Opiskelijat voivat vaikuttaa äänestämällä

Erkki Aho   03 01 2007, 20:03

image
=======================================
++++++”Rahasta ei ole kiinni!”++++++
=======================================

Opiskelijat ovat Suomessa kaltoin kohdeltu ryhmä.
Eduskunnassa äänestettiin tiistaina 19.12.2006 lukuisista esityksistä opintorahan korottamiseksi. Perussuomalaisten Raimo Vistbacka esitti 65 miljoonan euron määrärahaa opintorahan korottamiseen 15 prosentilla. Yhtäkään näistä esityksistä ei hyväksytty, vaan eduskunta päätti pitää opintorahan nykyisellä tasollaan, mikä on kohonneisiin elinkustannuksiin nähden täysin riittämätön. Asia lyötiin lukkoon eduskunnan budjettiäänestyksissä luvuin 105-82.

Opiskelijoilla on kevään eduskuntavaaleissa mahdollisuus vaikuttaa asioihin äänestämällä niitä, jotka ajavat heidän asioitaan. Voidaan perustellusti kysyä: Opiskelijat, äänestättekö keskistysleirinne vartijoita?

Seuraavat Oulun läänin kansanedustajat äänestivät opintotuen korottamista vastaan:

 • Matti Ahde SDP
 • Tuomo Hänninen Keskusta
 • Liisa Jaakonsaari SDP
 • Kyösti Karjula Keskusta
 • Inkeri Kerola Keskusta
 • Markku Koski Keskusta
 • Paula Lehtomäki Keskusta
 • Riikka Moilanen-Savolainen Keskusta
 • Antti Rantakangas Keskusta
 • Tapani Tölli Keskusta
 • Pekka Vilkuna Keskusta.

Talousarvioaloite 281/2006
Keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen ja kuusi muuta kansanedustajaa tekivät seuraavan talousarvioaloitteen, jossa he esittivät opintorahan korottamista. Eduskunnassa
aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Antti Kaikkonen ja kaikki kuusi muuta kansanedustajaa äänestivät omaa esitystään vastaan. Tämä on selkeä osoitus kansanedustajien selkärangattomuudesta. 
Tosipaikan tullen
s e l k ä r a n k a  p u t o a a   h o u s u i h i n .

Eduskunnalle
Opintotuen tarkoituksena on mahdollistaa opiskelu sosioekonomisesta taustasta ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotuki on vastikkeellinen sosiaaliturvan muoto, joka korvaa päätoimisesta opiskelusta johtuvia kuluja. Tuen saamisen edellytyksenä on riittävä eteneminen opinnoissa: opiskelijan on saatava riittävästi opintoviikkoja. Opintotuki on myös tarveharkintainen ja veronalainen etuus, eli opiskelijan tuloja seurataan vuositulotarkastelun kautta. Opintotuen saajia on yhteensä noin 290 000.

Opintorahan suuruus riippuu opiskelijan iästä, siitä, opiskeleeko opiskelija korkeakoulussa vain muussa oppilaitoksessa sekä siitä, asuuko hän vanhempiensa luona. Korkeakouluopiskelijan kuukausittainen opintoraha on 259,01 euroa, mutta oppilaitoksissa opiskelevien opintoraha on 21,86 – 213,60 euroa. Opintorahaa, kuten muitakaan opintuen elementtejä ei ole sidottu elinkustannusten tai ansiotason kehitykseen. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa ei ole korotettu vuoden 1992 jälkeen, vuonna 1995 sitä leikattiin noin 5 eurolla. Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintoraha on pysynyt samalla tasolla vuodesta 1994. Siten opintorahan ostovoima on jäänyt jälkeen sekä palkkakehityksestä että yleisestä kustannuskehityksestä. Korkeakouluopiskelijan opintorahan ostovoima on laskenut 20 %, muiden opiskelijoiden opintorahan ostovoima on laskenut 16 %.

Lähtökohtana tulee olla, että perustoimeentuloa turvaavien etuuksien määrät seuraavat elinkustannusten kehitystä. Opetusministeriön opintotuen vaihtoehtoja vuonna 2001 selvittänyt Kannustava opintotuki – työryhmä (OPM työryhmämuistiot 18:2002) totesi, että pitkällä tähtäimellä riittävä opintoraha tukee päätoimista opiskelua ja edistää tehokasta opiskelua ja tutkinnon suorittamista kohtuullisessa ajassa. Jotta opintotuki mahdollistaisi päätoimisen opintoihin keskittymisen ja tehokkaan opiskelun, tulisi työryhmän mukaan sekä opintorahan että lainatakauksen määrä tarkistaa kustannuskehityksen mukaan. Ensisijaista työryhmän mukaan olisi kuroa umpeen vuoden 1995 jälkeen toteutunut tason jälkeenjääneisyys. Työryhmän mukaan jatkossa opintorahan määrää tulee säännöllisesti tarkistaa kustannuskehityksen perusteella. Työryhmä esitti, että opintorahan perusmääriä korotetaan vaiheittain kolmena lukuvuonna lähtien lukuvuodesta 2005-2006. Tätä ei ole kuitenkaan toteutettu. Lainatakauksen määrää korotettiin vuonna 2005.

