Kalskeen miekkaa vai palkkamurhaajia?

Erkki Aho   29 03 2007, 8:25

imageKauas kuuluu miekan kalske, verivirrat vuolahat. Koska kukkii tanterella tuossa ruusut ihanat eli miten saadaan Suomi oikeusvaltioiden joukkoon?
Laillisuusvalvonta Suomessa on täyttä ilveilyä ja pelleilyä verovaroilla ja virkavastuulla. Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista jätetään 40 prosenttia käsittelemättä ja lopuista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Suomi on saanut YK:n alaiselta instanssilta huomautuksen siitä, että poliitikot puuttuvat liian paljon riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Kansanedustajat hyväksyvät laillisuusvalvojien laittomuudet ja suoranaiset rikokset vuosittain yksimielisesti lähes keskusteluitta. Laillisuusvalvojien toiminnasta antaa hyvän kuvan Heino Virran saama vastaus laillisuusvalvoja Jukka Okolta: ”Se on ihan sama mitä te tänne lähetätte niillä ei ole mitään merkitystä.”.

Laillisuusvalvojia Suomessa valvoo eduskunnan perustuslakivaliokunta. Entinen kansanedustaja, pastori Juhani Alaranta toimi aikanaan perustuslakivaliokunnan varajäsenenä. Hän kertoi minulle, että oikeuskanslerinvirasto kutsui perustuslakivaliokunnan jäseniä ja varajäseniä neuvotteluun oikeuskanslerin virastoon. Kokouskutsussa oli mainittu, että baarikaappi avataan kello 15.00. Alaranta kertoi ettei hän mennyt tuohon neuvonpitoon.

Helsingin kihlakunnansyyttäjä Harri Ilander kertoi minulle ettei hän voi puuttua sellaisiin rikoksiin, jotka hänen yläpuolellaan olevat laillisuusvalvojat ovat hyväksyneet. Harri Ilander käytti ilmaisussaan kuitenkin toisenlaista sanamuotoa.

Syyttäjälaitos on laillisuusvalvonnan jatke
Aikaisemmin syyttäjälaitos kuului laillisuusvalvontaan. Nyt se on erotettu laillisuusvalvonnasta.

Valtakunnansyyttäjäviraston johtajana toimii Matti Kuusimäki ja apulaisjohtajana on Jorma Kalske. Kun Veikko Vennamo oli ASON:n pääjohtajana, niin kerrottiin, että hän itse allekirjoitti kaikki positiiviset päätökset ja kaikki negatiiviset päätökset allekirjoitti apulaisjohtaja. Tämä on myös yleispätevä sääntö muuhunkin virkamiestoimintaan. Matti Kuusimäki on tarkasti tietoinen Suomen oikeuslaitoksen tilasta eikä voi välttyä vaikutelmalta, että hän allekirjoituttaa kaikki hankalat päätökset apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeella. Kun keskustelin juristikansanedustaja Raimo Vistbackan kanssa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen toiminnasta, niin Vistbacka sanoi, että ”se on justiin tummoinen”. Kysymys oli Heiskarin suojelusta. Vistbacka oli huolissaan kirjastani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, koska siinä on suuri osa todistusaineistosta valokopioina, joilla todistetaan esim. Heiskarin rikollisuus. Vistbacka on nimitetty myös poliisiasiainneuvottelukunnan jäseneksi. Kun kysyin Vistbacakalta, etteikö neuvottelukunta voisi puuttua poliisin ja syyttäjän toimintaan, niin Vistbacka torjui ajatuksen. Olen ymmärtänyt, että juuri apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on vastuussa syyttäjä Heiskarin toimista. Siksi hän lienee antanut Heiskaria ylistäviä lausuntoja käytettäväksi todistusaineistona oikeuskäsittelyssä.

Kun Heiskarin nimittämistä syyttäjäksi suunniteltiin niin Oulun läänin maaherra soitti kalajokisille opettajalle Antti Sunille ja kysyi, että voidaanko Heiskari nimittää syyttäjäksi. Antti Suni oli kertonut, että hän ei päätä asiasta, mutta leirintäalueen tapauksen osalta poliisin kuulustelukertomukset ovat olemassa, joten niistä näkyy Heiskarin toiminta. Jostain käsittämättömästä syystä Heiskari nimitettiin syyttäjäksi. Kuulin eräältä Heiskarin ryyppykaverilta kuinka Heiskari oli kertonut, että häntä pidetään Suomen parhaana syyttäjänä.

