Kuntaliitosselvitys käynnistyy Himangan kanssa

Erkki Aho   30 01 2008, 15:35

Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti 29.1.2008 yksimielisesti ottaa käsittelyyn kiireellisenä asiana valtuuston esityslistan ulkopuolisen asian eli kuntaliitosselvityksen käynnistämisen Himangan kanssa.

Kalajoen valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen siitä, että Himangan kanssa käynnistetään kuntaliitosselvitys. Selvitystyön konkreettisena tavoitteena on kuntien välinen yhdistymissopimus sekä hallinnon ja palvelujen yhteensovittaminen. Kuntien yhdistymisessä tavoitteena on turvata palvelut asiakaslähtöisesti alhaisella verotustasolla. Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva panostus elinkeinopalveluihin ylläpitää myönteistä talouskehitystä lukee kaupunginhallituksen esityksessä.

Valtustokäsittelyssä asiasta käytettiin vain viralliset ryhmäpuheenvuorot ja kaikki ryhmät kannattivat kuntaliitosselvityksen käynnistämistä. Samanaikaisesti Himangan kunnahallitus oli yksimielisesti hyväksynyt kuntaliitosselvityksen käynnistämisen.

Erikoista tässä mahdollisessa kuntaliitoksessa on se, että Himangan kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänin alueella ja Kalajoki Oulun läänin alueella. Tämä kuntaliitos olisi ensimmäinen lääninrajat ylittävä kuntaliitos. On todennäköistä, että lääninhallitukset loppuvat Suomesta vuoteen 2012 mennessä. Siksi eri lääninhallitusten alaisuuteen kuuluminen ei ole ongelma.

Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan Liiton jäsen ja on lisäksi ulkojäsenenä Keski-Pohjanmaan Liitossa. Himanka kuuluu Keski-Pohjanmaan Liittoon. Kalajoella on 9420 asukasta ja Himangalla 3052 asukasta. Molemmat kunnat ovat muuttovoittokuntia. Viime vuonna Kalajoen väkiluku kasvoi 142 hengellä ja Himangan kunnan väkiluku kasvoi 12 hengellä. Molempien kuntien talous on terveellä pohjalla. Meri ja 8-tie ovat molemmille kunnille yhdistävä tekijä.

Kuntaliitoskaavailut on otettu molemmissa kunnissa erittäin positiivisesti vastaan. Useat himankalaiset ottivat minuun puhelmitse yhteyttä ja olivat tyytyväisiä kehityksen suuntaan. Myös tiedotusvälineissä kaikki kannanoton ovat olleet myönteisiä kuntaliitokselle.

Kirjoitin päiväkirjaani 28.9.2007 jutun • Kuntaliitoksia edessä - tulossa Suur-Kalajoen kunta vai yhteistyöalue.
Katso:
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/472.htmKaavailemani kehityssuunta on nyt käynnistymässä.

Ympäristönsuojelumääräysten käsittely lähellä farssia

Kalajoen ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu ja käsittelty Kalajoen kaupunginorganisaatiossa noin kolmen vuoden ajan. Kalajoen kaupunginhallitus oli hyväksynyt ympäristölautakunnan esityksen ainoastaan yhdellä muutoksella. Kaupunginhallituksessa oli määräyksistä poistettu kohta 16.2, mikä käsitteli siirrettävän asfalttiaseman ja murskaamon toimintaa koskevia määräyksiä. Kohdassa 16.2 oli teksti: „Laitokset eivät saa olla toiminnassa yöaikaan klo 22.00 - 07.00, eikä sunnuntai- ja pyhäpäivisin.“ Kaupunginhallitus ei esittänyt kohdan postamiselle mitään perusteluja, eikä niitä kukaan ääneen lausunut. Joka tapauksessa Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Raili Myllylän miehen sisko on betoalanyrityksen johtajan vaimo.

Keskustan ryhmä ei ollut tyytynyt kaupunginhallituksen yksimieliseen esitykseen ympäristönsuojelumääräyksistä, vaan oli tehnyt lukuisia muutoksenesityksiä teksteihin. Keskustan ryhmällä ei kolmen vuoden aikana, kun ympäristönsuojelumääräyksiä valmisteltiin, tullut mieleen esittää muutosesityksiä valmisteluvaiheessa.

Tämän häirikkökäyttäytymisen ideoijana ja moottorina oli Keskustan ryhmässä entinen valtuuston puheenjohtaja Jouni Jyrinki, jonka esitykset oli naamioitu koko ryhmän esityksiksi. Jouni Jyringin häirikkökäyttäytyminen hallitsee Keskustan ryhmää ja sitä kautta koko valtuuston toimintaa.

Pahin moka ympäristönsuojelumääräyksiin Jouni Jyringin toimesta tuli kohtaan 4.1 tehty muutos. Keskustanryhmän esityksestä kaupunginhallituksen esitystä muutettiin niin, että paikallisissa olosuhteissa ranta-alueen määritystä muutettiin. Alkuperäisessä esityksessä oli teksti:
„Ranta-alue, jolla tarkoitetaan ensisijaisesti vesiensuojelun kannalta tärkeitä vesistöjen ranta-alueita on ranta-alueen leveys 100 metriä keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta.“ Nyt tämä raja muutettiin 20 metriksi.

