Kemijärven tehtaan sulkemispäätös on peruttava

Erkki Aho   21 01 2008, 15:23

image

image

Stora Enso ja sen Kemijärven tehtaan kalajokelaissyntyinen tehtaanjohtaja Tapio Ylikangas ovat olleet viime aikoina julkisuuden valokeilassa, kun Stora Enso päätti lopettaa kannattavan Kemijärven tehtaan.

Suomen valtio ja Kela omistavat Stora Ensosta 35 % . Suomen valtion on lain mukaan käytettävä omistajanohjausta yhtiössä, mutta Paavo Lipposen hallituksen ministerit Erkki Tuomioja ja Sinikka Mönkäre sekä Matti Vanhasen hallituksen ministeri Jyri Häkämies ovat laiminlyöneet Suomen valtion edunvalvonnan yhtiössä.
Suomen perustuslain 117 §:n mukaan ministerit ovat vahingonkorvausvelvollisia laiminlyöntiensä johdosta.
Ministerit ovat kuitenkin päässeet kuin koirat veräjästä. Mielestäni hyvä-veli-järjestelmä toimii Suomessa liian hyvin.Jättitappiot Amerikassa

Stora Enso myi Pohjois-Amerikassa kahdeksan paperitehdasta ostohintaa peräti kolme miljardia euroa halvemmalla. Tappioita on alaskirjattu vuosien varrella, mutta jättimunaus on sivuutettu julkisuudessa vähällä. Taloussanomien laskelmien mukaan Amerikkaan katosi viisi miljardia euroa. Kauppalehti-ryhmään kuuluva Balance Consulting on laskenut, että Stora Enson operaatiot USA:ssa synnyttivät 5,6 miljardin euron loppulaskun.

Amerikan ostojen pääarkkitehti on Storan eläkkeelle lähtenyt toimitusjohtaja Jukka Härmälä. Vuodesta 2000 vuoteen 2006 Härmälä nosti jättibonuksia miljarditappioista. Summa kiipesi vuosi vuodelta, ja oli esimerkiksi vuonna 2005 peräti 1,9 miljoonaa euroa. On aika käsittämätöntä, että Jukka Härmälän on annettu tehdä tappiot, mitkä ovat lähes 1,5 kertaa Suomen aikanaan Neuvostoliitolle maksamien sotakorvausten suuruiset ja tästä "urotyöstä" hänelle on maksettu miljoonien eurojen bonukset!!!!!!!!
Jukka Härmälä on ekonomi, joka toimi aikanaan KOP:n ulkomaantoiminnasta vastaavana johtokunnan jäsenenä vuosina 1984-88. Hänen aikanaan ulkomaisista sitoumuksista koitui kolmen miljardin markan luottotappiot KOP:lle.

Yli 1000 ihmiselle lopputili Suomessa

Amerikan tappioiden jälkeen Stora Enso päätti toimista Suomessa. Stora Enso lakkauttaa Kymenlaaksossa sijaitsevan Summan paperitehtaan, Kemijärven sellutehtaan sekä sulkee Anjalan tehtaan aikakausilehtipaperikoneen. Näiden lisäksi Kotkassa menee myyntiin paperitehdas ja saha. Suomessa yhtiön leivistä saa lähteä 1240 työntekijää. Lisäksi Kotkan tehtaiden 650:tä työntekijää uhkaa työnantajan vaihtuminen. Kemijärvellä kannattavan sellutehtaan sulkeminen merkitsee yli 220 työpaikan vähennystä ja presidentti Kekkosen perinnön tuhoamista.

Puuta riittää

Vastoin Stora Enson ilmoitusta puuta riittää. Pohjois-Suomessa voitaisiin lisätä hakkuita 3,5–4,3 miljoonaa kuutiota vuodessa ilman, että metsien monikäyttö ja luontoarvot vaarantuisivat, arvioivat Lapin, Oulun ja Kainuun metsäkeskusten johtajat Jukka Ylimartimo, Niilo Piisilä ja Jorma Tolonen.

