Vastauksia palautteisiin osa 3

Erkki Aho   30 12 2007, 12:06

Kiitän palautteista Erika Kukkosta, NovaPatriaa, Observaattoria ja Tietämätöntä. Tässä vastaukseni heidän palautteisiinsa.

_______________________________________________________

Erika Kukkonen kirjoitti 05 11 2007, 13:46
KKO:n toiminnasta keväällä 2003. Asiassani vastapuoli nostaa jatkokanteen KKO:hon hävittyään Itä-Suomen Hovioikeudessa asiansa. KKO antoi 05.03.2003 testamenttiriitaan käsittelyluvan, tietoisina että hovioikeudesta olivat kaikki 28 kpl todistajakasettia hämäräperäisellä tavalla kadonneet, KKO ei myöskään ollut tutustunut valituslupaa myöntäessään Kuopion käräjäoikeuden todistaja-lausuntoihin, jotka lähettiin sille vasta elokuussa 2003. Lisäksi KKO muutti asian käsittelytavaksi dementian ennakkopäätökseksi, josta asianomaiselle ilmoitettiin vasta KKO:n istunnossa. Asiaa oli käsitelty vastapuoleen kanteessa taivuttelun yrityksenä, jota ei koskaan voitu todistaa ja todistajien todistuksien pohjaltakin. Äitini testamentin olivat laatineet kaksi Itä-Suomen hovioikeudessa toiminutta asianajajaa, sekä äitini oli käynyt vielä varmuuden vuoksi geriatrian dosentilla varmistamassa terveydentilansa. Mutta KKO oli kuulema jo 3 vuotta etsinyt tapausta dementian ennakkopäätöksen tekoon ja äitini tapaus valittiin uhriksi. Oikeuskansleri kieltäytyi tutkimasta tapausta, eduskunnan oikeusasiamies tyytyi vain nuhtelemaan hovioikeutta asiasta.

Erika Kukkonen kirjoitti 05 11 2007, 13:48
pyydän yhteydenottoanne KKO:n toiminnasta: ekukkonen@bellsouth.net

Hyvä Erika Kukkonen, periksi ei saa antaa, jos tietää olevansa oikeassa ja siihen on riittävä todistusaineisto olemassa. Ymmärrän, että tilanne tuntuu sinusta toivottamalta, kun joutuu taistelemaan tuulimyllyjä vastaan. On todennäköistä, että poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeusistuimet tekevät tietoisesti vääriä päätöksiä ja laillisuusvalvojat siunaavat rikokset.

Virkamiehet pelkäävät ainoastaan vahingonkorvauksia ja julkisuutta.
Kehotan sinua tekemään lyhyen selostuksen ( yksi A4-arkki) asioista ja laittamaan kaikki asiapaperit kronologisen (ajalliseen) järjestykseen. Tee sisällysluettelo asiakirjamateriaalista. Lain mukaan poliisin on tutkittava asiat alusta alkaen. Asiat ja väärin tehneiden nimet voidaan julkistaa vaikka valokuvan kera.Minä vastaan juridisesti omista nettisivuistani ja siksi asioiden todistusaineiston on oltava vedenpitävä.

Erika Kukkonen kirjoitti 05 11 2007, 13:25
Kohdallani EOK toimi samalla tavalla. Ottivat SV valvottavakseen 3 eri asiaa, jotka jäivät vain lähettyjen kyselyjen varaan asioista. Yksi SV kohdistui Euroopan Ihmisoikeuteen lähetettyä valitusta, myöhemmin toiminnanjohtaja ilmoitti puhelimessa asiaa tiedusteltuani etteivät edes ota kantaa ulkomailla tapahtuviin laintulkinnan käsittelyihin. Mutta rahat kelpasivat EOK:lle Myöskään en saanut ilmaista asiakirjoihini tutkintaa enkä sitä ilmaista neuvotteluaikaa kuten luvattu, vaan helsinkiläinen EOK:n naisasianajaja vaati e-mailillä minulta eu 1900 ennenkuin edes tutustuisi asiakirjoihini, eikä ollut varma jos edes ottaisi senkään jälkeen asiaani hoitoonsa. Tein asiasta valituksen EOK toiminnanjohtajalle kirjallisina, asiaan ei ole otettu sen jälkeen kantaa heidän puoleltaan.

Hyvä Erika Kukkonen, minä olen myös pettynyt EOK:n toimintaan. Puheet ja teot ovat EOK:ssa ristiriidassa.

_______________________________________________________

NovaPatria kirjoitti 02 05 2007, 19:50
Erkki, sinulla tuntuu olevan aukoton näyttö Sulo Heiskarin rikoksista. Mitä luulet, tai eipä sen väliä, tietenkin toivot kuten useat muut, sadat, tuhannet laman aikana riistetyt yrittäjät saavasi oikeutta ja oikeudenmukaisuutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta. Olen seurannut näitä epäoikeudenmukaisten oikeudenkäyntien käsittelyä, enkä ole löytänyt yhtään jossa itse valtion tekemät epäoikeudenjaot olisivat tulleet pyörretyiksi. Vain minimaalisia korvauksia. Itse tuomioiden peruutuksia ei taida EIT saada aikaiseksi. Kaikki kun kuitenkin on täällä kansallisten toimijoiden käsissä. Rikollistenkin.