Opintorahan korottaminen kohdentuu kaikille opintotuen saajille niin toisella kuin korkeakouluasteellakin asuinpaikasta riippumatta. Tuki myös kohdentuu varsinaisille opiskelukuukausille. Opintorahan korottaminen 15 %:lla toisi opintotukea nostavalla korkea-asteen opiskelijalle lisää tukea noin 40 euroa ja toisella asteella enimmillään noin 32 euroa. Uudistus tulisi voimaan 1.11.2007.

Mikäli opintoraha saatetaan vastaamaan paremmin opiskelijoiden todellisia elinkustannuksia, opiskelijoiden on mahdollista keskittyä päätoimisemmin opiskeluun, ja pelkästään toimeentulon vuoksi tehty työ vähenee. Muutos kohentaa opiskelijoiden opintojen aikaista toimeentuloa ja siten myös lyhentää valmistumisaikoja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 talousarvioon momentille 29.70.55 lisäyksenä 14 230 000 euron opintotuen opintorahan budjettiperusteisen korottamisen.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2006
Antti Kaikkonen Keskusta
Säde Tahvaninen SDP
Satu Taiveaho SDP
Mikaela Nylander RKP
Pertti Salovaara Keskusta
Miapetra Kumpula-Natri SDP
Susanna Rahkonen SDP


Ministereiden toiminta herättää kysymyksiä
Opetusministeri Antti Kalliomäki kirjoittaa omilla nettisivuillaan seuraavasti:
”Minun mielestäni kukaan ei saa jäädä yksin vaikeuksiensa kanssa. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on pitänyt pintansa. Sen turvaaminen ja kehittäminen on yhteiseksi parhaaksemme. Haasteeseen vastataan: ote pitää, kun se on yhteinen ote!”
Äänestyksessä opetusministeri Antti Kalliomäki vastusti opintotuen korottamista.

Kulttuuriministeri Tanja Saarela on juhlapuheissa ollut kovin huolestunut opiskelijoiden asioista. Tanja Saarela ilkeää pokkana väittää, ettei opintotuen korotus mahdu budjettikehyksiin. Kulttuuriministeri Tanja Saarela ei osallistunut äänestykseen eduskunnassa. Erikoista toimintaa ministeriltä, joka ei uskalla ottaa vastuuta asioista. Toisenlaista uskallusta osoittaa se, että ministeri ja hänen miehensä ovat kumpikin jääneet kiinni rattijuoppoudesta. Uutispäivä Demarin pakinoitsija epäili heillä olevan yhteisiä harrastuksia.

Rahasta ei ole kiinni
Kehitysapuun hallitus esitti lisää 75 miljoonaa euroa. Kokoomus esitti sen päälle vielä 10 miljoonaa, vasemmistoliitto 20 miljoonaa, kristillisdemokraatit 50 miljoonaa ja vihreät 104 miljoonaa euroa.
Hallitus on mahdollistanut Fortumin johtajien 550 miljoonan euron optiot.

Valtaapitävät puolueet ehkä ajattelevat, että opiskelijat ovat poliittisesti vähäpätöinen ja heikko ryhmä kuten esim. vanhukset, joita on helppo kyykyttää. Valituslaulu ei siis kauaksi kuulu, joten käyttäkää äänioikeutta. Muistakaa opiskelijat tämä maaliskuun eduskuntavaaleissa.

