Jumalisjärven Lohi Ay - ja - Vesa Veikko Eemeli Juntunen erikoisissa kalakaupoissa

Erkki Aho   31 01 2008, 21:29

image

Iltalehti otsikoi keskiviikkona 23.3.1994 uutisen otsikolla "Ex-nimismiehen liikesotkut tuonevat uusia syytteitä."

Hyrynsalmen entisen nimismiehen sotkuiset liiketoimet poikivat yhä vielä uusia syytteitä. Hyrynsalmen vallesmannina toiminut Vesa Juntunen harrasti monipuolista liiketoimintaa paikkakunnalla. Hän aloitti dynastiansa rakentamisen perustamalla vuonna 1988 Emäjoen Lohi Oy:n. Kalankasvatuksen avulla hän pyrki matkailukeisariksi ja suunnitteli suuren lomakeskuksen rakentamista. Tätä varten perustettiin parinkymmen yhtiön rypäs. Ulkkohallaan suunniteltiin turistirysää, joka vetäisi maksukykyisiä asiakkaita ympäri Eurooppaa. Kaiken alku oli kuitenkin Emäjoen Lohi Oy.

Asiaperusteita

Jumalisjärven Lohi Ay:n osakkaina olivat:
- Paavo Heikkinen 30.10.1979 - 31.12.1986,
- Seppo Heikkinen 1.1.1987 - 31.05.1991 ja
- Lauri Heikkinen 30.10.1979 - 31.12.1989.

- Avoin yhtiö joutui lopettamaan kalanpoikastuotannon varattomana 31.5.1991.
- Hyrynsalmen nimismies Vesa Veikko Eemeli Juntunen, Eija Birgitta Juntunen enemmistöosakkaana ja Lauri Eemeli Juntunen osakkaana ja metsäinsinööri Juho Kemppainen osakkaana omistivat Emäjoen Lohi Oy:n.
- Emäjoen Lohi Oy toimi seurakunnalta vuokratulla maalla 4.2.1988 alkaen.
- Yhtiö rekisteröitiin 13.7.1988.
- Kainuun Osuuspankki haki yrityksen konkurssiin 21.9.1992.
- Kajaanin käräjäokeuden tuomio 6.10.1992.
- Vesa Juntunen erosi Hyrynsalmen nimismiehen toimesta 31.12.1992.
- Oulun lääninhallitus määräsi virkasuhteen päättymisestä 1.3.1993 lähtien.
- Vesa Juntunen tuomittiin kirjanpitorikoksista ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Rikosten tekoajat olivat vuosina 1988-1992.

Törkeä petos jätettiin selvittämättä

Jumalisjärven Lohi Ay myi 5.6.1988 Emäjoen Lohi Oy:lle 365 438 kalanpoikasta hintaan 0.50 markkaa/kappale. Kaupan arvo 182 719 markkaa.

Saman kaupan perusteella Jumalisjärven Lohi Ay myi edelleen 24 - 25.1988 välisenä aikana 1-vuotiaita kirjolohen poikasia 10 820 kg à 15,00 markkaa kilo. Kaupan arvo oli 162 300 markkaa. Kahden kaupan yhteisarvo oli 345 019 markkaa.

Kaupassa myyjänä oli Jumalisjärven Lohi Ay:stä Lauri Heikkinen ja ostajana Emäjoen Lohi Oy:n puolesta sama mies eli Lauri Heikkinen. Yhtiömiesten kirjallisen sopimuksen mukaan Lauri Heikkisellä ei ollut yksin oikeutta ko. kaupan tekemiseen.

