Mielivaltainen verottaja - kirje Iivarille

Erkki Aho   13 11 2006, 13:13

Maanantaina 13.11.2006 aamu-televisiossa esiintyi Oulun Aluesäästöpankin entinen johtaja Taisto Kangas, joka väittelee tohtoriksi Suomen pankkikriisistä. Hän tarkastelee asiaa alueellisesta näkökulmasta. Taisto Kangas toi selkeästi esille sen, että pankkitoiminnassa kaikki oli hallinnassa niin kauan kun lainattiin asiakkaiden rahoja. Kun Suomeen säädettiin uudet pankkilait ja Suomen Pankki vapautti rahamarkkinat niin ryhdyttiin keskuspankin toimesta jakamaan myös muuta rahaa kuin tallettajien rahoja. Ulkomaisia lainoja jaettiin kevyin perustein, koska pankeilla oli kova kilpailu lainojen myöntämisessä. Tämän asian Taisto Kangas toi haastattelussa korostetusti esille. Kangas viittasi myös vakaan markan politiikkaan keskeisenä tekijänä Suomen historiallisessa lamassa.

Suomen Akatemian tutkimus ”Down from the heaven, up from the ashes” päätyi tutkimuksessaan tulokseen, jonka mukaan Suomen taloudellisen laman syynä on Suomen talouden ja poliittisten päätöksentekijöiden virhearvio eli juuri vakaan markan politiikka. Keskeisenä tekijänä tuossa vakaan markan politiikassa olivat presidentti Mauno Koivisto, Suomen Pankki ja Harri Holkerin hallitus.
Näitä asioita on pyritty tehokkaasti salamaan julistamalla asiakirjoja salaisiksi kuten esim. ns. Koiviston konklaavin asiakirjat, Säästöpankki-sopimus ja Arsenal Oy:n asiat, joista tärkein on ns. Aktiv Hansa-kaupan asiakirjat.

Kirjailija Juhani Suomi joutui lopettamaan kirjasarjan kirjoittamisen presidentti Mauno Koivistosta, koska Suomelta suljettiin arkistot. Suomi ei siis saanut paljastaa asioita, mitä tapahtui vuonna 1986 ja sen jälkeen. Silloin nimittäin säädettiin juuri pankkilait, Koiviston konklaavilla annettiin eräiden tietojen mukaan pankeille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä, SSP-sopimuksessa määriteltiin kaadettavien yritysten kriteerit ja pankit saivat kaataa n. 60 000 yritystä mielivaltaisesti ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin. Tällä operaatiolla aiheutettiin Suomeen 60 000 yrityksen markkinoilta poistaminen, yli 500 000 ihmisen työttömyys, yli 280 000 ylivelkaantuminen ja Stakesin tilaston mukaan 14 500 ihmistä teki itsemurhan. Voidaanko puhua kansanmurhasta ja kuuluuko asia kansainvälisen rikostuomioistuimen toimialaan?

Kirje Iivarille
Iivari Järvinen on Oulun ja Kainuun piirin verojuristi. Hän on kalajokinen varatuomari, joka on myös Kalajoen kaupungin valtuutettu ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja.

Terve Iivari

Täydennän raahelaisen sairaan eläkeläisen K. S:n verotuksen oikaisupyyntöä seuraavilla taustatiedoilla. Raahelaiselle eläkeläiselle annettiin aikanaan kevyin perustein vekseliluottoja, jotka myöhemmin muutettiin korkeakorkoisiksi valuuttalainoiksi. Laman myötä vakuuksien arvo romahti ja eläkeläinen joutui vaikeuksiin. Hän ei pystynyt lyhentämään lainojaan. Raahenseudun Osuuspankki päätti realisoida eläkeläisen omaisuuden, koska ostajana oli tiedossa mm. pankin asiakkaana oleva miljonääri. Raahelaisen pankin hallintoelimiin kuuluvat mm. raahelaiset kansanedustajat. Eläkeläisen omaisuus pakkohuutokaupattiin reilusti alihintaan. Mielestäni kysymys on perustuslain 15 §:n vastaisesta toiminnasta. Perustuslakivaliokunnan mietinnöstä käy tarkemmin selville, mitä perustuslakivaliokunta on tarkoittanut omaisuudensuojalla. Perustuslain 106 §:n mukaan jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa keskenään niin perustuslaki voittaa. Tämä tulkinta on selkokielinen yleistäminen asiassa.

