Vastaus EOK-aktivistille - vastauksia osa 8

Erkki Aho   30 01 2008, 14:51

Kiitän EOK-aktivistia allaolevista palautteista.

Olen esittänyt EOK: n toiminnanjohtajalle Jarmo Juntuselle asian ja todistusaineistot sähköisessä muodossa. Selostukset ja todistusaineistot asioista löytyvät myös päiväkirjastani. Ongelma ei ole tiedonsaannissa, eikä todistusaineistojen luotettavuudessa, vaan toiminnanjohtaja Jarmo Juntusen ylimielisessä toiminnassa. Toivottavasti tämä tuli nyt riittävän selvästi sanotuksi.

EOK-aktivistin esittämät EOK:n toimintaperiaatteet täyttyvät asiassani varmasti sekä kohdan 1 että kohdan 2 osalta. Minun ei tarvitse liittokokoukselle esittää mitään muutoksia EOK:n toimintaperiaatteisiin kohtaan 1 ja 2. Kehotan EOK:n jäsenä EOK:ta noudattamaan tekemiään päätöksiä.

Minä en tunne käsitettä perussuomalainen oikeuspopulismi. Varmasti EOK-aktivisti voi esittää minulle tarkemmin käsitteen sisällön, koska kirjoituksen perusteella hän sen tuntee.

kohdassa:
Variksen vala - Eurooppalaisen Oikeusturvan keskusliitto
Erkki Aho 07 06 2007, 22:08
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=332

EOK-aktivisti kirjoitti 30 01 2008, 0:16
EOK:n liittokokouksen päättämässä toimintapolitiikassa on määritelty, miten EOK reagoi seurannassa ja valvonnassa:
"Liittohallituksella on oikeus tehdä liiton nimissä kanteluja tai vastaavia toimia yksittäisessä
seurannan ja valvonnan alaisessa jäsenen asiassa vain seuraavalla edellytyksellä:
Jäsen perustellusti ja asiantuntevasti itse hankkimansa asiantuntevan selvityksen myötä esittää oikeusloukkauksen tapahtuneen asian selvästi virheellisen tai puutteellisen käsittelyn myötä. EOK kunnioittaa tiukasti totuutta ja lakia. Liittotasolla on oikeus käsitellä vain sellaisia väitteitä oikeusloukkauksista jäsenten seurannan ja valvonnan alaisissa asioissa, joissa
1. Asiantuntevasti esitetetään selkeä ja yksiselitteinen tapaukseen soveltuva lainkohta tai
muu viranomaista ehdottomasti sitova oikeuslähde, jota väitetään jäsenen asian käsittelyssä loukatun.
2. Jokaiselle tapahtuneeksi väitetylle asialle (fakta, tosiasia) esitetään yksiselitteistä ja selkeää näyttöä asiakirjojen tai kuva- ja äänitallenteiden välityksellä. Jotta EOK voisi seurannassa ja valvonnassa tehdä luotettavia havaintoja ja päätelmiä, se edellyttää, että sille esitetään uskottavasti, osaavasti ja asiantuntevasti väitteitä ja raportointia. Tässä suhteessa EOK luottaa ensisijaisesti omiin asiantuntijakumppaneihinsa."

Myös Ahon tapaukseen varmasti EOK:ssa reagoidaan, jos nämä jäsenistön demokraattisesti päättämät ehdot täyttyvät. Aho ei ole edes väittänyt, että hän olisi itse hankkinut EOK:lle asiantuntijan lausunnon väittämistään oikeusloukkauksista, joiden perusteella voisi seurannassa ja valvonnassa uskottavasti havaita oikeusloukkauksen tapahtuneen. Perussuomalainen oikeuspopulismi ei EOK:n reagointikynnykseksi riitä, ja hyvä niin.
Seuraava liittokokous voi tietenkin päättää toisenlaisen toimintapolitiikan. Aho tullee liittokokoukseen esittämään oman vaihtoehtonsa, jos on EOK:n jäsen.
EOK-aktivisti

kohdassa:
Vastauksia palautteisiin osa 7
Erkki Aho 26 01 2008, 10:10
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=607
EOK-aktivisti kirjoitti 30 01 2008, 0:34
EOK:n liittokokouksen päättämässä toimintapolitiikassa on määritelty, miten EOK reagoi seurannassa ja valvonnassa. Myös Ahon tapaukseen varmasti EOK:ssa reagoidaan, jos nämä jäsenistön demokraattisesti päättämät ehdot täyttyvät. Aho ei ole edes väittänyt, että hän olisi itse hankkinut EOK:lle asiantuntijan lausunnon väittämistään oikeusloukkauksista. Vain asiantuntijan lausunnon perusteella voisi seurannassa ja valvonnassa uskottavasti havaita oikeusloukkauksen tapahtuneen. Perussuomalainen oikeuspopulismi ei EOK:n reagointikynnykseksi riitä, ja hyvä niin. Ilmaisen alkuneuvottelun ja kustannusarvion asiantuntijalta saa EOK:sta jäsenetuna lomakkeella netistä tilaamalla, mutta sitten pitää löytyä rahoitus siltä, joka haluaa asiaansa eteenpäin viedä. Tämäkin on ihan selvästi toimintapolitiikassa jäsenistön yhteisesti päättämä. Kukaan ei osannut liittokokouksessa kertoa, mistä voisi rahoittaa pidemmälle menevän ilmaisen osuuden asiantuntijatyössä. Seuraava liittokokous voi tietenkin päättää toisenlaisen toimintapolitiikan. Aho tullee liittokokoukseen esittämään oman vaihtoehtonsa, jos on EOK:n jäsen. Kaikenlaista voi tietenkin vaatia tuulihattupopulismilla vaatia, mutta sitten pitää kyllä kertoa mistä resurssit.
EOK-aktivisti
________________________________________________________

EOKlainen kirjoitti 31 01 2008, 9:09 allaolevassa palautteessa:
Kuka siis on se asiantuntija, jonka lausunnon Aho on hankkinut EOK:lle? Sitähän tässä vaaditaan jatkotoimien edellytyksenä. Onko Aho itse edes tavallinen juristi? Aho vetoaa siis omiin väitteisiinsä omassa asiassa? Yleensä ihminen on jäävi omassa asiassaan. Sen tähden meillä on esteellisyyssäännöt. EOKlainen

Vastaus EOKlaiselle 31 01 2008, 18:09:

Olen lähettänyt asiaani koskevan aineiston EOK:lle toiminnanjohtaja Jarmo Juntuselle. Siihen ei pyydetty mitään asiantuntijalausuntoa mukaan, koska rikokset ovat niin kiistattomat ja todistusaineisto vedenpitävä. EOK ilmoitti, että se hoitaa asian valvonnan Rovaniemen hovioikeudessa ja Kalajoen kaupungin päättävissä elimissä. EOK lähetti niin Rovaniemen hovioikeudelle kuin Kalajoen kaupungillekin kirjallisen ilmoituksen siitä, että se valvoo sen, että Erkki Ahon asiassa noudatetaan lakia. Minä maksoin näistä ilmoituksista vaaditun summan riihikuivaa rahaa EOK:n tilille. Kaiken kukkuraksi hankkien jopa muutaman jäsenenkin EOK:lle. Sen jälkeen EOK ei tehnyt asiani hyväksi yhtään mitään.

Rikoslain 36 luvun 1 §:n mukaan joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämättä tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

En ole tavallinen juristi. Olen opiskellut juridikkaa kirjoista käytännön tapausten ratkaisemiseksi. Olen niin sanottu itseoppinut maallikkojuristi, joka ei ole suorittanut virallista lainopillista tutkintoa.

Kun EOK on ottanut itse asian hoitaakseen, niin silloin ei ole kysymys esteellisyydestä.

_______________________________________________________

Tässä päiväkirjan kohdassa:
Petter Kavonius kirjoitti 31 01 2008, 20:36
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka piti viime vuonna tuomarien laillisuusvalvontaa käsitelleen esitelmän, jossa esimerkiksi otetuista neljästä asiasta EOK oli jotenkin mukana kolmessa. Tämä osaltaan kertoo EOK:n kanteluiden arvostetusta laadusta. Yhdessä näistä Jonkan esille nostamasta kolmesta EOK-liitännäisestä asiasta tuli purkuhakemus ja sen mukainen purku hakijoiden eduksi. Yhdessä tuomari sai vakavat moitteet. Yhden tapauksen virkarikossyyte virkatuomarille virka-aseman väärinkäytöstä tavallisten ihmisten oikeuksien loukkaamisesta lienee ainut lajissaan vuosikymmeniin? Myös Ahon seurannan ja valvonnan alaisista asioista EOK tekee kantelun aivan samoilla ehdoilla kuin muidenkin jäsenten osalta. Edellytys on kantelun pohjaksi kelpaava asiantuntijan lausunto oikeusloukkauksista. EOK välittää asiantuntijapalveluja, joita voi tilata yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Lomakkeen perille tulon häiriöiden varalta voi tarkastaa toiminnanjohtajalta. Jäsenetu EOK:n välittämiltä asiantuntijoilta on ilmainen alkuneuvottelu asian yleisen luonteen profiloimiseksi ja kustannusarvio mahdollisista jatkotoimista. Asian yleinen luonne selvitetään yleensä puhelinkeskustelulla. Sen suuruus on yleensä noin tunti (arvo 200 euroa, joka vastaa jo 10:tä henkilöjäsenmaksua ja 6:tta SSV:maksua). Tämän jäsenetuna ilmaisen osan jälkeisistä asiantuntijapalveluiden käytöstä rahoituksen osalta jäsen vastaa itse omalla oikeusturvavakuutuksellaan, maksamalla itse tms.
Petter Kavonius, EOK:n liittohallituksen pj.

Vastaus oikeustieteen tohtori Petter Kavoniukselle
01 02 2008 05:13

EOK tekee kokoonaisuutena ottaen hyvää työtä tai ainakin pyrkii niin tekemään. EOK:n arvostus perustuu hyvin suurelta osalta oikeustieteen tohtori Petter Kavoniuksen toimintaan, tietoon ja arvovaltaan. Minä olen maksanut EOK:n jäsenmaksun juuri sen takia, että katson EOK:n pääsääntöisesti toimivan asettamiensa päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti.

