Suoraan sanoen - oikeusvaltio Suomi

Erkki Aho   01 01 2007, 1:00

Hyvät äänestäjät ja nettipäiväkirjani lukijat

Suomi on saanut ennätysmäärän langettavia tuomioita Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa vuonna 2006 siitä, ettei oikeudenkäynti ole ollut oikeudenmukainen.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Jos saan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, niin koko suomalainen oikeusjärjestelmä kokee melkoisen muutoksen."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Transparency Internationalin selvityksen mukaan Suomen oikeuslaitos on maailman neljänneksi epäluotettavin. Se kuuluu samaan viiteryhmään Perun, Kamerunin ja Indonesian kanssa.

Koiviston konklaaviin osallistunut entinen Vaasan Hovioikeuden presidentti Erkki Rintala arvosteli kovin sanoin oikeuslaitosta Ilkka-lehden haastattelussa kesäkuussa 1998. Hänen mukaansa Suomi seisoo oikeusvaltion takarivissä yhdessä Italian ja Puolan kanssa. Rintalan mukaan Suomi kuuluu oikeudenkäytössä huonoon seuraan. Hän viittaa myös skotlantilais-amerikkalaiseen tutkimukseen, joka on laajasti levinnyt maailman lakimiehille ja antaa vähemmän mairittelevan kuvan Suomen oikeuslaitoksesta. Valitettavasti Suomessa tämä Summers & Mc Cormickin tutkimus on vaiettu kuoliaaksi. Sitä ei löydy enää edes eduskunnan kirjastosta.

Kenen puolella oikeuslaitos on, rikollisten vai uhrien?
Valittujen Palojen julkistama tutkimus toukokuun numerossa vuonna 1996 osoittaa, että kansalaisten usko oikeusjärjestelmään on romahtanut. Vain 26 prosenttia kyselyyn vastanneista antaa tuomiolaitoksen toiminnalle hyvän arvosanan. Kansalaiset ihmettelevät kuinka välinpitämättömästi maamme oikeuslaitos toimii. Kenen puolella oikeuslaitos on, rikollisten vai uhrien, kysyvät kansalaiset. Valtaosa suomalaisista katsoo, että tuomioistuimet ja vankilalaitos ovat epäonnistuneet tehtävässään. Samalla kansalaiset antavat selkeän tuomion nykyiselle oikeuskäytännölle.

Lakimiesuutiset lehdessä 2/2002 käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoittaa, että tuomioistuimet on alistettu poliittisen valtaeliitin johdon ja valvonnan alaisuuteen. Suomessa ei ole enää riippumaton tuomioistuinlaitos, vaikka perustuslain 3 § sitä edellyttää. Kokemani perusteella voin sanoa, että Suomessa on oikeutta niin vähän, että sitä ei riitä kaikille.

Laillisuusvalvonnan tila ja kansanedustajat
Oikeuskanslerinviraston vuotta 2001 koskevassa kertomuksessa todettiin, että oikeuskanslerinvirasto otti vastaan 1291 kantelua, joista 789 otettiin tutkittavaksi eli noin 40 % jätettiin käsittelemättä. Eniten kanteluita kohdistui tuomioistuimiin, poliiseihin ja sosiaaliviranomaisiin. Suomessa laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvojien toimintaa Suomessa valvoo perustuslakivaliokunta ja eduskunta. Helsingin kihlakunnansyyttäjä Harri Ilander sanoi minulle, ettei hän voi puuttua sellaisiin rikoksiin, joissa laillisuusvalvojat ovat jo tehneet ratkaisunsa. On syytä epäillä kiistattomien näyttöjen perusteella, että laillisuusvalvojat syyllistyvät vuosittain jopa satoihin tietoisiin vääriin päätöksiin. Tietoinen virkarikosten salailu hoidetaan siten, ettei perustuslakivaliokunta ota yksittäisten kansalaisten kirjelmiä käsiteltäväkseen, se tutkii asian vain laillisuusvalvojien kertomusten perusteella.

Nykyinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on Kimmo Sasi. Viimeinen ei kokoomuslainen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on ollut kansanedustaja Urho Kekkonen 1950-luvulla.

Laillisuusvalvontaan käytetään vuodessa lähes 10 miljoonaa euroa, eivätkä kansalaiset saa tyydyttävää vastinetta rahoilleen. Laillisuusvalvontaan tulisikin järjestää tyytyväisyystutkimus ja ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin tutkimustulosten perusteella. Nykyiset kansanedustajat suojelevat rikolliseksi epäiltävää laillisuusvalvontaa, vaikka perustuslain 29 §:n mukaan kansanedustajan pitää toimessaan noudattaa oikeutta ja totuutta. Mielestäni Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen.

Korkein oikeus myrskyn silmässä
Entinen Korkeimman oikeuden jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan "Taistelu oikeudesta" sivulla 15 näin: "Korkein Oikeus on tällä hetkellä todellisessa ahdingossa ja luottamus tuomioistuimiin on rapautunut niin pahasti, että menetetyn maineen korjaamiseen voi mennä kolmekymmentä vuotta. Monet kansalaiset eivät enää käytä sanoja "korkein oikeus" naureskelematta, ja varmasti joku oikeusneuvos on ammattia kysyttäessä häpeissään valehdellut soittavansa pianoa pornobaarissa, koska se kuulostaa kunniallisemmalta kuin jäsenyys Korkeimmassa Oikeudessa".

Kirjassaan Oikeus voittaa entinen oikeusministeri Anneli Jäätteenmäki käy terrierimäisesti KO:n ukkoseuran kimppuun. Hän arvostelee Korkeimman Oikeuden viime vuosien toimintaa. Jäätteenmäen mielestä Eeva Vuoren tapaus todistaa, että KO ei elä nykyajassa ja arkipäivässä. Korkeimman Oikeuden jäsenen Eeva Vuoren miehen kerrottiin saaneen entiseltä Turun kaupungin johtajalta, Juhani Lepältä 200 000 markkaa "pimeää rahaa" kauppasumman osana huvilakaupassa. Lehtitietojen mukaan samassa pöydässä istunut Eeva Vuori ilmeisesti näki tuon rahasumman, mutta hänelle saattoi käydä kuin vitsin mustalaispojalle: hai, kyllä näki, mutta ei huomannut. Syyttäjä jättikin syyttämättä, koska syyttäjän mukaan 200 000 markkaa on niin pieni raha Vuorien muuhun omaisuuteen nähden.

KO:n remontti tulisi Jäätteenmäen mielestä aloittaa jäsenten nimitystavasta, mikä nyt ruokkii salamyhkäisyyttä. Korkein Oikeus päättää itse ehdokkaistaan ja Tasavallan Presidentti nimittää. Viran täyttömenettely on tehtävä avoimemmaksi. Virkaesitys ja esillepano tulisi myös perustella. Varatuomari Jäätteenmäki pitää ongelmana myös sitä, ettei Korkein Oikeus perustele kielteisiä ratkaisujaan vaikka Suomen perustuslain 21 §:n mukaan ja Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen päätösten mukaan jokaisella on oikeus saada perusteltu päätös asioissa.

Järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia
Ekonomi Jukka Davidsson väittää kantelussaan eduskunnan oikeusasiamiehelle, että Suomessa on tehty massamuotoisesti ihmisoikeusloukkauksia julkisen vallan toimesta. Nämä ihmisoikeusloukkaukset sisältävät yksilötasolla tarkasteltuna lähes poikkeuksetta sarjan erilaisia perus- ja ihmisoikeuksien menetyksiä.