Emäjoen Lohi Oy teki asiasta perusteettoman reklamaation, jonka ajankohdaksi reklamaatiossa on mainittu 17.6.1988. Reklamaation mukaan EmäjoenLohi Oy maksaa kaloista vain 100 000 markkaa. Toinen reklamaatio on päivätty 15.9.1989. Silloin Emäjoen Lohi Oy:llä ei ollut enää reklaamaatio-oikeutta kauppaan. Reklamaation mukaan käyväksi kauppahinnaksi on sovittu 108 200 markkaa. Reklamaatiot on laatinut nimismies Vesa Juntunen ja hyväksynyt hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen, joka oli kaupassa sekä myyjänä että ostajana. Lauri Heikkinen on hyväksynyt reklamaation kuulematta toista avoimen yhtiön osakasta Seppo Heikkistä. Teko on yhtiömiesten tekemän sopimuksen vastainen teko. Koska Lauri oli sekä myyjä että ostaja samalla kertaa, niin reklamaation tekeminen kaupasta on käsittämätön asia ja osoittaa epärehellistä toimintaa.

Näin ensimmäisestä kalanpoikaskaupasta jäi maksamatta 82 719 markkaa ja toisesta 54 100 markkaa. Yhteensä 136 819 markkaa. Emäjoen Lohi Oy maksanut Lauri Heikkiselle poikasista 100 000 markkaa, eikä Lauri ole tilittanyt rahoja Jumalisjärven Lohi Ay:n tilille. Lauri Heikkinen tunnustaa kuulustelukertomuksessa saaneensa maksun 24.8.1988. "Rahoista puolet sijoitin Emäjoen Lohi Oy:n osakepääoman korottamiseen ja puolet jätin omaan käyttööni", sanoo Lauri Heikkinen kuulustelukertomuksessa.

Teko täyttää rikoslain 36 luvun 2 §:n mukaisen törkeän petoksen tunnusmerkistön. Vesa Juntunen oli tuohon aikaan Hyrynsalmen nimismies ja hän on käyttänyt hyväksi vastuulliiseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta ja teossa on käytetty hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta tilaa. Tekoa on pidettävä kokonaisuutta arvostellen törkeänä.

Vakuutuspetos selvittämättä?

Keväällä 1987 Jumalisjärven Lohi Ay:n altaisiin kuoli kalanpoikaisia noin 500 000 markan arvosta. Poikasten kuoleman aiheutti väärin asennetut vedenpumppauslaitteet. On syytä epäillä, että vedenpumppauslaitteet asennettiin tarkoituksellisesti väärin.

Kuulustelukertomuksissa Lauri Heikkinen tunnustaa asentaneensa laitteet.
"Koska minulla oli vastuuvakuutus, haimme korvausta aiheutuneesta vahingosta minun vastuuvakutukseni perusteella. Vesa Juntunen täytti Hyrynsalmella korvaushakemuksen, jonka allekirjoitukseksi kelpasi vain Sepon nimikirjoitus. Koska korvaushakemuksella oli erittäin kiire, eikä Seppoa saatu puhelimitse kiinni, laitoin nimen Sepon puolesta. Katson, ettei nimenkirjoittamisella ole tapahtunut kenellekään vääryyttä, koska hakemus koski meidän yhteiselle yhtiölle aiheutuneen vanhingon korvaamista".

On aika epätodennököistä, että ammattimies voi kytkeä putket väärinpäin vedenpumppauslaitteissa. Kun ottaa Lauri Heikkisen muun toiminnan huomioon, niin vakuutuspetosepäily olisi pitänyt tutkia huomattavasti paremmin. Hyödynsaajana todellisuudessa on ollut Lauri Heikkinen ja vahingonkärsijänä Jumalisjärven Lohi Ay. Oliko rikostutkinnan esteenä Lauri Heikkisen yhtiökumppani, Hyrynsalmen nimismies Vesa Juntunen?

Lauri Heikkisen kuulustelukertomuksista

Lauri Heikkisen kuulustelupöytäkirjoista selviää muun muuassa seuraavaa:
" Tosite 546/88 osoittaa, että minä olen nostanut Jumalisjärven Lohi Ay:n tililtä 70 326,30 markkaa, johon summaan en ole toimittanut mitään selvitystä ja nosto on näinollen kirjattu minun yksityisnostoksi. Kysymyksessä saattaa olla sekaannus."
"Poikaslaitoksen toimintaan hankittiin öljylämmitys, jonka rahoittamiseen haettiin Nesteen lainaan. Sopimus laadittiin muistaakseni Ämmänsaaren säästöpankissa. Sitä en muista kuka Sepon nimen paperiin kirjoitti."

