Vastauksia palautteisiin osa 1

Erkki Aho   29 12 2007, 8:57

Kiitän saamistani palautteista.
Olen pahoillani etten ole ehtinyt vastata aikaisemmin.
Vastauksia tässä nyt yhtenä kokonaisuutena.

Huomio! Jussi Kurikkalan muistokisat on siirretty toistamiseen lumen puutteen takia myöhemmäksi ajankohdaksi.
______________________________________________________

Tapio Hiltunen kirjoitti 20 12 2007, 18:41
Olen täydellisesti kanssasi samaa mieltä. Laillisuusvalvonta Suomessa ei toimi. Eikä laillisuusvalvojia arvostelevaa kirjoitustani lehdissä julkaista. Se tästä vapaasta lehdistöstäkin. Hyvää Joulua.

Kiitos Tapio palautteesta.
Olet varmaan huomannut, että laillisuusvalvonta on Suomessa poliittista toimintaa. Se ei ole perustuslain mukaista juridista toimintaa. Laillisuusvalvojien suorittama laillisuusvalvonta on suuri mätäpaise, kun asiaa tarkastellaan kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan kannalta. Kansanedustajat hyväksyvät laillisuusvalvojien laittomuudet ja rikokset yksimielisesti. Miksi näin tehdään? Kenen edusta siinä on kysymys?

Perustuslakivaliokunta ei ota käsiteltäväkseen yksittäisten kanteluiden tutkimista esimerkiksi siinä yhteydessä kun laillisuusvalvojien toimintakertomuksia käsitellään. Mikään laki ei estä perustuslakivaliokuntaa tutkimasta yksittäisiä kanteluita. Sen estää poliittinen suojelujärjestelmä. Suomessa viimeinen ei kokoomuslainen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on ollut Urho Kekkonen. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuus on kulkenut perintönä kokoomuksessa.

Olet oikeassa siinä, ettei lehdistökään ole vapaata. Tiedostusvälineet ovat suurelta osin poliittisessa ja taloudellisessa valvonnassa. Vasta sitten kun laillisuusvalvonta yksityistetään niin Suomi siirtyy oikeusvaltioiden joukkoon.

Viime aikoina on julkisuudessa ollut paljon esillä poliisin toiminta ja sen lainmukaisuus. Erikoista on se, että vuonna 2004 loppuvuodesta nykyinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka teki sisäministeri Kari Rajamäen pyynnöstä selvityksen poliisin toimien laillisuusvalvonnasta. Jaakko Jonkka ei silloin löytänyt suurempaa huomautettavaa esimerkiksi huumepoliisin toimien lainmukaisuudesta. Valtiosyyttäjä Ari-Pekka Koivisto kuitenkin päätyi tutkituttamaan seitsemän huumepoliisin toiminnan lainmukaisuuden tämän vuoden joulukuussa. Kysymys on osittain samalta ajalta, jolloin nykyinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka tutki asiat. Tekikö Jonkka huonosti työnsä? Jokin tässä asiassa nyt mätää.

Poliisin toiminnasta tehdään kanteluita vuosittain yhteensä noin 1 300 kappaletta. Ylimmille laillisuusvalvojille niitä tehdään noin 600, poliisin lääninjohdoille, Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen johdolle sekä valtakunnallisten yksiköiden johdoille noin 450 ja poliisin ylijohdolle noin 250. Näistä valtaosa liittyy rikosten esitutkintaan.

Poliisin tekemiksi epäillyistä rikoksista kirjataan rikosilmoituksia vuosittain noin 700 kappaletta. Pääosa niistä koskee poliisimiesten vapaa-aikanaan tekemiä rikoksia. Näistä pääosa koskee samantapaisia tekoja kuin muillakin kansalaisilla (liikennerikoksia ja pahoinpitelyjä). Virantoimitukseen liittyviä rikoksia on noin 10 % kaikista ilmoituksista. Näistä syyteharkintaan ja syytteeseen johtaa noin 5 %. Tällöin kysymys on yleensä voimankäyttötilanteista. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkintaa johtaa aina virallinen syyttäjä.

Vuoden 2004 aikana sosiaalidemokraattinen sisäasiainministeri Kari Rajamäki asetti apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan selvittämään poliisin tulosohjausjärjestelmän toimivuutta sekä laillisuusvalvonnan tilannetta. Lokakuun lopussa valmistunut raportti sisälsi useita esityksiä kehittämistoimenpiteiksi. Keskeisimpänä yleisen tason kehittämiskohteena Jonkka näki päivittäisen lähijohtamisen kehittämisen siten, että laillisuusvalvonnan näkökohdat tulevat entistä paremmin esille. Poliisin lääninjohtojen tulee jatkaa vuositarkastusten tekemistä poliisilaitoksissa ja käydä läpi erityisesti esitutkintaan liittyvien pakkokeinojen käyttöä. Samanlainen säännöllinen tarkastuskäytäntö on omaksuttava poliisilaitoksissakin. Lisäksi Jonkan mielestä poliisin tulee selvittää kokonaisuudessaan ns. salaisten pakkokeinojen (telekuuntelu, televalvonta, valeostot, peitetoiminta, tekninen tiedonhankinta) valvonta- ja oikeusturvajärjestelyt. Samoin tulee kehittää poliisin huostassa päihtymyksen vuoksi olevien henkilöiden kuolemantapausten tutkintaa kytkemällä siihen mukaan syyttäjäviranomaiset.

