Suomen poliisijohto täysin rikollisten käsissä?

Erkki Aho   14 12 2007, 7:25

image

image

image

image

image

Todistusaineistoa poliisin ja poliisiministereiden rikollisesta toiminnasta

Suomen poliisijohto on täysin rikollisten käsissä? Jos joku voi osoittaa ajatukseni vääräksi, niin olen siitä erittäin iloinen.

On syytä epäillä, että viisi poliisiministeriä
Jan Erik Enestam,
Kari Häkämies,
Ville Itälä,
Kari Rajamäki ja
Anne Holmlund
ovat syyllistyneet rikolliseen toimintaan, koska ja kun he ovat jättäneet tutkituttamatta PR-talojen konkurssivyyhdestä ja Suomen Natura-ratkaisusta tekemäni ja tehdyt rikostutkintapyynnöt.

______________________________________________________

Kahdeksan kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta teki 15.6.1999 seuraavan rikostutkintapyynnön sisäministeri Kari Häkämiehelle:

Sisäministeri Kari Häkämies
Asia: Tutkimus/selvityspyyntö

Asiaan liittyvien lukuisten erilaisten epäilyjen johdosta pyydämme, että Te henkilökohtaisesti vaikutatte siihen, että PR-talojen (Alavieskan Puurakenne Oy, PR-Teollisuus Oy ja International Timber Company Finland Oy) konkursseihin ja niihin vaikuttaneisiin asioihin kohdistetaan esteetön ja perusteellinen poliisitutkinta. Asiaryhmän johdosta on lukuisiin kansanedustajiin otettu yhteyttä siten, että on ilmennyt syvää epäluottamusta poliisin toimintaa kohtaan. Tällainen epäluottamus, joka tuntuu perustellulta, edellyttää perusteellista selvitystä.

Risto Kuisma Remonttiryhmä
Raimo Vistbacka SMP
Pekka Vilkuna Keskusta
Bjarne Kallis Kristilliset
Tapani Karjalainen SDP
Matti Huutola Vasemmistoliitto
Antti Rantakangas Keskusta (veti myöhemmin nimensä ylitse)
Marja-Leena Kemppainen

Näköiskuva asiakirjasta L1 tutkintapyyntö

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Sisäministeri Kari Häkämiehen vastaus 25.8.1999

Tiedustelin Sisäministeriöstä tutkintapyynnön edistymistä. Minulle ilmoitettiin ristiriitaisia tietoja asiasta. Viimein sain kiinni sisäministeri Kari Häkämiehen erityisavustajan, joka sanoi minulle, että hänelle on annettu tehtäväksi kielteisen päätöksen valmistelu. Tässä Kari Häkämiehen allekirjoittama virkarikoksen tunnusmerkistöt täyttävä vastaus ja minun oikeustajuni mukaan ministerivastuulain rikkomisen täyttävä rikos.

Kansanedustaja Risto Kuisma
Eduskunta

Olet tuonut esille PR-talojen konkurssiin liittyen huolesi siitä, että poliisin toiminnassa asiaa liittyen olisi jotain huomautettavaa. Koska kirjeesi koskee poliisia olen toimittanut sen sisäministeriön poliisiosastolle.
Asia on ollut esillä jo ministeri Enestamin aikana ja liitänkin oheen poliisiosaston asiassa silloin tekemän ratkaisun.

Kari Häkämies

LIITE poliisiosaston ratkaisu

Näköiskuva asiakirjasta L2 Sisäministeri Kari Häkämiehen vastaus

_______________________________________________________

Poliisiosaston ratkaisu

Sisäministeriön poliisiosaston ratkaisussa 10.8.1998 Dno 84/662/98 todetaan näin:
Kirjoituksenne sisäministeri Jan-Erik Enestamille, päivätty 20.7.1998
ASIA: Pyydätte kirjeessänne sisäministeri Enestamilta selvitystä poliisin toiminnasta. Kirjoituksenne liittyy Ylivieskan kihlakunnan poliisilaitokselle ja keskusrikospoliisin pohjoisen osaston Oulun yksikölle tehtyihin rikosilmoituksiin. Katsotte muun muassa, että rikosilmoituksia ei ole tutkittu. Käsityksenne mukaan asiat liittyvät sellaisiin henkilöihin, että poliisilta loppui rohkeus saattaa heitä rikosoikeudelliseen vastuuseen. Edelleen katsotte, että poliisin toiminta on ollut yksipuolista, puolueellista ja selkeän tarkoitushakuista.