Keskustan ryhmän nimissä ryhmän puheenjohtaja Aila Siirilä esitti Jouni Jyringin junaileman muutosesityksen jäteveden puhdistusvaatimuksiin. Niihin ryhmä esitti lisättäväksi sanat tarvittaessa ja erillisen selvityksen perusteella. Käytin asiasta puheenvuoron ja pyysin Aila Siirilää kertomaan ohjeet ympäristosihteerille, miten tämä soveltaa käytännössä sanoja tarvittaessa ja erillisen selivtyksen perusteella. Vastausta ei löytynyt. Asiasta äänestettiin. Äänestystulos oli 19-16 sen puolesta, ettei sanoja tarvittaessa ja erillisen selvityksen perusteella lisätä asianomaiseen kohtaan. Mikäli Jyringin (keskustan ryhmän) esitys olisi hyväksytty, niin se olisi ollut vastoin lakia oleva sanamuoto.

Keskustan ryhmän nimissä esitettiin edelleen muutoshäiriköintiä niin, että määräyksistä poistetaan kokonaan kohta 10.6. mikä kuuluu seuraavasti: „Pellon raivaamisesta tai perustamisesta pohjavesialueelle on aina etukäteen imoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.“ Asiasta äänestettiin ja keskustan ryhmän (Jyringin) esitys voitti äänin 23-12. Kohta poistettiin.

Keskustan ryhmä (Jouni Jyrinki) esitti, että vesikasvien niittoon lisätään sana laajamittainen kohtaan „koneellisesta vesikasvien niitosta tulee etukäteen ilmoittaa kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle“. Asiasta äänestettiin ja keskustan ( Jyringin) ehdotus hävisi äänin 18-17. Määräyksiin ei lisätty sanaa laajamittainen. Valtuuston enemmistölle oli selvää, että kun on kysymys koneellisesta vesikasvien niitosta, niin se on laajamittaista. Jos taas sana laajamittainen olisi lisätty määräyksiin, niin silloin olisi pitänyt määritellä, miten ympäristötarkastaja tulkitsee sanaa laajamittainen.

Jätehuoltoa ja puhtaanapitoa koskeviin määräyksiin keskustan ryhmä (Jouni Jyrinki) esitti ryhmän puheenjohtajan Aila Siirilän suulla seuraavan muutosesityksen: "Ulkokäymälän tyhjennysjätteet tulee kompostoida tai toimittaa tarvittavat luvat omaavalle vastaanottajalle" muutetaan muotoon "Ulkokäymälän tyhjennysjätteet tulee kompostoida tai kalkkistabiloituna toimittaa tarvittavat luvat omaavalle vastaanottajalle".Asiasta äänestettiin. Keskustan ryhmän (Jyringin) esitys voitti numeroin 20-14.

Muutosesitys oli niin sisältä, syvältä ja pimiästä kuin vain olla voi. Jos ulkokäymälän tyhjennysjätteet kalkkistabiloidaan, niin ei niitä silloin tarvitse kuljettaa mihinkään. Tämän muutosesityksen läpiviemisestä kaupunginhallituksen ja ympäristölautakunnan päätösten vastaisesti keskustan ja kokoomuksen ryhmälle sekä ennenkaikkea Jouni Jyringille on kajautettava kolminkertainen hurraa-huuto. Hurraa, hurraa, hurraa!

Valtuustoaloitteet

Valtuustonkokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta. Toisen jätti keskustan ryhmä ja toisen kokoomuksen valtuutettu. Molemmat aloitteet liittyivät hiihtomahdollisuuksien parantamiseen Kalajoella. Keskustan ryhmän aloite koski hiihtoputken rakentamista. Minä, Erkki Aho, olen tehnyt asiasta aloitteen jo vuonna 2006. Katso päiväkirjasta juttua
• Hiihtotunneli ja palloiluhalli Kalajoelle nettiosoittessa:
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/101.htm
Minun valtuustoaloitteni on saatettu vain tiedoksi valtuutetuille. Muihin toimenpiteisiin ei ryhdytty. Minun valtuustoaloitteeni eliminoimiseksi keskustan ryhmästä valtuutettu Juha Hannula teki valtuustoaloitteen Sun Areenasta. Katso päiväkirjastani kohtaa 4.6.2007 • Kuolleena syntynyt - Sun Areena.
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=323

Siihen aloitteeseen riitti kaupungin pussista rahaa ja myötätuntoa johtavalta virkamieheltä ja niin sanotuilta johtavilta poliittisilta päätäjiltä. Tulokset kuitenkin jäivät laihoiksi ja siksi keskustan ryhmän nimissä esitettiin nyt minun valtuustoaloitteeni uusitussa muodossa hiihtotunnelista. Pääasasiahan on se, että hiihtotunneliasia selvitetään perusteellisesti.

palautteet


ei palautteita