Olen ollut lukuisia kertoja yhteydessä valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäkeen Ylivieskan johtavan kihlakunnan syyttäjän Sulo Heiskarin toiminnasta, mutta kaikki yhteydenottoni ovat kaikuneet kuuroille korville. Syyttäjälaitoksessa on erittäin vahva kollegiaalinen suojelujärjestelmä. Minulle kerrottiin, että Heiskarin esimiehenä on Raahen kihlakunnansyyttäjä. Otin yhteyttä häneen, mutta hän kieltäytyi jyrkästi ryhtymästä toimenpiteisiin työkaveriaan vastaan. Tein rikosilmoituksen asioista Oulun lääninhallituksen poliisiosastolle Sauli Kuhalle, joka antoi tehtävän Raahen poliisille Mensoselle. Kajaanin kihlakunnansyyttäjä jätti syytteet nostamatta. Tuossa rikostutkinnassa minua ei edes kuulusteltu eikä annettu mahdollisuutta loppulausunnon antamiseen. Ylivieskan kihlakunnan syyttäjä toimii myös Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana. Näin hänellä on mahdollisuus käydä mediakäräjiä. Menettely on aika poikkeuksellinen, sillä toisen organisaation eli syyttäjälaitoksen edustaja toimii veloituksetta toisen organisaation eli Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana. Tämän pitäisi herättää ihmetystä laajemmaltikin, koska Heiskari kuitenkin käyttää virka-aikaansa tiedotteiden tekemiseen, niin että palkkakulut menevät syyttäjälaitoksen piikkiin Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottamisesta.

Vastikään Kalajoella eräs kirkkokuorolainen ajoi humalassa ns. uudella sillalla sillankaiteeseen ja auto kimposi siitä vastaantulevan auton keulaan. Poliisi oli vaitonainen asiasta. On syytä epäillä, että poliisi ja humalassa ollut autoilija olivat puoluekannaltaan samoja. Oikeudenkäynnistä ei ole tiedotettu mitään, vaikka tuomio on annettu. Jos Erkki Aho olisi ajanut humalassa vastaavin seurauksin, niin ainakin Keskipohjanmaassa ja Kalajokilaaksossa uutinen olisi ollut etusivulla kissankokoisin kirjaimin nimeltä mainiten.

Oikeus- ja asianajajamafian ydinhenkilöt?

Kansalaiset ovat huolissaan oikeuslaitoksen toiminnasta. Transparency Interantionalin selvityksen mukaan Suomessa on maailman neljänneksi epäluotettavin oikeuslaitos. Minulle on muodostunut sellainen kuva, että tämän ydinryhmän muodostavat salaseuran puheenjohtaja Korkeimman Oikeuden presidentti Pauliine Koskelo, valtakunnansyyttäjäviraston johtaja Matti Kuusimäki ja Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja Kari Lautjärvi. On syytä epäillä, että on poliittisesti sovittu, että pankki voittaa Korkeimmassa Oikeudessa jos vastassa on yksityinen kansalainen. Tämä asia lienee päätetty ns. Koiviston konklaavissa 6.5.1992 . Tasavallan presidentti Tarja Halonen on julistanut asiakirjat salaisiksi presidentti Mauno Koiviston pyynnöstä. Jos asiassa ei olisi mitään salattavaa, niin silloin niitä ei olisi julistettu salaisiksi. Kysymys on kansalaisten oikeusturvasta.

Kansalaisten oikeudensaannin estäminen on varmistettu sillä, että syyttäjä ei syytä asioissa, joissa pitäisi syyttää. Kansalaiset eivät voi lähteä omin kustannuksin käymään oikeutta, koska se on erittäin kallista ja jutun häviäminen on varmaa, koska yleinen syyttäjä ei nosta syytettä ja oikeuslaitos on sitoutunut siihen, että pankki voittaa. Lisäksi niin sanottujen oikeustaistelijoiden on erittäin vaikea saada asianajajia, sillä esimerkiksi varatuomari Paavo M. Petäjä sanoi minulle, ettei korppi korpin silmää noki. Asianajajia Suomessa valvoo oikeuskansleri. Siinä on pukki kaalimaan vartijana. Asianajajat voivat toimia villisti ja vapaasti kuin siat vatukossa joutumatta vastuuseen tekemisistään. Tästä on erinomaisena esimerkkinä PR-talojen konkurssivyyhti.

