Saako vaalitulosta vääristää?

Erkki Aho   09 01 2007, 19:09

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
„ s y r j i n t ä r i k o k s e n  t u n n u s m erkistö “
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kalajoen kunnallisvaaleissa kaksi vuotta sitten valtuustopaikat jakaantuivat seuraavasti:
Keskusta sai 19 paikkaa
sitoutumaton Pro Kalajoki 6
Kokoomus 4
Vasemmistoliitto 3
SDP 2
ja Kristillisille 1 paikka.

Luottamusmiespaikkojen jaossa on noudatettava suhteellisuutta ja tasa-arvolakia, mikä edellyttää sukupuolijakautuman olevan sellaisen, että vähintään 40 %:a on joko miehiä tai naisia.

Miten suhteellisuus toteutetaan?
Suhdeluvut lasketaan siten, että esimerkiksi Keskustan osalla ensimmäinen suhdeluku on 19. Toinen suhdeluku on 19 jaettuna kahdella. Kolmas suhdeluku on 19 jaettuna kolmella ja niin edelleen.
Keskustalla on 19 paikkaa.

Keskustan suhdeluvut ovat seuraavat:

19
9,5
6,33
4,75
3,8
3,17
2,71
Pro Kalajoki teki vaaliliiton Kristillisten kanssa ja tämän ryhmittymän suhdeluvut ovat seuraavat:
7
3,5
2,33
Kokoomuksen suhdeluvut ovat 4 ja 2
Vasemmistoliiton 3
SDP:n 2

Keskusta lahjoitti paikan Vasemmistoliitolle
Kaupunginhallituksen jäsenet Kalajoella valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallitukseen Keskusta saa suhdelukujensa perustella 6 paikkaa, Pro Kalajoki 2 paikkaa ja Kokoomus yhden paikan.

Vaalien jälkeisissä neuvotteluissa Keskusta lahjoitti kuudennen kaupunginhallituksen paikkansa Vasemmistoliitolle. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että Keskustan napahenkilöt pitivät oman toimintansa kannalta luotettavampana Vasemmistoliiton edustajaa kuin oman valtuustoryhmänsä jäseniä.
Mitä Keskustaa äänestäneet sanovat Keskustan johtohenkilöiden menettelystä, kun he saavat tietää totuuden? Monen äänestäjän on varmasti vaikea ymmärtää Keskustan napahenkilöiden vaalituloksen vääristämistä ja luottamusmiespaikkojen lahjoittamista. Rikoslain mukaan vaalituloksen vääristäminen on rikos.

Näin paikat jaettiin
Keskusta otti sille kuuluvan kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden Juhani Latukalle sekä nimesi muiksi edustajikseen
Raution edustajana Kullervo Niemelän
Käännänkylän edustajana Simo Isokäännän
Vasankarin edustajana Leila Juolan
ja Tyngän edustajana Jaana Siermala.

Pro Kalajoki nimesi edustajikseen kaksi eniten ääniä saanutta Jorma Untisen ja Erkki Ahon.

Kokoomus nimesi ehdokkaakseen perheyritys Topi-Kalustajan tuotantojohtajan Tapani Ojalan.

Vasemmistoliitto nimesi Keskustan lahjoittamalle paikalle Anne Vierimaan.

Kun ryhdyttiin tarkastelemaan tasa-arvolakia niin jouduttiin tekemään se muutos, että yksi miespaikka oli vaihdettava naispaikkaan jotta tasa-arvolaki toteutuisi. Kun katsotaan suhdelukuja niin Pro Kalajoen toinen paikka eli Erkki Ahon paikka oli muutettava naispaikaksi. Siihen Pro Kalajoki suostui ja nimesi ehdokkaakseen Vuokko Hillin. Erkki Ahosta tuli Jorma Untisen varamies ja Vuokko Saaresta Vuokko Hillin varanainen.

Varapuheenjohtajan paikan ryöstöyritys ja tietoinen syrjintä
Vaalituloksen perusteella kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtajan paikka kuuluu Pro Kalajoelle. Pro Kalajoki esitti valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Erkki Ahoa, koska tämä oli joutunut antamaan tasa-arvolain perusteella paikkansa Vuokko Hillille.