Oma asiani on tällä hetkellä Korkeimman oikeuden ratkaistavana tuomionpurkuhakemuksena. Tämä myös siksi, että en ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, koska todistajiani ei ole kuultu oikeudessa, eikä kirjallisia todistusaineistoja ole otettu oikeuskäsittelyssä huomioon. Keskeisin asia on syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys.

Allaolevassa listassa ovat ne otsikot nettipäiväkirjassani, mitkä käsittelevät asioita, jotka EOK otti valvottavakseen.

• Rovaniemen hovioikeuden päätös - asiakokonaisuus
• Rovaniemen hovioikeuden päätös - tunnekuohuja
• Rovaniemen hovioikeus päättää
• Mikä on esittämäni valheellinen tieto?
• Mikä on se rikos, josta minut on tuomittu?
• Rovaniemen hovioikeuden päätös – sivu sivulta
• Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 1
• Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 2
• Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 3
• Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 4
• Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 5
• Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 6
• Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 7
• Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 8
• Rovaniemen hovioikeuden päätös - sivu 9 allekirjoitukset
• Rovaniemen hovioikeuden päätös - tuomiolauselma
• Rovaniemen hovioikeus
• Korkeimmassa oikeudessa juridinen ongelma
• Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella 19.

Allaolevassa listassa ovat ne otsikot nettipäiväkirjassani, joissa esitään oman asiani selostukset ja todistusaineistot. Asiakokonaisuustta on lähdettävä purkamaan alhaalta ylöspäin kohdasta
Konkurssisäännön vastainen kauppa ja törkeä petos.
Viimeinen kohta on
Otteita todistusaineistosta 1901.
Näiden selostuksien ja todistusaineistojen pohjalta myös oikeustieteen tohtori Petter Kavonius pystyy ilman ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoakin tekemään tarvittavat toimenpiteet asian hoitamiseksi EOK:ssa.

• Otteita todistusaineistosta 1901
• Häikäilemätöntä rikosten peittelyä 18.
• Otteita todistusaineistosta 1801
• Otteita todistusaineistosta 1802
• Otteita todistusaineistosta 1803
• Otteita todistusaineista 1804
• Otteita todistusaineistosta 1805
• Otteita todistusaineistosta 1806
• Sulo Heiskarin esteellisyys 17,
• Otteita todistusaineistosta 1701
• Ahojahdin törkeys huipussaan 16.
• Otteita todistusaineistosta 1601
• Otteita todistusaineistosta 1602
• Ahojahtia edelleen - omaisuuden myyminen 15.
• Otteita todistusaineistosta 1501
• Ahojahti jatkuu 14.
• Otteita todistusaineistosta 1401
• Otteita todistusaineistosta 1402
• Otteita todistusaineistosta 1403
• Otteita todistusaineistosta 1404
• Ahojahtia 13.
• Otteita todistusaineistosta 1301
• Otteita todistusaineistosta 1302
• Ahojahtia edelleen 15.
• Konkurssipesänhoitajan rikollinen toiminta 12.
• Otteita todistusaineistosta 1201
• Otteita todistusaineistosta 1202
• Otteita todistusaineistosta 1203
• Rahanpesua 11.
• Otteita todistusaineistosta 1101
• Otteita todistusaineistosta 1102
• Otteita todistusaineistosta 1103
• Otteita todistusaineistosta 1104
• Konkurssiin väärillä tiedoilla 10.
• Otteita todistusaineistosta 1001
• Otteita todistusaineistosta 1002
• Otteita todistusaineistosta 1003
• Otteita todistusaineistosta 1004
• Kauppojen purkaminen 9.
• Otteita todistusaineistosta 901
• Otteita todistusaineistosta 902
• Otteita todistusaineistosta 903
• Otteita todistusaineistosta 904
• Kera Oy levitti perättömiä tietoja 8.
• Otteita todistusaineistosta 801
• Otteita todistusaineistosta 802
• Otteita todistusaineistosta 803
• Otteita todistusaineistosta 804
• Otteita todistusaineistosta 805
• Oikeudenkäynti tietämättämme 7.
• Otteita todistusaineistosta 701
• Otteita todistusaineistosta 702
• Alavieskan kunnan petollinen toiminta
• 6. Otteita todistusaineistosta 601
• Otteita todistusaineistosta 601
• Otteita todistusaineistosta 602
• Otteita todistusaineistosta 603
• Otteita todistusaineistosta 604
• Valtion rikollinen toiminta 5.
• Otteita todistusaineistosta 501
• Otteita todistusaineistosta 502
• Otteita todistusaineistosta 503
• Otteita todistusaineistosta 504
• Rekisterimerkintärikos väärennetyillä pöytäkirjoilla
• Lainvastainen kaupanvahvistus
• Törkeä petos kaupanteossa
• Konkurssisäännön vastainen toiminta ja törkeä petos
_______________________________________________________

Kohdassa:
Variksen vala - Eurooppalaisen Oikeusturvan keskusliitto
Erkki Aho 07 06 2007, 22:08
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=332
Varatuomari kirjoitti 31 01 2008, 23:42
Tuossahan EOK:n ilmoituksessa asetetaan toimintakynnykseksi: ”Mikäli EOK katsoo, että asiassa loukataan Erkki Ahon oikeuksia..” Oikeusvaltioissa tuomioistuimet ja ylimmät laillisuusvalvojat päättävät, onko jonkun oikeuksia loukattu. Erkki Aho tai EOK voivat oikeutetusti katsoa oikeusloukkauksen tapahtuneen vasta, jos tähän tarkoitukseen säädetyt viranomaiset ovat niin päättäneet. EOK siis voi ryhtyä tuossa ilmoituksessaan esitettyihin toimiin Rovaniemen hovioikeuden jäseniä vastaan, jos ensin Korkein oikeus toteaa jonkinlaisen oikeusloukkauksen tapahtuneen Rovaniemen hovioikeudessa, tai ainakin EIT tai ylin laillisuusvalvoja. Sen jälkeen EOK voi tukea noiden hovioikeuden tuomarien saattamista vahingonkorvaus- tai rikosvastuuseen tuossa Ahon kopioimassa ilmoituksessa kerrotulla tavalla, mutta ei sitä ennen. Jos olen oikein Ahon kirjoitukset ymmärtänyt, yksikään tuomioistuin tai laillisuusvalvoja ei ole tehnyt päätöstä, jossa olisi päätetty, että Erkki Ahon oikeuksia olisi loukattu. Eikö Aho juuri valittele, että missään ei ole sellaista oikeusloukkausta todettu, vaikka hänen omasta mielestään olisi pitänyt? Jos EOK olisi ilman tällaista asianmukaista viranomaispäätöstä toiminut, juuri se olisi ollut ”variksen vala”. Varatuomari

Vastaus Varatuomarille 01 02 2008 11:21

Poikkeuksellisena toimenpiteenä selvitin palautteiden lähettäjien ip-osoitteita tämän asian käsittelyssä, koska epäilin näiden palautteiden lähettämistä suunnitelluksi operaatioksi EOK:n maineen pelastamiseksi.

Epäilyni olivat aiheellisia, sillä oikeustieteen tohtori Petter Kavoniuksen rehellisesti omalla nimellä lähettämästä palautteesta poiketen joillakin muilla erilaisilla nimimerkeillä on sellainen ominaisuus, että ne on lähetetty samasta osoitteesta! Siis palautteiden takana on todennäköisesti myös yksi ja sama henkilö harhauttamisesta huolimatta. Jätän toistaikseksi tarkemman nimittämisen tekemättä.

EOK on ottanut tehtäväkseen valvoa asiani lainmukaisen käsittelyn sekä Rovaniemen hovioikeudessa että Kalajoen kaupungin päättävissä elimissä. Molemmat tehtävät se on jättänyt hoitamatta. Tämä on valitettava tosiasia. EOK on lähettänyt ainoastaan kirjeen molempiin paikkoihin ja rahastanut asiakkaan. EOK on ottanut asiani hoidettavakseen ilman viranomaispäätöstä. Siitä ovat EOK:n toiminnanjohtajan Jarmo Juntusen allekirjoittamat kirjeet olemassa. Myös maksukuitit luvatusta palvelusta ovat olemassa. Minun esittämässäni ei ole mitään epäselvää.

Tällainen nimimerkki „Varatuomari“n pelleily vie EOK:lta sen viimeisimmänkin arvostuksen.

Rehellisyys maan perii.
_______________________________________________________

Tässä päiväkirjan kohdassa:
Juristi kirjoitti 02 02 2008, 0:40
Kavonius on vain yksi EOK:n piirissä toimivista juristeista. Tuskin on edes nuorena paras. Mielestäni hänen olisi pitänyt kirjoittaa suoraan, että Ahon tapauksessa ei ole toistaiseksi havaittavissa uskottavasti mitään sellaista oikeusloukkausta, joka mahdollistaisi tai oikeuttaisi mihinkään toimiin EOK:n suunnalta. Toistaiseksi ei ole muuta kuin Ahon omat väitteet ja tulkinnat, ja hänen valitsemansa asiakirjat. Siis väitteitä itse omassa asiassaan. Vai onko muuta? Miksi ihmeessä tuollaiseen pitäisi reagoida? Jos EOK tuollaiseen reagoisi, se silloin se toimisi vastoin Ahon siteeraamassa seuranta- ja valvontailmoituksessa sanottua. Yhdessä ip-osoitteessa on muuten tutkitusti keskimäärin noin neljä käyttäjää. Kirjastoissa, erilaisissa toimistoissa, yliopistoilla yms. yhden ip:n käyttäjiä voi olla kymmeniä, jopa satoja.
Juristi

Edelleen hiukan myöhemmin:
Juristi kirjoitti 02 02 2008, 1:14
En ole muuten nähnyt missään dokumenttia, jossa lukee, että EOK tekee jotakin ilman havaittavaa oikeusloukkausta. Ahon lainaamassa dokumentissa on kirjoitettu, että seurataan ja valvotaan, ja mikäli EOK katsoo, että asiassa loukataan Erkki Ahon oikeuksia, vasta sitten seuraa tiettyjä aktiivisia toimia. Jos oikeuksia ei ole loukattu, ei siis pidä mitään toimia seurata. Jos olen oikein ymmärtänyt nämä Ahon kirjoitukset täällä, poliisi, syyttäjä, käräjäoikeus, hallinto-oikeus, hovioikeus ja Korkein oikeus ovat tulleet siihen tulokseen, että Ahon oikeuksia EI ole loukattu. Onko näin? Jos näin on, miksi EOK:n pitäisi katsoa toimia niin, että tässä mukamas vastoin kaikkia viranomaisratkaisuja olisi oikeusloukkaus?
Juristi taas

Vastaus Juristille  02 02 2008  14:08

Yksi ja sama henkilö kirjoittaa noin kolmella eri nimimerkillä tässä EOK:n toimintaa käsittelevässä keskustelussa! Sisäpiirille ei liene epäselvää, kuka tämä henkilö on. Myönnän, että olen tullut höynäytetyksi EOK:n taholta. Asiakirjat ja todistajat asiassani todistavat ja varmistavat sen, että olen oikeassa.