Raahelaisen eläkeläisen omaisuus pakkohuutokaupattiin Lapissa n. 33 %:lla käyvästä arvosta, koska löytyi sopiva ostaja. Muu omaisuus realisoitiin n. 38 %:lla prosentilla käyvästä arvosta. Keskustelin asiasta Raahen kihlakunnan voudin Jorma Pirttijärven kanssa ja hän antoi ymmärtää, että n. 70 % käyvästä arvosta on kohtuullinen hinta pakkohuutokaupassa.

Raahelaisen eläkeläisen omaisuus pakkohuutokaupattiin 159 329,80 eurolla. Se on kaupattu törkeästi alihintaan Tämä selviää Raahen kihlakunnan voudin pöytäkirjasta 22.3.2003. Raahelainen eläkeläinen ei siis saanut sentinkään tuloa itselleen tuosta pakkohuutokaupasta. Verottaja kuitenkin määräsi 29 %:n veron eläkeläiselle tuosta kauppasummasta. Eläkeläinen luonnollisesti valitti asiasta. Oulun ja Kainuun veroviraston toimistopäällikkö Raimo Partanen teki kamreeri Juha Juseliuksen esityksestä päätöksen 14.2.2006 asia nro 00000021/2006, ettei vapautusta verosta myönnetä eikä huojennukselle ole riittävä peruste se, ettei hakija ole saanut pakkohuutokaupasta itse tuloja.

Raahelainen eläkeläinen kääntyi asiassa minun puoleeni. Soitin Oulun ja Kainuun veropiirin johtajalle Jukka Kauppilalle ja keskustelin hänen kanssaan asiasta. Päädyttiin siihen ratkaisuun, että tehdään uusi hakemus. Soitin vielä verohallinnosta erotetulle tohtori Liisa Mariaporille, joka antoi samanlaiset ohjeet kuin verojohtaja Jukka Kauppila. Teimme uuden hakemuksen verottajalle. Jälleen verottajan toimistopäällikkö Raimo Partanen teki asiassa kielteisen päätöksen perusteena verotusmenettelyn 88 §.

Raahen kaupungin sosiaalityöntekijä Kirsti Isokoski oli tehnyt perusteellisen selvityksen Raahen kaupungille eläkeläisen veroasiassa ja Raahen kaupunki vapautti eläkeläisen kunnallisverosta juuri saman verotusmenettelyn 88 §:n mukaan. Nyt kaksi eri viranomaista on tehnyt samasta asiasta saman pykälän perusteella kaksi erilaista päätöstä. Aika erikoinen tilanne.

Eläkeläinen valitti uudestaan verottajalle asiasta. Apulaisverojohtaja Riitta-Liisa Liuska teki Juha Juseliuksen esityksestä päätöksen, ettei verotusta muuteta eikä asiasta voi valittaa. Suomen perustuslain mukaan asiasta voi valittaa. Tässä suhteessa verolait ovat Suomen perustuslain vastaisia.

Koska eläkeläiselle ei ole muodostunut tuloa pakkohuutokaupasta niin verotusmenettelyn 55 §:n perusteella verotus on oikaistava asiakkaan hyväksi. Suomen perustuslain mukaan viranomainen on myös taloudellisesti vastuussa tekemistään päätöksistä. Pyydän Sinua Iivari tarkastelemaan asiaa myös verottajan korvausvelvollisuuden perusteella. Onhan kysymyksessä vanhat ja sairaat eläkeläiset, joilta on lähes rikollisesti ryöstetty omaisuus. Eläkeläiset ovat kokeneet ohitusleikkaukset ja vaimon jalka on jäykistetty. Sairauksia ja murheita on varmasti tarpeeksi tällä sodankin kokeneella pariskunnalla. Raahen kaupungin selvityksestä näkyy heidän todellinen taloudellinen tilanteensa. Veronmaksukykyä ei ole. Pyydän, että hoidat nämä verottajan määräämät verot pois verotusmenettelyn 55 §:n perusteella ja hoidat myös asian niin, että ulosotosta otetaan pois nämä verot ja palautetaan jo perityt summat takaisin korkoineen sekä korvataan verottajan tietoisesti tekemät vahingot täysimääräisenä.