On syytä epäillä, että Säästöpankkien pilkkomissopimukseen liittyy myös syytesuojan antaminen rikollisesti toimineille. Säästöpankkien johtajia nimitettiin Arsenalin johtajiksi peittelemään omia rikoksiaan. Lopulta nämä Arsenaliin liittyvät saatavat myyntiin 31.3.2000 silloisen ministeri Suvi-Anne Siimeksen toimesta ulkomaiselle perintätoimistolle. On syytä epäillä, että tavoitteena oli rikosten peittely ja rikollisten suojelu. Aktiv Hansa kauppa julistettiin salaiseksi.

Lisäksi poliisi antaa tukea tälle mafiatoiminnalle valikoivalla rikostutkinnalla. Varsin yleistä on että poliisi tutkii asiaa, mutta ei selvitä syyllisiä. Heiskarin nimittäminen syyttäjäksi on nähtävä tietyn tahon suojeluksi. Heiskari syyttäjänä on voinut estää monen asian rikostutkinnan viimeistään siinä vaiheessa kun on tullut syyteharkinnan aika.

Minun mielestäni oikeusmafiaan kuuluvat kaikki ne henkilöt, jotka käyttävät asemaansa väärin. Hallinto-oikeudet Suomessa ovat laillisuusvalvonnan tasolla. Helpommin saa lottovoiton kuin oikean päätöksen hallinto-oikeuksista. Oulun hallinto-oikeudessa parhaiten kansalaisten oikeuden saannin estää esittelijä Kaarina Kemppainen, jota KHO suojelee. Myöskin Oulun poliisi kieltäytyi tutkimasta Kaarina Kemppaisen virkarikosepäilyjä, vaikka näyttönä oli KHO:n päätös.

Räjähdysaltis tilanne

Useat oikeusmurhan uhrit ovat ajautuneet sellaiseen tilanteeseen, että ovat valmiita käyttämään palkkamurhaajia Suomen palauttamiseksi oikeusvaltioiden joukkoon. Pidän tilannetta erittäin huolestuttavana, sillä Suomi on menossa Venäjän suuntaan. Kuuntelin kansalaisten kertomuksia vaalikiertueellani.

Mielestäni valtaapitävät ovat varautuneet tähän tilanteeseen perustamalla niin sanottuja maakuntajoukkoja poliisiviranomaisten avuksi kansannousun varalta. Sissisota on kuitenkin todettu tehokkaammaksi. Reservin yliluutnanttina pidän palkkamurhaajia paljon vaarallisempana asiana kuin kansannousuja.

Kansalaisten pitäisi pystyä luottamaan poliisin, syyttäjän ja oikeuslaitoksen toimintaa lähes sokeasti. Nyt on syytä epäillä, että juuri nämä organisaatiot ovat rikollisten miehittämät. Kansalaiset eivät saa oikeutta. Nykyinenkin oikeusministeri on maallikko. Sen hän on osoittanut lausunnoillaan todeksi mm. vaalirahoituksestaan. Edellinen oikeusministeri kunnostautui maksamalla yksityiselle henkilölle miljoonakorvaukset oikeuslaitoksen väärästä toiminnasta, mutta rahansaajan piti sitoutua siihen ettei nosta syytteitä rikollisia vastaan. Tiedotusvälineet vaikenevat oikeuslaitoksen tilasta.

Tasavallan presidentillä on tapana kutsua johtavien lehtien päätoimittajia neuvonpitoon, jossa ohjeistetaan tiedotusvälineitä siitä mistä saa kertoa ja mistä ei. Asia varmistetaan myös lehdistötuella, jolla hiljennetään media. Tutkivaa journalismia ei Suomessa harjoiteta. Tyydytään viralliseen tiedottamiseen ainoana oikeana totuutena. Suomessa konsensus on vaientanut tiedotusvälineet.

Elävöityskuva
Osa maalauksesta "Vallankaappaus" 1919
Sigurd Wettenhovi-Aspa 1870-1946

palautteet


Esität asiat kuten on Näyttönä Tampereen syyttäjälaitoksen tilasta missä Supossa 30 vuotta toimineen poliisin sanakaan ei painanut mitään vaan rikollinen norsunluurannikkolainen pääsi kuin koira veräjästä mm. laiton uhkaus ymv:sta http//esitutkintapoytakirja.blogspot.com näet kuinka asiat on Seppo Lehto Tampere