Törkeä petos kaupanteossa

Erkki Aho   15 04 2007, 16:41

image

image

image

imageOtteita todistusaineistosta 2.


Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat myivät kolmella eri kauppakirjalla Euronio Oy:lle (myöhemmin PR-Teollisuus Oy) 11.5.1995 kiinteistöt, maa-alueet, koneet, laitteet, keskeneräisen tilauskannan ja tuoteoikeudet. Kaupanteossa salattiin 47 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Myyjillä, väliaikaisilla pesänhoitajilla Antti Latolalla ja Hannu Maskosella, ei ollut pantinhaltijan kirjallista suostumusta pantatun omaisuuden myytiin eli heillä ei ollut oikeutta myydä kiinteistöjä ja maa-alueita. Latolan ja Maskosen päämiehiä olivat Arsenal Oy ja Kera Oy.

Lisäksi kaupanteossa ilmoitettiin keskeneräisen tilauskannan suuruudeksi 26 miljoonaa markkaa ja tuotoksi 25 %. Tilauskannan todellinen määrä oli 11 miljoonaa markkaa ja tuotto 5000 markkaa.

Kauppalain 40 § mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Rikoslain 36 luvun 2 § mukaan törkeä petos määritellään seuraavasti:

Jos petoksessa tavoitellaan 1) huomattavaa hyötyä, 2) aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa, 3) rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai 4) rikos tehdään käyttämällä toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä petoksesta vankeuteen vähintäänkin neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

Kaikki nämä rikoslain 36 luvun 2 §:n kohdat täyttyvät.

Kohta 1) täyttyy, sillä kaupassa tavoiteltiin huomattavaa hyötyä. Kauppasumma oli yhteensä yli 10 miljoonaa markkaa.

Kohta 2) täyttyy, sillä huomattavaa ja erityisen tuntuvaa vahinkoa aiheutettiin sillä, että jätettiin ilmoittamatta 47 miljoonan pantatut kiinnitykset sekä ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Lisäksi ostajille jätettiin kertomatta, että Kera Oy:ssä oli tehty päätös ylikapasiteetin poistamisesta talonrakennusalalta ja PR-talot kuuluivat markkinoilta poistettavien joukkoon. Asia oli sovittu SSP-sopimuksen yhteydessä ja Kera Oy:ssä oli perustettu niin sanottu ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli poistaa markkinoilta Kera Oy:n rahoittamia yrityksiä uhkaavat kilpailijat. Ryhmä toimi Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä veti Kera Oy:n kehityspäällikkö Veikko Anttonen.

Kohta 3) täyttyy sillä, että kaupanteossa käytettiin hyväksi ns. saattohoitajaa eli Jouni Remestä. Remes oli aikaisemmin toiminut talotehtaissa talouspäällikkönä ja talotehtaat olivat menneet konkurssiin. Kera Oy käytti tällaisia henkilöitä niin sanottuina saattohoitajina. Kera Oy vaati aikanaan Alavieskan Puurakenne Oy:öön palkattavaksi talouspäällikköä. Jouni Remes valittiin talouspäälliköksi Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella. Remeksen tehtävänä oli poistaa PR-talot markkinoilta. Remes toimi Euronio Oy:n (myöhemmin PR-Teollisuus Oy:n) toimitusjohtajana. Remes oli tehnyt Kera Oy:n kanssa sopimuksen muiden osakkeenomistajien tietämättä, että Kera Oy:tä ei käytetä rahoittajana perustettavassa yhtiössä. Mikäli osakkeenomistajat olisivat tienneet tällaisesta sopimuksesta, niin koko kauppasopimus olisi jäänyt allekirjoittamatta. Jouni Remes väärensi pöytäkirjoja ja toimi koko ajan PR-Teollisuus Oy:n tuhoamiseksi. Remes irtisanottiin PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä, kun huomattiin hänen todellinen tavoitteensa.

Kohta 4) täyttyy sillä, että tilanteessa käytettiin hyväksi uuden yhtiön osakkeenomistajien vilpitöntä tahtoa saada yritys toimimaan mahdollisimman nopeasti, jotta ei menetettäisi suurta tilauskantaa. Lisäksi Remekseen luotettiin, koska hän oli tullut toimintaan mukaan Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella ja hän oli aikaisemmin toiminut Sodankylän Osuuspankin johtajana. Kauppasopimusta oli allekirjoittamassa Heino Virta, jolla ei ollut aikaisempaa kokemusta kiinteistökaupoista, vaan hän luotti toimissa ammattimieheen eli taloustieteiden maisteri Jouni Remekseen.

Todistusaineistona kuvattu ohessa:

Salatuista pantatuista 47 miljoonan markan kiinnityksistä yksi sivu (201)

Yhden osakkeenomistajan todistus siitä, että hän ei tiennyt salatuista pantatuista kiinnityksistä ja hän katsoo joutuneensa törkeänpetoksen kohteeksi. Muilta osakkeenomistajilta on vastaava todistus (202)

Jouni Remeksen tekemä sitoumus Kera Oy:n kanssa yhtiön muiden osakkaiden tietämättä ennen kauppasopimusten tekemistä, että Kera Oy:tä ei käytetä rahoittajana perustettavassa yhtiössä 203)

Helsingin Sanomien uutinen ns. ruumiinpesuryhmästä (204)palautteet


ei palautteita