Valtakunnan syyttäjäviraston johtaja Matti Kuusimäki on täysin tietoinen Ylivieskan kihlakunnan johtavan syyttäjän Sulo Heiskarin toimista. Apulaisvaltakunnan syyttäjä Jorma Kalske on vielä kirjallisesti todistanut yhdessä Christer Lundströmin kanssa, että Sulo Heiskarin toimissa ei ole moittimista. Todistus täyttää kiistatta rikoksen tunnusmerkistön.

Myös valtiosyyttäjä Jarmo Rautakoski on tietoinen Sulo Heiskarin rikollisesta toiminnasta. Laillisuusvalvojista eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on syyllistynyt rikolliseen toimintaa yhdessä apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen kanssa suojellessaan Sulo Heiskaria.

Entinen oikeuskansleri Paavo Nikula ja nykyinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka ovat tehneet päätöksiä, jossa he ovat peitelleet Sulo Heiskarin rikollista toimintaa ja suojelleet Heiskaria. Sulo Heiskarilla on siis mahtava suojeluorganisaatio. Minä olen kuitenkin varma, että Sulo Heiskari joutuu vielä katsomaan totuutta silmästä silmään.

Suomi on tietoisesti toiminut niin, etteivät suomalaiset voi saada oikeutta EIT:ssä. Suomalainen tuomari Päivi Hirvelä on suomalaisten oikeudensaannin esteenä. Olen tehnyt rikostutkintapyynnön Päivi Hirvelän toiminnassa poliisiministeri Anne Holmlundille ja oikeusministeri Tuija Braxille. Holmlundin on lain mukaan toimittava niin, että hän lähettää asiassa virka-apupyynnön Strassbourgin poliisille. Olen pyytänyt Holmlundilta kopiota virka-apupyynnöstä, mutta en ole vielä saanut sellaista. On syytä epäillä, että kohta täyttyy rikoksen tunnusmerkistö Anne Holmlundinkin osalta, jos tutkintapyyntö ei etene.
_______________________________________________________

Observaattori kirjoitti 23 04 2007, 16:01
Kiinnitin huomiota seuraaviin asioihin: - Julkisen kaupanvahvistajan olisi pitänyt olla yhtäaikaa todistajansa kanssa paikalla, kun kiinteistökauppoja vahvistetaan, hänen olisi pitänyt varmistaa, että myyjällä on valtuudet myydä kiinteistö. Tätä Heiskari ei ole tehnyt. Ostajataholta, kun ostaja oli osakeyhtiö, olisi Heiskarin pitänyt vaatia nähtäväksi hallituksen pöytäkirja, josta olisi voinut nähdä, millaisin ehdoin yhtiö on päättänyt tehdä kaupat. Näitä varmistuksia Heiskari ei ole tehnyt. Näin on dokumenttien pohjalta pääteltävissä ja esitetyillä kirjallisilla todisteilla asetelma on todistettu! Julkinen kaupanvahvistaja on menettelyllään mahdollistanut rikokset!

Asia on juuri niin kuin Observaattori kirjoittaa. Asiasta on toisen kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran kirjallinen todistus, jossa hän todistaa, ettei ole koskaan kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria nähnytkään. Myös kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Molemmat henkilöt voivat todistaa asian myös suullisesti. Rovaniemen hovioikeuden olisi pitänyt hyväksyä joko kirjallinen todistus tai antaa mahdollisuus suulliseen todistukseen. Rovaniemen hovioikeus kieltäytyi suullisesta oikeudenkäynnistä, eikä ottanut kirjallista todistusta huomioon. Näin Rovaniemen hovioikeuden tuomarit syyllistyivät virkavirheeseen, rikosten peittelyyn sekä rikollisten suojeluun. Näin on.

Observaattori kirjoitti 23 04 2007, 13:19
On ihan varma, että esiintyminen oikeudessa toisen nimissä on rikos. Tuomitseminen ilman haastetta on törkeä rikos ja räikeä ihmisoikeusloukkaus! Hyvät ihmiset, mihin maamme on menossa, kun tällaisia asioita tapahtuu, mutta ei löydy sellaisia tahoja, jotka selvittäisivät nämä rikokset. Varokoon kukin tahollaan, ettei joudu samaan syöveriin oikeuslaitoksen, poliisin ja laillisuusvalvonnan kanssa. Näyttää siltä, että Suomeen on synnytetty uusrälssi, joka on vapautettu rikosoikeudellisesta vastuusta. Kuvioon kuuluu, että rikoksen uhri pyritään lyömään niin alas, ettei varmasti pysty vastustamaan näitä herroja. Odottaa sopii, että TE -keskus lähettää postitse rasvatun köyden. Käyttötarkoitusta ei tarvitse ihmetellä! Toivottavasti tulevaisuutemme on parempi, asetelmaa on pohdittava vakavasti.

