Koiviston konklaavi – salatut sopimukset

Erkki Aho   14 12 2006, 7:44

Vakaan markan politiikka johti Suomen taloudelliseen katastrofiin. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 6.5.1992 oikeusjärjestelmän edustajia presidentinlinnaan kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niistä johtuvissa rikosasioissa. Kokouksessa puhetta johti silloinen Korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen.

Pyysin tasavallan presidentti Tarja Haloselta tuon kokouksen pöytäkirjoja todistusaineistoksi oikeuskäsittelyyn. Vetosin EY:n tuomioistuimen päätökseen niin sanotussa Fortum asiassa 15.7.2003. Tasavallan Presidentti Tarja Halonen julisti asiakirjat salaisiksi minulle 24.10.2005 lähettämässään kirjeessä. Perusteluna oli presidentti Mauno Koiviston pyyntö.

Säästöpankkisopimus
Pankkikriisin varjossa Suomessa suoritettiin vallankaappaus, jossa pankeille annettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla. Poliittisen siunauksen ohjeistus sai Esko Ahon hallituksen ministerivaliokunnalta, johon kuului pääministerin lisäksi valtionvarainministeri Iiro Viinanen, ministerit Mauri Pekkarinen Keskusta, Jan-Erik Enestam Ruotsalainen kansanpuolue ja Toimi Kankaanniemi Kristilliset. Menettelyn osana solmittiin 14.10.1993 SSP:n pilkkomissopimus, mikä valtion puolesta allekirjoitettiin 22.10.1993. Sopimukseen sisältyi nimetyillä aloilla toimivien yritysten vapaa realisointioikeus. Tuomioistuinten tehtäväksi jäi tuomita pankkien vaatimusten mukaan. Laillisuusvalvojat ja valtakunnansyyttäjä varmistivat lainrikkojen syytesuojan. Säästöpankkisopimus julistettiin salaiseksi. Käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä n:o 2 vuonna 2002, että tuomarikunta on organisoitu poliittisten valtaelinten alaisuuteen.

Tyhminkin pankinjohtaja tajusi Esko Ahon luvanneen ilmaista rahaa
KEP:n Säästöpankin johtaja Korpela sanoi Seuralehden haastattelussa 15.11.2002 väliotsikossa mainitut sanat. Korpela jatkaa, että ”katkaisimme rahoitusneuvottelut kaikkien vaikeuksissa olleiden yritysten kanssa. Tajusimme, että turha on keskustella ongelma-asiakkaiden kanssa, koska valtio maksaa pankin luottotappiot”.

MOT-ohjelmassa 29.11.1999 saman pankin isännistöä 15 vuotta johtanut toimitusjohtaja Antti Ojala sanoi näin ” Suoraan voin sanoa, että Suomen Säästöpankki ajoi yrityksiä nurin saadakseen omaan käyttöönsä, omien vakuuksien, oman varallisuutensa paikkaamiseksi pankkitukea avatusta valtion piikistä. Voidaan vetää suora johtopäätös, että ongelma-asiakkaat olivat pankille riski, mutta tässä poistui kerralla riski ja oma vakavaraisuus parani”.

Jälkien peittely
Säästöpankkien pilkkomissopimusta tehtäessä 22.10.1993 perustettiin ongelmaluottoja varten omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Perustamisvaiheessa yhtiöön siirrettiin n. 3600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä n. 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille m. 50 miljardin pankkituella eli kansalaisten maksamilla verovaroilla. Arsenal sai salaiseksi valtiontalouden tarkastusviraston raportin sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastasi ministeri ja silloinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi Anne Siimes.

Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta.
Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.

Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.

Keskipohjan Aluesäästöpankin johtaja Veikko Korpela on antamassaan haastattelussa myöntänyt pankkien perineen velkoja kahteen kertaan. Samaan perintäongelmaan on kiinnitetty huomiota myös Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa vuodelta 2000 ja oikeusturva-asian neuvottelukunnan kertomuksessa vuosilta 2000-2001. Postipankin entinen pääjohtaja Seppo Lindblom tunnustaa syyllisyytensä Iltalehden haastattelussa 15.8.2005. Kristillisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi myöntää, että pankit toimivat rikollisesti. Pankit saattoivat vapaasti lähes ilman kontrollia laittaa ongelma-asiakkaidensa luottoja tuohon roskapankin (Arsenalin) piikkiin ja saada valtiolta täysimääräisen korvauksen noista ongelmaluotoista, jotka se laittoi tuohon roskapankin piikkiin. Lisäksi pankki tuhosi näiden ongelmaluottoja ottaneiden yrittäjien yritykset ja omaisuuden sekä takaajien omaisuuden. Roskapankin piikki oli auki ja rahalla ei ollut mitään takarajaa, sanoo kansanedustaja Kankaanniemi. Nyt on päästy lamasta ulos, pankit ovat rikkaita, mutta laman todelliset uhrit ovat hoitamatta, jatkaa Kankaanniemi. Se on Lipposen kahden hallituksen häpeä.