Jos suhteellisuutta olisi noudatettu, niin asiasta ei olisi tarvinnut neuvotella. Keskusta junttasi asioita omalla tahollaan Kalajoen Osuuspankin johtajan Eero Nevalaisen johdolla. Hän halusi toiseksi varapuheenjohtajaksi SDP:n Pirkko Nygårdin. Pro Kalajoki oli muiden puolueiden kovan painostuksen alla valmis siihen, että toisen varapuheenjohtajan paikka puolitetaan niin, että Pro Kalajoen edustaja on kaksi ensimmäistä vuotta valtuuston toisena varapuheenjohtajana ja SDP:n edustaja kaksi seuraavaa vuotta. Tähän SDP ei suostunut. Keskustan johdolla asioista haluttiin äänestää ja varmistaa se, että Erkki Aho ei ole kaupunginhallituksen kokouksissa läsnä. Valtuuston varapuheenjohtajilla on läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa. Pro Kalajoki vaihtoi tässä tilanteessa ehdokkaakseen Kari Untisen. Tämäkään ei sopinut Keskustalle ja siksi asia vietiin äänestykseen. Kari Untinen voitti äänestyksen ja tuli valituksi valtuuston varapuheenjohtajaksi. Äänestyksessä tarvittiin 9 ääntä puolesta ja ne tulivat Pro Kalajoen 6 äänestä, Kristillisten äänestä ja kahdesta Vasemmistoliiton äänestä.

Vallankipeä johtaja
Nyt ollaan valitsemassa uutta kaupunginhallitusta kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Lehtitietojen mukaan rautiolaiset haluavat Kullervo Niemelän jatkavan, Mehtäkylän edustajaksi on nousemassa Seppo Sorvari, joka tulee Vasankarin edustajan Leila Juolan tilalle. Tämä muutos merkitsee sitä, että Keskusta joutuu nimeämään kaksi naista, jotta tasa-arvolaki toteutuu. On todennäköistä, että Jaana Siermala jatkaa Tyngän edustajana ja toisen naisedustajan paikka tulee täytettäväksi, kun Simo Isokääntä joutuu luopumaan paikastaan. Aila Siirilä on hyvä ehdokas paikalle, mutta kaksi voimakasta naista eivät ole vielä tähän päivään mennessä sopineet samaan kaupunginhallitukseen. Toiseksi vaihtoehdoksi jää Leena Isopahkala.

Nyt toteutuneella kaksivuotiskaudella naiskiintiöstä Vasemmistoliitto on toteutunut lahjapaikallaan 100 %, Pro Kalajoki 50%, Keskusta 40 % ja Kokoomus 0 %.

Keskustan johtohenkilöt pyrkivät jälleen kerran tekemään kaikkensa jotta Erkki Aho ei saisi hänelle kuuluvaa kaupunginhallituksen paikkaa. Pro Kalajoki on nimennyt edustajikseen Jorma Untisen ja Erkki Ahon. Jos Erkki Aho nyt pudotetaan keinoja kaihtamatta pois esimerkiksi ää- nestämällä asiasta valtuustossa, niin silloin s y r j i n t ä r i k o k s e n tunnusmerkistö täyttyy kun siihen lisätään muut näytöt. En usko, että Topi-Kalustajan tuotantojohtaja Kokoomuksen Tapani Ojala on niin vallankipeä, että hän pitää paikastaan Keskustaan tukeutuen niin voimakkaasti kiinni, että syyllistytään tasa-arvolain rikkomiseen sekä syrjintärikokseen. Tällainen menettely ei olisi kunniaksi Suomen kolmanneksi suurimman keittiökalustetehtaan maineellekaan.

Kokoomuksen on nimettävä edustajakseen nainen kaupunginhallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Vallanryöstö?
Pro Kalajoelle suhteellisuuden mukaan kuuluvaa valtuuston toista varapuheenjohtajan paikkaa ollaan Keskustan, lähinnä Kalajoen Osuuspankin pankinjohtaja Eero Nevalaisen johdolla viemässä SDP:lle ja Pirkko Nygårdille. Pankinjohtaja Eero Nevalainen ei ole valtuuston jäsen. On käsittämätöntä ulkopuolista vallankäyttöä tulla viemään Pro Kalajoen paikkoja muille puolueille.