Nämä asiakirjat ja todistajalausunnot ovat esitetty pääosin myös tässä nettipäiväkirjassani, kaikki on vapaasti luettavissa. Lukekaa hyvät lukijat, olkaa ystävällisiä ja tehkää omat johtopäätöksenne. Nimimerkki "Juristi" ja vastaavat eivät näytä esityksissään mitään konkreettista, esittävät vain tuulesta temmattuja yleisiä hypoteeseja, lähinnä toisijaisiksi käsitettäviä monesti perättömiä selittelyjä. Kiertely-yrityksiä. Todistusaineistojani on lupa yrittää kumota,  jos siihen on tarvetta. En kuitenkaan kaipaa asiaani enää EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntusen kommentteja, en nimellä enkä nimimerkillä. Minulle riittää se, että olen jo kerran pettynyt EOK:n toiminnanjohtajan toimintaan.

________________________________________________________

Tässä päiväkirjan kohdassa:
Petter Kavonius kirjoitti 02 02 2008, 14:18
Ahon, minun tai EOK:n hyvinkään perusteltu väite oikeusloukkauksesta ei juridisesti tarkoita, että asiassa olisi nähtävissä oikeusloukkaus. Ahon lähettämään aineistoon EOK:ssa on myös tutustuttu työmäärällä, jonka arvo ylittää vähintään sata kertaa Ahon EOK:lle maksamat muutaman kympin maksut. Jos tuon aineiston perusteella tekee vallitsevassa virallisessa tulkintakulttuurissa kantelun, tulos oman arvioni mukaan on 99,999 %:n varmuudella: Ei oikeusloukkausta, Ahon asioita on käsitelty harkinta- ja tulkintavallan puitteissa lainmukaisesti. Kantelu yms. virallistoimi on siis tässä yhtä turha, kuin lääkehoito tautiin, johon ei ole olemassa lääkettä. Jos sanoisin muuta, valehtelisin itselleni ja muille. Olisin tässä silti niin kovin mielelläni väärässä: Jos siis Aho toimittaa oikeudellisen asiantuntijalausunnon, joka antaa selvästi paremman ennusteen kuin minulla on, puollan ilomielin toimia sen mukaisesti.

Oikeuspoliittisesti tulkintakulttuuri voi olla silti oikeutetusti arvostelun alainen. Myös sen muuttamiseksi Ahon ja monien muiden eteen on tehty EOK:ssa työtä, joka ylittää tuhansia kertoja muutaman kympin jäsen- ja palvelumaksut. Ilman tulkintakulttuurin muutosta voimme kyllä yhteen ääneen huutaa oikeusloukkausta, ja perustella kantaamme hyvin ja perusteellisesti tuhansilla ja taas tuhansilla sivuilla, kuten moni on ilman kaivattua tulosta tehnytkin. Jotta tilanne muuttuu, on tulkintakulttuurin muututtava. Siinä onkin iso urakka, joka voi viedä vuosikymmeniä. Se hanke voi myös epäonnistua ja tuhoutua, kun yhteisten ongelmien asemesta korostetaan vain omaa asiaa. Siitä toinen viesti.

edelleen:
Petter Kavonius kirjoitti 02 02 2008, 15:03
(jatkoa) Ahon asioissa ei siis ole arvioni mukaan oikeusloukkausta vallitsevan juridisen laintulkintakulttuurin kannalta, jota kulttuuria Aho itse arvostelee näillä sivuilla. Tätä kulttuuria kaikki tuomioistuimet ja laillisuusvalvojat nykyään noudattavat. Oikeuspoliittisesti tulkintakulttuuri voi kuitenkin oikeutetusti olla arvostelun alainen, jos sen mukaisesti ei tulkita jotakin oikeusloukkauksiksi.

Ahon nettisivut ovat ansiokkaita, koska ne tuovat esille tämän kulttuurin kannalta arvostelua ansaitsevia seikkoja. Kymmenet EOKn aktivistit tekevät vapaaehtoista työtä sen eteen, että nämä Ahonkin tapauksissaan esille nostamat tulkintakulttuurin ongelmat saadaan korjattua. Ahonkin maksamilla muutaman kympin henkilöjäsen- ja palvelumaksuilla katetaan välittömät kulut, jotta vapaaehtoista työtä tekevien ei tarvitsisi ilmaisen työpanoksen lisäksi vielä kaikkia kustannuksiakin korvata toisten hyväksi tehtävässä työssä.

Ahonkin oikeusloukkauksiksi kokemien tulkintakulttuurin epäkohtien muuttamiseksi on tehty vähintään miljoonan euron edestä vapaaehtoista työtä EOK:n piirissä. Se on tietenkin pientä vastapuolen resurssit huomioiden, joten työ on vasta alussa. Tämä työ tapahtuu viemällä Ahon ja tuhansien muiden kokemien epäkohtien ja korjausehdotusten YHTEISIÄ piirteitä esille toimittajille, kansanedustajille, ministereille yms. vaikuttajille.

Vain kollektiivinen ääni voi todella vaikuttaa. Nämä yhteiset piirteet kootaan juuri seurantaan ja valvontaan otetuista tapauksista. Tämä työ etenee osittain hitaasti senkin tähden, että hyökkäyksen ja kiittämättömyyden kokeminen tätä vapaaehtoistyötä kohtaan (myös Ahon kirjoitukset) saavat monet lopettamaan tämän työn ja kokemaan subjektiivisesti jotakin sentapaista tunneilmastoa, jota kuvaa: ”Vesikauhuinen koira puree auttavaa kättäkin” yms.

Itse ja mitä ilmeisemmin toiminnanjohtaja Juntunen ja kymmenet muut toki jatkamme työtä sen eteen, että tulkintakulttuuri muuttuisi sellaiseksi, että Erkki Ahon ja tuhansien muiden asioissa olisi mahdollista havaita ja todeta ylimpien laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten ratkaisuissa oikeusloukkauksia.

Petter Kavonius

Vastaus oikeustieteen tohtori Petter Kavoniukselle 03 02 2008 06:53

On hyvä, että oikeustieteen tohtori Petter Kavonius itse antaa pyytämättä lausunnon. Mikäli lausuntoa olisi pyydetty, niin tämä minun oikeustajuni mukaan väärä lausunto olisi maksanut maltaita. Tällä lailla paljastuu koko EOK:n toiminnan ydin. Toivon ja oletan aidosti, että palautteen antaja on Petter Kavonius, eikä kukaan toinen hänen nimeään käyttävä. Kirjoituksessaan Kavonius käsittelee totuutta varomattomasti. Huomaan, että hän ei ole perehtynyt asiaani juuri lainkaan tai sitten minun on syytä epäillä hänen valehtelevan.

Asiani ydin on se, että Alavieskan Puurakenne Oy:n väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät 11.5.1995 päivätyillä kauppakirjoilla toisen omaisuutta omana sellaisena ilman valtakirjoja. He salasivat kaupanteon yhteydessä 47 mljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Lisäksi kaupanvahvistajaksi merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari ei ollut paikalla, kun kauppasopimukset allekirjoitettiin Oulussa Hannu Maskosen toimistossa. Paikalla ei ollut myöskään kaupanvahvistajan kutsumaksi merkittyä todistajaa Arto Ranta-Ylitaloa. Kaikesta tästä on pitävä todistusaineisto. Oikeustieteen tohtori Petter Kavonius väittää, että ei ole tapahtunut oikeudenloukkausta.

Otetaan toinen esimerkki. Asianomaiset Heino Virta ja Erkki Aho eivät saaneet Ylivieskan käräjäoikeuteen haastetta lainkaan ja heitä oikeudessa edusti ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja asianomaisten tietämättä asianajaja Jouni Vihervalli. Ylivieskan käräjäoikeus tietoisena siitä, että haasteita ei ole toimitettu tiedoksi, eikä asianajaja Jouni Vihervallilla ole valtakirjoja ja toimeksiantoja hoitaa asiaa, teki päätöksen asiassa. Haasteiden tomittaminen olisi kuulunut syyttäjä Sulo Heiskarille, joka aikanaan toimi kaupanvahvistajan Alavieskan Puurakenne Oy:n väliaikaisten pesänhoitajien kiinteistökaupassa. Kaikesta tästä on olemassa pitävät kirjalliset näytöt ja kuin myös suulliset todistusjalausunnot ovat käytettävissä. Oikeustieteen tohtori Petter Kavonius väittää, ettei ole tapahtunut oikeudenloukkausta.

Otetaan vielä kolmas esimerkki. Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja lausuman, että kanne on oikea. KRP:lle antamassaan lausunnossa varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut asiassa toimeksiantoa, eikä valtakirjaa. Tosiasiassa kanne oli väärä, koska kaupat oli todistettavasti ja peruuttamattomasti purettu ja näin ollen takaukset olivat rauenneet. Muutoinkin kanne oli väärillä tiedoilla tehty. Kun kysymys on varatuomarista, eikä asianajajasta, niin Ylivieskan käräjäoikeuden olisi pitänyt tarkistaa, onko varatuomari Paavo M. Petäjällä valtakirjaa ja toimeksiantoa käsiteltävässä asiassa. Myös tästä;;;;;;;;;;; kaikesta on kirjallinen todistusaineisto olemassa ja myös todistajat pystyvät todistamaan asian.

En ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, koska nimeämäni todistajat on jätetty kutsumatta oikeudenistuntoon ja kirjallista todistusaineistoa ei ole otettu oikeuskäsittelyssä huomioon. Oikeustieteen tohtori Petter Kavonius väittää, ettei ole tapahtunut oikeudenloukkausta.

Hyvät lukijat, tehkää omat johtopäätöksenne niin oikeustieteen tohtori Petter Kavoniuksen kirjoituksista kuin EOK:stakin.
_________________________________________________________

Siivoja kirjoitti 3.2.2008
Hyvät herrat
Pidetäänpä silti edes pienikään kunnollinen järjestys yllä.
Keskustelu EOK:sta tapahtuu Erkki Ahon blogissa vain tällä kohdalla.
Petter Kavoniuksen ja nimimerkki "Sivusta seurannut" antamat palautteet ovat alla toistettuna ja siirrettynä tähän asianomaiseen keskustelukohtaan.
_________________________________________________________

Petter Kavonius kirjoitti 03 02 2008, 18:57
Oma kantani on edelleen se, että Ahon tapauksissa ei ole tuomioistuimissa ja ylimmissä laillisuusvalvojissa nykyisin vallitsevan tulkintakäytännön ja -kulttuurin mukaisesti Ahoon kohdistuvia oikeusloukkauksia ainakaan toistaiseksi luotettavasti havaittavissa. Jotakin Ahon käsitysten ja vallitsevan laintulkinnan eroista kertonevat Ahon vääriksi näillä sivuilla listaamat kymmenet laintulkintaratkaisut tuomioistuimissa muissa viranomaisissa? En väitä olevani aina oikeassa oleva yli-ihminen.

Jos saan yhdenkin juristin kantelun perustaksi laatiman lausunnon siitä, että olen tässä väärässä, tarkistan mielelläni kantaani. EOK voi joka tapauksessa tehdä ainakin omasta puolestani sellaisen pohjalta kantelun. Katsotaan sitten lopputulos. Tuleeko itseni ennakoima uusi ”väärä” päätös Ahon listaamien kymmenien muiden joukkoon? Vai todetaanko Ahon väittämiä oikeusloukkauksia, mikä minullekin olisi myönteinen yllätys, jonka todennäköisyyden nyt arvioin luokkaan 0,001 %.

Petter Kavonius

Sivusta seurannut kirjoitti 03 02 2008, 18:57
EOK näyttää olevan arvovaltaisella listalla muiden Ahon haukkumien instituutioiden kanssa. Listallahan on mm. poliisi, syyttäjät, tuomioistuimet, hallitus, ylimmät lainvalvojat yms.

Vastaus palautteisiin Kavonius ja Sivusta seurannut 04 02 2008 11:10

Olen saanut kaksi palautetta samanaikaisesti, toinen Petter Kavoniukselta ja toinen nimimerkiltä Sivusta seurannut. Tämä ei ole sattumaa, vaan tarkoituksellista toimintaa.

Minä en aio pyytää Petter Kavoniusta tekemään kantelua asiassani. Olen varma, että oikeustieteen tohtori Petter Kavonius osaa tehdä kantelun. Hän voisi tehdä niin huonon kantelun, että laillisuusvalvoja tekisi varmasti ei-anna-aihetta-päätöksen. Näin hän voisi todistaa olleensa oikeassa, kun väittää, ettei Ahon asiassa ole oikeudenloukkausta.

Minulla ei ole tapana kierrellä asioita. Menen suoraan kiinteistökauppaan, jossa oikeustieteen tohtori Petter Kavonius väittää, ettei ole tapahtunut oikeudenloukkausta.

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aihetuvien kustannusten maksamiseksi.

Alavieskan Puurakenne Oy:n väliaikaisilla pesänhoitajilla Antti Latolalla ja Hannu Maskosella ei siis ollut oikeutta lain mukaan myydä kiinteää omaisuutta.
Katso konkurssiasiamiehen lausunto: "Hyvä pesänhoitotapa konkurssipesän realisoinnissa"
http://www.konkurssiasiamies.fi/2265.htm

Rikoslaki 19.12.1889/39 36 luku 2 § (24.8.1990/769). Törkeä petos.
Jos petoksessa 1) tavoitellaan huomattavaa hyötyä, 2) aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa 3) rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai) rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä petoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Koska väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät lainvastaisesti toisen kiinteää omaisuutta ilman valtakirjaa ja vielä konkurssisäännön vastaisesti salaten 47 miljoonan pantatut kiinnitykset, niin rikos on kiistattomasti tapahtunut. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on pätemätön. Teko täyttää kiistatta törkeän petoksen tunnusmerkistön.

Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät myös keskeneräisen tilauskannan, jonka arvo oli todellisuudessa 15 miljoonaa markkaa pienempi kuin kaupantekohetkellä ilmoitettiin. Latolan ja Maskosen toiminta on ollut myös kauppakaaren vastaista.

Kauppakaari 31.12.1734/3 9 §
Jos tavara väärennetään, käyköön sen rikoksen niinkuin muunkin varkauden. Jos käsityöläinen sen tekee, menettäköön myös ammattioikeutensa. Jos joku myypi tavaran, jonka tietää väärennetyksi tahi vilpinalaiseksi, niinkuin huonon hyvästä, sekoitetun puhtaasta, olkoon sama laki. Väärästä mitasta ja painosta säädetään 8 luvussa ja väärän rahan tekemisestä Rikoskaaressa.

Kaupanvahvistaja ja tuleva syyttäjä Sulo Heiskari ei ole ollut paikalla asianajaja Hannu Maskosen toimistossa Oulussa 11.5.1995, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Asiasta on toisen kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran kirjallinen todistus, jossa hän todistaa, ettei ole koskaan tavannut kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Hän voi todistaa asian myös suullisesti.

Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa KRP:n kuulusteluissa, että hän ei ollut paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Hän ei siis ole ollut Oulussa Hannu Maskosen toimistossa, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Asian voi todistaa myös Maskosen toimistossa työskennellyt naishenkilö Minna Hanhisuvanto. Kaupanvahvistaja-asetus edellyttää, että kaupanvahvsitaja ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ovat paikalla, kun kaupat vahvistetaan. Näin ei ole ollut. Siksi kauppa on mitätön.

Kaupanvahvistaja-asetus 28.12.1979/1080 3 § (17.1.1992/25)
Luovutuskirjan oikeaksi todistaminen. Kaupanvahvistaja todistaa oikeaksi maakaaren 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun luovutuskirjan merkitsemällä todistuksen luovutuskirjaan. Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittaneiden henkilöiden nimet sekä heidän henkilöllisyytensä toteaminen. Todistuksessa on mainittava, ovatko allekirjoittajat olleet yhtaikaa saapuvilla, sekä että he ovat myöntäneet luovutuskirjan oikeaksi ja sen omakätisesti allekirjoittaneet. Siinä on lisäksi mainittava luovutuskirjan oikeaksitodistamispaikka ja -aika. Kaupanvahvistajan, jonka on mainittava virka-asemansa tai tuomioistuimen hänelle antama määräys toimialueineen, sekä hänen kutsumansa esteettömän todistajan on allekirjoitettava todistus. Jos luovutuskirjaa on laadittu useita kappaleita, todistus on merkittävä jokaiseen niistä. Kirjallinen esisopimus on todistettava samalla tavoin kuin luovutuskirja.

Myös laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 esittää tiettyjä ehtoja kaupantekemiselle eli kauppaehtojen kohtuuttomuudelle.
30 § Jos se, johon oikeustoimi on kohdistettu, on saanut sen aikaan petollisella viettelyllä taikka jos hän on tietänyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että toinen on oikeustoimen tekijän sen tekemiseen petollisesti vietellyt, ei oikeustoimi sido vieteltyä.

31 § Jos joku, käyttäen hyväkseen toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai hänestä riippuvaista asemaa, on ottanut tai edustanut itselleen aineellista etua, joka on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä hän on antanut tai myöntänyt, tahi josta mitään vastiketta ei ole suoritettava, ei täten syntynyt oikeustoimi sido sitä, jonka etua on loukattu.

32 § Jos jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun hänen erehdyksensä johdosta saanut toisen sisällyksen, kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen oli pitänyt tietää erehdyksestä.

33 § Oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, älköön saatettako voimaan, jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen.

37 § Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Kauppalaki 27.3.1987/355 määrittelee koskee irtainta kauppaa. Tiedot tavarasta 18 §
Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, joita joku muu kuin myyjä, aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, on ennen kaupantekoa tavaraa markkinoitaessa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavaran ei kuitenkaan katsota olevan virheellinen, jos myyjä ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä näistä tiedoista.
Sellaisena kuin se on -ehto 19 § Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Syyttäjän tehtävät määrätään laissa Laki yleisistä syyttäjistä 11.3.1997/199. 1 § Syyttäjän asema ja tehtävät.
Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta.

Esteellisyys määritellään 12 §. Syyttäjä on esteellinen, jos:
4) hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen taikka siihen, jolle asiassa on odotettavissa hyötyä tai vahinkoa;

Syyttäjä Sulo Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi kaupoissa, jossa hän on toiminut syyttäjänä. Hän on varmasti esteellinen, jos Suomen lakia noudatetaan syyttäjistä annetun lain 12 §:n mukaan.