Metsäprofessori Matti Kärkkäinen Joensuun Yliopistosta kirjoitti Kalevan Alakerrassa 10.1.2008, että Kemijärven sellutehtaalle on annettava kymmenen vuoden jatkoaika. Hän perusteli kantansa tuoreisiin metsävaratietoihin. Tiedot löytyvät internetistä osoitteesta:
http://www.metla.fi/aikakauskirja/ffvarat.htm

Uusi laki valtion omistajanohjauksesta

Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta tuli voimaa 1.1.2008. Valtion omistajaohjauksella tarkoitetaan valtion äänioikeuden käyttämistä yhtiökokouksissa sekä muita toimenpiteitä, joilla valtio osakkeenomistajana myötävaikuttaa yhtiöiden hallintoon ja toimintaperiaatteisiin.

Hallituksen esityksessä HE80/2007 lain perusteluiksi todetaan, että valtion omistajaohjauksella puolestaan tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimia, jotka perustuvat osakkeiden tuottaman äänivallan käyttämiseen.

Valtio käyttää äänivaltaansa virallisesti ja muodollisesti vain yhtiökokouksissa, mutta käytännössä yhtiön hallitus ja toimiva johto selvittävät ennalta suurimpien omistajien suhtautumisen yhtiön kannalta merkittäviin investointeihin ja muihin vastaaviin hankkeisiin. Näihin tilanteisiin liittyvä epävirallinen yhteydenpito ja omistukseen perustuvan vaikutusvallan käyttäminen ovat merkittävä osa omistajaohjausta ja aktiivista omistajuutta.

Stora Enso väärinkäyttää määräävää markkina-asemaa

Minun oikeustajuni mukaan Stora Enso syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön, kun se kieltäytyy jopa myymästä tehdasta.
Kilpailunrajoituslain 2 luvun 4 §:ssä sanotaan näin:
Sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

Toimitusjohtaja Jouko Karvisen virheet

Stora Enson toimitusjohtajan Jouko Karvisen olisi tullut informoida valtiota suurimpana osakkeenomistajana ajoissa suunnitelluista toimenpiteistä ja toimille olisi omistajaohjauksen periaatteiden mukaan tullut saada valtion hyväksyntä. Toimitusjohtaja Jouko Karvinen on laiminlyönyt valtion informoinnin ajoissa. Informointi olisi ollut erittäin tärkeää siksi, että Stora Enson menettely on kilpailulain vastainen ja valtion omistajanohjauksen vastainen.

Osakeyhtiölain 6 luvun 20 §:n mukaan yhtiön hallitus voi erottaa toimitusjohtajan tehtävästään. Erottaminen tulee voimaan välittömästi, jollei hallitus päätä myöhemmästä ajankohdasta. Toimitusjohtaja Karvinen voidaan erottaa jos Suomen valtio sitä vaatii. Mielestäni Suomen valtion on nyt kutsuttava Stora Enson ylimääräinen yhtiökokous koolle ja päätettävä toimitusjohtaja Jouko Karvisen erottamisesta ja Kemijärven tehtaan sulkemisen perumisesta.

Pääministeri Matti Vanhasen ja ministeri Jyri Häkämiehen virheet

Kun pääministeri Matti Vanhanen ja ministeri Jyri Häkämies saivat tiedon Stora Enson lainvastaisista suunnitelmista niin heidän olisi tullut välittömästi puuttua asiaan valtion omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti. Heidän olisi tullut suurimpana osakkeenomistajana kieltää Stora Ensoa käynnistämästä lainvastaista tehtaan lopettamista. Viime kädessä heidän olisi tullut kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous.

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan valtiolla on mahdollisuus kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle, koska valtio omistaa enemmän kuin kymmenesosan yhtiön osakkeista. Pääministeri Matti Vanhanen ja ministeri Jyri Häkämies ovat vannoneet ministerivalan, jossa he ovat vannoneet noudattavansa Suomen lakia. Molemmat ovat toimineet vastoin lakia, kun eivät ole reagoineet valtion omistajaohjauspolitiikan mukaisesti Stora Enson lainvastaisiin toimiin.

Kuvat
Kemijärven vaakuna
Sarjakuvasankari Karvinen


palautteet


ei palautteita