Nämä kansanedustajat äänestivät opintotuen korotusta vastaan:
Ahde Matti (SDP)
Ahonen Esko (Keskusta)
Alatalo Mikko (Keskusta)
Alho Arja (SDP)
Anttila Sirkka-Liisa (Keskusta)
Backman Jouni (SDP)
Biaudet Eva (RKP)
Bryggare Arto (SDP)
Filatov Tarja (SDP)
Gestrin Christina (RKP)
Gustafsson Jukka (SDP)
Haapoja Susanna (Keskusta)
Hautala Lasse (Keskusta)
Heinäluoma Eero (SDP)
Hellberg Klaus (SDP)
Hiltunen Rakel (SDP)
Hoskonen Hannu (Keskusta)
Hurskainen Sinikka (SDP)
Hyssälä Liisa (Keskusta)
Hänninen Tuomo (Keskusta)
Jaakonsaari Liisa (SDP)
Jansson Roger (RKP)
Juhantalo Kauko (Keskusta)
Kaikkonen Antti (Keskusta)
Kalli Timo (Keskusta)
Kallio Reijo (SDP)
Kalliomäki Antti (SDP)
Karhu Saara (SDP)
Karjula Kyösti (Keskusta)
Karvonen Tatja (Keskusta)
Kekkonen Antero (SDP)
Kerola Inkeri (Keskusta)
Kettunen Rauno (Keskusta)
Kiljunen Anneli (SDP)
Kiljunen Kimmo (SDP)
Kiviniemi Mari (Keskusta)
Kiviranta Esko (Keskusta)
Komi Katri (Keskusta)
Koski Markku (Keskusta)
Koski Valto (SDP)
Koskinen Johannes (SDP)
Kuisma Risto (SDP)
Kumpula-Natri Miapetra (SDP)
Kähkönen Lauri (SDP)
Kääriäinen Seppo (Keskusta)
Laitinen Reijo (SDP)
Lankia Eero (Keskusta)
Laukkanen Markku (Keskusta)
Lehtomäki Paula (Keskusta)
Leppä Jari (Keskusta)
Lindqvist Maija-Liisa (Keskusta)
Lintilä Mika (Keskusta)
Lintonen Minna (SDP)
Luhtanen Leena (SDP)
Lämsä Eero (Keskusta)
Löv Pehr (RKP)
Manninen Hannes (Keskusta)
Moilanen-Savolainen Riikka (Keskusta)
Neittaanmäki Petri (Keskusta)
Nousiainen Pekka (Keskusta)
Nylander Mikaela (RKP)
Oinonen Lauri (Keskusta)
Ojala Reino (SDP)
Olin Kalevi (SDP)
Paasio Heli (SDP)
Paatero Sirpa (SDP)
Paloniemi Aila (Keskusta)
Pekkarinen Mauri (Keskusta)
Peltokorpi Terhi (Keskusta)
Pentti Klaus (Keskusta)
Puisto Virpa (SDP)
Rahkonen Susanna (SDP)
Rajamäki Kari (SDP)
Rantakangas Antti (Keskusta)
Ranta-Muotio Aulis (Keskusta)
Rask Maija (SDP)
Rehula Juha (Keskusta)
Reijonen Eero (Keskusta)
Roos Jukka (SDP)
Rossi Markku (Keskusta)
Rundgren Simo (Keskusta)
Rönni Tero(SDP)
Saarinen Matti (SDP)
Salo Mauri (Keskusta)
Salovaara Pertti (Keskusta)
Seppälä Arto (SDP)
Skinnari Jouko (SDP)
Särkiniemi Seppo (Keskusta)
Tahvanainen Säde (SDP)
Taipale Ilkka (SDP)
Taiveaho Satu (SDP)
Thors Astrid (RKP)
Tiilikainen Kimmo (Keskusta)
Tuomioja Erkki (SDP)
Tölli Tapani (Keskusta)
Urpilainen Jutta (SDP)
Wallin Harry (SDP)
Vanhanen Matti (Keskusta)
Wideroos Ulla-Maj (RKP)
Vihriälä Jukka (Keskusta)
Viitanen Pia (SDP)
Vilkuna Pekka(Keskusta)
Väistö Matti (Keskusta)
Väätäinen Tuula (SDP)
Ylä-Mononen Jaana (Keskusta)


__________________________________________________________

Kiitos Jaakko palautteesta. Opiskelijat ovat kaltoin kohdeltu ryhmä. Halusin tuoda julki miten suuret puolueet käsittelevät opiskelijoiden asioita. Olen iloinen siitä, että opiskelijat ovat löytäneet tiensä Perussuomalaisten riveihin. Opiskelijat ovat tosiasiassa yksi Perussuomalaisten kantavia voimia tulevissa vaaleissa.


palautteet


Hyvä Erkki , että sinä uskallat kertoa totuuden. Eduskuntapuolueiden ohjauksessa olevat maakuntalehdet eivät äänestyskarttoja paljasta. Siinä ne nimittäin astuisivat omille varpailleen. Onkos sitä lehdistötukea minkä verran millekin maakuntalehdelle nykyään? Paljastapa Erkki sekin tieto kunhan ehdit! Jaakko Kontinen >Itsenäisyyspuolue >Etelä Savo

Hyvä erkki :)

Todella mielenkiintoista, kiitos infosta!

tuokaa vaan lisää esiin näitä äänestystuloksia

http://d62099685b59d30439c052fe80257ab0-t.huihg897.info <a href="http://d62099685b59d30439c052fe80257ab0-h.huihg89 7.info">d62099685b59d30439c052fe80257ab0</a> [url]http://d62099685b59d30439c052fe80257ab0-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://d62099685b59d30439c052fe80257ab0-b2.huihg897.inf o]d62099685b59d30439c052fe80257ab0[/url] [u]http://d62099685b59d30439c052fe80257ab0-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://6b45fd2ff6bbd832242fef38fc6ce1c6-t.k90u0h.info <a href="http://6b45fd2ff6bbd832242fef38fc6ce1c6-h.k90u0h. info">6b45fd2ff6bbd832242fef38fc6ce1c6</a> [url]http://6b45fd2ff6bbd832242fef38fc6ce1c6-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://6b45fd2ff6bbd832242fef38fc6ce1c6-b2.k90u0h.info] 6b45fd2ff6bbd832242fef38fc6ce1c6[/url] [u]http://6b45fd2ff6bbd832242fef38fc6ce1c6-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695