Oikeusministeri Tuija Brax Kokkolassa

Erkki Aho   22 01 2008, 15:15

Oikeusministeri Tuija Brax vieraili eilen maanantaina (21.1.) Raahessa, Ylivieskassa ja Kokkolassa käräjäoikeusuudistuksen merkeissä.

Tavoitteena on käräjäoikeuksien puolittaminen eli jatkossa Suomen 54 käräjäsalista olisi toiminnassa vain 25. Ministeriön ehdotuksen mukaan Ylivieskasta tulisi alueen käräjäoikeuden pääpaikka. Kokkolan käräjäoikeus vastustaa uudistusta. Kokkolaan jäisi vain sivupiste. Brax tunnustaa, että tilanne Keski-Pohjanmaalla on erittäin vaikea. Braxin mielestä tärkeämpää on se, että kansalaiset saavat oikeudenistuntoihin asiantuntevia, päteviä tuomareita kuin se, että käräjäsali on nurkan takana.

Iltatilaisuus Kokkolassa

Iltatilaisuudessa Kokkolassa oikeusministeri Tuija Brax käsitteli yrittäjyyttä Kokkolan Vihreiden järjestämässä tilaisuudessa. Hän kertoi kehittämisryhmistä, mitä tällä hetkellä on käynnissä ja mitä asioita siellä on käsittelyssä. Käytin tilaisuutta hyväkseni ja kerroin oikeusministerille näkemykseni yrittäjyyden kehittämisestä omaan kokemukseeni perustuen. Olen toiminut 12 vuotta yrittäjäkouluttajana ja perustanut noin 100 yritystä sekä toiminut itse yrittäjänä yli 10 vuotta ja eri yritysten johtotehtävissä yli 10 kymmenen vuotta. Minun mielestäni yrittäjyyden keskeiset kehittämiskohteet ovat yrittäjien sosiaali- ja oikeusturvan puolella sekä riskipääoman turvaamisessa. Totesin, että yritystuet vääristävät kilpailua, mutta riskipääoma on tarpeen rahoituksen turvaamiseksi. Esitin myös sitä, että omaa asuntoa ei saisi käyttää yritystoiminnan vakuutena. Ministeri Tuija Brax totesi, että tähän asiaan tullaan oikeusministeriössä kiinnittämään erittäin suurta huomiota. Hän otti esimerkkinä oman lapsensa ja sanoi, että jos poika ryhtyy yrittäjäksi, niin kyllä koti on turvattava, eikä sitä saa käyttää lainan vakuutena.

Stora Enso ja Litsytsinit esillä keskustelussa

Esitin ministerille kysymyksen

Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta tuli voimaan 1.1.2008. Hallituksen esityksessä HE80/2007 lain perusteluiksi todetaan, että yhtiön hallitus ja toimiva johto selvittävät ennalta suurimpien omistajien suhtautumisen yhtiön kannalta merkittäviin investointeihin ja muihin vastaaviin hankkeisiin.

Kilpailunrajoituslain (27.5.1992/480) 2 luvun 4 §:ssä sanotaan näin: Sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

Kun pääministeri Matti Vanhanen ja ministeri Jyri Häkämies saivat tiedon Stora Enson lainvastaisista suunnitelmista, niin heidän olisi tullut välittömästi puuttua asiaan valtion omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti. Heidän olisi tullut suurimpana osakkeenomistajana kieltää Stora Ensoa käynnistämästä lainvastaista tehtaan lopettamista. Viime kädessä heidän olisi tullut kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous. Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan valtiolla on mahdollisuus kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle, koska valtio omistaa enemmän kuin kymmenesosan yhtiön osakkeista.

Osakeyhtiölain 6 luvun 20 §:n mukaan yhtiön hallitus voi erottaa toimitusjohtajan tehtävästään. Erottaminen tulee voimaan välittömästi, jollei hallitus päätä myöhemmästä ajankohdasta.
Aiotteko ottaa asian esille hallituksessa?

Ministeri Brax vastasi,
että pääministeri Matti Vanhanen on aivan oikein tuonut asian esille, että Stora Enso on pörssiyhtiö ja Suomen valtio ei puutu pörssiyhtiön päätöksiin, vaan vaikuttaa asioihin yhtiökokouksen kautta. Hallitus plaap, plaap, plääp, jne. Ministeri Brax sanoi, ettei hän aio ottaa asiaa esille hallituksessa, koska vastuu asiassa kuuluu ministeri Jyri Häkämiehelle.

Tarkensin kysymystäni ja sanoin,
että hallituksen politiikka ei voi olla lainvastaista. Omistajaohjauslain perusteet on määritelty hallituksen esityksessä, jossa selkeästi sanotaan, että yhtiön hallitus ja toimiva johto selvittävät ennalta suurimpien omistajien suhtautumisen yhtiön kannalta merkittäviin investointeihin ja muihin vastaaviin hankkeisiin. Hallituksen olisi tullut käyttää omistajanohjaustaan näin tärkeässä asiassa, koska valtio ja Kela omistavat yhtiöstä 35 %.

Ministeri Brax vastasi,
että vastuu asiassa kuuluu ministeri Häkämiehelle. Näin ministeri Brax vieritti syyn hallituksen omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri Jyri Häkämiehelle.

Minä tarkensin edelleen Stora Enson kilpailunrajoittamisesta.
Sanoin, että Stora Enson päätös on selkeästi kilpailunrajoituslain neljän luvun 2 §:n vastainen, koska Stora Enso kieltäytyy myymästä kannattavaa tehdasta kilpailun rajoittamiseksi. Kysyin ministeriltä, että miten Te ministerinä näette asian?

Ministeri Brax vastasi,
että hän ei voi ottaa ministerinä asiaan kantaa.

Kun keskustelu kävi yrittäjien kasvojen menetyksistä, niin kysyin ministeri Tuija Braxilta Lisitsynien asiasta.
Ydinfyysikon koulutuksen saanut Larissa Lisitsyn (44) oli pari vuotta sitten Suomen äyrikuningatar 2,7 miljoonaan euron ansiotuloillaan. Suomen valtio käynnisti oikeustoimet Larissa ja Nikolai Lisitsyniä vastaan. Lisitsynit saivat oikeudelta vapauttavan päätökseen heitä vastaan nostetussa jutussa. Lopputulos oli kuitenkin se, että Suomen valtio oli tuhonnut heidän bisneksensä täydellisesti. Siitä on jäljellä enää 2-3 prosenttia. Miten Suomen valtio korvaa Lisitsyneille aiheuttamansa valtavat taloudelliset tappiot?

Ministeri Brax vastasi,
että hän ei voi ottaa ministerinä asiaan kantaa. ”Sulla on inhottavia kysymyksiä”, hän sanoi ystävällisesti.

Ministeri Tuija Brax lähetti terveisiä kalajokisille ja lupasi viedä terveisiä myös ministeri Tarja Cronbergille, jotta Kalajoen projektien rahoitusta saadaan nopeutetuksi.

palautteet


niinhän siinä tuppaa käymään, kun kysyy tarpeeksi kiusallisia kysymyksiä, samoin käy kun kysyy paluumuuttajien kohtuuttomasta verotuksesta, että tulee vaan tunne että pitäis muuttaa maasta pois.