Kuka pelasti Seppo Nevalan?

Erkki Aho   13 12 2007, 9:06

image

Valtioneuvosto nimitti torstaina 1.11.2007 varatuomari Ilkka Salmen (kok) Suojelupoliisin uudeksi päälliköksi.Virkaa olivat hakeneet
Jussi Heikelä,
apulaispäällikkö OTL Sanna Heikinheimo,
apulaispäällikkö VT Petri Knape,
valtiosyyttäjä VT Ari-Pekka Koivisto,
asianajaja VT Hannu Kokko,
rikosylitarkastaja HTM Olli Kostela,
apulaispäällikkö OTT Tero Kurenmaa,
poliisiylitarkastaja OTK Robin Lardot,
ylitarkastaja VT Heli Malmi,
apulaispäällikkö FM Hannu Moilanen,
rikosylitarkastaja VT Jan-Olfo Nyman,
riskienhallintajohtaja VT Juha Pietarinen,
toimitusjohtaja KTM Tom Railio,
poliisijohtaja Kari Rantama, valtiosyyttäjä VT Jukka Rappe,
rikosylitarkastaja VT Markku Ryymin,
erityisavustaja VT Ilkka Salmi,
apulaispäällikkö VT Ari Sarjanen,
osastopäällikkö VT Harri Sarvanto,
osastopäällikkö HTM Paavo Selin ja
valtiosyyttäjä VT Raija Toiviainen.

Oliko nimitys poliittinen?

Varatuomari Salmen nimitys vaikeutui, koska hän toimi sisäministerin erityisavustajana. Tämän vuoksi arvostelijat pitivät valintaa poliittisena. Supon tuleva johtaja on toiminut myös Ville Itälän (kok.) erityisavustajana tämän sisäministerikaudella. Salmi aloitti Supossa joulukuun alussa. Virka tuli avoimeksi, kun poliisineuvos Seppo Nevala (sd) jäi terveydellisistä syistä eläkkeelle. Esille nostettiin myös Ilkka Salmen aikaisempi toiminta. Suojelupoliisin päällikön Ilkka Salmen toimista oli jätetty kantelu oikeuskanslerille.

Kantelut laillisuusvalvojille Suomessa eivät kuitenkaan johda mihinkään kuten me kaikki varsin hyvin tiedämme. Kantelun mukaan varatuomari Salmi toimi väärin ajaessaan rakennusyrittäjä Rauno Puolimatkan konkurssiyhtiön pesän asioita Turussa vuonna 2000. Hän haki konkurssipesän puolesta raisiolaiselta sijoittajalta ulosottoon noin 20 miljoonaa markkaa. Konkurssipesällä ei enää tuolloin ollut puhevaltaa kyseiseen saatavaan. Asiaa on selostettu 13.11.2007 Ajankohtaisessa kakkosessa, TV2.
Katso YLEn areenasta , Ajankohtainen kakkonen TV2,
13.11.2007 http://areena.yle.fi/toista?id=910340

Seppo Nevala on sosiaalidemokraatti

Seppo Nevala toimi Suojelupoliisin päällikkönä 1.10.1996 alkaen. Ennen poliisiuraansa Nevala oli sosiaalidemokraattisen puolueen toimihenkilö, muun muassa pääministeri Kalevi Sorsan poliittinen sihteeri. Nevala profiloitui erityisesti niin sanottuihin Stasi-oikeudenkäynteihin johtaneissa tutkinnoissa valtiollisen poliisin päällikkönä, mikä huipentui tapaus Rusiin. Siitä suoritettu esitutkinta ei kuitenkaan johtanut syytteen nostamiseen.

Presidentti Mauno Koiviston ja eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitisen salassapidettäväksi määräämien Stasi-listojen asiassa Nevala vältteli ulkoasiainvaliokunnan kuulustelua sairauslomien avulla. Seppo Nevala joutui syyskuussa 2004 virkavapaalle ja vastaamaan oikeudessa suojelupoliisin toiminnasta. Syytteen mukaan Nevala oli alaisensa, Petri Knapen, kanssa jättänyt saattamatta tutkittavaksi, että niin sanotussa Soneran teleurkintajutussa Supon tutkijana toimineella Martti Pitkäsellä oli laittomasti saatuja televalvontatietoja. Syytteen mukaan tutkinta käynnistettiin vasta sen jälkeen, kun Sonerajuttua tutkinut keskusrikospoliisi ilmoitti Supolle laittomien tietojen paljastumisesta. Syytteet hylättiin käräjäoikeudessa 22.12.2004 ja hovioikeudessa 31.3.2005.

Seppo Nevala jätti eroanomuksensa suojelupoliisin päällikön tehtävästä 27.7.2007. Hän jäi eläkkeelle 1. joulukuuta 2007.

Kuka pelasti Nevalan?

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki päätti 7.9.2004, että suojelupoliisin päällikkö Seppo Nevala pidätetään virantoimituksesta välittömästi. Virasta pidättämistä harkitaan uudelleen, kun syyttäjä on tehnyt asiasta joko päätöksen syyttämättä jättämisestä tai päätöksen syytteen nostamisesta. Virasta pidättäminen johtui siitä, että Nevalan epäiltiin syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Valtion virkamieslain 40 §:n mukaan virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä.