________________________________________________________

Sivusta seurannut 2 kirjoitti 04 02 2008, 9:45
Sivusta seuranneelle: katsokaapa totuutta suoraan silmiin. Mitä näette? Ette ainakaan tuollaista yleistystä, mitä esitätte. Erkki Aho on esimerkillisen tarkoin määritellyt mätäpaiseita nimeltä ja ajallisesti yksilöiden. Ja perustellut kirjoituksensa myös ennennäkemättömällä tarkkuudella. Mitä sitten tulee viranomaisen perusteluihin, niin vieläkään ei ole edes selvää, mitkä ne sanat ovat olleet, joista Aho on aikoinaan tuomittu herjauksesta ja kunnianloukkauksesta Ylivieskan käräjäoikeudessa. Syyttömyyden ja syyllisyyden oikeudenmukaiseen tarkasteluun tulee tietää, mistä syytetään. Menettely on muuten mielivaltaa. Jos tuomiot langetetaan ns. syyllisen selän takana hänen asiasta mitään tietämättään, niin eikö syyllinen ole silloin tuomari? Tuomio annetaan asianomaisen tietämättä ja tuomion syytä ei ilmoiteta. Onko Sivusta seuranneella tähän selitys? Entä onko Sivusta seuranneella, ilmeisesti olette tietoinen näistä Erkki Ahon tapauksista peremmin, selitystä kaupanvahvistaja Sulo Heiskarin tekemiseen. Hän on vahvistanut petollisen kaupan siten, että vahvistaa mm. osapuolten läsnäolon. Vaan jotkut ostajaosakkaat eivät ole milloinkaan moista vahvistajaa edes nähneet, saatikka olleet paikalla siten mitä Sulo Heiskari on vahvistanut. Eikö kauppakirja ole siten kaiken kukkuraksi väärennetty? (Katso tarkemmin Ahon kirjaa: Olet Maamme armahin Suomenmaa) Samaten Oulun hallinto-oikeuden päätös toukokuulta 2006 on niin ympäripyöreä, että se ei liity koko asiaan mitenkään. Ahon tuhatsivuista perustelua ei otettu huomioon. Edelleen Rovaniemen hovioikeus ei kiinnity päätöksessään niihin yksilöityihin seikkoihin, joista Ahon tapauksessa on kysymys, vaan kiertää ja kieltää sellaiset. Päätös on tuulesta temmattu. Olkaa hyvä ja lukekaa molempien osapuolten esitykset niin kuin asiat todellisuudessa ovat.

Tiettyjen poliisien, syyttäjien, tuomioistuimien, hallituksen ministereiden ja ylimpien lainvalvojien toiminnassa on suuria puutteita, välillä ei voi välttyä vaikutelmalta, kuten Erkki Aho tapaa sanoa, että koko järjestelmä on läpimätä.

Vastaus sivustasta seurannut 2:lle 05 02 2008 08 08

Kiitän palautteesta ja totean, että tavoitteeni on esittää asiat niinkuin ne ovat. Jos on rehellinen, niin silloin ei tarvitse kierrellä eikä kaarrella. Voi selkeästi ottaa kantaa itse asiaan ja jos on erimieltä, niin voi esittää omat mielipiteensä ja perustelunsa. Keskustelun pitää olla avointa ja rehellistä. Minä en voi hyväksyä sellaista toimintatapaa, mitä blogissani esimerkiksi oikeustieteen tohtori Petter Kavonius on palautteissaan käyttänyt ja yrittänyt oppinarvonsa avulla leimata minut. Tärkeintä minulle ovat itse asiat ja niiden ratkaisut Suomen lain mukaisesti.
____________________________________________________

Juristi kirjoitti 04 02 2008, 10:17
Näitä vastaavia ”vääriä” päätöksiä kyllä Suomessa riittää. Niitä vain ei mikään laillisuusvalvoja tai tuomioistuin myönnä vääriksi nykyään, vaikka mitä tekisi. Onko joku erimieltä? Onko meillä niin hyvät laillisuusvalvojat ja tuomioistuimet, että niihin kannattaa tuollaisia juttuja Ahon, EOK:n tai kenenkään viedä? Eikö Ahonkin kokemat kymmenet tappiot ja ”väärät” päätökset kerro, kuinka turhaa se on tämä päivänä?

Kysymys on siis siitä, mikä on toimintamalli tuollaisissa tapauksissa, jotta perustellusti väitetyt oikeusloukkaukset myös saataisiin sellaisiksi todettua niissä paikoissa, jotka perustuslaissa on sitä varten säädetty. Eikö ensin pidä saada muutos aikaan ylimpien laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten toiminnassa, siis toimintakulttuurissa eli asenteissa ja ajattelutavoissa. Se on todella iso työ, kuten Kavonius totesi. Vasta radikaalin muutoksen jälkeen tuomioistuimet ja ylimmät laillisuusvalvojat voivat havaita ja vahventaa tuollaisia väitettyjä oikeusloukkauksia. Sitä muutostyötä tekee mielestäni ansiokkaasti EOK, ja Aho sitä työtä lähinnä vaikeuttaa.
Juristi

Vastaus juristille 04 02 2008 19:14
(Tämä vastaus on liitetty päiväkirjaan vasta 5.2. aamupäivällä ohjelman toimintahäiriöiden takia 4.2.)


Olen juristin kanssa samaa mieltä siitä, että ensin pitää saada muutos laillisuusvalvojien toimintaan. Olen samaa mieltä myös siitä, että tuomioistuinten toiminnassa, toimintakulttuurissa, asenteissa ja ajattelutavoissa on saatava muutos aikaan.

Olen EOK:n jäsen sen takia, että haluan tuota muutosta, mitä EOK:kin ainakin julkilausumissaan tavoittelee.

Olen kuitenkin erittäin pettynyt EOK:n johtohahmojen toimintaan.

Minusta on käsittämätöntä, että oikeustieteen tohtori kirjoittelee tuollaisia kirjoituksia selkeistä oikeudenloukkauksista. Jatkan tähän vielä muutamalla minuun kohdistuneella esimerkillä.

Minua ei haastettu Ylivieskan käräjäoikeuteen lainkaan asiassa, jossa minua edusti tietämättäni ja ilman valtakirjoja sodankyläläinen asianajaja Jouni Vihervalli. Hän kertoo 24.11.1995 lähettämällään kirjeellä Ylivieskan käräjäoikeudelle, että hän edustaa minua, Erkki Ahoa ja Heino Virtaa oikeudessa, vaikka nämä eivät ole edes saaneet haastetta tiedokseen. Hänellä ei ollut valtakirjoja eikä toimeksiantoja asiassa. Ylivieskan käräjäoikeus tietoisena asioiden tilasta teki päätöksen asiassa. Ylivieskan käräjäoikeus toteaa kirjallisesti asiakirjoissa, että Aho ja Virta eivät ole saaneet haasteita tiedoksi. Asianajaja Jouni Vihervalli todistaa kirjallisesti 16.2.2001, ettei hän ole koskaa edes puhelimitse keskustellut Ahon ja Virran kanssa.

Syyttäjä Sulo Heiskari jätti haasteet toimittamatta asianosaisille ja käräjätuomari Juha Nieminen teki asiassa päätöksen tietoisena asioiden todellisesta tilasta. Asiasta ei voitu valittaa, koska Ylivieskan käräjäoikeus ei toimittanut asiasta päätöstä asianosaisille. Päätös toimitetaan sille, joka oli edustanut asianosaisia. Näin Aho ja Virta eivät voineet käyttää lainsuomia oikeussuojakeinoja asiassa. He eivät voineet valittaa asiasta.

On varsin käsittämätäntä, että oikeustieteen tohtori kirjoittaa, ettei Ahon tapauksessa ole tapahtunut oikeudenloukkauksia.

Toinen esimerkki. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kiinteistökaupat 19.3.1996 kirjallisesti. Kaupat pitää purkaa niinkuin ne on tehtykin. Tässä kauppojen purussa ei käytetty kaupanvahvistajaa lainkaan. Jos olisi käytetty, niin olisi ollut suuri vaara, että salatut pantatut 47 miljoonan markan kiinnitykset olisivat paljastuneet. Kiinteistökauppojen purku tapahtui lainvastaisesti.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kirjallisesti tuoteoikeuksien ja vaihto-omaisuuden kaupat 18.4.1996. Tuoteoikeuksien kauppasopimuksessa oli 1 530 000 markan henkilökohtainen takaus. Kauppalain 54 § säädetään kaupanpurusta. Myyjän purkuilmoitus on peruuttamaton, katso mm. Telaranta: Sopimusoikeus, Helsinki 1990 sivu 39. Kun ko. kauppa on purettu, niin myös takaussitoumukset ovat rauenneet. Takaussitomus on liitännäinen pääsitoumukseen, joten missään tapauksessa takaussitoumukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessa.

Koska takaukset olivat rauenneet kaupanpurun yhteydessä, niin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän tekemä konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla. Todellisuudessa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä oli velkaa PR-Teollisuus Oy:lle, eikä PR-Teollisuus Oy Alavieskan Puurakenne Oy:lle. Konkurssihakemuksessa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n puolesta siten, että kanne on oikea.

Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja, että kanne on oikea. Ylivieskan käräjäoikeus teki asiassa päätöksen näiden lausumien perusteella. Konkurssivalvonnassa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä valvoo saatavansa kauppojen purusta johtuvana saatavana. Menettely on niin törkeää toimintaa kuin vain olla voi. Sitten joku oikeustieteen tohtori väittää, ettei ole tapahtunut oikeudenloukkausta. Kaikki tarvittavat asiakirjat todistusaineistoksi löytyvät nettipäiväkirjastani näköiskopioina.
___________________________________________________________

Juristi kirjoitti 04 02 2008, 23:28

Tuli kyllä mieleen: Mistähän Kavonius ja Aho oikeastaan ovat eri mieltä, jos Aho tapaa sanoa, että koko järjestelmä on läpimätä? Eikö Kavonius sano hieman sivistyneemmässä asussa ihan samaa, kun toteaa, että koko systeemiä (laintulkintakulttuuria) on muutettava EOK:n vaatimaan suuntaan, jos Ahon asioissa halutaan saada oikeusloukkaukset toteava ratkaisu tuomioistuimilta tai ylimmiltä laillisuusvalvojilta? Aho näyttää siis uskovan Kavoniusta enemmän siihen, että Ahon haukkuma systeemi voisi jonkin kantelun tai oikeusjutun myötä tuottaa ratkaisuja, joissa ”läpimädät” tuomioistuimet ja laillisuusvalvojat voivat tuottaa muita kuin läpimätiä ratkaisuja? Vai olisivatko Ahon vaatimat oikeusloukkaukset toteavat ratkaisut niitä läpimädän systeemin tuottamia läpimätiä ratkaisuja? Kavonius totesi: ”Ahon asioissa ei siis ole arvioni mukaan oikeusloukkausta vallitsevan juridisen laintulkintakulttuurin kannalta”. Onko Aho siis toista mieltä? Onko Ahon mielestä hänen asioissaan oikeusloukkaus kuitenkin todettavissa tämän hänen itsensä läpimädäksi haukkuman systeemin kannalta? Vai eikö systeemi olekaan läpimätä Ahon mielestä?
Juristi

Vastaus juristille 05 02 2008 05:55

Kiitos juristille palautteesta. Minun mielestäni yhteiskunnan kannalta olisi parempi jos lässytys- ja harhauttamiskirjoitusten sijasta keskittyisimme itse asiaan.

