esittelijät ja tuomarit joutuvat mittaviin vahingonkorvauksiin kun ja jos oikeudenloukkauksia kärsineet vaativat hallinto-oikeuksien päätösten purkamista KHO:ssa ja vievät jutut vahingonkorvaus- ja virkarikosjuttuina käräjäoikeuksiin.


palautteet


ei palautteita