  • Suomen perustuslain 1 §:n mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.
  • Perustuslain 2 §:n mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
  • Perustuslain 3 §:n mukaan tuomivaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.
  • Perustuslain 6 §:n mukaan kaikki ovat yhdenvertaiset lain edessä.
  • Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen.
  • Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu.
  • Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus työhön ja elinkeinovapauteen.
  • Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan.
  • Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaisessa tuomioistuimessa tai viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
  • Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Vahingonkorvausvaatimukseni
Olen yrittänyt saada Suomessa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä jo lähes 12 vuoden ajan, mutta sitä en ole saanut. Minulla on parasta aikaa asia myös Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Jos saan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, niin koko suomalainen oikeusjärjestelmä kokee melkoisen muutoksen tämän oikeudenkäynnin perusteella. Asiani ovat olleet Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä nyt jo lähes kaksi vuotta. Siellä on käsittelyssä myös vahingonkorvausvaatimukseni, mikä minun on saatava EU:n ihmisoikeussopimuksen 8. artiklan perusteella myös Suomen oikeuslaitoksessa oikeudenmukaiseen oikeuskäsittelyyn.

Kahdeksas artikla: Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vahingonkorvausvaatimukseni on
118 811 975 euroa.
Eräpäivä on ollut 27.5.2005 ja sen jälkeen summalle lasketaan 9 %:n korko.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_________________________________________________

NovaPatria saa kopion tutkimuksesta minulta, kun ilmoittaa nimensä ja osoitteensa.

Kiitos palautteesta Observaattorille
Ministeri Suvi-Anne Siimeksen toiminta toisena valtionvarainministeri on täysin käsittämätöntä. Hän ministeri myi 12,2 miljardin markan arvoiset saatavat 600 miljoonalla markalla eli 5 %:lla pääoman arvosta ulkomaisille yhtiöille. On todettava, että Arsenal Oy:llä oli tuolloin toimiva oma johto. Miksi ministerin piti myydä nuo saatavat? Lisäksi sopimukseen sisältyy korvausklausuuli eli jos kauppa puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen. Se estää kansanedustajien lainsäädäntötyötä. On käsittämätöntä, että velallisille ei annettu mahdollisuutta selvitä tuolla 5 %:lla veloistaan. Nyt näiltä velallisilta peritään täyttä summaa korkeilla koroilla useimmiten velallisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen kuolinpesältä. Olen tehnyt lukuisia rikostutkintapyyntöjä ministeri Suvi-Anne Siimeksen toiminnasta, mutta mitään ei tapahdu. Kaikki nykyiset kansanedustajat ovat tietoisia entisen ministerin, nykyisen kansanedustaja Suvi Anne Siimeksen toimista. Kansanedustajan pitää perustuslain mukaan noudattaa toimissaan oikeutta ja totuutta. Millainen on nykyisten kansanedustajien oikeus ja totuus?

palautteet


Osoitelinkissä alla löytyy Akkusastoori nimisen vksv julkaisu. Nettijulkaisu näytti vielä eilen tomivan... Sivulla 32 lähtien syyttäjälaitoksen virkamies harjoittaa räikeää itsepetostaan hokemalla olevansa parhaassa mahdollisessa seurassa... Näin on jos toinen ainoa vaihtoehto olisi olla tavallinen päähänpotkittu virkarikosten masentama Suomalainen. http://www.vksv.oikeus.fi/Satellite?blobcol=urldata&blob header=application/pdf&blobheadername1=Content-Dispositi on&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=i nline;%20filename=Akkusastoori%20nettiin.pdf&blobheaderv alue2=773830&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blo bwhere=1166094384707&ssbinary=true&SSURIapptype=Blob Server&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false& ;SSURIsscontext=Satellite%20Server

Aamulehden forumilla Jukkis kyselee TI:n dokumentin perään jossa"" Transparency Internationalin selvityksen mukaan Suomen oikeuslaitos on maailman neljänneksi epäluotettavin. Se kuuluu samaan viiteryhmään Perun, Kamerunin ja Indonesian kanssa."" Itsekin sen olen TIn sivuilta lukenut mutta pahakurki kun vat ehtineet poistaa. Onko kellään tutkimuksesta kopiota?