Hankittu selvitys: Sisäministeriö on hankkinut puhelimitse selvitystä keskusrikospoliisin pohjoisen osaston Oulun yksikön rikoskomisario Tapio Mäkelältä 5.8.1998 ja Ylivieskan kihlakunnan poliisiylikonstaapeli Erkki Huhtakalliolta 6.8.1998. Sisäministeriöllä on ollut myös käytettävissään lähettämienne liitteiden lisäksi poliisitutkintailmoituksen nro 6870/S/5406/97, rikoskomisario Raimo Ollilan mainitusta ilmoituksesta 27.6.1997 tekemä esitutkinta päätös, kopio poliisin päätökset 26.6.1997 jättää esitutkinta toimittamatta mainitusta ilmoituksesta, rikosilmoitus nro 6870/R/89/97, rikoskomisario Ollilan mainitusta päätöksestä 22.10.1997 tekemä esitutkinnan päätös, kopio poliisin päätöksestä 9.10.1997 jättää esitutkinta toimittamatta mainitusta ilmoituksesta, oikeuskansleriviraston selvityspyyntö 2.4.1998 Ylivieskan kihlakunnan poliisilaitokselle, poliisipäällikkö Esa Heikkisen selvitys 27.5.1998 ja rikoskomisario Ollilan selvitys 24.5.1998.
Kirjoituksenne ei anna aihetta toimenpiteisiin sisäministeriön taholta.

Poliisijohtajan sijainen,
Poliisiylitarkastaja Jorma Vuorio

Komisario Jonne Lähteenmäki

Tiedoksi Oulun lääninhallitus, poliisiosasto
Ylivieskan kihlakunnan poliisilaitos
keskusrikospoliisi, pohjoinen osasto, Oulun yksikkö

_____________________________________________________

Poliisiministeri Ville Itälän virkarikos

Kävin (Erkki Aho) Vantaan lentoasemalla keskustelun 20.9.2001 klo 7.45 silloisen sisäministeri Ville Itälän kanssa. Vahvistin kirjallisesti keskustelumme sisäministeriöön ministeri Ville Itälälle. Useiden pyyntöjen jälkeen sain sisäministeriöstä vahvistuksen keskustelustamme 8.1.2002 Diaarinumero SM-2001-776/TU-411

Mielestäni keskustelun vahvistus osoittaa ministeri Ville Itälän virkarikoksen ja perustuslain vastaisen menettelyn. Itälä jätti niin PR-talojen konkurssivyyhden kuin Suomen Natura-asiatkin tutkituttamatta. Jos Suomi olisi oikeusvaltio, niin tuskin Ville Itälä olisi europarlamentaarikko.

Liite 3 Keskustelun vahvistus

______________________________________________________

Poliisiministeri Kari Rajamäen virkarikos

Olen tehnyt silloiselle poliisiministeri Kari Rajamäelle useita tutkintapyyntöjä. Hän ei ole vastannut yhteenkään. Otan todistusaineistona yhden tutkintapyynnön, johon hän jätti vastaamatta. Teko täyttää virkarikoksen tunnusmerkistön ja perustuslain rikkomisen. Jos Suomi olisi oikeusvaltio niin tuskin Kari Rajamäki olisi enää kansanedustaja.

Näköiskuva asiakirjasta L4 ja L5
Poliisiministeri Kari Rajamäelle tehty tutkinta- ja selvityspyyntö

_______________________________________________________

Poliisiministeri Anne Holmlundin virkarikosepäily

Olen (Erkki Aho) tehnyt poliisiministeri Anne Holmlundille rikostutkintapyynnön Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen tuomarista Päivi Hirvelästä. Olen lähettänyt myös todistusaineiston rikoksesta. Poliisiministeri Anne Holmlund ei ole vienyt asiaa eteenpäin. Olen vaatinut kopiota Strassbourgin poliisille lähetetystä virka-apupyynnöstä, mutta en ole saanut sellaista. Eli minulla on vahva epäily siitä, että poliisiministeri Anne Holmlundia on syytä epäillä virkarikoksesta ja perustuslain (-> ministerivastuulaki on kumottu siinä yhteydessä kun perustuslaki säädettiin) rikkomisesta. Holmlund ei ole myöskään vienyt PR-talojen rikosvyyhtiä ja Suomen Natura-ratkaisua rikostukintaan, vaikka olen lähettänyt hänelle useita rikostutkintapyyntöjä näistä asioista.

Katso kirjoituksiani myös tässä nettipäiväkirjassa.
________________________________________________________

Johtopäätös

Suomen poliisijohto on täysin rikollisten käsissä. Jos joku voi osoittaa väitteeni vääräksi, niin olen siitä erittäin iloinen.


palautteet


Kiitos Asko Alanto ja minä olemme taistelleet vuosikausia oikeusjärjestelmää vauruoittavia järjestelmiä vastaan. Olemme pitäneet mielenosoituksia. Poliisin koulutus ja resurssit ovat täysin riittämättömät. Olen nostanut juttuja useiden poliisien tutkintaa varten. Papereita ei yleensä lueta lainkaan. T: Markku Ahdeoja markku.ahdeoja@dnainternet.net EU-maajussit

Useasti alasammuttu, toivottaa jaksamista ja voimia tämän "goljatin" kaatamisessa. Jos jotain elämässäni kadun, oli se kun kehuin istuneeni Ville Itälän vieressä RG 50:llä Turun VPK:lla.