Keväällä Lauri Heikkinen hankki yhtölle 20 000 markan arvoisen veneen toistteella nro 280 23.5.1987. Vene on kirjattu maksetuksi yhtiön kassasta. Lauri oli myynyt veneen tulouttamatta varoja yhtiön tilille. Näin Lauri kuulustelukertomuksessa:
"En ole perinyt veneen hintaa yhtiöltä, joten vene on minun omaisuuttani, vaikka se onkin kirjanpidossa merkitty yhtiön omaisuudeksi."
"Jumalisjärven Lohen kirjanpitoon on mennyt muutamia minun yksityisluonteisia maksutositteita. En ole pyrkinyt harhauttamaan ketään tahallisesti toimittamalla ko. maksutositteita kirjanpitoon, vaan tositteet ovat joutuneet sinne vahingossa."

Kavalluksesta tuomio

Lauri Heikkinen tuomittiin 29.1.1990 jatketusta kavalluksesta 25.03.1987-24.8.1988. Oikeus katsoi Lauri Heikkisen kavaltaneen 198.750 markkaa ja korkoa 16 prosenttia 100 000 markalle 24.8.1988 lukien ja 98 750 markalle 25.3.1987 lukien. Ulosotto ei ole perinyt tai ei ole saanut perittyä rahoja Lauri Heikkiseltä. Vahingonkärsijöinä ovat Paavo ja Seppo Heikkinen.

Tutkintapyynnöistä

Seppo ja Paavo Heikkinen ovat tehneet useita tutkintapyynjä koskien Emäjoen Lohi Oy:n kanssa tehtyä poikaskauppaa 5.6.1988 ja 24.8.1988, joissa on syytä epäillä törkeää petosta ostajan puolelta. Asiaa on tutkittu, mutta ei selvitetty. Syynä lienee se, että epäilty oli Hyrynsalmen nimismies.

Tiliotteessa 30.1.1987 ilmenee, että Lauri Heikkinen on maksanut yhtiön tililtä laskuja 70 316,30 markan edestä. Tämä summa on kirjattu yksityisnostoksi.

Lauri Heikkinen on nostanut Jumalisjärven Lohen tililtä 27.2.1987 10 000 markkaa.
Tiliotteesta 18.3.1987 ilmenee, että Lauri Heikkinen on nostanut yhtiön tililtä kolme eri nostoa, yhteensä 71 000 markkaa. Nostoille ei ole tositteita. Ne ovat Lauri Heikkisen yksityisnostoja. Tässä vain muutama esimerkki yksityisnostoista.

Lauri Heikkinen kuivasi yksityisnostoillaan Jumalisjärven Lohi Ay:n kassan. Samanaikaisesti Lauri Heikkinen teki töitä kuulustelukertomuksen mukaan täysipäiväisesti kilpailijan eli Emäjoen Lohi Oy:n palveluksessa, jonka osakas hän oli.

Kaikkia rikoksia ei ole tutkittu oikein. Paavo ja Seppo Heikkinen katsoivat kärsineensä Lauri Heikkisen toimista 9.12.1990 mennessä 514 853,50 markan vahingot. Onko nimismies Vesa Juntunen ollut rikostutkintojen esteenä? Apulaispoliisitarkastaja Jouni Välkki on jättänyt syytteet nostamatta. On esitetty epäilys, ettei oikeita asiakirjoja toimitettu syyteharkintaa varten. Onko verottaja verottanut oikein Lauri Heikkistä yksityisnostoista? Onko ykistyisnostoja ilmoitettu verottajalle?

