Oikeusministeri Braxin erityisavustaja Ari Heikkisen sähköpostiviesti Erkki Aholle

Erkki Aho   04 12 2007, 19:16

image


Sain tänään sähköpostia:


Hyvä Erkki Aho,

pahoittelen ministerin Teille lähettämään vastauskirjeeseen jäänyttä kirjoitusvirhettä: soittaa piti olla totta kai osoittaa. Siis: kantelun voi osoittaa oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Ystävällisin terveisin

________________________
Ari Heikkinen
oikeusministerin erityisavustaja
puh. +358 9 1606 7520
GSM +358 400 700 507
ari.e.heikkinen@om.fi

__________________________________________________________

Erkki Ahon erityinen vastaus Ari Heikkiselle

Hyvä Ari Heikkinen

Kiitän sähköpostiviestistänne.

Hallintolain 8 luvun 51 §:n mukaan viranomainen voi korjata tekemänsä kirjoitusvirheen.

Saman lain 52 §:n mukaan kirjoitusvirhe korjataan tekemällä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiointikappaleeseen. Uusi korjattu asiakirja on annettava asianomaiselle maksutta. Näin viranomainen voi lain mukaan itseoikaisuna korjata tekemänsä kirjoitusvirheen.

Virallisen asiakirjan kirjoitusvirhettä ei siis voi korjata toinen henkilö tai viranomainen jollakin muulla tavalla.

Näköjään vihreälle ministerille on tullut kirjoitusvihreitä.

Pyydän välittämään ministerille myös terveiseni siitä, että ministeriä laki ei kiellä, vaan suorastaan velvoittaa puuttumaan yksittäisiin tapauksiin, joissa hän virkavastuulla juristina huomaa lakia rikottavan.

Ministeri Brax väitti kirjeessään virheellisesti, ettei hän voi puuttua yksittäisiin tapauksiin. Ministeri on vannonut valan, jossa hän on vannonut noudattavansa virassaan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimivansa oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi. Ministeri voi, mutta ei saa puuttua riippumattoman tuomioistuimen päätöksiin etukäteen.

Olen lähettänyt ministeri Tuija Braxille tiedot useista eri rikosprosesseista todistusaineistoineen. Niissä voidaan suurella syyllä epäillä, että oikeusistuimet, virkamiehet ja laillisuusvalvojat ovat tehneet tietoisesti Suomen lain vastaisia ratkaisuja.

Rikoslain 15. luvussa on säädetty rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan. Jos ministeri ei ryhdy toimenpiteisiin saatuaan tietoonsa vakavia rikoksia, niin hän silloin itse syyllistyy rikoksiin. Ministerin tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta asiat saatetaan niiden viranomaisten ratkaistavaksi, joille asioiden käsittely lain mukaan kuuluu eli poliisiviranomaiset ja syyttäjäviranomaiset. Näissä esittämissäni tapauksissa minulle riittää oikeusministerin kirjallinen tiedustelu poliisiministeri Anne Holmlundille sekä saamansa tiedon välittäminen minulle.

Kalajoella 4.12.2007

Erkki Aho
__________________________________________________________

palautteet


Sanooko laki mitään ajasta, kuin pian viranomaisen on tehtävä korjaus huomatusta kirjoitusvirheestä? Entä onko korjauksella mitään takarajaa, voiko kirjoitusvirhettä oikaista vuosikausienkin jälkeen? Esimerkiksi poliisi kirjoitusvirheensä takia langetetusta väärästä liikennesakosta?

...totta kai?