Observaattori on varmasti oikeassa. Asianajaja Jouni Vihervalli on esiintynyt oikeudessa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja nimissämme meidän tietämättämme. Meille ei oltu toimitettu edes haastetta koko oikeudenistuntoon. Haasteiden toimittamisesta vastuu kuului syyttäjä Sulo Heiskarille. Samoin varatuomari Paavo M. Petäjä, asianajaja Antti Latola, sekä muutama muu asianajaja on edustanut meitä oikeudessa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja meidän tietämättämme. Ylivieskan käräjäoikeus on ollut tietoinen asioista ja tehnyt siitä huolimatta asiassa päätöksiä. Päätöksiä ei ole toimitettu asianosaisille tiedoksi, joten nämä eivät ole voineet käyttää lainsuomia oikeussuojakeinoja eli he eivät ole voineet valittaa päätöksistä. Näin on.

Observaattori kirjoitti 02 02 2007, 9:47
Esität, että Suomen oikeuslaitoksen olisi ryhdyttävä noudattamaan Suomen lakeja.
On ikävää todeta tilanteen olevan tämän päivän tilanteessa juuri noin. Kun oikeuslaitos sai oikeuden käyttää harkintavaltaa, niin silloin ryhdyttiin ohittamaan Suomen lakeja. Suomen lait ja lainsäädäntö on pääsääntöisesti hyvää tasoa ja lähes kaikilta osin myös Euroopan Ihmisoikeussopimuksen mukaista. Em. menettely on mahdollistanut viimeaikaiset oikeusmurhat Suomessa. Jos Suomessa noudatettaisiin Suomen voimassaolevia lakeja, niin meillä olisi täällä hyvä elää ja omaisuutemmekin olisi turvassa.

Sama vaatimus, että oikeuslaitoksen tulisi noudattaa lakeja, koskee myös virkamiehiä. Virkamiestenkin pitäisi ryhtyä noudattamaan Suomen lakeja. Korkein Oikeus ei enää noudata edes omia aikaisempia ennakkopäätöksiään! Kirjassasi Erkki olet esittänyt, kuinka eräät asianajajat ja "jurristit" ovat esiintyneet oikeudessa edustajanasi ja eräiden henkilöiden edustajana ilman minkäänlaista valtuutusta. Tämä on varmasti prosessipetos. Jos Korkein Oikeuskin hyväksyy menettelyn, eivät sen päätökset enää perustu Suomen lakiin, eikä sen itsensä aiemmin vastaavissa asioissa tekemiin päätöksiin.

Miten kansalaiset voivat tietää tehdessään sitoumuksia ja sopimuksia, mikä olisi oikea menettely, kun laistakaan ei enää saa tukea? Harkintavaltaa kun on äärimmäisen vaikeaa lähteä ennakoimaan. Laillisuusvalvonnalla lopulta siunataan lakien ohittaminen. Viranomaiset, oikeuslaitos, poliisi, muut esitutkintaviranomaiset nojautuvat laittomuuksissaan laillisuus-valvonnan myöntämään Suomen lakien vastaiseen synninpäästöön! Edelleen pitää esittää vaatimus, että poliisinkin pitää ryhtyä myös noudattamaan Suomen lakeja.

Observaattori on kirjoittanut asiat selvällä Suomen kielellä. Asiat ovat juuri niin kuin Observaattori kirjoittaa. Todistusaineisto löytyy tästä päiväkirjasta ja myös kirjastani Olet maamme armahin Suomenmaa. Lisäksi todistusaineisto on Kalajoen kaupungille toimitetussa 1879-sivuisessa todistusaineistossa, mikä salattiin päättäjiltä, vaikka he itse päättivät, että minun on tehtävä heille selvitys asioista. Koko asian käsittely Kalajoen päättävissä elimissä täyttää törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Asia on nyt rikostutkinnassa. Sisäministeriö on määrännyt Oulun lääninhallituksen poliisiosaston tutkimaan asiaa.
______________________________________________________

tietämätön kirjoitti 05 12 2007, 9:48
Sanooko laki mitään ajasta, kuin pian viranomaisen on tehtävä korjaus huomatusta kirjoitusvirheestä? Entä onko korjauksella mitään takarajaa, voiko kirjoitusvirhettä oikaista vuosikausienkin jälkeen? Esimerkiksi poliisi kirjoitusvirheensä takia langetetusta väärästä liikennesakosta?

Liikennesakko esimerkkinä on aika vaikea
. Kun saat liikennesakon, niin sinä allekirjoituksellasi vahvistat asian. Jos olet vahvistanut eli tunnustanut asian, niin sen purkaminen on äärettömän vaikeaa. Yksiselitteistä ohjetta asiasta on vaikea antaa, koska on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät.

_______________________________________________________


palautteet


ei palautteita