Erityistilintarkastus paljastaa Lauri Heikkisen toiminnan

HTM-tillintarkastaja Väinö Pulkkinen on laatinut erityistilintarkastuksen Jumalisjärven Lohi Ay:stä 24.7.1992 eli Lauri Heikkisen saaman tuomion jälkeen. Pulkkinen toteaa, että kirjanpito ei ollut ajan tasalla, eikä kirjanpito täyttänyt kirjanpidolle asetettavia vaatimuksia. Ostoista ja myynneistä ei ollut tarkkaa selvitystä. Pankki- ja raha-asioiden hoidossa oli laiminlyöntejä. Kuitteja puuttui. Lauri Heikkinen oli ottanut yhtiön tililtä rahaa ja jättänyt kuitit pois. Laskujen maksamisen yhteydessä Lauri Heikkinen nosti aina rahaa itselleen. Lohenmyynneistä hän ei tehnyt kuitteja yhtiön kirjanpitoon. Lauri Heikkinen oli myynyt yhtiön omistaman auton itselleen kuulematta yhtiökumppaniaan. Kirjanpidon puutteellisuuksien, tositteiden puuttumisen ja selvien tahallisten rahavarojen väärinkäytön lisäksi yksi osakas on käyttänyt hyväkseen muiden ymmärtämättömyyttä ja ei ole välittänyt siitä, kuinka yrityksen käy tulevaisuudessa, kirjoittaa HTM-tilintarkastaja Väinö Pulkkinen.

Selvitys osoitti, että Lauri Heikkinen on jäänyt velkaa Jumalisjärven Lohi Ay:lle 577 973,35 markkaa.

Asioitsija Pekka Pesonen on käynyt Jumalisjärven Lohi Ay:n kirjanpidon kahteen kertaan lävitse. Hänen mukaansa Lauri Heikkinen on jättänyt tilimättä Jumalisjärven Lohi Oy:lle 642 191,45 markkaa ja Emäjoen Lohi Oy/Vesa Juntunen 211 800,00 markkaa.

Seurauksena oli se, että yhtiön toiminta päättyi 31.5.1991. Yhtiön omaisuus, kalanpoikashautomo- ja kalankasvastushalli myytiin pakkohuutomkaupalla tammikuussa 1992 ja se osti silloinen Säästöpankki suurimpana velkojana. Takausvastuita ovat maksaneet Paavo Heikkinen myymällä metsää ja Katri Heikkinen sekä Lauri Heikkisen äiti.

Tutkijana ylikonstaapeli Seppo Pelli suhtautui ylimielisesti asioiden tutkimiseen kokonaisvaltaisesti. Tutkinnat olisi pitänyt siirtää KRP:lle, koska syylliseksi epäiltynä oli nimismies. Miksi komisario Kari Tornberg ja nimismies Antti Karjalainen eivät näin tehneet? Nimismies Antti Karjalainen ei missään vaiheessa suorittanut syyteharkintaa nimismies Vesa Juntusta kohtaan. Myös Puolangan syyttäjä Risto Kärnä jätti syytteet nostamatta 30.3.1995 Lauri Heikkistä vastaan törkeästä kavalluksesta, vaikka asiakirjojen perusteella syyte olisi pitänyt nostaa.

Törkeä petos, luottamusaseman väärinkäyttö ja väärennys

Asioiden selvittämiseksi Heikkiset hakivat apua monelta taholta. Eräs sellainen taho oli varatuomari Mikko Kovalainen. Heikkiset joutuivat pettymään pahasti, kun huomasivat, etteivät he voi luottaa Mikko Kovalaisen toimintaan. he käynnistivät oikeusprosessit varatuomari Mikko Kovalaista vastaan.

Törkeä petos, luottamusaseman väärinkäyttö ja väärennys. Siinä on rikosnimikkeet, joista Joensuun Lakiasiantoimiston Mikko Kovalaista syytettiin. Ilmoitusnumero 4301/R/2403/95. ilmoitusiaka 29.6.1995. Tutkintapyynnön tekijä oli Asianajotoimisto Pertti Virolainen Oy.

