Keskustelu EOK:sta jatkuu .......

Erkki Aho   30 01 2008, 14:50

Jatkoa kohdasta:
Vastaus EOK-aktivistille - vastauksia osa 8
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/617.htm
Petter Kavonius
kirjoitti 05 02 2008, 20:59

Sanottakoon se nyt vielä selvästi kerran: En ole tämän Ahon juridisessa argumentaatiossa tai niihin liittyvissä faktoissa virheitä havainnut. Pitäisikö tässä jokaisen yksityiskohdan osalta pykäläkohtaisesti esittää erillinen ylistävä mielipide Aholle siitä? Rehellisenä miehenä ja osaavana maallikkojuristina puutteita on tuskin Aholla ollut niissä kymmenissä muissakaan asioissa, joista Aho on listannut näillä sivuilla itse ”väärät” päätökset. Siis ”väärät” päätökset Ahon argumentaation virheettömyydestä huolimatta! Ja mehän nyt emme Ahon kanssa päätä siitä, onko jokin menettely oikeusloukkaus. Luulisin Ahon ymmärtävän ”Koiviston konklaavista” ja muista vastaavista ilmiöstä ansiokkaasti kirjoittaneena, että virheetön argumentaatio ei ole läheskään ainoa päätöksen ratkaiseva kriteeri nykysysteemissä! En siis voi suositella uusia kanteluita tai oikeusjuttuja Ahon asioissa ennen systeemin muutoksia, koska niiden menestymisen mahdollisuus on äärimmäisen heikko. On todennäköisempää saada suuri veikkausvoitto kuin menestyä nykysysteemissä tietynlaisissa oikeusjutuissa ja kanteluissa. Eikö siis juuri EOK:n päivittäin tekemä työ systeemin muuttamiseksi ole juuri parasta ja ainoaa järkevää työtä Ahonkin hyväksi? Siinä olet kyllä Aho räikeästi väärässä, jos väität, että EOK ei ole sinun ja asioidesi eteen tehnyt paljon työtä. Monet ihmiset ovat sitä sinun eteesi tehneet paljon vapaaehtoisesti. Mm. eräs juristi ja 6 lapsen äiti, EOK:n aktivisti, jonka kirjoitus pitäisi olla IS:ssä 6.2.2008. Onko kaunista palkita sinun eteesi tehtyä työtä julkisilla haukuilla?
______________________________________________________

Juristi kirjoitti 05 02 2008, 22:53
Aho on listannut tänne kymmeniä ”vääriä” päätöksiä. Onko olemassa yhtään sellaista päätöstä, jossa Aho olisi voittaja? Jos olen oikein lukenut, Ahon osalta hylättiin syyte uhkauksesta hovioikeudessa, jonne EOK toimitti sen seuranta- ja valvontailmoituksensa, jonka Aho on tänne myös kopioinut. Luen tämän Aholle ilmeisesti varsin harvinaisen voiton kokonaan EOK:n seuranta- ja valvontailmoituksen ja sen taakse kytkeytyvän oikeusturvatyön ansioksi. Ahon tulisi kiittää EOK:ta, jolle kiitos kuuluu. Oman kokemukseni mukaan tuon syytteen menestyminen olisi todennäköisesti tuonut kovaa kakkua. Eikö Ahon tulisi kiittää EOK:ta vapaudestaan! Pitäisikö harkita Ahon erottamista EOK:sta, koska hän on hyökkäävällä kirjoituksella vahingoittanut yhdistystä? Katsotaan millaisen armottoman viranomaisvainon kohteeksi hän joutuu, kun EOK:n suoja kokonaan puuttuu? Tosin Ahon omat julkiset hyökkäykset EOK:ta vastaan saatetaan tulkita niin, että Aho ei nauti enää EOK:n apua viranomaisvainoja vastaan? Ahon maksamat pikku jäsenmaksut ja palvelumaksut pitää hänelle palauttaa, jotta hän ei erehdy luulemaan, että niillä olisi jotakin pikkuriikkistä suurempaa merkitystä siihen valtavan arvokkaaseen työhön nähden, joka on tehty hänenkin puolestaan EOK:ssa.
Juristi
_______________________________________________________

Jaana Pedersen, OTK kirjoitti 06 02 2008, 11:25
Sen voin todistaa Aholle ja muille, että Ahon eteen on tehty EOK:ssa vähintään miljoonan euron edestä työtä. Tässä Jarmo Juntusen vaapaaehtoistyön arvo on suurin. Se on ainakin 100.000 euroa, voi kyllä olla moninkertainenkin. Se työ tapahtuu systeemin muuttamiseksi sellaiseksi, että Aho ja moni muu meistä saisi oikeutta tässä maassa. Aho ei ole ainoa systeemin uhri, meitä on tuhansia.
Jaana Pedersen, OTK
___________________________________________________

Siirretty tähän 11.2.2008:

Todistetaan ......
Erkki Aho 07 02 2008, 16:07

Olen saanut palautetta Jaana Pederseniltä kahteen kertaan.

