Jokisen katuvalot

Erkki Aho   11 02 2008, 11:10

image

Koskee palautteita kohdassa:
Flirttikoulutusta eduskunnan tiukkapipoisille –
-otetaan huumorilla
Erkki Aho 11 02 2008, 11:11 
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=630

___________________________________________

Kiitos jokiselle palautteista

 
Esittämäsi ongelmat ovat päättäjien tiedossa. Vuoden 2008 budjettikäsittelyn yhteydessä käytin puheenvuoron, jossa toivoin, että Kalajoen kaupunki käyttäisi niin sanottuja Repo-rahoja terveyskeskuksen investointiin, kaupungin rakennusten korjausmäärärahoihin ja teiden kunnossapitoon. Kalajoen kaupungilla on näitä Repo-rahoja sijoitettuna yli 11 miljoonaa euroa. Katsoin, että Kalajoen kaupungin kannalta nämä pienet ja kiusalliset asiat kuten teiden ja rakennusten korjaukset olisi laitettava kerralla kuntoon, kun rahaa siihen on olemassa.

En kuitenkaan saanut kannatusta ajatukselleni ja siksi terveyskeskuksen investointiin otetaan uutta lainaa ja korjaus- ja tiemäärärahat ovat budjetissa niin pienet, ettei niillä voida suorittaa juuri mitään korjaustoimenpiteitä. Rahaa Kalajoen kaupungilla on, mutta sitä ei haluta käyttää peruskalajokisten hyväksi.

Olen aikaisemmin tehnyt aloitteen tiemäärärahojen tärkeysjärjestykseen laittamisesta. Aloite ei eiheuttanut toimenpiteitä, vaan Hiekkasärkät on aina jonon kärjessä, kun tiemäärärahoja jaetaan eri kohteisiin.
Kehotan jokista tekemään kirjallisen aloitteen esittämistään tienkorjaus- ja valaistusasioista Kalajoen kaupungin tekniselle lautakunnalle ja viemään sen tekniselle johtajalle Paavo Soukalle valmistelua varten. Näin asia tulee virallisesti käsittelyyn.
______________________________________________________

Siivooja on sitä mieltä, että avarauudesta katsottuna kaikki näyttää paljon valoisammalta.
Yölläkin.
Katuvaloista huolehtiminen ei ole Ahon asia.
Särkkien epäkohdista Erkki Aho on tarpeeksi usein ja kauan informoinut niin päättäjiä kuin kansalaisiakin.
Totuudenmukaisesti.

Yritä olla liukastumatta postilaatikkoreissullasi.
Ensi kesä tulee taatusti.
Ainakin jonakin vuonna .....
______________________________________________________

palautteet


ei palautteita