Johtopäätökset
Suomessa pankkikriisi kosketti noin miljoonaa ihmistä, jotka joutuivat kärsimään Suomen talouden ja poliittisten päättäjien virhearvioinneista. Hinta on monen osalta äärettömän korkea. Pankkikriisi jätettiin selvittämättä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asiasta on poliittinen sopimus suurimpien puolueiden sekä Kristillisten, Vasemmistoliiton sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen kesken. Menettely on törkeä kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan loukkaus. Se on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely.

Olen valmis keskustelemaan näistä asioista vaalikentillä. Kansalla on oikeus tietää totuus. Todelliset syylliset ovat edelleenkin vapaalla jalalla.

____________________________________________________________

Kiitos palautteesta Tuula Puikkoselle

Entisiä pankinjohtajia nimitettiin Arsenaliin peittelemään omia rikoksiaan. Oikeusministeriön varoilla Arsenal koulutti asianajajia ja tilintarkastajia, jotta nämä osaisivat hoitaa asioita niin, että ne näyttäisivät lainmukaisilta. On syytä epäillä, että poliittisilla päätöksillä Suomen oikeuslaitos on antanut pankkikriisin rikollisille syytesuojan. Rikosten peittelemiseksi Arsenalin saatavat myytiin ulkomaille.

Koska olen perehtynyt asioihin omasta mielestäni hyvin, niin pyysin Oikeusministeriöltä lainmukaista käännösapua, jotta olisin voinut viedä asiat ICC:n eli kansainvälisen rikostuomioistuimen käsittelyyn. Sieltä tulisi omat tutkijat tutkimaan asioita. ICC jakaa vain määräaikaisia ja elinkautisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Rissanen laittoi minulle vastauksen, jossa hän toteaa ettei asiat kuulu ICC:lle. Minä en ollut kysynytkään Kirsti Rissaselta, että kuuluvatko asiat ICC:lle vai ei. Minä olen varma, että ne kuuluvat ICC:lle. Rissasella näytti olevan oma lehmä ojassa, koska hän on ns. Koiviston konklaavin jäsen. Minä olisin tarvinnut käännösapua, koska ICC:ssä asiat käsitellään englanniksi. Jos joku on ystävällinen ja kääntää englanniksi minun nettipäiväkirjani tekstit, jotka käsittelevät ns. Koiviston konklaavia ja pankkikriisiä niin olisin todella tyytyväinen. Silloin ne asiakirjat voisi lähettää ICC:n tutkittavaksi.