En tässä vaiheessa kirjoita Mikko Kovalaisesta enempää, koska asiat ovat nyt rikostutkinnassa. Olen pyytänyt poliisia tutkituttamaan KRP:llä avoimien asiakirjojen nimikirjoitukset, koska Paavo ja Seppo Heikkisen nimet on väärennetty asiakirjoihin heidän itsensä ja todistajien mukaan .

Katso aikaisemmat juttuni tästä asiasta

Vaarallinen alue (Erkki Aho 8.11.2006)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/16.htm
Suomussalmella ei tutkita törkeitä virkarikoksia (Erkki Aho 26.4.2007)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/258.htm
Asianajaja Mikko Kovalainen väärensi avoimet asianajovaltakirjat (Erkki Aho 24.8.2007)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/432.htm
Arkistokuva
Nuotanveto

palautteet


Kiinnostuin tästä Vesa Juntusesta, kuinka paha rosvo on? Kauanko istui linnassa? Onko muita hämärähommia tilillä? Kuka tietäisi?

Onko tämä Vesa Juntunen sama henkilö jolla on asianajotoimisto Oulussa ja Raahessa?

Tiedoksi Kanta-Hämeen syyttäjän päätös numero R 08/1612. Vesa Juntusen laatima rikosilmoitus entisiä Ecolator Finland Oy:n työntekijöitä kohtaa ei johtanut syytteisiin. Eli entiset työntekijät eivät tehneet mitään väärää, kysymyksessä oli siis entisten työntekijöiden uhkailu ja kilpailun rajoittaminen. Nyt alkaa julkinen vahingonkorvaushakemus julkisesti rikollisiksi leimattujen entisten työntekijöiden taholta. Reilu vuosi rikolliseksi tuomittuna ja merkittävästi tuloja menettäneenä ei ole Juntuselle ja Koskeloille ilmaista. Ja nyt kaikki ecolatorin asiat voidaan käsitellä julkisesti!!

Vesa Juntusen laatima siviilijuttu, entistä ecolator Finland Oy:n työntekijää kohtaan osoitettu 200 000 euron vahingonkorvauskanne päättyi ecolatorin, Juntusen ja Koskeloiden tappioon. Tarkemmat tiedot löytyvät Lappeenrannan käräjäoikeuden päätöksistä. Nyt alkaa kunnianloukkauksen yms korvausten käsittely. Tälläkin palstalla oli vähän semmoinen sävy, että entiset työntekijät olivat vaan katkeria, mutta nyt on selvää, että kyseessä oli kilpailun rajoitus ja kostoretki entisiä työntekijöitä kohtaan. Kyllä sentään joissakin asioissa Suomessa oikeutta saa, varsinkin näin sikamaisessa tapauksessa. Mutta voimia sinulle Erkki, älä anna periksi. Ja Juntusen sekä hänen liikekumppaneidensa Koskeloiden törkeydet varsinkin pitäisi nostaa kunnolla esille ja tutkia loppuun asti.

Vesa Juntusella on asianajotoimisto Oulussa ja Raahessa, mutta omistajana häntä em syistä ei näy. Olisi mielenkiintoista, jos verottaja tutkisi, että maksetaanko hänelle sieltä palkkaa kuitenkin, sillä siellä se Vesa juttuja hoitelee, ja tuskin ilmaiseksi.

http://www.youtube.com/watch?v=p8BD3gIRHXI

Ecolatorin kulut satoja tuhansia euroja, kun hovioikeus hylkäsi kanteen entistä työntekijään vastaan. Juntusen toimisto on tyytyväinen, saihan se asiakasyritykseltään ecolatorilta suuria summia. Suomi on joskus oikeusvaltio, tämmöiset kouluttamattomat pojan klopit saavat ansaitsemaansa opetusta. Media seuraa tätä viihdettä ja amatöörien puuhastelua, varsinkin nyt, kun pääomarahoittaja on erehtynyt sotkeentumaan tähän vähintäänkin kyseenalaiseen kusetukseen.