Jos lukijat voivat konkreettisesti osoittaa, että minä, Erkki Aho, olen väärässä nettipäiväkirjassani esittämissäni asioissa ja esittämilläni näytöillä, niin olen erittäin tyytyväinen ja korjaan virheeni. Kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Siksi perustelut voisi esittää myös perustuen lakipykäliin, mikäli se on vain mahdollista. Esimerkiksi oikeustieteen tohtori Petter Kavonius ei ottanut kantaa yksittäisiin asioihin, vaan kirjoitti yleisellä tasolla omia minulle vahingollisia mielipiteitään, joissa hän käsitteli totuutta varomattomasti. Tälläistä on EOK:n apu jäsenilleen.
______________________________________________________

Sivusta seurannut 2 kirjoitti 05 02 2008, 11:04
Juristille. Olette ilmeisesti lukutaidoton? Aho käyttää kirjoituksissaan usein sanoja -ei voi välttyä vaikutelmalta, että-. Tällä hän mahdollisesti myös kiertelee sanomasta suoraan jotakin, mistä sitten saattaisi saada kunnianloukkaussyytteen niskaansa. Vaikka rehentelee rehellisyyden nimissä. Läpimätä on selvä päätelmä näistä kuvioista, muuhun tulokseen on vaikea tulla. Uusimmassa puheenvuorossaan juristi syöttää Ahon suuhun sellaista, mikä ei ole totta. On käsittämätöntä, miksi tämä oikeuttaan peräävä kunnallispoliitikko yrittää tehdä vastauksia tällaiseen humpuukiin. Keskustelu lähestyy vaarallisesti perättömän tiedon levittämistä ja käytetyissä ilmaisuissa on havaittavissa herjaavia piirteitä. Lainoppineesta juristista ei voi olla kyse. Minkäänlaista viitettä mihinkään pykälään minkään asian suhteen ei näissä palautteissa ole näkynyt, kuten Erkki Aho selventävästi toteaa. Sivusta seurannut ei ole myöskään antanut selitystä esitettyyn kysymyksen. Siis mielivaltaa vai ei?
______________________________________________________

Petter Kavonius kirjoitti 05 02 2008, 18:52
Minullekin on jäänyt epäselväksi, missä oikeastaan olemme eri mieltä Ahon kanssa. Jos Aho on sitä mieltä, että hänen omissa asioissaan listaamissa ”väärissä” päätöksissä olisi tullut päätyä hänelle edullisiin tuloksiin, olemme siitä samaa mieltä. Mielestäni syy näille ”väärille” ratkaisuille on järjestelmässä, jossa tulisi tapahtua muutoksia, jotta Aho ja monet muut voisivat saada asioissaan muita kuin näitä ”vääriä” ratkaisuja yhä uudestaan ja uudestaan. En tiedä, onko Aholla tapana sanoa, kuten joku kirjoitti, että koko järjestelmä on läpimätä. Jos on näin, niin sekin on häneltä minusta aivan oikeutettua, koska hän ainakin omasta mielestäni tulee saamaan oikeutetusti väittämiään oikeusloukkauksia todetuksi ylimmissä laillisuusvalvojissa tai tuomioistuimissa vain siinä tapauksessa, kun EOK onnistuu Juntusen, Antilan, Vasaman, Kärkkään, Pitkäsen, Ylitalon, Pedersenien, Sarkkisten, Uskin, Lapinsalon, Lahtelan, minun ja monien muiden uhrautuvalla työllä muuttamaan tätä systeemiä. Tämä meidän työmme Ahonkin hyväksi on kesken. Toivon myös, että Aho saisi ennen pitkään oikeutetusti kaipaamiaan ratkaisuja. Jos se onnistuu vastoin ennakointiani ilman systeemin muuttamistakin, olen mielelläni omalta osaltani nyt vilpittömässä ja rehellisessä kannassani väärässäkin. Itsetuntoni ei ole niin vaurioitunut, että minun olisi aina pakko olla oikeassa. Aho on rehellisyyttä vaatinut, ja olen ollut rehellinen siinä, mikä on kantani. Vaikka nyt oikeussysteemissä Suomessa on Ahonkin erittäin ansiokkaasti analysoimat suuret puutteensa, useimmissa tapauksissa EOK:n kanteluiden ja muiden jäsenpalveluiden myötä EOK-jäsenet ovat saaneet lopulta kaipaamiaan loistavia voittoja asioissaan. Usein tämä tapahtuu pitkien ponnistusten kautta, kuten nyt EOK:n sivuilla raportoidussa ”vähemmistöosakkaan tapauksessa”. Nykysysteemin puutteet tekevät silti kaivattujen ratkaisujen saavuttamisen monelle käytännössä mahdottomaksi. Ahon ja monen muun tie kaipaamiinsa ratkaisuihin tuomioistuimissa ja ylimmissä laillisuusvalvojissa on siis avautumassa vain, jos systeemitasolla tulee muutos. Tämän muutoksen eteen EOK:ssa tehdään joka päivä töitä Ahonkin hyväksi. Tämä kanta systeemin epäkohdista ja sen vaatimien kokonaisvaltaisten toimien ensisijaisuudesta on osin minulle syntynyt myös Ahon ansiokkaiden kirjoitusten myötä. Olemmeko näissäkään asioissa Ahon kanssa sittenkään oikeasti eri mieltä?
Petter Kavonius
________________________________________________________

EOK-keskustelun loppuosa päiväkirjan kohdassa:
Keskustelu EOK:sta jatkuu .......
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/626.htm

palautteet


Kuka siis on se asiantuntija, jonka lausunnon Aho on hankkinut EOK:lle? Sitähän tässä vaaditaan jatkotoimien edellytyksenä. Onko Aho itse edes tavallinen juristi? Aho vetoaa siis omiin väitteisiinsä omassa asiassa? Yleensä ihminen on jäävi omassa asiassaan. Sen tähden meillä on esteellisyyssäännöt. EOKlainen

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka piti viime vuonna tuomarien laillisuusvalvontaa käsitelleen esitelmän, jossa esimerkiksi otetuista neljästä asiasta EOK oli jotenkin mukana kolmessa. Tämä osaltaan kertoo EOK:n kanteluiden arvostetusta laadusta. Yhdessä näistä Jonkan esille nostamasta kolmesta EOK-liitännäisestä asiasta tuli purkuhakemus ja sen mukainen purku hakijoiden eduksi. Yhdessä tuomari sai vakavat moitteet. Yhden tapauksen virkarikossyyte virkatuomarille virka-aseman väärinkäytöstä tavallisten ihmisten oikeuksien loukkaamisesta lienee ainut lajissaan vuosikymmeniin? Myös Ahon seurannan ja valvonnan alaisista asioista EOK tekee kantelun aivan samoilla ehdoilla kuin muidenkin jäsenten osalta. Edellytys on kantelun pohjaksi kelpaava asiantuntijan lausunto oikeusloukkauksista. EOK välittää asiantuntijapalveluja, joita voi tilata yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Lomakkeen perille tulon häiriöiden varalta voi tarkastaa toiminnanjohtajalta. Jäsenetu EOK:n välittämiltä asiantuntijoilta on ilmainen alkuneuvottelu asian yleisen luonteen profiloimiseksi ja kustannusarvio mahdollisista jatkotoimista. Asian yleinen luonne selvitetään yleensä puhelinkeskustelulla. Sen suuruus on yleensä noin tunti (arvo 200 euroa, joka vastaa jo 10:tä henkilöjäsenmaksua ja 6:tta SSV:maksua). Tämän jäsenetuna ilmaisen osan jälkeisistä asiantuntijapalveluiden käytöstä rahoituksen osalta jäsen vastaa itse omalla oikeusturvavakuutuksellaan, maksamalla itse tms. Petter Kavonius, EOK:n liittohallituksen pj.

Kavonius on vain yksi EOK:n piirissä toimivista juristeista. Tuskin on edes nuorena paras. Mielestäni hänen olisi pitänyt kirjoittaa suoraan, että Ahon tapauksessa ei ole toistaiseksi havaittavissa uskottavasti mitään sellaista oikeusloukkausta, joka mahdollistaisi tai oikeuttaisi mihinkään toimiin EOK:n suunnalta. Toistaiseksi ei ole muuta kuin Ahon omat väitteet ja tulkinnat, ja hänen valitsemansa asiakirjat. Siis väitteitä itse omassa asiassaan. Vai onko muuta? Miksi ihmeessä tuollaiseen pitäisi reagoida? Jos EOK tuollaiseen reagoisi, se silloin se toimisi vastoin Ahon siteeraamassa seuranta- ja valvontailmoituksessa sanottua. Yhdessä ip-osoitteessa on muuten tutkitusti keskimäärin noin neljä käyttäjää. Kirjastoissa, erilaisissa toimistoissa, yliopistoilla yms. yhden ip:n käyttäjiä voi olla kymmeniä, jopa satoja. Juristi

En ole muuten nähnyt missään dokumenttia, jossa lukee, että EOK tekee jotakin ilman havaittavaa oikeusloukkausta. Ahon lainaamassa dokumentissa on kirjoitettu, että seurataan ja valvotaan, ja mikäli EOK katsoo, että asiassa loukataan Erkki Ahon oikeuksia, vasta sitten seuraa tiettyjä aktiivisia toimia. Jos oikeuksia ei ole loukattu, ei siis pidä mitään toimia seurata. Jos olen oikein ymmärtänyt nämä Ahon kirjoitukset täällä, poliisi, syyttäjä, käräjäoikeus, hallinto-oikeus, hovioikeus ja Korkein oikeus ovat tulleet siihen tulokseen, että Ahon oikeuksia EI ole loukattu. Onko näin? Jos näin on, miksi EOK:n pitäisi katsoa toimia niin, että tässä mukamas vastoin kaikkia viranomaisratkaisuja olisi oikeusloukkaus? Juristi taas