Yksi törkeimpiä lähihistorian menettelyjä oli, kun ministeri Suvi-Anne Siimes möi suomalaiset lamavelalliset orjiksi ulkomaalaisille perintäyhtiöille. Tiettävästi Sauli Niinistö tuki näitä toimia. Lamavelalliset itse tai heidän sukulaisensa olisivat voineet itse lunastaa lamavelalliset pois orjuudesta samalla hinnalla. Tätä ei anneta Suvi-Annelle ikinä anteeksi. Odottakoon sitä päivää,kun hän joutuu siitä vastaamaan. Obsrvaattori

Kuopion Hallinto-oikeus Päätös 33/1 Diaarinumero 02213/05/6101 Ensimmäinen päätös oli myönteinen, missä KHO antoi Kontiolahden kunnalle suosituksen maksaa kaikki hakemani korvaukset. Kunta käveli päätöksen yli, eikä käyttänyt valitusoikeutta. KHO:lle ilmoitin asiasta ja pyysivät lähettämään asiakirjat uudestaan sinne pikaisesti, lupasivat nopeaa käsittelyä ja määrätä kunta maksamaan korvaukset. Aikaa alkoi kulua kohtuuttomasti. Peruin kaikki toimeentulohakemukseni, jotta päärös tulisi nopeammin. Jätin perustuslakiin perustuvan oikeuteni akuutiin jalkaleikkaukseen joutumiseeni voimaan, joka tehtiin yksityisellä sairaanhoitosektorilla, koska leikkausjonot olivat pitkät. Tästä sain todisteen yksityiseltä lääkäriasemalta. KHO hylkäsi 9 500 euroa maksavan leikkaukseni sillä perusteella, että se ei kuulu toimeetulotuen piiriin. En koskaan ollut hakenutkaan sitä toimeentulotukena, vaan Suomen perustuslakiin ja EU -tuomioistuimen ennakkopäätökseen vedoten Englantilaisen Rouva Wattson:in tapaus. Päätös oli myönteinen hänelle EU:ssa. KHO vääristi päätöksessään hakemani korvauksen jalasta, muuttamalla asianimikeeksi toimeetuloturva, jonka olin kokonaisuudessaan perunut kaikilta osin. KHO muutti jalkani akuutin leikkauksen toimeentuloturvahakemukseksi ja sitä kautta sai mahdollisuuden hylätä akuutin jalkaleikkauksen maksumääräyksen Kontiolahden kunnalle. Jotakin outoa ensimmäisen myönteisen päätöksen ja seuraavaksi ylipitkän kieltävän käsittelyn välissä on tapahtunut, mikä ei siedä päivänvaloa. Pyydän apua tapaukseni jatkotoimiin, itse olen masentunut ja pettynyt laittomaan päätökseen. braxellalex@hotmail.com

http://75146b2c510a2628374a42369ba11904-t.huihg897.info <a href="http://75146b2c510a2628374a42369ba11904-h.huihg89 7.info">75146b2c510a2628374a42369ba11904</a> [url]http://75146b2c510a2628374a42369ba11904-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://75146b2c510a2628374a42369ba11904-b2.huihg897.inf o]75146b2c510a2628374a42369ba11904[/url] [u]http://75146b2c510a2628374a42369ba11904-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://3c2394b72969b26aa7d3d5c39c9943b7-t.k90u0h.info <a href="http://3c2394b72969b26aa7d3d5c39c9943b7-h.k90u0h. info">3c2394b72969b26aa7d3d5c39c9943b7</a> [url]http://3c2394b72969b26aa7d3d5c39c9943b7-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://3c2394b72969b26aa7d3d5c39c9943b7-b2.k90u0h.info] 3c2394b72969b26aa7d3d5c39c9943b7[/url] [u]http://3c2394b72969b26aa7d3d5c39c9943b7-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695

Hyvää tekstiä, mutta UK Kekkonen EI OLLUT Kokoomuslainen

Voisitko kertoa, mistä Summers & Mc Cormickin tutkimus löytyy. Sähköpostiosoitteeni on erkki.jalkanen@dnainternet.net