Poliisi ei tiedä – tiedotusvälineet tietävät

Valtio tuomittiin marraskuussa Helsingin käräjäoikeudessa tietovuodosta ja perusoikeusloukkauksesta yhteensä 70 000 euron vahingonkorvauksiin. Päälle tulevat vielä yli 100 000 euron lakimies- ja oikeudenkäyntikulut. Poliisi ei ole pystynyt selvittämään kuka oli tietovuodon takana. Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) levitti oman ilmoituksensa mukaan ministeriössä tietojaan Alpo Rusia koskevista vakoiluepäilyistä. Tämä tapahtui keväällä 2002. Tuomioja oli saanut salassa pidettävät tiedot saman vuoden tammikuussa Supon silloiselta päälliköltä Seppo Nevalalta. Tuomioja myöntää keskustelleensa Rusin tapauksesta Nevalan tapaamisen jälkeen silloisen valtiosihteerin, nyt jo edesmenneen Antti Satulin kanssa.

Lauantain 8.12.2007 Turun Sanomat kertoo, että Rusia koskevat vakoiluepäilyt vuotivat julkisuuteen ainakin osittain Satulin kautta. Supon osastopäällikkö Hannu Moilanen oli Turun Sanomien mukaan kertonut vuonna 2004 poliisikuulustelussa, että Rusi-epäilyistä kerrottiin kahdeksalle henkilölle, joiden joukossa Satuli ei ollut. Moilasen käsityksen mukaan Satulille kertoi asiasta Tuomioja. Asia kuitenkin puitiin jo tämän syksyn Rusi-vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Valtio selvitti oikeudessa, että tiedon epäilyistä kertoi Satulille ulkoasiainministeriön neuvotteleva virkamies Juhani Suomi, joka teki Supon pyynnöstä selvitystyötä asiasta. Supolaisten lisäksi esitutkinnasta tiesivät valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski, poliisiylijohtaja Reijo Naulapää, sisäministeri Ville Itälä, pääministeri Paavo Lipponen, tasavallan presidentti Tarja Halonen, presidentti Martti Ahtisaari, ulkoministeri Erkki Tuomioja, keskustan puheenjohtaja Esko Aho, ulkoasiainneuvos Juhani Suomi ja valtiosihteeri Antti Satuli.

Tiedostusvälineet tietävät vuotajan, mutta poliisi ei tiedä. Poliisin oman tutkimuksen mukaan suojelupoliisi on toiminut asiassa moitteettomasti. Tietovuotajaa poliisi ei ole saatu selvitettyä. On käynyt kuten romaaneille. Santeri oli vangittu murhasta epäiltynä, mutta romaanit vaativat Santeria vapaaksi ja vainajalle sakkoja. Jos poliisin pitää löytää syyllinen Rusi-vuodossa niin poliisin kannalta kuollut Antti Satuli on sopivin syyllinen. Siis annetaan vainajalle sakot ja päästetään Santeri eli Seppo Nevala vapaaksi kaikista epäilystä ja vahingonkorvausvaatimuksista. Poliisi ei epäile edes Zavidovo-vuotaja Erkki Tuomiojaa, vaikka tämä itse julkisesti tunnustaa levittäneensä perättömiä tietoja Rusi-epäilyistä.

Luottamuksen palauttaminen

Ylimmät poliisiviranomaiset kuten suojelupoliisin päällikkö ja poliisiylijohtaja nimitetään toistaiseksi eli käytännössä eläkeikään saakka. Korkeat virkamiehet voidaan virkamieslain mukaan irtisanoa, "kun siihen on syytä". Erityisen merkittävässä tai muutoin vastuullisessa asemassa olevat henkilöt voidaan irtisanoa muita helpommin. Ylimmät virkamiehet toimivat tehtävissä, joissa heidän nauttimansa erityisen luottamuksen menettäminen tai asetetuista tavoitteista jääminen heistä johtuvista syistä voi oikeuttaa palvelussuhteen päättämiseen, vaikkei siihen olisi VirkamL 25 §:ssä säädettyjä perusteita (ks. HE 291/1993). Tätä helpotettua irtisanomismenettelyä on käytetty erittäin harvoin.

Poliisiorganisaatio on nyt niin voimakkaassa käymistilassa, että luottamuksen palauttaminen vaatii erittäin voimakkaita toimenpiteitä. Pitäisikö poliisiylijohtaja Markku Salmisen erota vapaaehtoisesti? Perusteluna muun muassa Rusi-asia. Katso http://www.mtv3.fi/rusi/


palautteet


Sekoilu alkoi, kun eräs nainen kyseli minulta Kekkosen ajan juttuja ja halusi tietää selvisikö vakoilujuttuja tuohon aikaan. Muisti nimen Rusi, joka löytyi DDR:n saunasta Helsingissä. Tästä Teija Tiilikainen päätteli kyseessä olevan Alpo poika Rusi, kas, kun Jukka oli poistunut Jyväskylään eikä esiintynyt julkisuudessa. Teija tehtävähän oli selvittää asia tarkemmin, miksi hän ei näin tehnyt, kas, siinäpä kysymys? Lumipallo vieri eteenpäin eikä sitä kukaan pysäyttänyt, kas, kun Tiitisen lista kummitteli taustalla.