Ahon, minun tai EOK:n hyvinkään perusteltu väite oikeusloukkauksesta ei juridisesti tarkoita, että asiassa olisi nähtävissä oikeusloukkaus. Ahon lähettämään aineistoon EOK:ssa on myös tutustuttu työmäärällä, jonka arvo ylittää vähintään sata kertaa Ahon EOK:lle maksamat muutaman kympin maksut. Jos tuon aineiston perusteella tekee vallitsevassa virallisessa tulkintakulttuurissa kantelun, tulos oman arvioni mukaan on 99,999 %:n varmuudella: Ei oikeusloukkausta, Ahon asioita on käsitelty harkinta- ja tulkintavallan puitteissa lainmukaisesti. Kantelu yms. virallistoimi on siis tässä yhtä turha, kuin lääkehoito tautiin, johon ei ole olemassa lääkettä. Jos sanoisin muuta, valehtelisin itselleni ja muille. Olisin tässä silti niin kovin mielelläni väärässä: Jos siis Aho toimittaa oikeudellisen asiantuntijalausunnon, joka antaa selvästi paremman ennusteen kuin minulla on, puollan ilomielin toimia sen mukaisesti. Oikeuspoliittisesti tulkintakulttuuri voi olla silti oikeutetusti arvostelun alainen. Myös sen muuttamiseksi Ahon ja monien muiden eteen on tehty EOK:ssa työtä, joka ylittää tuhansia kertoja muutaman kympin jäsen- ja palvelumaksut. Ilman tulkintakulttuurin muutosta voimme kyllä yhteen ääneen huutaa oikeusloukkausta, ja perustella kantaamme hyvin ja perusteellisesti tuhansilla ja taas tuhansilla sivuilla, kuten moni on ilman kaivattua tulosta tehnytkin. Jotta tilanne muuttuu, on tulkintakulttuurin muututtava. Siinä onkin iso urakka, joka voi viedä vuosikymmeniä. Se hanke voi myös epäonnistua ja tuhoutua, kun yhteisten ongelmien asemesta korostetaan vain omaa asiaa. Siitä toinen viesti.

(jatkoa) Ahon asioissa ei siis ole arvioni mukaan oikeusloukkausta vallitsevan juridisen laintulkintakulttuurin kannalta, jota kulttuuria Aho itse arvostelee näillä sivuilla. Tätä kulttuuria kaikki tuomioistuimet ja laillisuusvalvojat nykyään noudattavat. Oikeuspoliittisesti tulkintakulttuuri voi kuitenkin oikeutetusti olla arvostelun alainen, jos sen mukaisesti ei tulkita jotakin oikeusloukkauksiksi. Ahon nettisivut ovat ansiokkaita, koska ne tuovat esille tämän kulttuurin kannalta arvostelua ansaitsevia seikkoja. Kymmenet EOKn aktivistit tekevät vapaaehtoista työtä sen eteen, että nämä Ahonkin tapauksissaan esille nostamat tulkintakulttuurin ongelmat saadaan korjattua. Ahonkin maksamilla muutaman kympin henkilöjäsen- ja palvelumaksuilla katetaan välittömät kulut, jotta vapaaehtoista työtä tekevien ei tarvitsisi ilmaisen työpanoksen lisäksi vielä kaikkia kustannuksiakin korvata toisten hyväksi tehtävässä työssä. Ahonkin oikeusloukkauksiksi kokemien tulkintakulttuurin epäkohtien muuttamiseksi on tehty vähintään miljoonan euron edestä vapaaehtoista työtä EOK:n piirissä. Se on tietenkin pientä vastapuolen resurssit huomioiden, joten työ on vasta alussa. Tämä työ tapahtuu viemällä Ahon ja tuhansien muiden kokemien epäkohtien ja korjausehdotusten YHTEISIÄ piirteitä esille toimittajille, kansanedustajille, ministereille yms. vaikuttajille. Vain kollektiivinen ääni voi todella vaikuttaa. Nämä yhteiset piirteet kootaan juuri seurantaan ja valvontaan otetuista tapauksista. Tämä työ etenee osittain hitaasti senkin tähden, että hyökkäyksen ja kiittämättömyyden kokeminen tätä vapaaehtoistyötä kohtaan (myös Ahon kirjoitukset) saavat monet lopettamaan tämän työn ja kokemaan subjektiivisesti jotakin sentapaista tunneilmastoa, jota kuvaa: ”Vesikauhuinen koira puree auttavaa kättäkin” yms. Itse ja mitä ilmeisemmin toiminnanjohtaja Juntunen ja kymmenet muut toki jatkamme työtä sen eteen, että tulkintakulttuuri muuttuisi sellaiseksi, että Erkki Ahon ja tuhansien muiden asioissa olisi mahdollista havaita ja todeta ylimpien laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten ratkaisuissa oikeusloukkauksia. Petter Kavonius

siirsi kohdasta: Keskustelua EOK:sta ******************************************* Petter Kavonius kirjoitti 03 02 2008, 18:57 ********** Oma kantani on edelleen se, että Ahon tapauksissa ei ole tuomioistuimissa ja ylimmissä laillisuusvalvojissa nykyisin vallitsevan tulkintakäytännön ja -kulttuurin mukaisesti Ahoon kohdistuvia oikeusloukkauksia ainakaan toistaiseksi luotettavasti havaittavissa. Jotakin Ahon käsitysten ja vallitsevan laintulkinnan eroista kertonevat Ahon vääriksi näillä sivuilla listaamat kymmenet laintulkintaratkaisut tuomioistuimissa muissa viranomaisissa? En väitä olevani aina oikeassa oleva yli-ihminen. Jos saan yhdenkin juristin kantelun perustaksi laatiman lausunnon siitä, että olen tässä väärässä, tarkistan mielelläni kantaani. EOK voi joka tapauksessa tehdä ainakin omasta puolestani sellaisen pohjalta kantelun. Katsotaan sitten lopputulos. Tuleeko itseni ennakoima uusi ”väärä” päätös Ahon listaamien kymmenien muiden joukkoon? Vai todetaanko Ahon väittämiä oikeusloukkauksia, mikä minullekin olisi myönteinen yllätys, jonka todennäköisyyden nyt arvioin luokkaan 0,001 %. Petter Kavonius

siirsi kohdasta: Keskustelua EOK:sta *************************************** Sivusta seurannut kirjoitti 03 02 2008, 18:57 ******** EOK näyttää olevan arvovaltaisella listalla muiden Ahon haukkumien instituutioiden kanssa. Listallahan on mm. poliisi, syyttäjät,tuomioistuimet, hallitus, ylimmät lainvalvojat yms.

Sivusta seuranneelle: katsokaapa totuutta suoraan silmiin. Mitä näette? Ette ainakaan tuollaista yleistystä, mitä esitätte. Erkki Aho on esimerkillisen tarkoin määritellyt mätäpaiseita nimeltä ja ajallisesti yksilöiden. Ja perustellut kirjoituksensa myös ennennäkemättömällä tarkkuudella. Mitä sitten tulee viranomaisen perusteluihin, niin vieläkään ei ole edes selvää, mitkä ne sanat ovat olleet, joista Aho on aikoinaan tuomittu herjauksesta ja kunnianloukkauksesta Ylivieskan käräjäoikeudessa. Syyttömyyden ja syyllisyyden oikeudenmukaiseen tarkasteluun tulee tietää, mistä syytetään. Menettely on muuten mielivaltaa. Jos tuomiot langetetaan ns. syyllisen selän takana hänen asiasta mitään tietämättään, niin eikö syyllinen ole silloin tuomari? Tuomio annetaan asianomaisen tietämättä ja tuomion syytä ei ilmoiteta. Onko Sivusta seuranneella tähän selitys? Entä onko Sivusta seuranneella, ilmeisesti olette tietoinen näistä Erkki Ahon tapauksista peremmin, selitystä kaupanvahvistaja Sulo Heiskarin tekemiseen. Hän on vahvistanut petollisen kaupan siten, että vahvistaa mm. osapuolten läsnäolon. Vaan jotkut ostajaosakkaat eivät ole milloinkaan moista vahvistajaa edes nähneet, saatikka olleet paikalla siten mitä Sulo Heiskari on vahvistanut. Eikö kauppakirja ole siten kaiken kukkuraksi väärennetty? (Katso tarkemmin Ahon kirjaa: Olet Maamme armahin Suomenmaa) Samaten Oulun hallinto-oikeuden päätös toukokuulta 2006 on niin ympäripyöreä, että se ei liity koko asiaan mitenkään. Ahon tuhatsivuista perustelua ei otettu huomioon. Edelleen Rovaniemen hovioikeus ei kiinnity päätöksessään niihin yksilöityihin seikkoihin, joista Ahon tapauksessa on kysymys, vaan kiertää ja kieltää sellaiset. Päätös on tuulesta temmattu. Olkaa hyvä ja lukekaa molempien osapuolten esitykset niin kuin asiat todellisuudessa ovat. Tiettyjen poliisien, syyttäjien, tuomioistuimien, hallituksen ministereiden ja ylimpien lainvalvojien toiminnassa on suuria puutteita, välillä ei voi välttyä vaikutelmalta, kuten Erkki Aho tapaa sanoa, että koko järjestelmä on läpimätä.

