Hyvää Uutta Vuotta 2008

Erkki Aho   01 01 2008, 12:00

imageVisio hyvästä vuodesta


Hyvät päiväkirjani lukijat


Vuosi 2008 on ratkaisujen vuosi. Suomi palautetaan oikeusvaltioiden joukkoon. Suomessa valtaa pitänyt oikeus- ja asianajajamafia kukistetaan. Laillisuusvalvojien laittomuuksille laitetaan päätepiste. Syyttäjälaitoksen toiminta otetaan erittäin kriittisen tarkastelun kohteeksi ja rikollinen syyttäjäaines poistetaan valtion palkkalistoilta. Poliisit palautetaan ruotuun. Rikollinen aines poliisiorganisaatiosta poistetaan. Rikostutkinta palautetaan lainmukaiseksi. Käräjäoikeuksien rooli korostuu entisestään. Rikostutkinnan oikeellisuus ja lainmukaisuus on siinä keskeisessä asemassa. Kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva saatetaan niille kuuluvaan arvoonsa.

Kansalaisten on saatava oikeutta ilman pitkiä valitusprosesseja. Korkeimman oikeuden on noudatettava Suomen lakia niin kuin se kirjoitettu on. Elämä maassamme palautetaan normaalin oikeustajun mukaiseksi. Hyvästä palkitaan ja pahasta rangaistaan.

Euroopan yhteisön (EY) tuomioistuin tekee rehellisen ratkaisun Suomen Natura-asiassa. Suhteellisen suojelun tasoa Suomessa ei ole määritelty uhanalaisille kasveille ja eläimille. Koska korkeimman hallinto-oikeuden päätökset ovat EY-direktiivien vastaiset, niin KHO:n päätökset puretaan. Koko Natura on valmistellaan alusta alkaen uudestaan. Rahjan saariston Natura Life-rahoitushakemus otetaan uudelleen rikosoikeudelliseen käsittelyyn. Selvitetään, menettikö Kallan karit itsehallintonsa Suomen Natura-ratkaisussa. Päivi Hirvelän toiminta Euroopan Ihmisoikeustuomarina saatetaan todelliseen rikostutkintaan.

Pankkikriisin asiat selvitetään perinpohjin. Niin sanotun Koiviston konklaavin osalta tutkitaan valtiopetosepäilyt. Aktiv Hansa-kaupan lainmukaisuus selvitetään. Pankkikriisin todelliset syylliset selvitetään ja saatetaan vastuuseen teoistaan. Arsenalin salaiseksi julistetut asiat julkistetaan. Ei ole kansan edun mukaista salata yhteiseen hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Pankkikriisin uhreille ja heidän omaisilleen on korvattava valtion rikollisesta toiminnasta aiheutuneet vahingot täysimääräisesti. Suomen valtio on korvausvelvollinen.

Peukaloruuvilla tavoitteisiin

Moni varmaan kysyy: Miten tämä kaikki on mahdollista? Siihen tarvitaan aktiivista toimintaa ja joukkovoimaa. Me pystymme siihen. Me emme anna periksi. Asiat viedään eteenpäin päättäväisesti ja lainmukaisesti. Asioista on tietoa riittävästi, se ei ole esteenä. Poliisin on tutkittava asiat ja syyttäjien on saatettava todelliset syylliset rikosoikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen. Asiat ratkaistaan kiertelemättä todellisuuden mukaisesti. Vaikka syyllinen olisi kuinka tunnettu julkisuuden merkkihenkilö. Jos asioiden käsittely ei etene lainmukaisesti, niin valtion rikollinen toiminta oikaistaan Suomen kansan syvien rivien toimesta. Kansanedustajat ovat keskeisessä roolissa Suomen palauttamisessa oikeusvaltioiden joukkoon. Siksi kansalaisten on otettava kansanedustajat kuvaannollisesti sanoen peukaloruuvipuristimeen.

Todellinen peukaloruuvi on kidutusväline. Peukaloruuvia käytettiin Suomen sodassa. Tavallaan nytkin on kysymys Suomen sodasta. Oikeus- ja asianajajamafian kukistamisesta ja poliittisen eliitin palauttamisesta lain oikealle tielle.

Kiitän päiväkirjani lukijoita ja palautteiden antajia kuluneesta 2007 vaalivuodesta. Tästä pystyy luottavaisin mielin jatkamaan.

Toivon kaikille hyvää uutta vuotta 2008!
______________________________

Kuva (käsitelty) Jope
Vesityrskyjä länsirannikolla
______________________________________________

Lue päiväkirjan liiteosastossa L8 (1.1.2008):
Tasavallan presidentti Tarja Halosen uudenvuodenpuhe 1.1.2008
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/581.htm

palautteet


ei palautteita