Lukijapalautteita päiväkirjassa

Erkki Aho   03 03 2007, 21:18

jussi kirjoitti 03 03 2007, 16:30
Mainitsit SEPEN varojen oudosta käytöstä. Paskaahan siellä on ja paljonkin, tunnetut hämärämiehet remmissä. Miten saisi aikaan tarpeeksi perusteellisen tilintarkastuksen, niin kyllä haju vielä lisääntyisi.
Olet AHO oikealla asialla.

iina.miina kirjoitti 02 03 2007, 12:08
Missä mennään, kun elämänsä raskasta työtä tehnyt ikääntynyt sairas henkilö joutuu tinkimään perustoimeentulonsa niukkuuden vuoksi lääkkeistään ja ravinnostaan. Kysyn vaan?

Ari kirjoitti 02 03 2007, 22:17
Lapsen oikeudet Irakin sodan varjossa Amerikkalaiset sotajoukot pois Irakista. Presidentti George W. Bush vastuuseen tekemistään ihmisoikeus rikoksista itsenäisessä Irakissa. Bushin ”öljy” sodassa kuolee siviilejä amerikkalaisen unelman ”autoteollisuuden” välillisinä uhreina joka päivä, lapsista tulee raajarikkoja liikuntavammaisia, sokeita, lasten elinolot laskivat kivikauden tasolle amerikkalaisten laittoman ja rikollisen maahan tunkeutumisen jälkeen. Lapsella on oikeus lapsuuteen Ennen kaikkea aikuisten lapsiin kohdistamat vääryydet jotka ilmenevät tässä sodassa, vaativat nykyistä enemmän laajempaa ja suoraselkäisempää julkisuutta. Bush on vastuussa jokaisesta vammautuneesta ja kuolleesta lapsesta Irakissa laittomalla sotaretkellään. Kuluneiden viimeisten vuosikymmenien aikana arviolta noin kaksi miljoonaa lasta on saanut surmansa eri valtioiden aseellisissa välienselvittelyissä. Suunnilleen neljä - viisi miljoonaa lasta on vammautunut kotimaittensa sotien seurauksena, ja reilusti yli 10 miljoonaa on menettänyt kotinsa, vanhempansa, siskojaan, veljiään- ja kavereitaan, itselleen tärkeitä läheisiä. Kansalaisjärjestöillä ja yksityisillä ihmisillä on vastuullinen - joskaan ei niin näkyvä rooli siinä - miten hallituksia on painostettu kunnioittamaan ja turvaamaan lapsen oikeuksia sodissa, sekä kansainvälisiä että myös vastaavanlaisia maiden omia lakeja. Näin erityisesti tilanteissa, joissa sotaa käyvien maiden hallitukset ovat kiistatta olleet osaksi ja suuressa vastuussa mainittujen lakien rikkomisesta. Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen äänestyksessä marraskuussa v 1989. V 1996 kaikki maailman valtiot USA:ta ja Somaliaa lukuun ottamatta, ratifioivat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Kuvitellaanko USA:ssa että vieraalla maalla ei tarvitse kunnioittaa lapsen oikeuksia, jos niitä ei omassakaan maassa kunnioiteta? Tämän adressin tarkoitus on vaikuttaa maailman aikuisten asenteisiin yrittää pelastaa Irakin lapset elämälle, antaa heille mahdollisuus elää arvokasta ja rikasta lapsuutta, josta heille jää rikas kulttuurihistoriallinen perintö annettavaksi aikoinaan omille lapsilleen. Sodan muistot ja kokemukset arpineen eivät katoa lapsista lasten ehdoilla, vaan vastuunsa ymmärtävien maailman aikuisten teoilla. Valtioiden johtajien teot ja tekemättömyydet kärsivät nykyaikana uskottavuus kriisiä, tavallisen tuntevan ja ymmärtävän kansan on aika esittää vaateensa päättäjille. Adressi luovutetaan USA:ta ja Somaliaa lukuun ottamatta kaikille YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ratifioineille maiden hallituksille, näiden maiden hallituksilta vaaditaan välittömästi toimia puuttua USA:n laittomaan sotaretkeen Irakissa. USA:ta velvoitetaan korvaamaan sodassa karsineiden Irakilaisten aineelliset ja muut vahingot, sekä tunnustamaan Irakissa käymänsä sodan laittomuus julkisesti maailman laajuisesti. Nimesi tässä adressissa on elämäsi tärkein allekirjoitus! Espoo, 2.3.2007 Adressi: http://www.adressit.com/irakin_lapset Ari www.vanhemmat.com

___________________________________________________________
Kiitos Anni
Työpaikkakiusaaminen on meillä Suomessa niin sanottu vaiettu ongelma, vaikka työpaikkakiusattuja Suomessa on peräti 160 000 henkilöä.


palautteet


Työpaikka kiusaaminen....arka aihe. Itse olen työpaikka kiusattu työnantajan puolelta. Voisitko sinä Erkki kirjoittaa aiheesta paikallislehteen Kalajoella. Äänestys numeroni on 114, vaikka et kirjoittaskaan lehteen.

Oletko huomaannut miten SEPEN varojen käytöstä on vaiettu.Lueppa pelastushelikopteri ILMARIN uutisista Rajamäen toimikunnan tehtäväkuva.Hyvin pitkälle epäluottamus SEPEN nykyistä tomintaa kohtaan.

http://e396c220aa40ec771eb6d22f2da5cf5f-t.huihg897.info <a href="http://e396c220aa40ec771eb6d22f2da5cf5f-h.huihg89 7.info">e396c220aa40ec771eb6d22f2da5cf5f</a> [url]http://e396c220aa40ec771eb6d22f2da5cf5f-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://e396c220aa40ec771eb6d22f2da5cf5f-b2.huihg897.inf o]e396c220aa40ec771eb6d22f2da5cf5f[/url] [u]http://e396c220aa40ec771eb6d22f2da5cf5f-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

Olet Aho varmaan havainnut että Suomessa arvioidaan muita valtioita siitä kuinka korruptio niissä rehottaa. Suomessa korruptiolla on nimi "hyväveli järjestelmä". Alappa käymään oikeutta esim. verottajaa, vakuutusyhtiötä, kelaa, valtiota tai muita vastaavia järjestelmiä kohtaan, niin törmäät aika sisäsiittoiseen hyväveli porukkaan. Yksi räikeä esimerkki on vakuutusyhtiöiden ns.asiantuntija lääkärit. Heidän toimintansa on usein erittäin mielivaltaista ja vain vakuutusyhtiön etuja ajava, vaikka perusteet olisivat aivan muuta. Miksi vakuutusyhtiöiden mielivaltaan ei puututa lain voimalla? Totuushan on varmaan siinä kun joka puolella myös valituselimissä istuu hyviä veljiä. Näinhän ei saada puolueettomia oikeudenmukaisia päätöksiä. Tsaarinvallan aikainen järjestelmä toimii. Suomessa ei ole korruptiota, täällä sen nimi on "hyväveli".