Näitä vastaavia ”vääriä” päätöksiä kyllä Suomessa riittää. Niitä vain ei mikään laillisuusvalvoja tai tuomioistuin myönnä vääriksi nykyään, vaikka mitä tekisi. Onko joku erimieltä? Onko meillä niin hyvät laillisuusvalvojat ja tuomioistuimet, että niihin kannattaa tuollaisia juttuja Ahon, EOK:n tai kenenkään viedä? Eikö Ahonkin kokemat kymmenet tappiot ja ”väärät” päätökset kerro, kuinka turhaa se on tämä päivänä? Kysymys on siis siitä, mikä on toimintamalli tuollaisissa tapauksissa, jotta perustellusti väitetyt oikeusloukkaukset myös saataisiin sellaisiksi todettua niissä paikoissa, jotka perustuslaissa on sitä varten säädetty. Eikö ensin pidä saada muutos aikaan ylimpien laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten toiminnassa, siis toimintakulttuurissa eli asenteissa ja ajattelutavoissa. Se on todella iso työ, kuten Kavonius totesi. Vasta radikaalin muutoksen jälkeen tuomioistuimet ja ylimmät laillisuusvalvojat voivat havaita ja vahventaa tuollaisia väitettyjä oikeusloukkauksia. Sitä muutostyötä tekee mielestäni ansiokkaasti EOK, ja Aho sitä työtä lähinnä vaikeuttaa. Juristi

Tuli kyllä mieleen: Mistähän Kavonius ja Aho oikeastaan ovat eri mieltä, jos Aho tapaa sanoa, että koko järjestelmä on läpimätä? Eikö Kavonius sano hieman sivistyneemmässä asussa ihan samaa, kun toteaa, että koko systeemiä (laintulkintakulttuuria) on muutettava EOK:n vaatimaan suuntaan, jos Ahon asioissa halutaan saada oikeusloukkaukset toteava ratkaisu tuomioistuimilta tai ylimmiltä laillisuusvalvojilta? Aho näyttää siis uskovan Kavoniusta enemmän siihen, että Ahon haukkuma systeemi voisi jonkin kantelun tai oikeusjutun myötä tuottaa ratkaisuja, joissa ”läpimädät” tuomioistuimet ja laillisuusvalvojat voivat tuottaa muita kuin läpimätiä ratkaisuja? Vai olisivatko Ahon vaatimat oikeusloukkaukset toteavat ratkaisut niitä läpimädän systeemin tuottamia läpimätiä ratkaisuja? Kavonius totesi: ”Ahon asioissa ei siis ole arvioni mukaan oikeusloukkausta vallitsevan juridisen laintulkintakulttuurin kannalta”. Onko Aho siis toista mieltä? Onko Ahon mielestä hänen asioissaan oikeusloukkaus kuitenkin todettavissa tämän hänen itsensä läpimädäksi haukkuman systeemin kannalta? Vai eikö systeemi olekaan läpimätä Ahon mielestä? Juristi

Juristille. Olette ilmeisesti lukutaidoton? Aho käyttää kirjoituksissaan usein sanoja -ei voi välttyä vaikutelmalta, että-. Tällä hän mahdollisesti myös kiertelee sanomasta suoraan jotakin, mistä sitten saattaisi saada kunnianloukkaussyytteen niskaansa. Vaikka rehentelee rehellisyyden nimissä. Läpimätä on selvä päätelmä näistä kuvioista, muuhun tulokseen on vaikea tulla. Uusimmassa puheenvuorossaan juristi syöttää Ahon suuhun sellaista, mikä ei ole totta. On käsittämätöntä, miksi tämä oikeuttaan peräävä kunnallispoliitikko yrittää tehdä vastauksia tällaiseen humpuukiin. Keskustelu lähestyy vaarallisesti perättömän tiedon levittämistä ja käytetyissä ilmaisuissa on havaittavissa herjaavia piirteitä. Lainoppineesta juristista ei voi olla kyse. Minkäänlaista viitettä mihinkään pykälään minkään asian suhteen ei näissä palautteissa ole näkynyt, kuten Erkki Aho selventävästi toteaa. Sivusta seurannut ei ole myöskään antanut selitystä esitettyyn kysymyksen. Siis mielivaltaa vai ei?

Minullekin on jäänyt epäselväksi, missä oikeastaan olemme eri mieltä Ahon kanssa. Jos Aho on sitä mieltä, että hänen omissa asioissaan listaamissa ”väärissä” päätöksissä olisi tullut päätyä hänelle edullisiin tuloksiin, olemme siitä samaa mieltä. Mielestäni syy näille ”väärille” ratkaisuille on järjestelmässä, jossa tulisi tapahtua muutoksia, jotta Aho ja monet muut voisivat saada asioissaan muita kuin näitä ”vääriä” ratkaisuja yhä uudestaan ja uudestaan. En tiedä, onko Aholla tapana sanoa, kuten joku kirjoitti, että koko järjestelmä on läpimätä. Jos on näin, niin sekin on häneltä minusta aivan oikeutettua, koska hän ainakin omasta mielestäni tulee saamaan oikeutetusti väittämiään oikeusloukkauksia todetuksi ylimmissä laillisuusvalvojissa tai tuomioistuimissa vain siinä tapauksessa, kun EOK onnistuu Juntusen, Antilan, Vasaman, Kärkkään, Pitkäsen, Ylitalon, Pedersenien, Sarkkisten, Uskin, Lapinsalon, Lahtelan, minun ja monien muiden uhrautuvalla työllä muuttamaan tätä systeemiä. Tämä meidän työmme Ahonkin hyväksi on kesken. Toivon myös, että Aho saisi ennen pitkään oikeutetusti kaipaamiaan ratkaisuja. Jos se onnistuu vastoin ennakointiani ilman systeemin muuttamistakin, olen mielelläni omalta osaltani nyt vilpittömässä ja rehellisessä kannassani väärässäkin. Itsetuntoni ei ole niin vaurioitunut, että minun olisi aina pakko olla oikeassa. Aho on rehellisyyttä vaatinut, ja olen ollut rehellinen siinä, mikä on kantani. Vaikka nyt oikeussysteemissä Suomessa on Ahonkin erittäin ansiokkaasti analysoimat suuret puutteensa, useimmissa tapauksissa EOK:n kanteluiden ja muiden jäsenpalveluiden myötä EOK-jäsenet ovat saaneet lopulta kaipaamiaan loistavia voittoja asioissaan. Usein tämä tapahtuu pitkien ponnistusten kautta, kuten nyt EOK:n sivuilla raportoidussa ”vähemmistöosakkaan tapauksessa”. Nykysysteemin puutteet tekevät silti kaivattujen ratkaisujen saavuttamisen monelle käytännössä mahdottomaksi. Ahon ja monen muun tie kaipaamiinsa ratkaisuihin tuomioistuimissa ja ylimmissä laillisuusvalvojissa on siis avautumassa vain, jos systeemitasolla tulee muutos. Tämän muutoksen eteen EOK:ssa tehdään joka päivä töitä Ahonkin hyväksi. Tämä kanta systeemin epäkohdista ja sen vaatimien kokonaisvaltaisten toimien ensisijaisuudesta on osin minulle syntynyt myös Ahon ansiokkaiden kirjoitusten myötä. Olemmeko näissäkään asioissa Ahon kanssa sittenkään oikeasti eri mieltä? Petter Kavonius

Sanottakoon se nyt vielä selvästi kerran: En ole tämän Ahon juridisessa argumentaatiossa tai niihin liittyvissä faktoissa virheitä havainnut. Pitäisikö tässä jokaisen yksityiskohdan osalta pykäläkohtaisesti esittää erillinen ylistävä mielipide Aholle siitä? Rehellisenä miehenä ja osaavana maallikkojuristina puutteita on tuskin Aholla ollut niissä kymmenissä muissakaan asioissa, joista Aho on listannut näillä sivuilla itse ”väärät” päätökset. Siis ”väärät” päätökset Ahon argumentaation virheettömyydestä huolimatta! Ja mehän nyt emme Ahon kanssa päätä siitä, onko jokin menettely oikeusloukkaus. Luulisin Ahon ymmärtävän ”Koiviston konklaavista” ja muista vastaavista ilmiöstä ansiokkaasti kirjoittaneena, että virheetön argumentaatio ei ole läheskään ainoa päätöksen ratkaiseva kriteeri nykysysteemissä! En siis voi suositella uusia kanteluita tai oikeusjuttuja Ahon asioissa ennen systeemin muutoksia, koska niiden menestymisen mahdollisuus on äärimmäisen heikko. On todennäköisempää saada suuri veikkausvoitto kuin menestyä nykysysteemissä tietynlaisissa oikeusjutuissa ja kanteluissa. Eikö siis juuri EOK:n päivittäin tekemä työ systeemin muuttamiseksi ole juuri parasta ja ainoaa järkevää työtä Ahonkin hyväksi? Siinä olet kyllä Aho räikeästi väärässä, jos väität, että EOK ei ole sinun ja asioidesi eteen tehnyt paljon työtä. Monet ihmiset ovat sitä sinun eteesi tehneet paljon vapaaehtoisesti. Mm. eräs juristi ja 6 lapsen äiti, EOK:n aktivisti, jonka kirjoitus pitäisi olla IS:ssä 6.2.2008. Onko kaunista palkita sinun eteesi tehtyä työtä julkisilla haukuilla?

Aho on listannut tänne kymmeniä ”vääriä” päätöksiä. Onko olemassa yhtään sellaista päätöstä, jossa Aho olisi voittaja? Jos olen oikein lukenut, Ahon osalta hylättiin syyte uhkauksesta hovioikeudessa, jonne EOK toimitti sen seuranta- ja valvontailmoituksensa, jonka Aho on tänne myös kopioinut. Luen tämän Aholle ilmeisesti varsin harvinaisen voiton kokonaan EOK:n seuranta- ja valvontailmoituksen ja sen taakse kytkeytyvän oikeusturvatyön ansioksi. Ahon tulisi kiittää EOK:ta, jolle kiitos kuuluu. Oman kokemukseni mukaan tuon syytteen menestyminen olisi todennäköisesti tuonut kovaa kakkua. Eikö Ahon tulisi kiittää EOK:ta vapaudestaan! Pitäisikö harkita Ahon erottamista EOK:sta, koska hän on hyökkäävällä kirjoituksella vahingoittanut yhdistystä? Katsotaan millaisen armottoman viranomaisvainon kohteeksi hän joutuu, kun EOK:n suoja kokonaan puuttuu? Tosin Ahon omat julkiset hyökkäykset EOK:ta vastaan saatetaan tulkita niin, että Aho ei nauti enää EOK:n apua viranomaisvainoja vastaan? Ahon maksamat pikku jäsenmaksut ja palvelumaksut pitää hänelle palauttaa, jotta hän ei erehdy luulemaan, että niillä olisi jotakin pikkuriikkistä suurempaa merkitystä siihen valtavan arvokkaaseen työhön nähden, joka on tehty hänenkin puolestaan EOK:ssa. Juristi

Sen voin todistaa Aholle ja muille, että Ahon eteen on tehty EOK:ssa vähintään miljoonan euron edestä työtä. Tässä Jarmo Juntusen vaapaaehtoistyön arvo on suurin. Se on ainakin 100.000 euroa, voi kyllä olla moninkertainenkin. Se työ tapahtuu systeemin muuttamiseksi sellaiseksi, että Aho ja moni muu meistä saisi oikeutta tässä maassa. Aho ei ole ainoa systeemin uhri, meitä on tuhansia. Jaana Pedersen, OTK