palautteet


Puikkosen Tuula hei. Kirjoitin tuon nyt nappaa. Koitan tässä lyhyesti valaista asiaa. Olen ollut vuosia törmäyskurssilla Lahtelaisen vapaamuurarin kanssa ja joka on taloyhtiön puheenjohtaja.Ostin liikeh-1998 joka oli pitkään seissyt tyhjillään ja jossa liikketoimintaani pidin aina 03 kevääseen asti. Liike oli roskap.hallussa ja hoiti yhtiö-ja rahoitusvastikkeen, eli oli varma maksaja. Ed. omistaja oli maksanut liikkeestä yli milj.mk. nyt oli hinta 100tuh ja n. 300tuh. rahoitusvastikkeita. Myöhemmin selvisi että rahalla ei ollut saanut käytännössä yhtään mitään. Kaikki remontit kohdistuivat ainoastaan asuntoihin. Työaika alkoi kulua oikeuksien peräämiseen. Juristi ei suostunut yhtään mihinkään. Lukuisten taloyhtiön väärinkäytösten ja kiikun kaakun laillisuuden rajat täyttäviä hommia oli lukemattomia. Hän myös vaihtoi yhtiöjärjestyksen joka ei mennyt läpi yhtiökokouksessa mutta kaupparekisterissä meni ja josta eräs juristi sen pongasi. Kaikki asiat talossa oli luokkaa juristi vastaan juristi.Itselleen hän osti talooa on pinta alaltaan suurin omistaja.Taloyhtiö otti liikeh hallintaan maksamattomien 3-4kk maksamattomien yhtiö ja rah vastikkeiden takia. Oikeus laitos lätki asiasta yksipuolisen tuomion vaikka olinkin valittanut asiasta.Maksoin ulosotolle mutta häätöä ei peruttu. Huoneistoa seisotettiin 14kk tyhjillään jonka jälkeen se vuokrattiin ilmaiseksi keittiökalustefirmalle. Minulta alettiin periä haltuunottoajan vastikkeita. Nekin oli viety suoraan tietämättäni raastupaan ja tietenkin yksipuoliset tuomiot. UO lähetti laskuja ja takaisinsaanti lappuja joissa oli muutama päivä aikaa valittaa. Alkoi hitommoinen ihmisjahti. Yhtiök.04 oli juristi esitellyt asukkaille mitä omistan ja sanoi että nyt se pistetään henk.koht konkurssiin jne. Auto ja perintömökki ulosmitattiin. Tein läjäpäin valituksia niistä. Niimpä ulosotto pistikin liikeh myyntiin. Pakkohuutokaupassa se myytiin Kansaned. Skinnarin kiinteistövälittäjä velimiehelle. Olen yrittänyt juristin välityksellä hakea asiaan oikeutta ja rahani takaisin mutta käräjäoikeus hylkäsi jutun ja niin teki hovikin. Oikeudenkäynnin vastapuolen kulut on lähes 10 tuh. Huomenna voisi hakea valituslupaa kork.oikeud. mutta taitaa olla niin että lupaa ei saa. Olen myös käynyt läpi kaikki kuviteltavissa olevat tahot mutta apua en asiaani ole saanut. Lehdistö eikä Karpo uskalla tehdä asiasta juttua. Nämä tyypit pitäisi saada tekemisistään vastuuseen.

http://9a5aba8690380dd80ee7c61a8a76743d-t.huihg897.info <a href="http://9a5aba8690380dd80ee7c61a8a76743d-h.huihg89 7.info">9a5aba8690380dd80ee7c61a8a76743d</a> [url]http://9a5aba8690380dd80ee7c61a8a76743d-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://9a5aba8690380dd80ee7c61a8a76743d-b2.huihg897.inf o]9a5aba8690380dd80ee7c61a8a76743d[/url] [u]http://9a5aba8690380dd80ee7c61a8a76743d-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://f76bd7954ea2bcead1eae3c3d078fa7f-t.k90u0h.info <a href="http://f76bd7954ea2bcead1eae3c3d078fa7f-h.k90u0h. info">f76bd7954ea2bcead1eae3c3d078fa7f</a> [url]http://f76bd7954ea2bcead1eae3c3d078fa7f-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://f76bd7954ea2bcead1eae3c3d078fa7f-b2.k90u0h.info] f76bd7954ea2bcead1eae3c3d078fa7f[/url] [u]http://f76bd7954ea2bcead1eae3c3d078fa7f-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695

Kiitos arvokkaasta työstänne valtaapitävien ja -pitäneiden törkeiden laittomuuksien paljastamiseksi! Seppo Keränen

Miksi pääkonna Koivisto ei vieläkään ole joutunut vastaamaan Suomen suurimmasta talouskastrofista?

minä voisin kääntää osan ... oma lehmä ojassa ystävällisin terveisin Jami G. Airakari RI jamiairakari@hotmail.com 0400-205293

Onko liian myöhäistä antaa käännösapua? Paljonko käännettävää on? En tosin ole valantehnyt kielenkääntäjä, mutta kääntänyt esimerkiksi yhteistyössä tekemäni kirjan "AJELEHTIVA AIKAPOMMI" Englannin kielelle. Kotipaikkani on ollut yli 20 v. Texas, USA.

Kiitos Pekka. Otapa yhteyttä sähköpostitse: e.ahoky@kotinet.com

Vanha tuomari ottaa kantaa: http://kemppinen.blogspot.com/2009/05/koivisto-ja-korkein-oi keus.html

Erkki Aho Sinun pitää hakeutua politiikan piiriin siten, että olet tunnistettavissa tulevana kansanedustajaehdokkaana. Olet riittävästi itsenäinen, että ei liene väliä minkä puolueen listoilla olisit. Läpimenosi olisi aivan varma; tulisit saamaan valtavan äänivyöryn, jotka äänet olisivat pois näitten umpikorruptoituneiden käytöstä. Valintasi toisi raikkaita muutostuulia suomalaiseen politiikkaan. Sanotaan ettei yksi pääsky kesää tuo, mutta yksi kunnon oikeudenmukainen rehellinen kaveri eduskuntaan voisi tuoda selkeän suunnanmuutoksen suomalaiseen oikeuskulttuuriin.