Nikolain asia ulkomaalaisvaltuutetun hoidettavaksi

Erkki Aho   27 03 2007, 14:06


Tosiasiat

 • Nikolai on käynyt ilmoittautumassa Kalajoen poliisiasemalla 4.1.2007 Suomeen rekisteröintiä varten.
 • Hän on maksanut 40 euron rekisteröintimaksun.
 • Työnhakijaksi Nikolai oli ilmoittanut Kalajoen työvoimatoimistoon 4.1.2007.
Suomen perustuslain 21 § Oikeusturva:
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Tarkoituksellista viivyttelyä – opiskelupaikan menetys
 • Kalajoen poliisiasemalla Auli Pudas on hoitanut Nikolain asiaa.
 • Rekisteröintiasiaa ei oltu ratkaistu vielä 26.3.2007 mennessä.
 • Nikolai hakeutui maahanmuuttajien alkuopetukseen Kokkolaan. Hänet valittiin tähän työvoimapoliittiseen koulutukseen ja valinnasta ilmoitettiin Nikolaille 13.3.2007.
 • Nikolai vuokrasi Kokkolasta asunnon Kiinteistö Oy Tankkarilta. Vuokra oli 168 euroa kuukausi.
 • Nikolai sai Kokkolan työvoimatoimiston kirjeen 21.3.2007, jossa ilmoitettiin, että Teille ei ole voitu varata opiskelijapaikkaa, koska poliisiviranomaisilta saadun tiedon mukaan rekisteröintiä ei ole hyväksytty.

Erkin kommentti
Kalajoen poliisiasemalla Auli Pudas on tahallisesti viivytellyt rekisteröinnin osalta. On täysin selvää, että rekisteröinnin olisi pitänyt tapahtua viivytyksettä, koska Nikolai oli hakenut rekisteröintiä jo 4.1.2007. Rekisteröinnin viivyttelyä osoittaa sen, että Nikolailta oli pyydetty pankin tiliotetta. Tämän hän oli toimittanut Kalajoen poliisiasemall. Tiliotteen mukaan Nikolailla on tilillään rahaa noin 10 500 levaa, mikä merkitsee euroissa yli 5000 euroa. Hän ei ole varaton ja hän haluaa tulla tekemään Suomeen töitä. Hän haluaa sen takia opiskella Suomen kieltä.

Suomen perustuslain mukaan virkamies on vastuussa myös taloudellisesti aiheuttamastaan vahingosta. Nikolaille on aiheutunut taloudellista vahinkoa, koska hänen koulutuksensa peruuntui poliisiviranomaisten virheellisen menettelyn johdosta.
Lain 159 §:n mukaan:
Unionin kansalaisen tulee rekisteröidä oleskeluoikeutensa viimeistään silloin, kun 3) hänet on hyväksytty Suomessa olevan oppilaitoksen opiskelijaksi ja hänellä on riittävät varat oleskelua varten ja tarvittaessa sairausvakuutus. Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskeluoikeus rekisteröidään, jos myös perheenjäsen on unionin kansalainen.

Nikolain sisar Agnessa on Suomen kansalainen ja asuu Kalajoella. Agnessa asuu nyt veljensä Nikolain kanssa samassa asunnossa.

Selvityspyyntö poliisille
 • Pyysin 26.3.2007 Kalajoen poliisiasemalta Auli Pudakselta kirjallista selvitystä, miksi hän on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa ja kuka on häntä ohjeistanut asiassa.
 • Iltapäivällä kävin Kalajoen poliisiasemalla, jolloin pyysin poliisiasemalta allekirjoitettua päätöstä asiassa.
 • Pudas kieltäytyi kirjoittamasta mitään paperia, mutta hän oli tehnyt paperin Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similän toimeksiannosta. Paperiin on merkitty mitä toimenpiteitä pitää tehdä asian osalta. Paperi on allekirjoittamaton.
 • Auli Pudas kieltäytyi allekirjoittamasta paperia.
 • Auli Pudas kertoi minulle perusteita mitä pitää ottaa huomioon asiassa. Hän kertoi Sisäministeriön kirjeestä. Pyysin tuon kirjeen numeron. Se oli SM 2005 01343. Kirje ei koske EU:n kansalaisia vaan EU:n ulkopuolisia maita. Bulgaria on EU-maa. Mielestäni tämäkin osoittaa selkeää syrjintätarkoitusta.

Keskeiset henkilöt tässä epäillyssä syrjintäasiassa ja vahingonteossa ovat Ylivieskan kihlakunnan poliisilaitoksen naishenkilö Inkeri Vähäsöyrinki, sekä Kalajoen poliisiasemalla Auli Pudas ja heidän esimiehensä Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similä. Saamani tiedon mukaan myös henkilö nimeltä Pirjo Alila liittyy asiaan jollakin tavalla.

Asia ulkomaalaisvaltuutetun hoidettavaksi
Vaadin ulkomaalaisvaltuutettua ryhtymään asian vaatimiin toimiin virheellisesti toimivien poliisiviranomaisten suhteen, jotka tietoisesti ja tarkoituksellisesti ovat vaikeuttaneet ulkomaalaisten maahan sopeutumista ja kielenoppimista. Minun on syytä epäillä poliisiviranomaisia syrjinnästä ja siksi vaadin ulkomaalaisvaltuutettua ryhtymään kaikkiin asian vaatimiin toimenpiteisiin myös epäillyn syrjinnän osalta. Pyydän viranomaisia korvaamaan Nikolaille aiheuttamansa vahingot ja henkiset kärsimykset.


palautteet


ei palautteita