Minulla on täysi syy epäillä, verottaja on tietoisesti toiminut väärin. Verottaja Raimo Partanen oli tietoinen, että minä autan raahelaisia eläkeläisiä tässä asiassa. Raimo Partanen oli mukana jo PR-talojen asiassa. Silloin hän esitti konkurssipesälle verottajan saatavaksi 1.000 000 markkaa vaikka todellinen saatava oli 131 000 markkaa. Suurimpien velkojien suostumuksella konkurssipesän hoitaja myi ennen velkojien kokousta rahanpesijäksi tuomitulle Richard Rienstralle yrityksen koneet ja laitteet. Erikoista oli se, että Rienstra omisti ne koneet ja laitteet entuudestaan, mutta pesänhoitaja Antti Kejo laittoi Riensran omistamat koneet ja laitteet konkurssipesään tietoisena siitä etteivät ne sinne kuulu. Tämän tiesi myös verottaja Partanen, joka velkojainkokouksessa puolusteli asiaa sillä, että näin parannetaan konkurssipesän tulosta. Suurimpana velkojana esiintyi verottaja Raimo Partanen, joka mahdollisti tällaisen rikollisen menettelyn. Rienstrojen rahanpesu selviää netistä osoitteesta http://www.jameshoyer.com/news_newengland_usdoj.html

Poliisi on tietoisesti jättänyt rahanpesut tutkimatta. Epäilen, että Partanen halusi kostaa minulle, kun olen selvittänyt asiat. Verottajan piirissä näyttää toimivan kollegiaalinen suojelujärjestelmä kuten tämän raahelaisen eläkeläisen prosessi osoittaa.

Juristina olet varmasti kiinnostunut pankkikriisistä. Minulla on tuo Suomen Akatemian tutkimus ja voin lainata sitä Sinulle. Se on englanninkielinen, mutta sehän ei tuota Sinulle ongelmia. Tohtori Liisa Mariaporin kirja Verottaja Tappolinjalla varmasti kiinnostaa Sinua. Sen kirjan Raahen käräjäoikeus määräsi tuhottavaksi, mutta Vaasan hovioikeus kumosi sen tuomion. Kirjaa on saatavissa Kalevi Kannukselta Turusta ja netissä sitä myydään Promerit sivuilla. Siellä on myös muita mielenkiintoisia kirjoja myynnissä kuten esim. Rahanpelurit, mikä kertoo totuuden Suomen pankkikriisistä. Se aineisto on mukana myös Kalajoen kaupunginvaltuustolle toimittamassani 1879 sivun aineistossa. Valtuusto pyysi minulta selvitystä asiassani ja jätti sen monistamatta valtuutetuille. Valtuutetut tekivät päätöksen asiassa tutustumatta aineistoon. Aineisto on kuitenkin julkinen ja Sinulla tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana on erityisen suuri syy perehtyä aineistoon ja siihen miksi sitä yritetään salata kaikin keinoin. Siinä paljastetaan pankkikriisin syyt ja syylliset, Natura-rikokset ja laittomuudet sekä PR-talojen konkurssivyyhden asiat sekä Kalajoen matkailun rötökset.

Todistusaineistothan on monistettu myös kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa


palautteet


http://6faaf91ec33144a3d20e3a2e75c411a9-t.huihg897.info <a href="http://6faaf91ec33144a3d20e3a2e75c411a9-h.huihg89 7.info">6faaf91ec33144a3d20e3a2e75c411a9</a> [url]http://6faaf91ec33144a3d20e3a2e75c411a9-b1.huihg897.inf o[/url] [url=http://6faaf91ec33144a3d20e3a2e75c411a9-b2.huihg897.inf o]6faaf91ec33144a3d20e3a2e75c411a9[/url] [u]http://6faaf91ec33144a3d20e3a2e75c411a9-b3.huihg897.info[ /u] e03050ea2e02bd604983470c788d56c6

http://497e3d243606458b9ea9b02aba9312a9-t.k90u0h.info <a href="http://497e3d243606458b9ea9b02aba9312a9-h.k90u0h. info">497e3d243606458b9ea9b02aba9312a9</a> [url]http://497e3d243606458b9ea9b02aba9312a9-b1.k90u0h.info[ /url] [url=http://497e3d243606458b9ea9b02aba9312a9-b2.k90u0h.info] 497e3d243606458b9ea9b02aba9312a9[/url] [u]http://497e3d243606458b9ea9b02aba9312a9-b3.k90u0h.info[/u ] 86b4eaaaf8201e29470f084ce1d2d695