Kohdassa:
Vastaus EOK-aktivistille - vastauksia osa 8
Jaana Pedersen, OTK kirjoitti 06 02 2008, 11:25
ja sama toistamiseen kohdassa:
Variksen vala - Eurooppalaisen Oikeusturvan keskusliitto
Jaana Pedersen kirjoitti 06 02 2008, 11:30

Sen voin todistaa Aholle ja muille, että Ahon eteen on tehty EOK:ssa vähintään miljoonan euron edestä työtä. Tässä Jarmo Juntusen vaapaaehtoistyön arvo on suurin. Se on ainakin 100.000 euroa, voi kyllä olla moninkertainenkin. Se työ tapahtuu systeemin muuttamiseksi sellaiseksi, että Aho ja moni muu meistä saisi oikeutta tässä maassa. Aho ei ole ainoa systeemin uhri, meitä on tuhansia.
Jaana Pedersen, OTK


Vastaus oikeustieteen kandidaatti Jaana Pedersenille

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliiton (EOK) juristin tuntiveloitus 2.3.2006 tehdyn ilmoituksen mukaan on arvonlisäveroineen 152,50 euroa. Miljoona euroa jaettuna 152,50 eurolla tekee 6557,377 tuntia. Kuukauden keskimääräinen työtuntimäärä voisi olla 168. Kun 6557 jaetaan 168:lla, niin tunneista saadaan 39,148 kuukautta. Kun 39.148 jaetaan 12:lla, niin kuukausista saadaan 3,262 vuotta. Mikä tarkoittaa 3 vuotta, 3 kuukautta ja noin neljä päivää riippuen kalenterikuukaudesta. Tunnit ja minuutit jääkööt tässä nyt huomioon ottamatta. Tämä merkitsee sitä, että EOK on tehnyt Pedersenin kirjoituksen mukaan työtä tietämättäni minun hyväkseni minulta mitään kysymättä yli kolme vuotta.

Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, koska EOK on lähettänyt valvontailmoituksen asiassani 10.2.2006 Rovaniemen hovioikeudelle. Tämä merkitsee sitä, että EOK:ssä on yksi juristi tehnyt töitä vuoden 2006 helmikuun alusta lähtien tähän päivään asti (7.2.2008) täysipäiväsesti minun asiassani tietämättäni ja minulle mitään informoimatta. Minulta mitään kysymättä. Pedersenin laskelman mukaan myös toinen EOK:n juristi on tehnyt töitä asiassani tietämättäni ja minulta mitään kysymättä yli 15 kuukauden ajan täysipäiväisesti Erkki Ahon hyväksi.

Tämä merkitsee sitä, että toisen juristin on täytynyt aloittaa työnteko asiassani jo marraskuussa 2006. Tämä laskelma perustuu siihen, ettei kumpikaan juristi ole pitänyt lomia lainkaan työskennellessään Erkki Ahon hyväksi tämän tietämättä.

Oikeustieteen kandidaatti Jaana Pedersen on ilmoittanut voivansa todistaa, että Ahon eteen on tehty EOK:ssa töitä vähintään miljoonan euron edestä. Varmaan lukijat minun lisäkseni ovat kiinnostuneita tietämään, keitä ovat nämä kaksi juristia ovat nimeltään ja mitä nämä kaksi juristia ovat tarkasti ottaen täysipäiväisesti tehneet Erkki Ahon hyväksi, koska he eivät ole olleet päämieheensä lainkaan yhteydessä.

Jos OTK Jaana Pedersen ei voi todistaa kirjoittamaansa asiaa, että EOK on tehnyt nimenomaan Erkki Ahon eteen töitä miljoonan euron edestä, niin silloin minun on syytä epäillä häntä perättömän tiedon levittämisestä. OTK Jaana Pedersen on velvoitettu todistamaan väitteensä todeksi.

Sorry Jaana ....

_______________________________________________________

Palautteita kohdasta: Todistetaan .....