Minä en voi hyväksyä pankinjohtaja Eero Nevalaisen toimia. Kun hän oli Raili Myllylän vaalipäällikkönä viime eduskuntavaaleissa, niin hän myi pankin laina-asiakkaille 5000 markan arvoisia tukilautasia. Tästä menettelystä yrittäjät ottivat minuun yhteyttä, koska pitivät menettelyä sopimattomana. Minulle kerrottiin viime kunnallisvaalien jälkeen, että niskuroivat vaaleissa valitut Keskustan valtuutetut, jotka olivat pankin laina-asiakkaita, pistettiin ruotuun pankinjohtajan toimesta. On täysin selvää, että Kalajoen Osuuspankki joutuu puuttumaan kovin ottein pankinjohtaja Nevalaisen toimintaan. Kalajoen Osuuspankin johtaja Pertti Sarkkinen on yksi parhaimmista pankinjohtajista, mitä olen koskaan tavannut. Siksi olen surullinen, että hänellä on sellainen alainen, joka toimii tällä tavalla kieroillen ja vääryyttä edistäen.

Mielestäni ainoastaan Pro Kalajoki voi neuvotella omasta paikastaan. Pro Kalajoki voi halutessaan antaa pois sille kuuluvan paikan, jos siitä sovitaan neuvotteluteitse. Jos taas joudutaan menemään valtuustosalissa äänestykseen Pro Kalajoelle kuuluvasta valtuuston toisesta varapuheenjohtajan paikasta, niin se antaa Kalajoen Keskustasta todella erikoisen kuvan. Ensin luovutetaan omia paikkoja muille ja sitten vielä ryöstetään toisten paikkoja niille, jotka niitä eivät ole niitä vaalituloksen perusteella ansainneet ...........

___________________________________________________________

Kiitos Jaakko palauteesta. Kalajoki on todella erikoinen paikkakunta, sillä vallanhimoiset henkilöt vievät vaikka ruuan lapsen suusta jos se auttaa heidän eteenpäin menoaan politiikassa. Kalajoella kateus on kiimaakin suurempi voima poliitikkojen keskuudessa. Pyrkyä on vaikka nostetta ei olisikaan. Kalajoella vallanhimo on saanut käsittämättömiä muotoja. Äänestystuloksella Kalajoella ei näytä olevan mitään merkitystä. Samat henkilöt jatkavat ikään kuin vaaleja ei olisi suoritettukaan.

palautteet


Taitaa olla siellä Kalajoellakin jokin "tauti". Ei vaan olisi suurista vallanpitäjistä tarttunut!? Kuinka me ihmiset olemme noin naurettavia vallanhimossa. Isot aikuiset ihmiset, tulee surulliseksi Suomalaisten puolesta. Ei ihme, että isänmaan asiat ovat retuperällä.. "Joka toiselle kuoppaa kaivaa ja niin edelleen" Se on käynyt monta kertaa toteen omin silmin nähtynä. Talonmies Pentti Putto sanoi minulle tädin asunnon porraskäytävässä Puumalassa joulukuussa 2003, että sinulle käy kohta huonosti, koska sinulla on pullat huonosti uunissa! Sanoin hänelle, että kaikille niille, jotka ovat minun leipäpalasta kaltanneet on käynyt huonosti. Mainitsin nimeltä useita henkilöitä. Vajaa viikko sen jälkeen Pentti kaatui liukkaalla pihalla, kävi lievä halvaus ja joutui pitkäksi aikaa sairaalaan. Kuolinilmoitus oli viime vuoden toukokuussa. Siunausta kaikille Erkki Ahon ja Jaakko Jukkolan puolesta vaalityötä tekeville! Terv. Jaakko Kontinen Juva kts. www.vaalit2007.fi >Itsenäisyyspuolue >Etelä Savo

http://1f6e599ccdb87eb469c1275b671ebfe1-t.huihg897.info <a href="http://1f6e599ccdb87eb469c1275b671ebfe1-h.huihg89 7.info">1f6e599ccdb87eb469c1275b671ebfe1</a> [url]http://1f6e599ccdb87eb469c1275b671ebfe1-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://1f6e599ccdb87eb469c1275b671ebfe1-b2.huihg897.inf o]1f6e599ccdb87eb469c1275b671ebfe1[/url] [u]http://1f6e599ccdb87eb469c1275b671ebfe1-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://98b99e882899c7f32a00602c6799b1bb-t.k90u0h.info <a href="http://98b99e882899c7f32a00602c6799b1bb-h.k90u0h. info">98b99e882899c7f32a00602c6799b1bb</a> [url]http://98b99e882899c7f32a00602c6799b1bb-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://98b99e882899c7f32a00602c6799b1bb-b2.k90u0h.info] 98b99e882899c7f32a00602c6799b1bb[/url] [u]http://98b99e882899c7f32a00602c6799b1bb-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695