Kun perehdyin Jonkan tekemään raporttiin tarkemmin, niin huomasin, että tavoite oli selvittää myös miten poliisihallinto alistetaan paremmin poliittisen ohjaukseen. Mielestäni tällainen tavoite on erittäin arveluttava. Miksi poliitikkojen pitää ohjata poliisia? Eikö lainsäädäntö ole riittävä ohje poliisille? Kun poliisipiirejä yhdistettiin, niin poliittinen ohjaus toimii nyt varmasti paremmin kuin ennen. Minulle on epäselvää, mitä poliittinen ohjaus rikostutkinnassa merkitsee. On suuri vaara, ettei kaikkia kohdella yhdenvertaisesti.

Näin kirjoittaa Jaakko Jonkka itse raportissaan:
Sisäministeriö asetti minut 1.6.2004 selvitysmieheksi toimikaudeksi 1.8.-31.10.2004 selvittämään poliisin johtamisjärjestelmää ja sisäistä laillisuusvalvontaa. Asettamispäätöksen mukaan tavoitteena on, että poliisin johtamisjärjestelmä on selkeä, toimiva ja tukee poliittista ohjausta ja että poliisin valvontajärjestelmällä voidaan ennakolta ehkäistä poliisin lain tai määräysten vastainen menettely. Helsingissä marraskuun 17 päivänä 2004
Jaakko Jonkka


Toivon sinulle Tapio jaksamista. Olet uutterasti pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että viranomaiset noudattavat lakia. Siinä on todella valtava työsarka. Mielestäni työ kannattaa kohdistaa entistä enemmän kansanedustajiin. Todellista informaatiota kansanedustajille vaikka sähköpostitse. Aina kun vain on mahdollista, niin laita kansanedustaja selkä seinää vasten.

________________________________________________________

Aimo Unkuri kirjoitti 02 12 2007, 22:59
Oletpa Erkki saanut aikaan mittavat sivustot. Mitä muuten hommaat, vai viekö tämä kaiken aikasi. Itse olen eläkkeellä.

Aimo Unkuri kirjoitti 02 12 2007, 23:28
Olipa mahtavia kuvia Kalajoesta. Teki mieli tulla käymään. Jäi viime kesä väliin.

Kiitos Aimo palautteesta.
Rehellisenä ja lainkuuliaisena ihmisenä olen joutunut Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteeksi toimittuani Suomen kolmanneksi suurimman talotehtaan toimitusjohtajana ja yhtenä omistajana. Olen käynyt oikeustaistelua jo lähes 13 vuotta saamatta oikeutta.

Olen ottanut elämäntehtäväkseni kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan puolustamisen virkamiesrikollisuutta ja poliittista rikollisuutta vastaan. Tärkein asia minulle on tällä hetkellä kaikkien Ylivieskan käräjäoikeuden ja ylempien oikeusasteiden väärien tuomioideni purkaminen. Asia on parasta aikaa korkeimman oikeuden käsittelyssä. Jos ja kun korkein oikeus noudattaa Suomen lakia, niin se tekee päätöksen tuomioiden purusta alkuvuodesta 2008.

Katso päiväkirjani kohtia:
Purettavat tuomiot
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/503.htm
Korkeimmassa oikeudessa juridinen ongelma
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/291.htm
Rovaniemen hovioikeuden päätös
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/300.htm
Vääriä päätöksiä
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/473.htm
Lisäksi sisäasiainministeriö on määrännyt rikostutkinnan koskien Kalajoen kaupungin minuun kohdistamasta syrjinnästä. Oulun lääninhallituksen poliisiosasto on aloittanut asiassa rikostutkinnat ja uskon, että alkuvuodesta päästään asiassa eteenpäin, sillä todistusaineisto on selkeä ja kiistaton. Jos ja kun rikostutkinta tehdään oikein ja lainmukaisesti niin rikostutkinnan tuloksilla voi olla merkittävä vaikutus syksyn kunnallisvaaleihin. Monen kalajokisen kunnallispoliitikon ura saattaa katketa näiden rikostutkintojen tuloksena.

Sisäasiainministeriö on määrännyt Lapin lääninhallituksen tutkimaan Rovaniemen poliisin toimintaa. Kysymys on Rovaniemen poliisin toiminnasta rikostutkinnassa, jossa kohteena oli Rovaniemen hovioikeuden tuomareiden toiminta minun asiani hovioikeuskäsittelyssä. Tässäkin asiassa aineisto on selkeä ja kiistaton, joten uskon, että Lapin lääninhallitus pääsee jo alkuvuodesta asiassa eteenpäin.

Minä kiitän sinua, Aimo, siitä, että vuonna 1983 mahdollistit Kalajoen KOP:n pankinjohtajana yritykseni Toiminimi Leiribaarin toiminnan käynnistämisen Suomen suosituimmalla leirintäalueella, Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueella. Silloin Kalajoella valtakuviot olivat sellaiset, että oikeita ihmisiä olivat keskustalaiset, jotka asioivat osuuskaupassa ja osuuspankissa. Muut olivat poikkeuksia valtavirrasta. Tein silloin leirintäalueen baarista korkeimman vuokratarjouksen. Se oli shokki Kalajoen osuuskaupan johdolle ja Kalajoen kunnan päättäjille. Vuokra oli huikean kallis. Vuonna 1988 silloista rahaa 2500 markkaa päivä. Yritys menestyi erittäin korkeista vuokrista huolimatta hyvin. Menestyminen aiheutti kateutta ja siitä lähtien minä olen joutunut syrjityksi Kalajoen päättäjien toimesta. Vasta nyt asioissa saadaan rikostutkinnat aikaan. Yhtämittaista lainvastaista minuun kohdistunutta syrjintää on jatkunut jo yli 24 vuotta.

Kun tulet Kalajoelle, niin ota yhteyttä. Uskon, että meillä on paljon asioita ja muistoja ajalta, kun olit Kalajoen KOP:n johtaja. Sinua kiinnostavat varmaankin myös uudemmat asiat.


palautteet


ei palautteita