EOK:n jäsen kirjoitti 07 02 2008, 22:14
Olen kyllä Jaana Pedersenin kanssa samaa mieltä. Aho ei ole ilmeisesti kuitenkaan ymmärtänyt, että EOK:n työ Ahon ja tuhansien muiden hyväksi systeemin tasoisten muutosten eteen ei ole pelkkää asianajotyyppistä juristityötä. Tämä työ Ahonkin eteen on työtä samanaikaisesti monien muidenkin eteen. Sitä työtä kehitetään koko ajan EOK:n jäsenten esitysten mukaisesti. Kun olet noin kriittinen, niin varmaan myös tiedät keinot, kuinka oikeusturvaloukkaukset estetään. Kerro meille muillekin, mitkä ovat mielestäsi ne konkreettiset työmuodot, joilla tuhansien suomalaisten oikeusturvaloukkauksista kärsineiden asiat hoidetaan. Silloin EOK voisi ottaa ne oikeusturvatyössään huomioon ja muu jäsenistö hyötyisi myös niistä toimenpiteistä.
EOK:n jäsen

Juristi kirjoitti 07 02 2008, 23:27
Onko sinulta Aho jossain vaiheessa jäänyt huomaamatta, että kyse on yhdistyksen työstä jäsentensä oikeuksien eteen? Yhdistyksen jäsenet ”päämiehinä” antavat käskynsä yhdistykselle tekemällä päätökset yhdistyksen kokouksessa, eli EOK:n tapauksessa liittokokouksessa? Tehdyn työn yhdistyksen jäsenet hyväksyvät jäsenpalveluiden käyttäjinä hyväksymällä toimintakertomuksen kuluneelta kaudelta. Se muuten hyväksyttiin viime liittokokouksessa yksimielisesti. Siitä käydyssä keskustelussa useissa puheenvuoroissa todettiin EOK:n työn arvoksi, sinunkin puolestasi Aho, vähintään miljoonaksi euroksi. Tästä ei ole ollut pienintäkään erimielisyyttä. Vai esititkö sinä Aho eriävän mielipiteen silloin? Jos et ole, olet itse passiivisuudellasi hyväksynyt, että EOK on tehnyt eteesi ainakin miljoonan euron edestä työtä. Sitähän ei ole kukaan täällä väittänyt, että tämä työ olisi tehty vain sinun asioissasi, vaan monien ”päämiesten” eteen samanaikaisesti. Siis sorry vaan Aho, jos olet itse päättänyt sen, mitä nyt ilmeisesti kiellät tai epäilet?
Juristi

Juristi kirjoitti 08 02 2008, 0:02
Sanottakoon tämä vielä. Ahon tänne kopioimassa seuranta- ja valvontailmoituksessa oleva päiväys osoittaa varsin vakuuttavaksi, että Aho on ollut EOK:n jäsen liittokokouksen aikana. Aho tai kukaan muukaan ei ole kiistänyt liittokokouksessa jäsenistön toimesta esille nostettua kirjallista materiaalia ja ”henkilötodistelua”, joka kiistatta on osoittanut EOK:n työn arvoksi Ahonkin hyväksi vähintään miljoona euroa. Kuten totesin, tämän on Aho vähintään passiivisesti EOK:n jäsenenä itsekin hyväksynyt. Asia on siis Ahon itsensäkin vähintään passiivisesti hyväksymä ja ratkaistu lopullisesti.
Juristi

_______________________________________________________

Yhteenveto EOK-keskustelusta
Erkki Aho 10 02 2008 14:00

Minä muiden EOK:n jäsenien ohella olen ollut tyytymätön EOK:n suorittamaan oikeudelliseen valvontaan. Jäsen voi maksua vastaan saada Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliiton palvelun, jossa EOK ilmoittaa Oikeusturvakeskuksensa seuraavan ja valvovan, jotta jäsenen lailliset oikeudet toteutetaan täysimääräisesti oikeuden ratkaisussa ja päätöksenteossa.

Valvonta on kuitenkin EOK:n taholta jätetty tekemättä sillä tavalla kuin jäsen kirjeen perusteella on ymmärtänyt sen tapahtuvan. Näin jäsen on tuntetunut itsensä petetyksi, kun hänelle on myyty sellaista, mitä ei ole olemassa.

EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen on yrittänyt epätoivoisesti puolustella EOK:n epäonnistunutta valvontasysteemia. Toin tämän epäkohdan esille omassa nettipäiväkirjassani kirjoittamalla Variksen valasta (nettipäiväkirjassa 7.6.2007). EOK näytti ottavan koko hyökkäysarsenaalinsa käyttöön minua vastaan, koska olin uskaltanut tuoda epäkohdan esiin. Muun muuassa EOK:n johtava juristi oikeustieteen tohtori Petter Kavonius väitti palautteessaan, että minun asiassani ei ole tapahtunut oikeudenloukkausta.

Tein pienestä osasta oikeusprosessia koostavan selvityksen päiväkirjaani perusteluineen, jossa selkeästi osoitin, että oikeudenloukkauksia on tapahtunut. Petter Kavonius oli perehtynyt asiaani ja korjasi sitten oman näkemyksensä kirjoittamalla, että "En ole tämän Ahon juridisessa argumentaatiossa tai niihin liittyvissä faktoissa virheitä havainnut."

Valvontailmoituksessaan EOK ilmoittaa, että mikäli EOK toteaa, että asiassa loukataan Erkki Ahon oikeuksia, niin EOK suosittelee ryhtymistä perustuslain 118 §:n mukaisiin vahingonkorvaus- ja syytetoimiin oikeusloukkauksista vastaavia virkamiehiä kohtaan, ja EOK antaa maan parasta asiantuntijaneuvontaa tällaisiin toimenpiteisiin.

Minä kiitän oikeustieteen tohtori Petter Kavoniusta mitä nöyrimmin hänen esittämästään arviosta koskien minun omaa juridista argumentointiani. Tulen käyttämään tätä oikeusteteen tohtorin arviota omassa oikeusprosessissani. Tämä lausuma on myös erinomainen todistus, niin päiväkirjani lukijoille kuin tiedotusvälineille ja suurelle yleisöllekin siitä, että olen asioissani juridisesti lain oikealla puolella. Tohtori Petter Kavonius on nimittäin yksi maan parhaimmista asiantuntijoista.

Valitettavasti oikeustieteen kandidaatti Jaana Pedersen lähti EOK- keskusteluun mukaan yliampuvalla totuudenvastaisella kirjoituksella. Ei pidä väittää sellaista, mikä ei pidä paikkaansa.

Uskon tämän keskustelun EOK:sta saaneen EOK:n johdon ymmärtämään, että vain tyytyväiset asiakkaat ovat EOK:n menestyksen edellytyksenä. EOK:n on oltava nöyrempi ja lähdettävä siitä miten jäsenten tyytyväisyys taataan. En ole ollut mukana EOK:n kokouksissa päättämässä EOK:n asioista. EOK:n jäsenenä kuitenkin toivon EOK:lle onnea ja menestystä sen vaikeassa työssä kansalaisten oikeusturvan parantamiseksi.

Katson omalta osaltani keskustelun EOK:sta päättyneeksi tässä foormissa.

palautteet


Kuinka sattuikaan, olen itse myös kysynyt samaa asiaa EOKn keskustelupalstalla, miten Eok valvoo valvontapaperinsa edistystä? Tulos oli, että asiakkaan itse on valvottava ja kerättävä todisteet ja lähetettävä ne EOKlle "palautteena". Mutta sitten vielä kysytään siltä asiantuntijalta.... EOKlle pisteitä, että se on edes jotenkin kasvattamassa moraalia juristi/tuomioistuin piireissä, vaikka nykyään hyväksytty moraalittomuus ja etiikan puute onkin lujassa ja siksi voidaan puhua "nykyisten käytäntöjen mukaan" tuomioistuin voi katsoa ettei ihmisoikeusloukkauksia turvattuun oikeuden saantiin oikeuslaitoksissamme ole tapahtunut, vaikka toisaalta EITn antamien tuomioiden mukaan käytäntömme alkavat herättää laajemminkin huomiota ns. länsimaana. Se mitä on harrastettu jo vuosisatoja oikeuslaitoksissamme eli kansalaisen oikeusturvan loukkauksia kaikenlaisilla "meillä on tapana" käytäntöinä perustumatta lakiin, onkin vuosikymmenien edessä oleva työ ja aika toivotonta, jos ei juristikoulutuksessa painoteta juuri näitä asioita. Se "ammatillinen kollegiaalisuus" on niin, niin monimuotoista kuin esim. Sodankyläläinen juristi ilman valtakirjaa ja tuntematta asiakastaan puolustaa asiakastaan hänelle tietämättömässä asiassa tuomiosituimessa. Johan tälle nauraa jo kehitysmaankin oikeuslaitokset vedet silmissä....